Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Läs om våra anpassningar gällande Covid-19 här.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Grund- och gymnasiesärskolan

Stockholm, 19–20 oktober 2021

Grund- och gymnasiesärskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 25 oktober – 12 november 2021

Hem- och konsumentkunskap

Stockholm, 16–17 november 2021

Hem- och konsumentkunskap Webbkonferens

Webbkonferens, 22 november – 6 december 2021

Elevhälsa

Göteborg, 29–30 november 2021

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 3–20 december 2021

Rektor i fokus

Stockholm, 31 januari – 1 februari 2022

Rektor i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 7–28 februari 2022

Skolbibliotek

Stockholm, 5–6 maj 2022

Skolbibliotek Webbkonferens

Webbkonferens, 11–30 maj 2022