Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Läs om våra anpassningar gällande Covid-19 här.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Rektor i förskolan

Stockholm, 7–8 februari 2022
Fsk

Rektor i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 14–28 februari 2022
Fsk

Skolbibliotek

Stockholm, 5–6 maj 2022

Skolbibliotek Webbkonferens

Webbkonferens, 11–30 maj 2022