Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Läs om våra anpassningar gällande Covid-19 här.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Matematik för gymnasiet

Stockholm, 21–22 september 2021

Matematik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 27 september – 13 oktober 2021

Sfi i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 11–25 oktober 2021
Vux

Vuxenutbildning

Stockholm, 28 oktober 2021
Vux

Vuxenutbildning Webbkonferens

Webbkonferens, 2–19 november 2021
Vux