Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 28 november – 12 december 2022
Fsk

Modersmål

Malmö, 27 januari 2023

Modersmål Webbkonferens

Webbkonferens, 2 februari – 2 mars 2023

Rektor i förskolan

Stockholm, 2–3 februari 2023
Fsk

Rektor i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 9 februari – 2 mars 2023
Fsk