Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Modersmål Webbkonferens

Webbkonferens, 26 januari – 8 februari 2021

Specialpedagogik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 10 februari – 3 mars 2021
Gy

Lärare i yrkesämnen Webbkonferens

Webbkonferens, 15 februari – 5 mars 2021

Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens

Webbkonferens, 24 mars – 6 april 2021

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 1–22 april 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 6–27 april 2021

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Franska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Källkritik i fokus Webbkonferens

Stockholm, 27 april – 11 maj 2021