TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens

17 april – 22 maj 2023

Webbkonferens

Välkommen till Skolportens digitala TEMA-konferens om språkstörning och talängslan i förskolan. Konferensen hjälper dig dels att identifiera språkstörning och eventuella orsaker bakom, dels att utforska och förstå skillnaden mellan vanlig blyghet och problematisk talängslan. Föreläsningarna riktar sig till förskollärare, barnskötare och specialpedagoger som möter barn i behov av språkligt stöd.

Ta del av två digitala föreläsningar som ger dig konkreta och handfasta verktyg att stötta barn med språkstörning och/eller talängslan, bland annat med hjälp av olika strategier. Föreläsningarna är cirka 40 respektive 60 minuter långa och spelades in år 2020. Efter önskemål erbjuder vi dem nu på nytt. Du kan se dem när det passar dig under fem veckor, mellan 17 april och 22 maj. Under hela perioden kan du chatta med andra deltagare och ställa frågor till talarna via vår webbportal. Du får också reflektions- och diskussionsfrågor om språkstörning respektive talängslan i förskoleåldern, som kan underlätta i det fortsatta arbetet med kollegor.

OBS! Eftersom konferensen har öppnat går det inte längre att boka plats via bokningsknappen nedan, men det går bra att anmäla sig via mail. Kontakta jonna.vandijk@skolporten.se.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  17 april – 22 maj 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  1395 kr

Temat berör:

1. Språkstörning hos barn i förskoleåldern – vad det är och möjliga orsaker

Barn utvecklar sitt språk i olika takt. När barns språkförmåga är tydligt nedsatt i jämförelse med jämnåriga kan språkstörning vara en förklaring. Ta del av en föreläsning om vad språkstörning är, och orsakerna bakom svårigheterna.

 • Vad är språkstörning hos barn?
 • Hur kan vi identifiera en språkstörning?
 • Hur diagnosticeras språkstörning?
 • Vilka förklaringar finns det till språkstörning?
 • Hur utvecklas språkstörning över tid och vilka konsekvenser för det med sig?

Marika Habbe är specialistlogoped med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter i skolåldern. Hon har arbetat som logoped inom barnhabilitering, BUP, förskola och skola. Marika är anställd inom Specialpedagogiska skolmyndigheten där hon arbetar med utredning och handledning samt håller kurser och föreläsningar om språkutveckling och språkstörning.

2. Talängslan och selektiv mutism i förskolan

I varje barngrupp finns barn som inte är lika pratsamma som andra, men vad är det för skillnad mellan vanlig blyghet och problematisk talängslan? Föreläsningen hjälper dig att definiera selektiv mutism och bli observant på riskfaktorer, samt utvecklar din förmåga att identifiera och stötta dessa barn i förskolans talsituationer.

 • Hur skiljer du selektiv mutism från autism?
 • Vad kan förskolan göra för att förebygga talängslan?
 • Vilka strategier kan hjälpa ett barn som inte talar i förskolan?
 • Hur kan förskolans pedagoger samverka med logoped och psykolog?

Carina Engström är leg. logoped med lång erfarenhet av att behandla olika typer av kommunikationssvårigheter hos barn och ungdomar, med särskilt fokus på selektiv mutism. Hon handleder logopedstudenter och håller utbildningar om selektiv mutism för vårdgivare, skola och förskola. Carina har även skrivit boken Pratlust och talängslan.

”Mycket lättare att hitta tid för fortbildning när man slipper restid och inte behöver närvara en specifik tid.”

Sagt av tidigare deltagare

Se mer fortbildning för förskolan här!

Pris: 1 395 kr exkl. moms

I priset ingår 2 föreläsningar à 40 och 60 minuter, dokumentation samt diskussionsunderlag.

Är ni en grupp deltagare på 5 personer eller fler? Mejla oss för grupprabatt!

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*
* Administrativ avgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: jonna.vandijk@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 08.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 08.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under hela konferensperioden.
 • Konferensen innehåller 2 föreläsningar som är 40 respektive 60 minuter långa. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta en halv dags fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Jonna van Dijk: 070-875 22 89
jonna.vandijk@skolporten.se