Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Franska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 1–22 april 2021

Källkritik i fokus Webbkonferens

Online, 27 april – 11 maj 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 6–27 april 2021

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 18–31 maj 2021

Svenska som andraspråk

Göteborg, 14–15 september 2021

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 20 september – 4 oktober 2021

Idrott och hälsa

Stockholm, 14–15 oktober 2021

Idrott och hälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 19 oktober – 5 november 2021

Hem- och konsumentkunskap

Stockholm, 16–17 november 2021

Hem- och konsumentkunskap Webbkonferens

Webbkonferens, 22 november – 6 december 2021