Vuxenutbildning Webbkonferens

2–19 november 2021

Webbkonferens

OBS! Vuxenutbildning övergår till enbart webbkonferens. Du som har bokat plats i Stockholm informeras om detta personligen och flyttas automatiskt över till webbkonferensen.


Välkommen till Skolportens konferens för dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av intressanta föreläsningar och få praktiska verktyg och inspiration till din undervisning.

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom vuxenutbildningen. Ta del av fyra förinspelade föreläsningar när det passar dig, under två veckor. Nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige online! Föreläsningarna är mellan 45 och 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  2–19 november 2021
 • Tid
  00:00–23:00
 • Pris
  2895 kr

Konferensen berör:

 • Vilka konkreta metoder kan användas för att arbeta med språket i alla ämnen?
 • Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning – så kan lärmiljön och undervisningen anpassas.
 • Vuxna med extrema åsikter i klassrummet – hur kan vi bemöta dem?
 • Hur kan man använda estetiska lärprocesser som metod i alla ämnen?

På konferensen medverkar:

Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare

David Edfelt, leg. psykolog

Hanna Larsson, leg. lärare

Christer Mattsson, fil. dr i pedagogik

Cirka en vecka innan konferensen får du ett informationsmail och kl. 8.00 på konferensens första dag får du inloggningsuppgifter. Föreläsningarna finns tillgängliga senast 09.00.

 

1. Vad innebär språkutvecklande arbetssätt i praktiken?
Majoriteten av deltagarna inom vuxenutbildningen har inte svenska som modersmål. Många är skolovana och har en pressad konkurrerande vardag. Hur kan vi stötta eleverna och tillgängliggöra innehållet och kunskapen, så att de förstår och blir godkända? Under den här föreläsningen visas konkreta arbetssätt för hur ämneslärare kan få syn på språkliga utmaningar och hur vi kan ge eleverna framgångsrika strategier för lärande.

 • Vilka språkliga utmaningar har komvuxelever? Vad menas med skolspråk och ämnesspråk?
 • Vilka konkreta metoder kan användas för att arbeta med språket i alla ämnen?
 • Hur skapar vi en organisation kring kollegialt lärande, så att språk- och ämneslärare kan utvecklas och lära av varandra?


Annsofie Engborg
har en bakgrund som lärare på komvux (sv, sva och re), är chefredaktör på Sfi-lärartidningen och arbetar med nationella kompetensutvecklingssatsningar för hela vuxenutbildningen bl.a. inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon är författare till Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (2020), samt Digital kompetens för sfi-lärare (2018).

 

2. Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning – så kan lärmiljön och undervisningen anpassas
Vuxenutbildningen samlar en stor variation av studerande. Många har skolmisslyckanden bakom sig och vissa har diagnoser såsom autism, adhd eller dyslexi, men andra uppfyller inte diagnoskriterierna även om de har stora svårigheter. Hur ska vi förstå utmaningarna de ställs inför och vad kan vi göra? 

Föreläsningen visar hur du med hjälp av konkreta metoder kan göra skoldagen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla studerande, med eller utan diagnos.

 • ”Isbergsmodellen” – vad innebär den?
 • Den tydliggörande pedagogikens nyckelfrågor.
 • Vikten av visuellt stöd.
 • Hur kan du stötta vid självständigt arbete?
 • Vad bör du tänka på vid grupparbeten?
 • Hur kan examinationer anpassas så att alla elever får förutsättningar att lyckas?


David Edfelt
är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till pedagogisk personal i förskolor och skolor. David undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är medförfattare till flera böcker, bland annat Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning.

 

 3. Att arbeta med estetiska lärprocesser med vuxna
Varför minns man vartenda ord i en sång som man lärde sig som liten, men inte alls lika mycket från föreläsningen som man var på igår? Vad beror det på och hur kan det användas i undervisningen? Oavsett om man arbetar med en matematisk figur, gasutveckling i kemi eller poesi i svenskämnet finns det estetiska moment inbäddade i samtliga kurser.

Ta del av en föreläsning om hur man kan arbeta med estetiska lärprocesser som stöd för vuxna elevers lärande.

 • Hur kan man använda estetiska lärprocesser som metod i alla ämnen?
 • Exempel på hur du kan medvetandegöra och förstärka metoderna i undervisningen.
 • Upplevelsebaserat lärande – det man upplever minns man.


Hanna Larsson
 är leg. lärare i estetisk kommunikation, svenska som andraspråk och sfi. Hon arbetar på Lärcentrum på Kriminalvårdsanstalten Tillberga

 

4. Empatisk nyfikenhet – att bemöta kontroversiella frågor i klassrummet
Vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla åsikter är tillåtna, med undantag av hets mot folkgrupp, hot och förtal. Vuxenutbildningen ska, precis som skolan, verka för tolerans, och även om det inte finns nedtecknat i några styrdokument uppmuntras ett normkritiskt förhållningssätt. Men hur ska vi hantera vuxna med extrema åsikter i klassrummet?

 • Vilka utmaningar finns i arbetet med skolans demokratiuppdrag inom vuxenutbildningen?
 • Konfrontation och exkludering, eller empatisk nyfikenhet och inkludering?
 • Är kontroversiella frågor ett problem, och i så fall för vem?


Christer Mattsson
är fil. dr i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Han har 20 års erfarenhet som lärare och är upphovsman till Toleransprojektet, som syftar till att förebygga rekrytering av unga människor till nazism- och vitmaktgrupperingar.

 

 Avbokning fram till 30 dagar innan konferensstart.*

*Administrationsavgift 500 kr.

Pris: 2 895 kr exkl. moms.

I priset ingår 4 föreläsningar à 40-60 minuter samt dokumentation

Hallå där, David Edfelt, du ska föreläsa om tydliggörande pedagogik på konferensen…

Läs mer här!

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under tre veckor.
 • Konferensen innehåller 4 föreläsningar à 45-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1 dags fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.

Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se