Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 14–23 september 2020

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 21–30 september 2020

Specialpedagogik Webbkonferens

Webbkonferens, 23 september – 2 oktober 2020

Ny som lärare

Stockholm, 22–23 oktober 2020

Engelska för låg- och mellanstadiet

Stockholm, 26–27 oktober 2020

Ny som lärare Webbkonferens

Webbkonferens, 28 oktober – 6 november 2020

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 30 oktober – 9 november 2020

Språkstörning/DLD

Stockholm, 17 november 2020

Språkstörning/DLD Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 november 2020

Slöjd

Stockholm, 24–25 november 2020

Slöjd Webbkonferens

Webbkonferens, 30 november – 10 december 2020

Skolbibliotek 2020

Stockholm, 1–2 december 2020

Skolbibliotek 2020 Webbkonferens

Webbkonferens, 7–17 december 2020