Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

TEMA: Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 3 april – 15 maj 2023
Fsk

TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 17 april – 22 maj 2023
Fsk

TEMA: Digitala verktyg i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 15 maj – 19 juni 2023
Fsk

TEMA: Utsatta barn i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 4 september – 16 oktober 2023
Fsk

TEMA: Att möta förskolebarn som flytt Webbkonferens

Webbkonferens, 16 oktober – 23 november 2023
Fsk

Specialpedagogik i förskolan

Stockholm, 8–9 november 2023
Fsk

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 16 november – 7 december 2023
Fsk