TEMA: Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer Webbkonferens

17 april – 22 maj 2023

Webbkonferens

Välkommen till Skolportens digitala TEMA-konferens för dig som vill veta mer om att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. Hösten 2022 ändrades kunskapsområdet, bland annat för att visa på ämnets bredd och stärka elevernas kunskap att fatta beslut om den egna kroppen och i relation till andra. Föreläsningarna hjälper dig att identifiera vad som förväntas av dig som lärare och hur du på bästa sätt tar dig an kunskapsområdet. Innehållet riktar sig främst till dig som undervisar i grundskolan.

Ta del av två digitala föreläsningar med sexologen Kalle Norwald och forskaren Karin Gunnarsson som ger dig inspiration och handfasta verktyg att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. Föreläsningarna är runt 50 minuter långa, och du kan se dem när det passar dig mellan 17 april och 22 maj. Under hela perioden kan du chatta med andra deltagare. Du får också reflektions- och diskussionsfrågor, som kan underlätta i det fortsätta arbetet tillsammans med kollegor.

OBS! Eftersom konferensen har öppnat går det inte längre att boka plats via bokningsknappen nedan, men det går bra att anmäla sig via mail. Kontakta jonna.vandijk@skolporten.se.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  17 april – 22 maj 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  1395 kr

Temat berör:

1. Sexualitet, samtycke och relationer – handfasta undervisningstips

Numera förväntas lärare i alla årskurser undervisa om kunskapsområdet, vilket många känner en osäkerhet inför. Ta del av en föreläsning som går igenom de nya skrivelserna samt ger mer information och konkreta undervisningstips.

 • Hur integrerar du undervisning om sexualitet, samtycke och relationer i din övriga undervisning?
 • Vilka pedagogiska knep finns för att närma sig ämnen som kan upplevas som extra känsliga?
 • Vad är bra att tänka på i undervisning av högre respektive lägre årskurser?
 • Hur kan undervisningen stärka självkänslan och förbättra elevernas psykiska hälsa?

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger. Han är även författare till boken Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen.

2. Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – vad visar forskningen?

Förändringen i läroplanen 2022 välkomnades från flera håll, inte minst eftersom ämnets ställning därigenom stärks och uppmärksammas. Samtidigt är forskningen om hur lärare ska undervisa om sexualitet, samtycke och relationer tunn. Vad visar forskningen är en framkomlig väg? I föreläsningen lyfts frågor som:

 • Hur kan samarbete kring kunskapsområdet ske – både skol- och ämnesövergripande?
 • Hur utformas undervisningen med ett normmedvetet förhållningssätt?
 • Vilka utmaningar finns i arbetet med elevdelaktighet?
 • Varför är det viktigt att balansera risk- och friskperspektiv?

Karin Gunnarsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet, där hon leder det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning. Karin har även en bakgrund som lärare och är medförfattare till boken Sexualitet och relationer – att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan.

”Man kan bestämma själv när man har möjlighet att titta och anteckna i sin egen takt.”

Sagt av tidigare deltagare

Fler konferenser och teman hittar du här!

Pris: 1 395 kr exkl. moms

I priset ingår 2 föreläsningar à 50 minuter, dokumentation samt diskussionsunderlag.

Är ni en grupp deltagare på 5 personer eller fler? Mejla oss för grupprabatt!

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*
* Administrativ avgift 500 kr

Intervju med föreläsare!

Läs Skolportens intervju med sexologen Kalle Norwald. Han är en av talarna på Skolportens digitala TEMA-konferens Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer och ska tala om hur man kan integrera teman om sexualitet, samtycke och relationer i övrig undervisning.

Kalle Norwald. Fotograf: Oskar Omne
Kalle Norwald. Fotograf: Oskar Omne

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: jonna.vandijk@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 08.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 08.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under hela konferensperioden.
 • Konferensen innehåller 2 föreläsningar som är 40 respektive 60 minuter långa. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta en halv dags fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet:
Jonna van Dijk: 070-875 22 89
jonna.vandijk@skolporten.se