Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Modersmål Webbkonferens

Webbkonferens, 2 februari – 2 mars 2023

TEMA: Sociala relationer och konflikthantering i fritidshem Webbkonferens

Webbkonferens, 13 mars – 2 maj 2023

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet

Stockholm, 14–15 mars 2023

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 21 mars – 18 april 2023

TEMA: Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer Webbkonferens

Webbkonferens, 17 april – 22 maj 2023

Franska

Stockholm, 18–19 april 2023

Franska Webbkonferens

Webbkonferens, 25 april – 16 maj 2023

Tyska

Stockholm, 18–19 april 2023

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens, 25 april – 16 maj 2023

Skolbibliotek

Stockholm, 25–26 april 2023

Skolbibliotek Webbkonferens

Webbkonferens, 2–23 maj 2023

Specialpedagogik i grundskolan

Stockholm, 4–5 maj 2023

Specialpedagogik i grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 11 maj – 1 juni 2023

Rektor i fokus

Stockholm, 12–13 oktober 2023

Rektor i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 19 oktober – 16 november 2023

Svenska som andraspråk

Stockholm, 12–13 oktober 2023

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 19 oktober – 16 november 2023

Anpassad grund- och gymnasieskola

Stockholm, 24–25 oktober 2023

Anpassad grund- och gymnasieskola Webbkonferens

Webbkonferens, 30 oktober – 21 november 2023

Hem- och konsumentkunskap

Stockholm, 9–10 november 2023

Hem- och konsumentkunskap Webbkonferens

Webbkonferens, 16 november – 6 december 2023

Elevhälsa

Göteborg, 30 november – 1 december 2023

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 8 december 2023 – 12 januari 2024