Hoppa till sidinnehåll

Undervisa i artificiell intelligens

Webbkonferens

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens webbfortbildning för dig som planerar att undervisa i gymnasieämnet artificiell intelligens. Webbfortbildningen utgår från ämnesplanen som börjar gälla från och med höstterminen 2024. Ta del av aktuell forskning och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 4 föreläsningar när det passar dig, under konferensens öppettider. Föreläsningarna är ca 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning. 

Jag är gärna med igen om upplägget blir detsamma. Allt kändes relevant och intressant. Tekniken fungerade över förväntan.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Centrala begrepp och tekniker inom AI – vad behöver eleverna kunna på både en teoretisk och praktisk nivå?
 • Få fördjupade undervisningsråd om skillnader och likheter mellan mänsklig och artificiell intelligens.
 • Juridikens roll och etiska dilemman inom AI-området – konkreta exempel för diskussion och reflektion i klassrummet.
 • Så utvecklar vi elevernas kunskaper om riskbedömning med AI ur ett samhällsperspektiv.

På konferensen medverkar:

Matilda Arvidsson

DOCENT

Joakim Flink

LÄRARE

Göran Lindsjö

AI-RÅDGIVARE

Christer Norström

ADJUNGERAD PROFESSOR

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Grundläggande kunskaper om AI och förmåga att använda det i problemlösning

Gymnasieämnet artificiell intelligens ska ge eleverna grundläggande kunskaper om AI. Det innefattar en förståelse för AI och dess bakomliggande funktionssätt, tekniker, primära beståndsdelar och uppbyggnad. För att befästa den kunskapen behöver eleverna omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiska handlingar, genom att använda digitala verktyg och programvaror, samt kunna programmera själva. Den här föreläsningen ger en översikt av användningen, tekniker, metoder samt algoritmer inom AI. Du får också förslag på enklare typ av problemlösning med hjälp av AI.  

 • Vilka centrala begrepp och tekniker inom AI behöver eleverna kunna?
 • Vilka praktiska moment är viktiga att fokusera på i undervisningen?

Joakim Flink

LÄRARE

Joakim Flink har varit delaktig i arbetet med att ta fram kursplanerna för gymnasieämnet artificiell intelligens. Han är lärare med bakgrund som programmerare och undervisar i AI och programmering på Hitachigymnasiet i Västerås, där han har startat en framgångsrik spetsutbildning inom AI. Joakim ligger också bakom en nationell vuxenutbildning för AI Sweden. 2022 var han en av finalisterna för TechSveriges utmärkelser Årets AI svensk och Årets kompetensbildare.

 

2. Skillnader och likheter mellan mänsklig och artificiell intelligens

I debatten om AI ser vi ofta hur likheten mellan artificiell intelligens och mänsklig intelligens betonas. Farhågor om hur AI konkurrerar ut och ersätter människan sträcker sig från berättigad oro till ren science fiction. Gymnasieämnet artificiell intelligens ska ge eleverna fördjupad kunskap om skillnader och likheter mellan mänsklig och artificiell intelligens med allt vad det kan innebära från konkreta fakta till etiska spörsmål. Föreläsningen belyser detta och jämför bland annat hur enklare lösningar med AI fungerar och hur en människa löser samma problem, samt inte minst hur människan och AI löser problem tillsammans. Du får även konkreta undervisningsråd om metoder för enklare träning av AI.

 • I vilka situationer är AI överlägsen människan och tvärtom?
 • I vilka situationer kan människan och AI samarbeta?
 • Hur värderar vi problemlösning gjord av AI i jämförelse med hur en människa löser samma problem?
 • Hur designas AI-baserade system, både för tjänster/produkter och kognitiva stödprocesser?

Christer Norström

ADJUNGERAD PROFESSOR

Christer Norström har varit delaktig i arbetet med att ta fram kursplanerna för gymnasieämnet artificiell intelligens. Han har lång erfarenhet av både forskning och arbete inom AI-området, bland annat som professor i datavetenskap vid KTH och Mälardalens universitet samt som vd för Swedish Institute of Computer Science (RISE). För närvarande är Christer adjungerad professor på Mälardalens universitet där han leder ett stort AI-program. Han är även ordförande för Realheart AB, Hitachigymnasiet och Fryxellska skolan, samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

3. Lagar och andra bestämmelser relevanta för AI

Utvecklingen av AI går i en rasande fart, vilket ställer många frågor på sin spets. Inte minst ur ett etiskt perspektiv. Bör vi göra något bara för att vi rent tekniskt kan, och går det att juridiskt reglera användningen för att minimera de potentiella riskerna? Frågan om hur AI ska regleras genom lagar och andra bestämmelser är högaktuell, och även om framsteg görs inom EU och på andra nivåer, är vi i flera avseenden redan sent ute. Ta del av en föreläsning om juridikens roll inom AI-området och hur eleverna kan fördjupa sina kunskaper om detta komplexa ämne.

 • Hur långt har juridiken kommit idag inom AI-området och vad tror vi om framtiden?
 • Vilka etiska dilemman kan användandet av AI resultera i?
 • Vilka konkreta exempel/fall lämpar sig särskilt väl för diskussion och reflektion i klassrummet?

Matilda Arvidsson

DOCENT

Matilda Arvidsson är docent i internationell rätt och biträdande lektor i allmän rättslära vid Göteborgs universitet. Hon bedriver forskning om AI och rätten, främst utifrån hur framtidens lagar kan reglera interaktionen mellan människa, djur, natur och teknik. Matilda är även redaktör för den kommande Routledge Handbook on AI, Law and Society (med utgivning 2025).

4. Möjligheter och risker med AI ur ett samhällsperspektiv

En viktig del av gymnasieämnet artificiell intelligens innebär att eleverna ska kunna resonera om möjligheter och risker i samband med AI-utvecklingens snabba utveckling ur ett samhällsperspektiv. Hur påverkar AI vår bild av omvärlden och vilka konsekvenser kan utvecklingen innebära på sikt? Ta del av en föreläsning som fokuserar på drivkrafterna bakom utvecklingen, och går igenom möjligheter och risker med AI-användning ur demokratiska, sociala, ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga perspektiv.

 • Underminerar eller stärker AI-utvecklingen en demokratisk utveckling?
 • Hur påverkar AI företagande och välfärd, och bidrar till hållbar utveckling?
 • Hur lär vi eleverna riskbedömning av AI-användning i olika situationer?
 • Vilka konkreta användningsområden och arbetssätt för AI i samhället lämpar sig särskilt väl som underlag för diskussion och fördjupning?

Göran Lindsjö

AI-RÅDGIVARE

Göran Lindsjö har lång internationell erfarenhet som AI-rådgivare, föreläsare och inspiratör, och har startat och drivit flera företag inom AI. Tidigare har han arbetat på Regeringskansliet med styrningsfrågor inom digitalisering av statsförvaltningen, och 2020 blev han nominerad till TechSveriges utmärkelse Årets AI svensk.

 

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  10 okt – 7 nov 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  2 545,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-09-03
  2 545,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-11-07
  3 195,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar à ca 60 minuter samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev