Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 1–22 april 2021

Källkritik i fokus Webbkonferens

Online, 27 april – 11 maj 2021

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Franska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Matematik för gymnasiet

Stockholm, 21–22 september 2021

Matematik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 27 september – 13 oktober 2021

Sfi i fokus

Stockholm, 5–6 oktober 2021
Vux

Sfi i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 11–25 oktober 2021
Vux

Vuxenutbildning

Stockholm, 28 oktober 2021
Vux

Vuxenutbildning Webbkonferens

Webbkonferens, 2–19 november 2021
Vux