Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Läs om våra anpassningar gällande Covid-19 här.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Sfi i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 11–25 oktober 2021
Vux

Vuxenutbildning Webbkonferens

Webbkonferens, 2–19 november 2021
Vux

Historia

Stockholm, 9 november 2021

Historia Webbkonferens

Webbkonferens, 15–29 november 2021

Religionskunskap

Stockholm, 10 november 2021

Religionskunskap Webbkonferens

Webbkonferens, 15–29 november 2021

Rektor i fokus

Stockholm, 31 januari – 1 februari 2022

Rektor i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 7–28 februari 2022

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 29–30 mars 2022

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 5–22 april 2022

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 7–8 april 2022

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 14 april – 5 maj 2022