Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Biologi

Stockholm, 26–27 september 2022

Biologi Webbkonferens

Webbkonferens, 3–21 oktober 2022

Psykologi

Stockholm, 7 oktober 2022

Psykologi Webbkonferens

Webbkonferens, 17–31 oktober 2022

Källkritik

Stockholm, 13 oktober 2022

Källkritik Webbkonferens

Webbkonferens, 18 oktober – 4 november 2022

Spanska

Stockholm, 20–21 oktober 2022

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens, 27 oktober – 17 november 2022

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 9–10 februari 2023

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 16 februari – 16 mars 2023

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 16–17 mars 2023

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 23 mars – 20 april 2023

Specialpedagogik i gymnasiet

Stockholm, 27–28 mars 2023

Specialpedagogik i gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 4 april – 2 maj 2023

Kemi

Stockholm, 20–21 april 2023

Kemi Webbkonferens

Webbkonferens, 26 april – 17 maj 2023