Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Slöjd Webbkonferens

Webbkonferens, 28 september – 12 oktober 2022

Svenska som andraspråk

Stockholm, 29–30 september 2022

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 10–24 oktober 2022

Källkritik

Stockholm, 13 oktober 2022

Källkritik Webbkonferens

Webbkonferens, 18 oktober – 4 november 2022

Spanska

Stockholm, 20–21 oktober 2022

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens, 27 oktober – 17 november 2022

TEMA: Kreativt skrivande för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 31 oktober – 9 december 2022

Bild för grundskolan

Stockholm, 10–11 november 2022

Bild för grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 16 november – 2 december 2022

Elevhälsa

Göteborg, 1–2 december 2022

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 8 december 2022 – 5 januari 2023

Modersmål

Malmö, 27 januari 2023

Modersmål Webbkonferens

Webbkonferens, 2 februari – 2 mars 2023

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet

Stockholm, 14–15 mars 2023

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 21 mars – 18 april 2023

Skolbibliotek

Stockholm, 25–26 april 2023

Skolbibliotek Webbkonferens

Webbkonferens, 2–23 maj 2023

Specialpedagogik i grundskolan

Stockholm, 4–5 maj 2023

Specialpedagogik i grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 11 maj – 1 juni 2023