Hoppa till sidinnehåll

Nyheter

Nyheter

Vi har en omfattande nyhetsbevakning. Varje dag går vi igenom ett hundratal svenska och internationella källor och väljer ut det som är relevant för de verksamma i förskola och skola.

Offentlighetsprincipen eller insynslag – Allmänhetens insyn i enskilda aktörer inom skolväsendet

18 april
I slutbetänkandet redovisas utredningens uppdrag att identifiera och analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen i fristående förskolor, skolor och fritidshem samt hos anordnare av komvux på entreprenad och folkhögskolor som bedriver utbildning som motsvarar komvux i sfi för att lösa tillgången till skolinformation. (pdf)

Likvärdig bedömning och betygssättning

16 april
Flera av Skolinspektionens granskningar indikerar att bestämmelsen om att särskilt beakta de nationella proven i betygssättningen inte fått förväntat genomslag på skolorna. Nedan redovisas en sammanfattning av de viktigaste iakttagelserna från granskningar av skolors arbete med bedömningar och betyg under åren 2021 till 2024. (pdf)

Konferenser

Läs mer

Skolportens konferenser har ett starkt forskningsfokus. De innehåller en bredd av föreläsningar med inbjudna experter, riktade mot just din yrkesroll. Du väljer om du vill delta på plats under en till två dagar, eller via våra webbkonferenser. Där får du ta del av de inspelade föreläsningarna när det passar dig under en treveckorsperiod. Båda alternativen ger möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Fokus på debatt

Besök fokussidan där vi samlar de senaste opinions- och debattexterna.

Skolportens magasin

Skolporten är ett populärvetenskapligt forskningsmagasin med fokus på förskola och skola.

Skolportens magasin

Läs mer

Föreläsare på konferens

Lotta Borg Skoglund, överläkare och docent i psykiatri, kommer att tala på Skolportens konferens Specialpedagogik i gymnasiet 11-12 april 2024. Läs vår intervju med Lotta inför konferensen där hon berättar mer om vad föreläsningen ska handla om.

Skolporten jobb

Se alla jobb

Nästa steg i din karriär!

Här hittar du din nya utmaning
Hitta ditt drömjobb idag

Offentlighetsprincipen eller insynslag – Allmänhetens insyn i enskilda aktörer inom skolväsendet

18 april
I slutbetänkandet redovisas utredningens uppdrag att identifiera och analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen i fristående förskolor, skolor och fritidshem samt hos anordnare av komvux på entreprenad och folkhögskolor som bedriver utbildning som motsvarar komvux i sfi för att lösa tillgången till skolinformation. (pdf)

Likvärdig bedömning och betygssättning

16 april
Flera av Skolinspektionens granskningar indikerar att bestämmelsen om att särskilt beakta de nationella proven i betygssättningen inte fått förväntat genomslag på skolorna. Nedan redovisas en sammanfattning av de viktigaste iakttagelserna från granskningar av skolors arbete med bedömningar och betyg under åren 2021 till 2024. (pdf)

Nyhetsbrev

Dela via: