Digitala kurser

De digitala kurserna är en fortbildning för dig som önskar fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Kurserna innehåller filmat material, texter och övningar. De kan bokas under hela läsåret med flexibelt startdatum, och du har sex månader på dig att ta del av dem i din egen takt. Uppskattad tidsåtgång anges för varje kurs.
Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Skriva för skolutveckling

Med Skolporten och Ifous

Ny som lärare – Lyckade lektioner

Med Maria Wiman

Ny som lärare – Relationer och ledarskap

Med Maria Wiman

Ny som lärare – Goda föräldrakontakter

Med Maria Wiman