Att arbeta med övergångar i gymnasieskolan


Anna Borg

Hallå där, Anna Borg, specialpedagog och en av författarna till boken God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan. Du kommer att tala på Skolportens konferens Specialpedagogik för gymnasieskolan.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om stora och små övergångar på gymnasiet och hur man kan hantera dessa på olika sätt. Att börja gymnasiet är för de allra flesta elever en stor förändring, men efter en tid flyter allt på. Men för några av elever blir övergången till första året på gymnasiet problematisk. De får det svårt med bytet av miljö och skoluppgifter, men också den sociala tryggheten då man kanske inte har med sig en kompis från grundskolan. Allt som var välkänt är nu okänt. Samtidigt ökar kraven på elevernas självständighet.

– Det sker också många mindre övergångar under en skoldag på gymnasiet. Eleven byter pedagoger, jobbar enskilt eller i arbetsgrupper och har flera olika ämnen. Skiftena är många. Vi vet att osäkerhet skapar stress och den gör att kognitiva funktioner fungerar sämre. Och det är just i de här stressade situationerna som eleven ska agera som allra mest och bäst. De elever som får det svårt med övergångar kan få det besvärligare att klara lärandet.

– Jag kommer att ge exempel på hur man kan förbereda övergång till gymnasiet och mindre övergångar inom en lektion eller mellan lektioner. Jag kommer också ta upp vad man kan behöva tänka på när man tar emot nya ettor på gymnasiet för att säkerställa att eleven känner trygghet.

Vad innehåller ett framgångsrikt arbete med övergångar?

Om man tittar på forskning rent allmänt om övergångar så vet man att det spelar roll att de som berörs av övergången är inkluderade i arbetet, att de aktiveras i processen. Och att man så klart har en plan, jobbar systematiskt och försöker funderar ut vad som är hindren och hur man tar sig an dem.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Att de får med sig praktiska tips som kan förändra och förbättra skolors arbete med att förbereda och genomföra övergångar som hjälper eleverna att klara av dem på ett smidigt sätt. Jag hoppas att min föreläsning blir ett avstamp för skolpersonal som vill börja arbeta med övergångar, men också inspirerar de som sedan tidigare jobbar med att hjälpa elever klara övergångar i skolan.

Av John Miller

Du kan lyssna till Anna Borg på Skolportens konferens Specialpedagogik för gymnasieskolan!

Konferensen berör bland annat:

  • Skolinspektionens granskning av individuella stödinsatser i gymnasieskolan.
  • Dyslexi – rätt stöd till varje elev.
  • Så kan vi stötta elever med perfektionism och prestationsångest.
  • Konsten att hantera övergångar på gymnasiet.
  • Stödstrukturer för att bygga självständighet inför vidare studier.
  • Teknikanpassning för ökad delaktighet och närvaro.
  • Tydliggörande pedagogik för elever med adhd och autism.

Sidan publicerades 2022-02-01 11:52 av John Miller


Relaterat

Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie

Syftet med Eva Siljehags avhandling "Igenkännande och motkraft" har varit att beskriva, förklara och förstå betydelsen av förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken.

Barns övergångar till och från förskoleklass. Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter

Forskaren Helena Ackesjö har utifrån barns perspektiv studerat övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola.

Ojämn tillgång på specialpedagogisk kompetens på gymnasieskolor

En stor del av det specialpedagogiska stödet ges utanför klassrummet. Det visar Joacim Rambergs avhandling. "Man borde kunna ge stöd i klassrummet i större utsträckning, och på så sätt främja gemenskap och delaktighet", säger Joacim Ramberg.

Nya regler ska ge ökad trygghet och studiero

Från den 1 augusti gäller ändringar i skollagen som innebär att all personal i skolan får göra det som är befogat för att öka tryggheten och studieron. Det kan till exempel handla om att ingripa fysiskt för att avvärja våld och kränkningar. Det blir även enklare för rektorn att ta beslut om avstängning. Samtidigt införs nya bestämmelser som reglerar användning och omhändertagande av mobiltelefoner.

LR-ombuden rasar över undermåliga skolor: ”Som ett u-land”

I Göteborg är vissa skolor i så dåligt skick att lärarna skäms när föräldrar kommer på besök. I Ängelholm huseras var tredje elev i tillfälliga paviljonger. ”Det känns som att stiga in i ett u-land när det är trasiga toaletter, sönderrivna tapeter och doft av mögel”, säger HP Tran, LR:s lokalombud på Tångenskola

Ny undersökning: Så tycker väljarna i skolfrågor

En majoritet, drygt 6 av 10 svenskar, vill förstatliga skolan och förbjuda företag att driva skolor med vinstsyfte. De flesta har också tillit till lärarnas kompetens. Det visar en ny analys av den nationella SOM-undersökningen.

När får alla elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek? – DIK presenterar ny rapport om skolbiblioteken

I dag ska alla elever i Sverige enligt lag ha tillgång till ett skolbibliotek. Det har inte alla. I DIK:s nya rapport kan vi konstatera att av de totalt nära 1,6 miljoner eleverna som gick i grundskolan (inklusive förskoleklass) och gymnasiet 2019 var det bara 556 000, eller ca 35 procent, som hade tillgång till ett bibliotek på den egna skolenheten som var bemannat på minst halvtid.

Debatt: ska de religiösa friskolorna stoppas?

Liberalerna vill inte bara stoppa en nyetablering av nya konfessionella friskolor utan även avveckla de som redan finns.Men, det gäller inte alla religiösa skolor.  Liberalerna vill göra undantag för nationella minoriteter, tex judiska friskolor. Hör Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson för Liberalerna och Elisabeth Sandlund, ledarskribent på den kristna tidningen Dagen. (webb-radio)

”Var tacksam för att skolorna höll öppet”

Naturligtvis finns det elever som har drabbats negativt av pandemin och att det har påverkat skolresultaten negativt. Men överlag ska vi, å svenska skolelevers vägnar, vara tacksamma att skolorna hölls öppna, skriver Lovisa Arvidsson på ledarplats.

Växjö kommun lägger minst pengar på elevhälsa

Växjö kommun lägger minst pengar i Småland på elevhälsa och i landet finns det bara två kommuner som lägger mindre. Det innebär till exempel att det finns färre kuratorer och psykologer per elev på skolorna i kommunen.

Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?

Läs vår intervju med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, som ska föreläsa på Skolportens konferens Källkritik. Hon kommer att tala om kunskapsmotstånd.

Skolor tvingas hålla stängt på grund av bränslebristen: ”Svårt för barnen”

I Sri Lanka är bristen på bränsle akut. Den sista dieseln landet blivit lovad av Indien anlände på torsdagen. Under fredagen har därför skolor hållits stängda så att elever och personal inte behöver transportera sig.  

”Bort med populismen från den svenska skolpolitiken”

Alla ska kunna välja och byta skola, men det innebär också att trösklarna för det måste undanröjas. Detta borde vara en av grunderna i en långsiktig uppgörelse i mitten om skolan, skriver Centerpartiets Annie Lööf och Fredrik Christensson.

Markusskolans rektor om tvålärarskapet: ”Hjälpt oss att hålla våra resultat”

Flera partier i Avesta lovar pengar till tvålärarskap på lågstadiet i förhoppning att det ska kunna höja kommunens låga skolresultat. Men en skola i Avesta jobbar redan så här och har dessutom lång erfarenhet av det – i över 20 år har Markusskolan haft två lärare på en klass.

Större möjlighet att stänga skolor

Från den 1 juli kan Skolinspektionen förbjuda en kommun eller region att fortsätta bedriva en verksamhet om missförhållandena är allvarliga och de inte har följt upp och åtgärdat bristerna. Skolinspektionen får även större möjlighet att återkalla ett godkännande av en fristående skola. Kommunens möjlighet att återkalla godkännande av fristående förskolor eller fritidshem utökas också.

”Det får vara slut på tomma löften om satsningar på skolan”

Politiker säger att de satsar på skolan men ändå ökar ständigt lärares och rektorers arbetsbelastning. Nu får det får vara slut på tomma löften. Ökas inte budgetarna för skola och förskola så kommer nedskärningarna att fortsätta. Det skriver representanter för Lärarförbundets lokalavdelningar i Stockholms län.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?
  Åsa Wikforss

Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?

Läs vår intervju med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, som ska föreläsa på Skolportens konferens Källkritik. Hon kommer att tala om kunskapsmotstånd.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Annica Henrysson blir ny gymnasiechef i Skövde kommun

Annica Henrysson efterträder Bengt Stenhammar som gymnasiechef i Skövde kommun. Annica har en lång erfarenhet från olika delar av skolans verksamhet och kommer närmast från en tjänst som avdelningschef inom sektor utbildning i Mariestads kommun.

Mot nya utmaningar – ännu en chef slutar

Landskronas skolchef Fredrik Menkus Wegbratt ut ett mejl till personalen på sin förvaltning att han slutar. Detta efter blott två år på tjänsten.

Carina Högberg ny rektor på Västanviks folkhögskola

Carina Högberg är ny rektor på Västanviks folkhögskola.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Årets lärare vill vara mjuk

Lågstadieläraren Anna Rydberg har arbetat på Husbygårdsskolan i drygt 20 år. Nu prisas hon för sitt lågmälda sätt att undervisa, vilket skapar ett tryggt klimat i klassen. ”Jag vill vara en mjuk lärare som inte behöver höja rösten”, säger hon.

Rekordstort intresse för Pantresan – första pris till Bärstadsskolan i Värmland

Intresset för skoltävlingen Pantresan har varit rekordstort. Aldrig tidigare har så många skolklasser varit med och tävlat, 742 stycken. I tuff konkurrens är nu vårens vinnarklass utsedd: Bärstadsskolan klass 3 Röd i Hammarö i Värmland.

Grattis Fredrika skola – årets bokväckare 2022!

Årets bokväckare 2022 tilldelas Fredrika skola: ”Som visat hur mycket en liten byskola med stort hjärta kan åstadkomma. Fredrika skola har gjort läsning till ett samtalsämne i bygden, och fått både förskolan, föräldrarna och resten av byn med på sitt glädjefyllda bokväckartåg.”

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier