Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 7–16 oktober 2020
Fsk

Språkstörning/DLD

Stockholm, 17 november 2020

Språkstörning/DLD Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 november 2020

Rektor i förskolan

Stockholm, 26–27 januari 2021
Fsk

Rektor i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 1–10 februari 2021
Fsk