TEMA: Utsatta barn i förskolan Webbkonferens

4 september – 16 oktober 2023

Webbkonferens

Välkommen till Skolportens digitala TEMA-föreläsningar för dig som vill lära dig mer om förskolans roll för barn som upplevt kriser, trauma, våld eller försummelse. Förskolans personal har med sina olika kompetenser en viktig roll för att upptäcka dessa barn, och kan utgöra en skyddsfaktor. Föreläsningarna spelades in på Skolportens konferens Specialpedagogik i förskolan 2021 respektive 2022, och är av intresse för alla som arbetar i förskolan.

Ta del av två digitala föreläsningar som hjälper dig att känna igen kris och trauma hos barn, och ger dig verktyg att prata med barn om dessa svåra frågor. Föreläsningarna är 90 minuter långa, och du kan se dem när det passar dig under sex veckor, mellan 4 september och 16 oktober. Under hela perioden kan du chatta med andra deltagare och ställa frågor till talarna via vår webbportal. Du får också reflektions- och diskussionsfrågor, som kan underlätta i det fortsatta arbetet med kollegor.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  4 september – 16 oktober 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  1195 kr

Temat berör:

1. Förskolan som skyddsfaktor vid kris och trauma hos barn

I förskolan möter vi barn som är med om olika typer av påfrestningar. Det kan handla om olyckor, förluster och stora förändringar, men även försummelse, våld i hemmet och upplevelser av krig och flykt. Kriser och trauman skapar känslomässiga behov hos barn och förskolan har en viktig roll i att möta dessa behov för att utgöra en skyddsfaktor och ett stöd för barnet. När förskolan lyckas ger vi barnet möjlighet till återhämtning och läkning och skapar förutsättningar för utveckling, hälsa och lärande. I denna föreläsning fördjupar vi oss kring:

 • Hur känner vi igen kris och trauma hos barn?
 • Vad ska vi satsa på i verksamheten för att förskolan ska utgöra en skyddsfaktor för barn i kris och med trauma?
 • Vilken betydelse har ett specialpedagogiskt perspektiv vid kris och trauma?

Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och ST-psykolog i pedagogisk psykologi. Anna arbetar med handledning, fortbildning och skrivande i sitt eget företag (www.forskolepsykologi.se) och har bland annat skrivit böckerna Traumamedvetenhet i förskolan (2017) och När krisen drabbar förskolan (2018). Anna har tidigare arbetat som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO) för Rädda Barnen.2. Barn som far illa ­– förskolans möjligheter att förebygga, upptäcka och agera

I förskolans verksamhet finns barn som utsätts för försummelse, sexuella övergrepp, fysiskt eller psykiskt våld av sina föräldrar eller andra vuxna. Förskolan utgör, på flera sätt, en viktig plats för dessa barn. Personalen har genom sina olika kompetenser en betydelsefull roll för att upptäcka barn som far illa och agera för att de ska kunna få hjälp. Men hur pratar vi med barnen om dessa svåra frågor, och hur bör vi agera när vi upptäcker missförhållanden?

 • Definitioner och förekomst av barnmisshandel.
 • Att prata om våld och barns rättigheter i förskolan.
 • Samtal med barn om utsatthet.
 • Förskolans olika yrkesgruppers samverkan kring barn som väcker oro.

Anna-Carin Magnusson är handledare i psykosocialt arbete och författare med en bakgrund som specialistsjuksköterska. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn som far illa. Anna-Carin har skrivit två barnböcker om kroppslig integritet, samtycke samt om våld och skillnaden på bra och dåliga hemligheter. Hon har också arbetat på Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att ta fram skriften Dags att prata om sexuella övergrepp – en handledning för skolans personal.

Det finns möjlighet att pausa och fundera lite, spola tillbaka och få höra resonemang/fakta igen. Superbra tycker jag!

Sagt av tidigare deltagare

Se mer fortbildning för förskolan här!

Boka-tidigt-pris: 1 195 kr exkl. moms (Gäller till och med 4 augusti 2023)

Pris: 1 395 kr exkl. moms

I priset ingår 2 föreläsningar à 90 minuter, dokumentation samt diskussionsunderlag.

Är ni en grupp deltagare på 5 personer eller fler? Mejla oss för grupprabatt!

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*
* Administrativ avgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 08.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 08.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under hela konferensperioden.
 • Konferensen innehåller 2 föreläsningar som båda är 90 minuter långa. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta en halv dags fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se