Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 9–10 februari 2023

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 16 februari – 16 mars 2023

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 16–17 mars 2023

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 23 mars – 20 april 2023

Geografi

Stockholm, 24 mars 2023

Geografi Webbkonferens

Webbkonferens, 30 mars – 26 april 2023

Specialpedagogik i gymnasiet

Stockholm, 27–28 mars 2023

Specialpedagogik i gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 4 april – 2 maj 2023

Franska

Stockholm, 18–19 april 2023

Franska Webbkonferens

Webbkonferens, 25 april – 16 maj 2023

Tyska

Stockholm, 18–19 april 2023

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens, 25 april – 16 maj 2023

Kemi

Stockholm, 20–21 april 2023

Kemi Webbkonferens

Webbkonferens, 26 april – 17 maj 2023

Skolbibliotek

Stockholm, 25–26 april 2023

Skolbibliotek Webbkonferens

Webbkonferens, 2–23 maj 2023

Matematik för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 13–14 september 2023

Matematik för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 20 september – 11 oktober 2023

Vård- och omsorgsprogrammet

Stockholm, 28–29 september 2023

Vård- och omsorgsprogrammet Webbkonferens

Webbkonferens, 5–26 oktober 2023

Rektor i fokus

Stockholm, 12–13 oktober 2023

Rektor i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 19 oktober – 16 november 2023

Svenska som andraspråk

Stockholm, 12–13 oktober 2023

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 19 oktober – 16 november 2023

Betyg och bedömning

Stockholm, 19 oktober 2023

Betyg och bedömning Webbkonferens

Webbkonferens, 26 oktober – 16 november 2023

Anpassad grund- och gymnasieskola

Stockholm, 24–25 oktober 2023

Anpassad grund- och gymnasieskola Webbkonferens

Webbkonferens, 30 oktober – 21 november 2023

Religionskunskap

Stockholm, 22 november 2023

Religionskunskap Webbkonferens

Webbkonferens, 28 november – 19 december 2023

Historia

Stockholm, 23 november 2023

Historia Webbkonferens

Webbkonferens, 28 november – 19 december 2023

Elevhälsa

Göteborg, 30 november – 1 december 2023

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 8 december 2023 – 12 januari 2024