Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Läs om våra anpassningar gällande Covid-19 här.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Rektor i fokus

Stockholm, 31 januari – 1 februari 2022

Rektor i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 7–28 februari 2022

Matematik för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 3–24 februari 2022

Studie- och yrkesvägledare

Göteborg, 22–23 mars 2022

Musik för grundskolan

Stockholm, 24–25 mars 2022

Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens

Webbkonferens, 29 mars – 19 april 2022

Specialpedagogik för grundskolan

Stockholm, 25–26 april 2022

Specialpedagogik för grundskolan

Göteborg, 17–18 maj 2022

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 2–22 maj 2022

Skolbibliotek

Stockholm, 5–6 maj 2022

Skolbibliotek Webbkonferens

Webbkonferens, 11–30 maj 2022

Svenska som andraspråk

Stockholm, 29–30 september 2022

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 10–24 oktober 2022