Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Specialpedagogik

Göteborg, 2–3 september 2020

Svenska som andraspråk

Malmö, 8–9 september 2020

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 14–23 september 2020

Elevhälsa

Stockholm, 15–16 september 2020

Specialpedagogik

Stockholm, 17–18 september 2020

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 21–30 september 2020

Specialpedagogik Webbkonferens

Webbkonferens, 23 september – 2 oktober 2020

Tyska

Stockholm, 6–7 oktober 2020

Franska

Stockholm, 6–7 oktober 2020

Spanska

Stockholm, 8–9 oktober 2020

Franska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Ny som lärare

Stockholm, 22–23 oktober 2020

Engelska för låg- och mellanstadiet

Stockholm, 26–27 oktober 2020

Ny som lärare Webbkonferens

Webbkonferens, 28 oktober – 6 november 2020

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 30 oktober – 9 november 2020

Språkstörning/DLD

Stockholm, 17 november 2020

Språkstörning/DLD Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 november 2020

Slöjd

Stockholm, 24–25 november 2020

Slöjd Webbkonferens

Webbkonferens, 30 november – 10 december 2020

Skolbibliotek 2020

Stockholm, 1–2 december 2020

Skolbibliotek 2020 Webbkonferens

Webbkonferens, 7–17 december 2020