Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Fortbildning i biologi Webbkonferens

Webbkonferens, 1–12 oktober 2020

Franska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Svenska som andraspråk för vuxna Webbkonferens

Webbkonferens, 19–28 oktober 2020
Vux

Vuxenutbildning Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 oktober 2020

Språkstörning/DLD

Stockholm, 17 november 2020

Språkstörning/DLD Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 november 2020