Tyska Webbkonferens

12–22 oktober 2020

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår konferensen i Tyska helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen. Har du frågor? Kontakta gärna asa.gustafsson@skolporten.se


Välkommen till en webbkonferens för dig som undervisar i tyska! Konferensen innehåller åtta föreläsningar både på tyska och svenska om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet. Herzlich willkommen!

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i tyska från årskurs 6 till gymnasiet och vuxenutbildningen. Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 8 föreläsningar när det passar dig, under 10 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  12–22 oktober 2020
 • Tid
  09:00–23:59
 • Pris
  4995 kr

Konferensen berör:

 • Förändringar i centralt innehåll och kunskapskrav för moderna språk årskurs 6-9 och steg 1-7.
 • Bedömning i moderna språk – vilket stödmaterial finns?
 • Hur kan du använda aktuell tyskspråkig litteratur i undervisningen?
 • De tyskspråkiga ländernas realia – aktuella trender inom forskningen och konkreta förslag på hur du kan arbeta i klassrummet.
 • Hur påverkas inlärningen av tyska av likheten mellan tyska och svenska?
 • Möjligheterna med digitala verktyg i språkundervisningen.
 • Aktiviteter för att stärka elevernas motivation att lära sig ett modernt språk.
 • Hur står det till med de moderna språken i grundskolan? Resultat från TAL-projektet.
 • Hur kan man få språkstudierna att kännas mer angelägna för eleverna??

På konferensen medverkar:

Daniel Rosén, Skolverket
Roger Persson, Skolverket
Jonas Granfeldt, Lunds universitet
Gudrun Erickson, Göteborgs universitet
Ulrika Florén, Kungsbacka gymnasieskolor
Gabriella Hålberg, Kungsbacka gymnasieskolor

Fanny Forsberg Lundell, Stockholms universitet
Klara Arvidsson, Högskolan Dalarna
Susan Sayehli, Stockholms universitet
Caroline Merkel, Stockholms universitet
Johan Sköld, ForshagaAkademin Christine Becker, Stockholms universitet

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det informationsmail du får cirka 10 dagar före konferensen.

 

1. Moderna språk: Skolverket informerar om styrdokument, stödmaterial och bedömning
Styrdokumenten för ämnet moderna språk revideras under 2020 i syfte att ännu tydligare fungera som stöd för lärares planering av undervisning och bedömning av elevers kunskaper. Ta del av en föreläsning där Skolverkets representanter beskriver och förklarar de förändringar som kommer att genomföras i centralt innehåll och kunskapskrav för moderna språk årskurs 6-9 och steg 1-5, samt vilket stödmaterial som finns att tillgå i fråga om bedömning.

Daniel Rosén är undervisningsråd på Skolverket med ansvar för Språksprånget – Att leda kollegialt lärande och nätverk för karriärlärare. Roger Persson är undervisningsråd på Skolverket med ansvar för revidering av kursplanerna i språk.

 

2. Hur står det till med de moderna språken i grundskolan? Resultat från TAL-projektet.
Forskningsprojektet Muntlig språkfärdighet i främmande språk: lärande, undervisning och bedömning, kallat TAL-projektet, är ett samarbete mellan universiteten i Göteborg, Lund och Stockholm. Projektet syftar till att brett undersöka förutsättningarna för de moderna språken i grundskolan men också till att genomföra fokuserade studier av elevernas muntliga färdigheter. I föreläsningen presenteras delar av projektets resultat.

 • Moderna språk i Sverige – historik, nuläge och framåtblick.
 • Vad säger rektorer om moderna språk?
 • Hur ser lärare i moderna språk på sitt arbete?
 • Hur är det med elevers attityder till och motivation för moderna språk?
 • Att tala och interagera på franska, spanska och tyska – hur gör eleverna?

 

Jonas Granfeldt är professor i fransk språkvetenskap vid Lunds universitet och projektledare för TAL-projektet.
Gudrun Erickson är senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

 

3. Hur kan vi stärka motivationen i klassrummet?
Motivation är ett centralt begrepp inom forskning om andraspråksinlärning och anses vara en förutsättning för att lära sig ett nytt språk. Som elev kan det vara utmanande att hitta motivationen att lära sig ett modernt språk när möjligheterna att använda språket utanför klassrummet är begränsade. Dessutom pekar forskning på att svenska elevers motivation att lära sig ett modernt språk påverkas negativt av engelskans starka ställning.

 • Vad säger den senaste forskningen om elevers motivation att lära sig moderna språk i Europa? Finns lärdomar att dra av andra länder?
 • Hur kan man som lärare arbeta konkret med att stärka elevernas motivation i klassrummet?

Med utgångspunkt i teorier och tidigare forskning om motivation ger vi under denna föreläsning förslag på aktiviteter som syftar till att stärka elevernas motivation att lära sig ett modernt språk.

 

Fanny Forsberg Lundell är professor i franska vid Stockholms universitet.
Klara Arvidsson arbetar som lektor vid Högskolan Dalarna. Honär fil.dr. i franska med inriktning mot andraspråksinlärning och legitimerad gymnasielärare i franska och svenska.

4. “Mindset och motivation” – ett projekt för att öka intresset för moderna språk
Aranäsgymnasiet i Kungsbacka drog 2016 igång projektet “Mindset och motivation” efter att under en längre tid sett ett minskat intresse för språkstudier bland eleverna. Målet med projektet var att få språkstudierna att kännas mer angelägna för eleverna och få dem att fortsätta att studera språk.
Ta del av erfarenheterna från projektet som har resulterat i att skolans grupper i moderna språk har ökat i storlek. Dessutom når fler elever målen och väljer att fortsätta med sina språkstudier.

 

Ulrika Florén är lärare i spanska och svenska, Gabriella Hålberg är lärare i tyska och engelska på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. Aranäsgymnasiet tilldelades UHR:s Inspirationspris i språk 2019 för sitt arbete med att höja statusen för moderna språk.

 

5. Gleich und gleich gesellt sich gern – Über den Nutzen struktureller Ähnlichkeit beim Spracherwerb
Deutsch und Schwedisch haben viele Gemeinsamkeiten. Große Teile des Wortschatzes sind verwandt und auch grammatisch weisen beide Sprachen viele Ähnlichkeiten auf. Trotzdem scheint es schwedischen Schülern oftmals schwer zu fallen Strukturen zu erlernen, die das Deutsche und Schwedische teilen. Ist dem wirklich so? Und wenn ja, woran mag das liegen? In diesem Vortrag werde ich anhand einer Studie, die Schüler der Jahrgangsstufen 6-9 einer schwedischen Grundschule beim Erlernen des Deutschen begleitete, folgende Fragen diskutieren:

 • Wie verläuft der Erwerb von morpho-syntaktischen Strukturen im Deutschen bei schwedischen Schülern?
 • Welche Vorteile bringen ähnliche Strukturen in beiden Sprachen?
 • Sind sich Schüler über sprachliche Ähnlichkeiten und Unterschiede bewusst?
 •  Welche Faktoren muss man aus psycholinguistischer Sicht beim Spracherwerb berücksichtigen?

 

Susan Sayehli ist Dr.phil der Allgemeinen Sprachwissenschaft und bildet am Zentrum für Zweisprachigkeitsforschung der Stockholmer Universität Lehrer aus. Sie ist auch in der Lehrerfortbildung tätig und forscht derzeit über den Erwerb von modernen Sprachen im schwedischen Schulkontext innerhalb des TAL-projektes: www.tal.lu.se.

 

6. Kindheit und Jugend in aktueller deutschsprachiger Literatur
In aktueller Kinder- und Jugendliteratur bekommen wir nicht nur einen (mehr oder weniger authentischen) Einblick, wie Kindheit und Jugend in den deutschsprachigen Ländern heute aussehen können. Viele erfolgreiche literarische Texte verhandeln außerdem Themen und Probleme, die jungen Menschen heute besonders wichtig sind – Migration und Krieg, Geschlechtsidentitäten und Familienbilder, aber auch Umwelt- und Klimafragen. Diese Aspekte machen sie auch für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht besonders interessant.

 • Wie werden Kindheit und Jugend heute in literarischen Texten dargestellt?
 • Welche Themen werden besonders verhandelt?
 • Wie können im DaF-Unterricht literarische Texte eingesetzt werden?

 

Caroline Merkel ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und unterrichtet als biträdande lektor an der Universität Stockholm deutsche Sprache und Literatur. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Jugend- und Stadtliteratur der Gegenwart sowie den Themen Mehrsprachigkeit und Exil.

 

7. Digitala verktyg gör skillnad i språkundervisningen
Idag har nästan alla elever tillgång till ett digital enhet. Appar och webbtjänster har utökat och förbättrat elevernas verktygslåda i språkinlärningen. Ta del av en föreläsning med fokus på användning av kamera och mikrofon i undervisningen.

 • Möjligheterna med diktering i språkundervisningen.
 • Exempel på hur du kan skapa film för olika kunskapsområden.
 • Så kan du använda videosamtal i undervisningen.

 

Föreläsningen utgår från elevexempel och du som deltagare kommer att ha möjlighet att reflektera kring hur exemplen kan integreras i din egen undervisning.

 

Johan Sköld är lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk, samt förstelärare inom ikt, på gymnasieskolan Forshagaakademin. Johan vann andra pris i tävlingen Guldäpplet 2019.

 

8. Deutungsmuster? Diskursdidaktik? Linguistic Landscapes? – Erklärungen zu aktuellen Tendenzen in der Landeskundedidaktik
Schon seit Langem diskutieren Lehrende und Wissenschaftlerinnen, welche landeskundlichen Inhalte wie in den Unterricht integriert werden sollten. In diesem Vortrag werden zunächst kurz aktuelle Tendenzen vorgestellt und davon ausgehend diskutiert, wie diese theoretischen Überlegungen in der Unterrichtspraxis berücksichtigt werden können.

 

Christine Becker hat im Fach Deutsch als Fremdsprache promoviert und ist universitetslektor i tyska an der Universität Stockholm.

 

 

Fri avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!

Kampanj! Boka med 20% rabatt, ange bokningskod SISTAMINUTEN
Ord. pris 4 995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar á 40-60 minuter samt dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner per mail i god tid före konferensen. Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 0703-844425
asa.gustafsson@skolporten.se