Alf Solander: Under pandemin är lärarna skolans hjältar

Alf Solander. Foto: Linnea Bengtsson

Alf Solander. Foto: Linnea Bengtsson

KRÖNIKA/ALF SOLANDER

Nu har vi haft coronaviruset i Sverige i ett år. Pandemin är fruktansvärd, det kommer ingenting gott av människor i vårt land dör eller hamnar på intensivvården. Samtidigt blir luftslotten och hierarkierna tydliga. Trots perioder av distansundervisning fungerar skolan. Pandemin lär oss att det som verkligen behövs i skolan är lärare och en fungerande stödorganisation runt eleverna. All överbyggnad har nämligen varit frånvarande i snart ett år – eller rättare sagt, på ytterst avlägsen distans.

Jag har en bekant som arbetar på en av de två statliga skolmyndigheterna. Hen tillbringar många dagar i sitt semesterhus på en plats i Sverige, hen har förberett våren, njutit av sommaren, rustat för höst, och njuter av den friska vinterluften. En, två, tre gånger per dag loggar hen in digitalt och samtalar med ett antal andra välbetalda tjänstemän. Man kan fråga sig på vilket sätt dessa chimärsamtal gör Skolsverige bättre, men trädgården och hens semesterhus mår bättre än någonsin.

Parkeringen i kommunen där jag arbetar är ständigt öde. Inget fel i det – det gäller ju att stoppa pandemin, men det visar också hur lite alla dessa hundratals människor i praktiken behövs. För att inte säga tusentals om vi bara håller oss till tjänstemän knutna till utbildningsförvaltningar i Sverige.

Skolbyråkraterna har ändå lugnat sig efter hand som pandemin utvecklats – det var värre liv i den digitala chefsluckan i våras. När det var som tuffast i mars, april och maj klev lärarna fram och tog ett ansvar som måste ha varit Skolsveriges största bragd sedan folkskolan instiftades. Inom loppet av ett dygn gick gymnasielärarna från konventionell skola till digital fjärrundervisning, trots att många hade väldigt begränsade förkunskaper om digitaliseringens möjligheter. Lärarna i grund- och förskola slog tredubbla knutar på sig själva för att sköta undervisningen trots att hälften av kollegiet saknades på grund av sjukskrivningar. Elevhälsopersonal, speciallärare och skolledare löste allt som föll mellan stolar varje enskild dag och ingen visste vilket kaos som väntade nästa.

Våra chefer mejlar att de befinner sig i stabsläge. Vad betyder det? Trots att jag själv arbetat som utbildningschef ser jag inte hur deras insatser påverkar den händelsestorm som skolorna befinner sig i. Som rektor får jag mitt i kaoset mejl från förvaltningen som undrar hur mycket livsmedel som förstörs i skolköket på grund av pandemin och vad det kommer att kosta? Vad svarar man? “Vi har fullt upp med att organisera distansundervisningen, att se vilka klasser som kan få undervisning trots sjukskrivna lärare, men vi har ett antal kilon vitkål och morötter som förr eller senare kommer att ruttna. Vårt lager av sjötunga och oxfilé i skolbespisningen är tyvärr mycket begränsat!”

Våra lokala tjänstemän formulerar coronainformation som ska distribueras vidare till all personal, eleverna och deras vårdnadshavare. Informationen är densamma som från Folkhälsomyndigheten: två meters avstånd, handsprit, stanna hemma vid förkylningssymptom. Mejlbombandet upphör aldrig, datumen uppdateras även om informationen är densamma. Det upprepas ständigt att stabsläget kvarstår, men vi får aldrig veta vad detta praktiskt betyder för oss och våra elever.

Sveriges lärare, stödpersonal och skolledare bär skolan. Trots pandemin visar det sig att lärarna ror ut stormen. Systemteorin lär att de som är närmast eleverna har störst chans att klara uppdraget och denna slutsats stärks av pandemin.

Världen vore bättre utan covid-19, men det är viktigt att lära också av pandemin. Lärarna och stödpersonalen är navet, men fram till coronakrisen ifrågasätts deras kompetens och utbildningsnivå. Istället styrs och kontrolleras skolans medarbetare in absurdum, av tjänstemän på alla nivåer, i friskolekoncerner, i kommuner och på statlig nivå genom inspektioner och myndigheter. Men i krutröken märker vi att de som tror sig ha en funktion faktiskt betyder ytterst lite.

Kan pandemin få oss att vakna? Varför saknar skolan resurser, specialpedagoger, lärartäthet i klassrummen, bemanning av stödfunktioner och skolledare? För skolan vore det bättre om alla dessa tiotusentals tjänstemän på olika nivåer fortsätter att påta i sina stugor och nöjer sig med enstaka uppkopplingar per dag. Låt dem pensioneras i sina rabatter, men anställ inte fler. Det behövs såklart tjänstemän för att följa upp resultat och sköta den strategiska planeringen, men inte tiotusentals. Medge att skolorna och pedagogerna i Sverige klarat pandemin ypperligt utan Skolinspektionen.

Låt eleverna och skolorna få del av alla hundratals miljoner som byråkratin och överförmynderiet kostar – och vars största avtryck är att de paralyserar energin och styrkan hos skolorna med sin existens.

Alf Solander 

Fakta/Alf Solander är gymnasierektor och fd skolchef. Han har publicerat artiklar och debattinlägg i Svenska Dagbladet, Expressen, Dagens Samhälle och Skolporten m fl. Författare till Konsten att leda en skola – att göra det omöjliga, Lärarförlaget 2017.


SKOLPORTEN NR 6 2020

Skolporten nr 6/2020 ute nu!

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

PSST. Prenumeranter läser hela arkivet utan kostnad i appen Skolporten!

Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

Sidan publicerades 2021-02-01 17:09 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-02-02 14:07 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Missa inte möjligheten till ett eget språkbad, många föreläsningar är på engelska! Ta del av ämnen som bedömning av muntliga np, transspråkande som resurs för ordförrådsutveckling, hur du undervisar eleverna i konsten att ta anteckningar och hur motivera läsointresserade elever att läsa mer.

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

För dig som är svensklärare på högstadiet eller gymnasiet. Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande. Välkommen!

Friluftsundervisning stärker tron på egen förmåga

Friluftsundervisningen kan bidra till en ny syn på sig själv och vad som är möjligt. Det menar Åsa Tugetam som forskat om de lärprocesser som tar form under en fjällvandring med gymnasieelever.

Fortbildning för lärare grundbult för lyckad digitalisering

En pedagogisk modell i kombination med fortbildning för lärare ökade elevernas resultat med hela 20 procent. Det visar Annika Agélii Genlott som forskat om hur en skolorganisation kan utveckla och driva digitalisering.

Begränsad samhällsspridning av öppna högstadier men lärarna blev sjukare

De flesta länder i världen stängde sina skolor under våren 2020 trots stor osäkerhet kring hur skolstängningar påverkar spridningen av SARS-CoV-2. En jämförelse mellan föräldrar med barn i åk 9 och gymnasiets första årskurs i Sverige visar att övergången till distansundervisning hade begränsade konsekvenser för den allmänna smittspridningen. Smittspridningen bland lärare på högstadiet var emellertid dubbelt så hög som bland gymnasielärare.

”En skola för alla passar ingen”

Tanken om att inkludera elever med särskilda behov i den vanliga undervisningen leder i praktiken till exkludering, och drabbar alla elever. Extra lärarresurser behövs och måste få kosta pengar, skriver två lärare och en specialpedagog.

Tillfälliga regler för skolor förlängs för att ge lärare och elever tid till undervisning

Covid-19-pandemins effekter på samhället och skolan kommer att leva kvar efter att smittspridningen har avstannat och skolorna kan vara öppna som vanligt igen. För att ge huvudmän bättre förutsättningar att ge elever den utbildning de har rätt till har regeringen beslutat att förlänga den tillfälliga förordning som möjliggör vissa undantag från skollagen till och med den 31 juli 2022.

”Skrämmande kunskapsförakt när billig lärare går före behörig”

Billig eller behörig? Det är en högst aktuell fråga i dagens skolrekrytering, där billig arbetskraft går före utbildad arbetskraft. Detta i en situation då det råder lärarbrist samtidigt som behörigheten bland lärarna sjunker. Det går inte att blunda för att den här utvecklingen hänger ihop med den unika svenska marknadsskolan där kortsiktiga ekonomiska intressen går för långsiktiga elevintressen, skriver Erik Cardelus, lektor i pedagogik.

Vetenskapsakademien prisar fyra lärare för deras stora engagemang

Pandemin har inneburit extraordinära utmaningar för landets alla lärare. Fyra av dessa nåddes nyligen av den glada nyheten att Vetenskapsakademien tilldelar dem årets lärarpriser för att ha vässat elevernas kunskaper i naturkunskap och matematik.

”Avskaffa marknadsskolan – innan det är för sent”

Ska vi ha en fungerande skola i framtiden så måste det finnas lärare som vill arbeta i den och som tillåts göra sitt jobb.För att förbättra situationen för Sveriges lärare och rädda yrkets framtid kräver vi att våra politiker avskaffar marknadsskolan, skriver lärarstudenterna Aron Ihse Trägårdh, Jonas Marklund och Johanna Verme.

Ledare: Kritisk granskning för klimatet

Hur kan skolan bäst undervisa om klimatkrisen, som är en så otroligt komplex fråga? Att eleverna lär sig att kritiskt granska olika ståndpunkter i hållbarhetsfrågorna kan göra att de får ett varaktigt engagemang för klimatet, visar forskning.

”Digitaliseringen av Sverige är ett prioriterat område för Yrkeshögskolan”

Myndigheten för yrkeshögskolan har flera gånger uppmärksammat kompetensbristen inom it och ökar antalet utbildningsplatser inom området kraftigt, skriver enhetschefen Jenny Twana som svar på kritiken från Consid tidigare i veckan.

Alf Solander: Under pandemin är lärarna skolans hjältar

Det är uppenbart att det är Sveriges lärare, stödpersonal och skolledare som bär skolan under coronakrisen – inte skolbyråkraterna, skriver Alf Solander, gymnasierektor, debattör och författare i en krönika för Skolporten.

Guide: Här är lärarnas nycklar för att ”äga yrket”

Läraryrket är fullt av tuffa utmaningar och vardagliga fallgropar att undvika. Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring delar med sig av sina bästa tips för att hjälpa vilsna nyexaminerade och yrkeserfarna lärare hitta rätt i yrkeslivet.

Du och din lön – Med aktuell lönestatistik för skolledare 2021

Du och din lön 2021 baseras på den löneenkät som medlemmarna i Sveriges Skolledarförbund deltog i hösten 2020. 74 procent svarade på enkäten. (pdf)

”Lärarna har blivit lättkränkta elevers slavar”

Lärarna i den svenska skolan har blivit elevernas slavar eftersom varje tillsägelse kan tolkas som en kränkning. Det behövs regler som följs – annars måste det bli konsekvenser, skriver skådespelaren Paula Ternström som hoppade in som lärarvikarie under pandemin och fick en pistol riktad mot sitt ansikte.

Konferenser

Förändringar av våra konferenser

På grund av rådande läge kan vi tvingas besluta om förändringar av våra konferenser. Läs om eventuella förändringar här.Högt betyg till webbkonferenser

Flera deltagare vittnar om att Skolportens webbkonferenser fungerar bra eller till och med bättre än fysiska konferenser. Hör mer i filmen nedan.
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fokussida
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Till fokussida fjärr- och distansundervisning
KONFERENS
Att väcka läslusten med skräckböcker
  Författaren Mats Strandberg. FOTO: HENRIC LINDSTEN

Att väcka läslusten med skräckböcker

Författaren Mats Strandberg ska delta i ett samtal om skräcklitteratur i klassrummet på Skolportens webbkonferens Svenska för högstadiet och gymnasiet.

Läs mer
Fokussida
Fokus på förskola

Fokus på förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussidan förskola
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fortbildning
Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

När coronakrisen slog till i Sverige ställde Skolportens konferensavdelning om till digitala konferenser – en lösning som har visat sig vara väldigt uppskattad. "En klar majoritet av deltagarna är väldigt positiva, och det känns fantastiskt", säger Birgitta Hartzell som är vd på Skolporten.

Läs hela artikeln
Namn och Nytt

Nya chefer till Hallsbergs kommun

Catharina Lindvall-Scharmer har utsetts till ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun.

Ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Maria Eneqvist blir ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun från och med den 14 juni 2021. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott idag.

Han blir ny utbildningschef i Knivsta kommun

Nu är det klart att Tapio Liimatainen blir ny utbildningschef i Knivsta kommun. Han kommer närmast från Lidingö stad där han arbetar som biträdande förvaltningschef för Lärande- och kulturförvaltningen. Tapio Liimatainen tillträder sin tjänst den första april 2021.

Rektor sadlade om – blev trädfällare

Tommy Hellsten valde att sadla om helt från att vara rektorn och lärare till att fälla träd på heltid. Han tror att en anledning till att han lyckats var att han kunde göra bytet av banan gradvis, genom att exempelvis gå ner i arbetstid inom skolan.  

Magnus Jegermalm blir ny rektor

Styrelsen har beslutat att förordna Magnus Jegermalm som rektor och VD för Enskilda högskolan Stockholm.

Fokus Covid-19 och skolan

Vill du hitta nyheter och forskning om skolan och Covid-19? Besök vår fokussida där vi samlar det nya på området.

Till fokussida
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
Utmärkelser

Kritik mot Diks utmärkelse om skolbibliotek

Sista dagen att skicka in ansökan till fackförbundet Diks utmärkelse Skolbibliotek i världsklass närmar sig. Enligt Dik är det ett sätt att lyfta skolbibliotekens roll och betydelse, men nu lyfts också kritik mot utmärkelsen.

Myrdalpriset 2020 till Helena Holmlund

Myrdalpriset 2020 tilldelas Helena Holmlund, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, för artikeln ”Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan?” som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 3, 2020.

Halmstadlärare prisas för sina Youtube-filmer

För många har undervisning på distans kommit som en nyhet. Men en som verkligen var före sin tid är gymnasieläraren Börje Sundvall från Halmstad. Han har lärt ut både matte och fysik på Youtube i flera år, något som resulterat i tusentals följare. Hans slit har lett till att han nu även får ta emot Kungliga Vetenskapsakademins lärarpris i fysik.

Läs fler
Nyhetskategorier
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.