Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 14–23 september 2020

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 21–30 september 2020

Fortbildning i biologi Webbkonferens

Webbkonferens, 1–12 oktober 2020

Franska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Vuxenutbildning

Stockholm, 15 oktober 2020

Vuxenutbildning Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 oktober 2020

Ny som lärare

Stockholm, 22–23 oktober 2020

Ny som lärare Webbkonferens

Webbkonferens, 28 oktober – 6 november 2020

Språkstörning/DLD

Stockholm, 17 november 2020

Språkstörning/DLD Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 november 2020

Skolbibliotek 2020

Stockholm, 1–2 december 2020

Skolbibliotek 2020 Webbkonferens

Webbkonferens, 7–17 december 2020

Specialpedagogik för gymnasiet

Stockholm, 4–5 februari 2021
Gy

Specialpedagogik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 10–19 februari 2021
Gy