Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Franska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 1–22 april 2021

Källkritik i fokus Webbkonferens

Online, 27 april – 11 maj 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 6–27 april 2021

Svenska som andraspråk

Göteborg, 14–15 september 2021

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 20 september – 4 oktober 2021

Matematik för gymnasiet

Stockholm, 21–22 september 2021

Matematik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 27 september – 13 oktober 2021

Idrott och hälsa

Stockholm, 14–15 oktober 2021

Idrott och hälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 19 oktober – 5 november 2021