Digitala kurser

De digitala kurserna är en fortbildning för dig som önskar fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Kurserna innehåller filmat material, texter och övningar. De kan bokas under hela läsåret med flexibelt startdatum, och du har sex månader på dig att ta del av dem i din egen takt. Uppskattad tidsåtgång anges för varje kurs.
Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Gymnasiearbetets rapport

Med Maria Axinge

Skriva för skolutveckling

Med Skolporten och Ifous

Trygga talare i svenska

Med Klara Härgestam