Hoppa till sidinnehåll
Svenska som andraspråk

Att arbeta med drama i andraspråksundervisningen

Publicerad:2023-09-13
Uppdaterad:2023-10-19
John Miller
Skribent:John Miller

Hallå där, Alexandra Ljungkvist Sjölin, leg. lärare. Du kommer att tala på Skolportens konferens Svenska som andraspråk 12–13 oktober 2023.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Föreläsningen handlar om hur man kan arbeta med estetiska uttryck med nyanlända ungdomar. Jag och språkforskaren Maria Rydell kommer att tala om användningen av dramaövningar i undervisningen. Att börja använda det nya språket kan ju underlättas väldigt mycket om man tillämpar teater som ett verktyg. Vi ska också presentera ett poesiprojekt som jag har gjort med mina elever.

Vilka är fördelarna med att arbeta med dramaövningar i andraspråksklassrummet?

– Jag upplever att det finns ett enorm behov av att vilja uttrycka sig, att få vara komplex, och då kan det vara en stor fördel att börja med kroppen. Att lära sig ett nytt språk kan ju vara lite som att spela teater, att man går in i olika roller. Det är en enorm fördel att få uttrycka sig tidigt med ett bredare register av uttryck. Det ger en känsla av att man fortfarande kan uttrycka sig mer komplext än bara ”Mycket bra, inte bra”. Att känna ett självförtroende i sin kropp hjälper när man ska utforska språket och våga använda nya sätt att uttrycka sig på.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag vill att deltagarna ska inspireras att våga testa andra arbetssätt, att våga ta tillvara på elevernas resurser. Och att tänka lite mer på hur man kan använda estetiska uttryckssätt i skolan.

Du kan lyssna till Alexandra Ljungkvist SjölinSkolportens konferens Svenska som andraspråk 12–13 oktober 2023.

Konferensen berör:

  • Förberedelseklass eller direktplacering – vad är bäst enligt aktuell forskning?
  • Bygga svenska – stöd för planering, genomförande och bedömning.
  • Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska.
  • Sva-elever med dyslexi och språkstörning.
  • Elever med erfarenhet av krig och flykt – så kan du bemöta dem.
  • Drama med andraspråkselever – förslag på arbetssätt och metoder.
  • Litteraturläsning i praktiken – att samtala och skriva om noveller och romaner.
  • Praktisk ordundervisning i sva-klassrummet.

Konferenser

Läs mer
Konferens i Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt. Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Främja psykisk hälsa i skolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill få verktyg för att främja elevers psykiska hälsa i skolan. Titta när det passar dig mellan 14 augusti–25 september, och ta del av diskussionsmaterial för att underlätta det fortsatta arbetet med kollegor.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti!

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev