Hoppa till sidinnehåll

Undervisa i artificiell intelligens

Konferens i Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i gymnasieämnet artificiell intelligens. Fortbildningen utgår från ämnesplanen som börjar gälla från och med höstterminen 2024. Konferensen erbjuder aktuell forskning och praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.

Fantastiska lokaler och mycket god mat. Bra medarbetare som fixade allt som hörde till. Klart den bästa konferensen jag deltagit på.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Centrala begrepp och tekniker inom AI – vad behöver eleverna kunna på både en teoretisk och praktisk nivå?
 • Få fördjupade undervisningsråd om skillnader och likheter mellan mänsklig och artificiell intelligens.
 • Juridikens roll och etiska dilemman inom AI-området – konkreta exempel för diskussion och reflektion i klassrummet.
 • Så utvecklar vi elevernas kunskaper om riskbedömning med AI ur ett samhällsperspektiv.

På konferensen medverkar

Matilda Arvidsson

DOCENT

Joakim Flink

LÄRARE

Göran Lindsjö

AI-RÅDGIVARE

Christer Norström

ADJUNGERAD PROFESSOR

Program

08:00 Registrering med kaffe och smörgås

08:50 Skolporten hälsar välkommen

09:00 Grundläggande kunskaper om AI och förmåga att använda det i problemlösning

Gymnasieämnet artificiell intelligens ska ge eleverna grundläggande kunskaper om AI. Det innefattar en förståelse för AI och dess bakomliggande funktionssätt, tekniker, primära beståndsdelar och uppbyggnad. För att befästa den kunskapen behöver eleverna omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiska handlingar, genom att använda digitala verktyg och programvaror, samt kunna programmera själva. Den här föreläsningen ger en översikt av användningen, tekniker, metoder samt algoritmer inom AI. Du får också förslag på enklare typ av problemlösning med hjälp av AI.  

 • Vilka centrala begrepp och tekniker inom AI behöver eleverna kunna?
 • Vilka praktiska moment är viktiga att fokusera på i undervisningen?

Joakim Flink

LÄRARE

Joakim Flink har varit delaktig i arbetet med att ta fram kursplanerna för gymnasieämnet artificiell intelligens. Han är lärare med bakgrund som programmerare och undervisar i AI och programmering på Hitachigymnasiet i Västerås, där han har startat en framgångsrik spetsutbildning inom AI. Joakim ligger också bakom en nationell vuxenutbildning för AI Sweden. 2022 var han en av finalisterna för TechSveriges utmärkelser Årets AI svensk och Årets kompetensbildare.

 

10.30 Kaffe

11.00 Skillnader och likheter mellan mänsklig och artificiell intelligens

I debatten om AI ser vi ofta hur likheten mellan artificiell intelligens och mänsklig intelligens betonas. Farhågor om hur AI konkurrerar ut och ersätter människan sträcker sig från berättigad oro till ren science fiction. Gymnasieämnet artificiell intelligens ska ge eleverna fördjupad kunskap om skillnader och likheter mellan mänsklig och artificiell intelligens med allt vad det kan innebära från konkreta fakta till etiska spörsmål. Föreläsningen belyser detta och jämför bland annat hur enklare lösningar med AI fungerar och hur en människa löser samma problem, samt inte minst hur människan och AI löser problem tillsammans. Du får även konkreta undervisningsråd om metoder för enklare träning av AI.

 • I vilka situationer är AI överlägsen människan och tvärtom?
 • I vilka situationer kan människan och AI samarbeta?
 • Hur värderar vi problemlösning gjord av AI i jämförelse med hur en människa löser samma problem?
 • Hur designas AI-baserade system, både för tjänster/produkter och kognitiva stödprocesser?

Christer Norström

ADJUNGERAD PROFESSOR

Christer Norström har varit delaktig i arbetet med att ta fram kursplanerna för gymnasieämnet artificiell intelligens. Han har lång erfarenhet av både forskning och arbete inom AI-området, bland annat som professor i datavetenskap vid KTH och Mälardalens universitet samt som vd för Swedish Institute of Computer Science (RISE). För närvarande är Christer adjungerad professor på Mälardalens universitet där han leder ett stort AI-program. Han är även ordförande för Realheart AB, Hitachigymnasiet och Fryxellska skolan, samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

12.00 Gemensam lunch

13.00Lagar och andra bestämmelser relevanta för AI

Utvecklingen av AI går i en rasande fart, vilket ställer många frågor på sin spets. Inte minst ur ett etiskt perspektiv. Bör vi göra något bara för att vi rent tekniskt kan, och går det att juridiskt reglera användningen för att minimera de potentiella riskerna? Frågan om hur AI ska regleras genom lagar och andra bestämmelser är högaktuell, och även om framsteg görs inom EU och på andra nivåer, är vi i flera avseenden redan sent ute. Ta del av en föreläsning om juridikens roll inom AI-området och hur eleverna kan fördjupa sina kunskaper om detta komplexa ämne.

 • Hur långt har juridiken kommit idag inom AI-området och vad tror vi om framtiden?
 • Vilka etiska dilemman kan användandet av AI resultera i?
 • Vilka konkreta exempel/fall lämpar sig särskilt väl för diskussion och reflektion i klassrummet?

Matilda Arvidsson

DOCENT

Matilda Arvidsson är docent i internationell rätt och biträdande lektor i allmän rättslära vid Göteborgs universitet. Hon bedriver forskning om AI och rätten, främst utifrån hur framtidens lagar kan reglera interaktionen mellan människa, djur, natur och teknik. Matilda är även redaktör för den kommande Routledge Handbook on AI, Law and Society (med utgivning 2025).

14.00 Eftermiddagsfika

14.30Möjligheter och risker med AI ur ett samhällsperspektiv

En viktig del av gymnasieämnet artificiell intelligens innebär att eleverna ska kunna resonera om möjligheter och risker i samband med AI-utvecklingens snabba utveckling ur ett samhällsperspektiv. Hur påverkar AI vår bild av omvärlden och vilka konsekvenser kan utvecklingen innebära på sikt? Ta del av en föreläsning som fokuserar på drivkrafterna bakom utvecklingen, och går igenom möjligheter och risker med AI-användning ur demokratiska, sociala, ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga perspektiv.

 • Underminerar eller stärker AI-utvecklingen en demokratisk utveckling?
 • Hur påverkar AI företagande och välfärd, och bidrar till hållbar utveckling?
 • Hur lär vi eleverna riskbedömning av AI-användning i olika situationer?
 • Vilka konkreta användningsområden och arbetssätt för AI i samhället lämpar sig särskilt väl som underlag för diskussion och fördjupning?

Göran Lindsjö

AI-RÅDGIVARE

Göran Lindsjö har lång internationell erfarenhet som AI-rådgivare, föreläsare och inspiratör, och har startat och drivit flera företag inom AI. Tidigare har han arbetat på Regeringskansliet med styrningsfrågor inom digitalisering av statsförvaltningen, och 2020 blev han nominerad till TechSveriges utmärkelse Årets AI svensk.

 

15:30 Konferensen avslutas.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  3 okt 2024
 • Tid
  08:50–15:30
 • Pris (exkl. moms)
  2 995,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-09-03
  2 995,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-10-02
  3 745,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev