Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Modersmål Webbkonferens

Webbkonferens, 26 januari – 8 februari 2021

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Franska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Källkritik i fokus Webbkonferens

Stockholm, 27 april – 11 maj 2021

Specialpedagogik för grundskolan Stockholm

Stockholm, 3–4 maj 2021

Specialpedagogik för grundskolan Göteborg

Göteborg, 18–19 maj 2021

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 18–31 maj 2021