Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 18–31 maj 2021

Svenska som andraspråk

Göteborg, 14–15 september 2021

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 20 september – 4 oktober 2021

Grund- och gymnasiesärskolan

Stockholm, 19–20 oktober 2021

Grund- och gymnasiesärskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 25 oktober – 12 november 2021