Vuxenutbildning

28 oktober 2021

Stockholm

Välkommen till Skolportens konferens för dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av intressanta föreläsningar och få praktiska verktyg och inspiration till din undervisning.

Vår målsättning är att konferensen ska genomföras på plats i Stockholm. Vid restriktioner övergår evenemanget eventuellt till webbkonferens. Läs mer under fliken Anpassningar gällande Covid 19, eller kontakta projektledare Åsa Lasson.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  28 oktober 2021
 • Tid
  09:30–16:00
 • Pris
  2695 kr

Konferensen berör bland annat:

 • Vilka konkreta metoder kan användas för att arbeta med språket i alla ämnen?
 • Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning – så kan lärmiljön och undervisningen anpassas.
 • Vuxna med extrema åsikter i klassrummet – hur kan vi bemöta dem?
 • Hur kan man använda estetiska lärprocesser som metod i alla ämnen?

På konferensen medverkar:

Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare

David Edfelt, leg. psykolog

Hanna Larsson, leg. lärare

Christer Mattsson, fil. dr i pedagogik

8.50 Registreringen öppnar. Kaffe och smörgås.

 

9.20 Skolporten hälsar välkommen

 

9.30 Vad innebär språkutvecklande arbetssätt i praktiken?
Majoriteten av deltagarna inom vuxenutbildningen har inte svenska som modersmål. Många är skolovana och har en pressad konkurrerande vardag. Hur kan vi stötta eleverna och tillgängliggöra innehållet och kunskapen, så att de förstår och blir godkända? Under den här föreläsningen visas konkreta arbetssätt för hur ämneslärare kan få syn på språkliga utmaningar och hur vi kan ge eleverna framgångsrika strategier för lärande.

 • Vilka språkliga utmaningar har komvuxelever? Vad menas med skolspråk och ämnesspråk?
 • Vilka konkreta metoder kan användas för att arbeta med språket i alla ämnen?
 • Hur skapar vi en organisation kring kollegialt lärande, så att språk- och ämneslärare kan utvecklas och lära av varandra?


Annsofie Engborg
har en bakgrund som lärare på komvux (sv, sva och re), är chefredaktör på Sfi-lärartidningen och arbetar med nationella kompetensutvecklingssatsningar för hela vuxenutbildningen bl.a. inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon är författare till Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (2020), samt Digital kompetens för sfi-lärare (2018).

 

10.30 Kaffe

 

11.00 Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning – så kan lärmiljön och undervisningen anpassas
Vuxenutbildningen samlar en stor variation av studerande. Många har skolmisslyckanden bakom sig och vissa har diagnoser såsom autism, adhd eller dyslexi, men andra uppfyller inte diagnoskriterierna även om de har stora svårigheter. Hur ska vi förstå utmaningarna de ställs inför och vad kan vi göra? 

Föreläsningen visar hur du med hjälp av konkreta metoder kan göra skoldagen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla studerande, med eller utan diagnos.

 • ”Isbergsmodellen” – vad innebär den?
 • Den tydliggörande pedagogikens nyckelfrågor.
 • Vikten av visuellt stöd.
 • Hur kan du stötta vid självständigt arbete?
 • Vad bör du tänka på vid grupparbeten?
 • Hur kan examinationer anpassas så att alla elever får förutsättningar att lyckas?


David Edfelt
är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till pedagogisk personal i förskolor och skolor. David undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är medförfattare till flera böcker, bland annat Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning.

 

12.30 Lunch

 

13.30 Att arbeta med estetiska lärprocesser med vuxna
Varför minns man vartenda ord i en sång som man lärde sig som liten, men inte alls lika mycket från föreläsningen som man var på igår? Vad beror det på och hur kan det användas i undervisningen? Oavsett om man arbetar med en matematisk figur, gasutveckling i kemi eller poesi i svenskämnet finns det estetiska moment inbäddade i samtliga kurser.

Ta del av en föreläsning om hur man kan arbeta med estetiska lärprocesser som stöd för vuxna elevers lärande.

 • Hur kan man använda estetiska lärprocesser som metod i alla ämnen?
 • Exempel på hur du kan medvetandegöra och förstärka metoderna i undervisningen.
 • Upplevelsebaserat lärande – det man upplever minns man.


Hanna Larsson
 är leg. lärare i estetisk kommunikation, svenska som andraspråk och sfi. Hon arbetar på Lärcentrum på Kriminalvårdsanstalten Tillberga

 

14.30 Eftermiddagskaffe

 

15.00 Att bemöta vuxna med extrema åsikter i klassrummet
Vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla åsikter är tillåtna, med undantag av hets mot folkgrupp, hot och förtal. Vuxenutbildningen ska, precis som skolan, verka för tolerans, och även om det inte finns nedtecknat i några styrdokument uppmuntras ett normkritiskt förhållningssätt. Men hur ska vi hantera vuxna med extrema åsikter i klassrummet?

 • Vilka utmaningar finns i arbetet med skolans demokratiuppdrag inom vuxenutbildningen?
 • Konfrontation och exkludering, eller empatisk nyfikenhet och inkludering?
 • Är kontroversiella frågor ett problem, och i så fall för vem?


Christer Mattsson
är fil. dr i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Han har 20 års erfarenhet som lärare och är upphovsman till Toleransprojektet, som syftar till att förebygga rekrytering av unga människor till nazism- och vitmaktgrupperingar.

16.00 Konferensen avslutas

Vill du hellre delta online? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar innan konferensstart.*

*Adminstrationsavgift 500 kr.


Boka-tidigt-pris: 2 695 kr exkl. moms. (Gäller t.o.m. 17 september 2021)
Ord. pris: 3 295 kr exkl. moms.

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 30 minuter att promenera från centralen.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket innebär att anmälda deltagare istället kan erbjudas att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta Åsa Lasson.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070 – 426 28 27
asa.lasson@skolporten.se