Alf Solander: Under pandemin är lärarna skolans hjältar

Alf Solander. Foto: Linnea Bengtsson

Alf Solander. Foto: Linnea Bengtsson

KRÖNIKA/ALF SOLANDER

Nu har vi haft coronaviruset i Sverige i ett år. Pandemin är fruktansvärd, det kommer ingenting gott av människor i vårt land dör eller hamnar på intensivvården. Samtidigt blir luftslotten och hierarkierna tydliga. Trots perioder av distansundervisning fungerar skolan. Pandemin lär oss att det som verkligen behövs i skolan är lärare och en fungerande stödorganisation runt eleverna. All överbyggnad har nämligen varit frånvarande i snart ett år – eller rättare sagt, på ytterst avlägsen distans.

Jag har en bekant som arbetar på en av de två statliga skolmyndigheterna. Hen tillbringar många dagar i sitt semesterhus på en plats i Sverige, hen har förberett våren, njutit av sommaren, rustat för höst, och njuter av den friska vinterluften. En, två, tre gånger per dag loggar hen in digitalt och samtalar med ett antal andra välbetalda tjänstemän. Man kan fråga sig på vilket sätt dessa chimärsamtal gör Skolsverige bättre, men trädgården och hens semesterhus mår bättre än någonsin.

Parkeringen i kommunen där jag arbetar är ständigt öde. Inget fel i det – det gäller ju att stoppa pandemin, men det visar också hur lite alla dessa hundratals människor i praktiken behövs. För att inte säga tusentals om vi bara håller oss till tjänstemän knutna till utbildningsförvaltningar i Sverige.

Skolbyråkraterna har ändå lugnat sig efter hand som pandemin utvecklats – det var värre liv i den digitala chefsluckan i våras. När det var som tuffast i mars, april och maj klev lärarna fram och tog ett ansvar som måste ha varit Skolsveriges största bragd sedan folkskolan instiftades. Inom loppet av ett dygn gick gymnasielärarna från konventionell skola till digital fjärrundervisning, trots att många hade väldigt begränsade förkunskaper om digitaliseringens möjligheter. Lärarna i grund- och förskola slog tredubbla knutar på sig själva för att sköta undervisningen trots att hälften av kollegiet saknades på grund av sjukskrivningar. Elevhälsopersonal, speciallärare och skolledare löste allt som föll mellan stolar varje enskild dag och ingen visste vilket kaos som väntade nästa.

Våra chefer mejlar att de befinner sig i stabsläge. Vad betyder det? Trots att jag själv arbetat som utbildningschef ser jag inte hur deras insatser påverkar den händelsestorm som skolorna befinner sig i. Som rektor får jag mitt i kaoset mejl från förvaltningen som undrar hur mycket livsmedel som förstörs i skolköket på grund av pandemin och vad det kommer att kosta? Vad svarar man? “Vi har fullt upp med att organisera distansundervisningen, att se vilka klasser som kan få undervisning trots sjukskrivna lärare, men vi har ett antal kilon vitkål och morötter som förr eller senare kommer att ruttna. Vårt lager av sjötunga och oxfilé i skolbespisningen är tyvärr mycket begränsat!”

Våra lokala tjänstemän formulerar coronainformation som ska distribueras vidare till all personal, eleverna och deras vårdnadshavare. Informationen är densamma som från Folkhälsomyndigheten: två meters avstånd, handsprit, stanna hemma vid förkylningssymptom. Mejlbombandet upphör aldrig, datumen uppdateras även om informationen är densamma. Det upprepas ständigt att stabsläget kvarstår, men vi får aldrig veta vad detta praktiskt betyder för oss och våra elever.

Sveriges lärare, stödpersonal och skolledare bär skolan. Trots pandemin visar det sig att lärarna ror ut stormen. Systemteorin lär att de som är närmast eleverna har störst chans att klara uppdraget och denna slutsats stärks av pandemin.

Världen vore bättre utan covid-19, men det är viktigt att lära också av pandemin. Lärarna och stödpersonalen är navet, men fram till coronakrisen ifrågasätts deras kompetens och utbildningsnivå. Istället styrs och kontrolleras skolans medarbetare in absurdum, av tjänstemän på alla nivåer, i friskolekoncerner, i kommuner och på statlig nivå genom inspektioner och myndigheter. Men i krutröken märker vi att de som tror sig ha en funktion faktiskt betyder ytterst lite.

Kan pandemin få oss att vakna? Varför saknar skolan resurser, specialpedagoger, lärartäthet i klassrummen, bemanning av stödfunktioner och skolledare? För skolan vore det bättre om alla dessa tiotusentals tjänstemän på olika nivåer fortsätter att påta i sina stugor och nöjer sig med enstaka uppkopplingar per dag. Låt dem pensioneras i sina rabatter, men anställ inte fler. Det behövs såklart tjänstemän för att följa upp resultat och sköta den strategiska planeringen, men inte tiotusentals. Medge att skolorna och pedagogerna i Sverige klarat pandemin ypperligt utan Skolinspektionen.

Låt eleverna och skolorna få del av alla hundratals miljoner som byråkratin och överförmynderiet kostar – och vars största avtryck är att de paralyserar energin och styrkan hos skolorna med sin existens.

Alf Solander 

Fakta/Alf Solander är gymnasierektor och fd skolchef. Han har publicerat artiklar och debattinlägg i Svenska Dagbladet, Expressen, Dagens Samhälle och Skolporten m fl. Författare till Konsten att leda en skola – att göra det omöjliga, Lärarförlaget 2017.


SKOLPORTEN NR 6 2020

Skolporten nr 6/2020 ute nu!

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

PSST. Prenumeranter läser hela arkivet utan kostnad i appen Skolporten!

Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

Sidan publicerades 2021-02-01 17:09 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-02-02 14:07 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Friluftsundervisning stärker tron på egen förmåga

Friluftsundervisningen kan bidra till en ny syn på sig själv och vad som är möjligt. Det menar Åsa Tugetam som forskat om de lärprocesser som tar form under en fjällvandring med gymnasieelever.

Fortbildning för lärare grundbult för lyckad digitalisering

En pedagogisk modell i kombination med fortbildning för lärare ökade elevernas resultat med hela 20 procent. Det visar Annika Agélii Genlott som forskat om hur en skolorganisation kan utveckla och driva digitalisering.

Hur gör Pedagogiskt center för att stötta ledarskapet i Helsingborgs stads skolor?

Pedagogiskt center arbetar på flera plan med att stötta Helsingborgs stads skolor i arbetet med ledarskap och studiero. Michael Jensen stöttar både lärarlag och enskilda lärare.

Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus på elever i årskurs 4, ska behålla sitt intresse för skolarbetet och ges möjlighet att nå längre.

Psykisk ohälsa ökar bland unga – gymnasieelever startar podd för att fler ska våga berätta

Fler tjejer än killar uttrycker att de haft suicidtankar under det senaste året. Ändå står killar för 74 procent av de genomförda självmorden i åldrarna 16-29. Ada Törnkvist och Arthur Arthur Blanck tror att det har och göra med att killar inte vågar prata om känslor i lika stor utsträckning som tjejer.

Kravet från läraren Timmy från Mensa: Fler insatser för särbegåvade barn i skolan

Den svenska skolan måste bli bättre på att fånga upp särbegåvade elever. Det säger Timmy Burchard, lärare och medlem i Mensa.

Rektorernas svar – när skolpersonal anklagas för rasism: ”Inget vi känner igen”

Ungdomar i nordöstra Göteborg blir ofta utsatta för rasism och inte sällan sker det från skolpersonal. Detta enligt en rapport som socialförvaltningen i nordost har tagit fram. ”Lärarna får kanske klä skott för känslan av utanförskap”, säger Roger Blom och Kalina Folme, rektorer på Angeredsgymnasiet.

Handboken Samtal i skolan

Handboken samlar erfarenheter och slutsatser från Bris arbete i att varje dag möta barn utifrån deras behov. Den lyfter såväl konkreta råd som viktiga perspektiv kring samtal och riktar sig till personer som arbetar i skolan och vill utveckla din samtalsförmåga. Den handlar också om hur man på organisatorisk nivå kan skapa nya möjligheter till goda samtal i skolan. (pdf)

Digitala verktyg i praktisk-estetiska ämnen – hur fungerar det?

I intervjuer vi gjort med 88 lärare från grundskolan blir det tydligt att lärare med fokus på olika ämnen och åldrar ser olika möjligheter och utmaningar med digitala verktyg. Det här inlägget fokuserar främst på skillnader och likheter när det gäller de ämnen som brukar kallas praktisk-estetiska ämnen, det vill säga bild, hem & konsumentkunskap, idrott & hälsa, musik samt slöjd, skriver  utvecklingsledaren Karin Ollinen, m.fl.

Skolpolitiker anmäld för kränkning av lärare

En ledamot i Karlstads barn- och ungdomsnämnd har tillsammans med en annan förälder anmälts för kränkande beteende mot två lärare. Politikern uppges ha krävt att rektorn skulle få bort lärarna

”Det behövs mer utrymme att prata om juridik i förskolan”

Läs vår intervju med Maria Refors Legge, jur.dr. som ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. Hon kommer att tala om juridik i förskolan.

Här reagerar Skolinspektionen på SVT:s avslöjande om Oneschool global

Vid senaste granskningen tyckte Skolinspektionen att undervisningen på kristet drivna Oneschool global var allsidig och saklig. Men då fick de aldrig se den interna uppförandekod som säger att lärare inte ska ifrågasätta att Gud skapade livet på jorden.

Digitaliseringen blev en väg framåt för elevernas lärande

På Mellersta Förstadsskolan är tre fjärdedelar av ledningen googlecertiferade pedagoger och man har satsat hårt på att utbilda all personal. Nu är hela skolan digitalt certifierad och tack vare de digitala verktygen kan man variera undervisningen.

Lärarnas oro inför statliga skolan

Thomas Perssons utredning ger två förslag på hur skolan ska gå från att vara kommunernas till statens ansvar. De tar decennier att genomföra. ”Det sämsta som kan hända är att ingen tar emot utredningen och gör något av den”, säger Lärarförbundets  Johanna Jaara Åstrand.

”Liberalt med en likvärdig skola”

Skolministerns besked om den kommande skolpengsutredningen signalerar att den nya mitten-höger-regeringen har börjat ta de steg som behövs både för att råda bot på den svenska skolans många problem – och för att återupprätta borgerlighetens skadade trovärdighet i skolfrågor, skriver Thomas Hermansson på ledarplats.

”Snygghetsstudien” i Lund utreds: ”Märkligt att mitt utseende använts utan tillåtelse”

Studien från Ekonomihögskolan i Lund som kom fram till att snygga studenter får bättre betyg och att just tjejernas betyg försämrades under pandemin när de inte träffade sina lärare har väckt stor uppmärksamhet. Flera studenter har hört av sig till SVT och berättat att deras bilder använts utan deras tillåtelse. Nu ska studien utredas av Lunds universitet.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
”Det behövs mer utrymme att prata om juridik i förskolan”
  Maria Refors Legge

”Det behövs mer utrymme att prata om juridik i förskolan”

Läs vår intervju med Maria Refors Legge, jur.dr. som ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. Hon kommer att tala om juridik i förskolan.

Läs mer och boka din plats!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Namn och Nytt
Ny rektor på Färsingaskolan i Sjöbo.

Ulrica Falck Skolchef i Sjöbo kommun, går in som tillfällig rektor på Färsingaskolan. Hon kommer dela sin skolchefsroll med detta nya uppdrag.

Hon är ny ordförande för Elevernas riksförbund

Elevernas riksförbunds medlemmar har röstat fram en ny förbundsstyrelse, som tillträder vid årsskiftet. Maja Sjögren blir ny förbundsordförande.

Mathias Bengtsson ny ledamot i utbildningsutskottet

Mathias Bengtsson är ny utbildningspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Han har en bakgrund som skolpolitiker i Gagnefs kommun och representerar Dalarnas län i riksdagen.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Utmärkelser

”Ungdomarna är vår framtid”

Eleverna är framtiden. Och geografiämnet handlar om vår överlevnad. Katrin Bienzle Arruda, lärare på Globala gymnasiet, vet precis varför hon står i klassrummet varje dag. I våras fick hon pris med kunglig glans.

Årets yrkeslärare ser till att alla elever trivs på Stockholms hotell- och restaurangskola

I 35 år har yrkesläraren Jan Sahlin sett till att nybakade studenter är redo att gå ut i arbetslivet inom konditoribranschen.yrkesläraren. Nu hyllas Jan Sahlin med att tilldelas utmärkelsen Årets yrkeslärare.

Anna och Jan är Årets yrkeslärare!

Årets yrkeslärare i Sverige 2022 är utsedda. Vinnarna är Anna Toft Mellerot, på hotell- och turismprogrammet på Ester Mosessons Gymnasium i Göteborg samt Jan Sahlin, på restaurang- och livsmedelsprogrammet på Stockholms hotell- och restaurangskola.

Läs fler
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier