TEMA: Sociala relationer och konflikthantering i fritidshem Webbkonferens

13 mars – 2 maj 2023

Webbkonferens

Välkommen till Skolportens digitala TEMA-konferens för dig som vill ta del av effektiva strategier för att hantera konflikter, samt få verktyg och idéer kring hur man kan skapa förutsättningar för, och arbeta med elevers sociala relationer. Föreläsningarna riktar sig till fritidshem men kan vara intressanta för alla som arbetar i skolan.

Ta del av två digitala föreläsningar som ger dig inspiration och handfasta verktyg till arbetet med sociala relationer och konflikthantering i fritidshem. Varje föreläsning är cirka 40-60 minuter lång, och du kan se dem när det passar dig under sju veckor. Under hela perioden kan du chatta med andra deltagare och ställa frågor till talarna via vår webbportal.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  13 mars – 2 maj 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  1395 kr

Konferensen berör:

 • Sociala relationer i fritidshem – hur kan ensamhet och utanförskap förstås och förebyggas?
 • Konstruktiv hantering av konflikter på fritidshem.

På konferensen medverkar:

Lina Lago är docent i pedagogiskt arbete och är verksam vid Tema barn, Linköpings universitet. I sin forskning har hon undersökt olika aspekter av fritidshemmets praktik med särskilt fokus på barns perspektiv och vardag.


Ilse Hakvoort arbetar som docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och undervisar om konflikthantering på olika lärarprogram.

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00 den 13 mars. Logga in via länken och lösenordet som du får klockan 8.00 på konferensens första dag.

 

1. Sociala relationer i fritidshem
Sociala relationer är ett kunskapsområde som alla lärare behöver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Särskilt viktigt är det i fritidshemmet där en central del av uppdraget är att skapa förutsättningar för, och arbeta med elevers sociala relationer. I fritidshem ska elever lära sig om men också genom socialt samspel med andra. Att bygga och upprätthålla relationer med elever och skapa förutsättningar för elevers relationsskapande är en förutsättning för att exempelvis kunna arbeta med elevers lärande, förebygga mobbning och skapa ett gynnsamt skolklimat. I föreläsningen berörs bland annat:

 

 • Vad utmärker fritidshemmet som social arena?
 • Vad lyfter barn själva fram som viktigt i förhållande till fritidshemmets sociala uppdrag?
 • Hur kan ensamhet och utanförskap förstås och förebyggas?

 

Lina Lago är docent i pedagogiskt arbete och är verksam vid Tema barn, Linköpings universitet. I sin forskning har hon undersökt olika aspekter av fritidshemmets praktik med särskilt fokus på barns perspektiv och vardag. Tillsammans med Helene Elvstrand gav hon 2020 ut boken Sociala relationer i fritidshem som beskriver och problematiserar fritidshemmet som social praktik.

 

 

2. Konstruktiv hantering av konflikter på fritidshem
I skolan och på fritidshemmet förekommer det konflikter. Det kan handla om mindre bråk och diskussioner, men lärare i fritidshem kan även behöva hantera eskalerade konflikter som innehåller hot och våld. Ta del av en föreläsning som lyfter fram aktuell forskning på området, och väver ihop teori och praktik genom ett antal exempel.

 

 • Hur kan en konflikt bidra till att förbättra relationer?
 • Hur komplex kan en konflikt vara?
 • Effektiva strategier för att hantera konflikter.

 

Ilse Hakvoort arbetar som docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och undervisar om konflikthantering på olika lärarprogram. Hon är medförfattare till Konflikthantering i professionellt lärarskap (2020, 4:e upplagan) och Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus (2019). Sedan januari 2022 är hon projektledare för ett forskningsprojekt om eskalerade konflikter, hot och våld mot lärare.

 

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 kr


Ordinarie pris: 1 395 kr exkl. moms

I priset ingår 2 föreläsningar à 40-60 minuter samt dokumentation.

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under sju veckor.
 • Konferensen innehåller 2 föreläsningar som är 50 minuter långa. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta en halv dags fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se