Att arbeta med övergångar i gymnasieskolan


Anna Borg

Hallå där, Anna Borg, specialpedagog och en av författarna till boken God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan. Du kommer att tala på Skolportens konferens Specialpedagogik för gymnasieskolan.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om stora och små övergångar på gymnasiet och hur man kan hantera dessa på olika sätt. Att börja gymnasiet är för de allra flesta elever en stor förändring, men efter en tid flyter allt på. Men för några av elever blir övergången till första året på gymnasiet problematisk. De får det svårt med bytet av miljö och skoluppgifter, men också den sociala tryggheten då man kanske inte har med sig en kompis från grundskolan. Allt som var välkänt är nu okänt. Samtidigt ökar kraven på elevernas självständighet.

– Det sker också många mindre övergångar under en skoldag på gymnasiet. Eleven byter pedagoger, jobbar enskilt eller i arbetsgrupper och har flera olika ämnen. Skiftena är många. Vi vet att osäkerhet skapar stress och den gör att kognitiva funktioner fungerar sämre. Och det är just i de här stressade situationerna som eleven ska agera som allra mest och bäst. De elever som får det svårt med övergångar kan få det besvärligare att klara lärandet.

– Jag kommer att ge exempel på hur man kan förbereda övergång till gymnasiet och mindre övergångar inom en lektion eller mellan lektioner. Jag kommer också ta upp vad man kan behöva tänka på när man tar emot nya ettor på gymnasiet för att säkerställa att eleven känner trygghet.

Vad innehåller ett framgångsrikt arbete med övergångar?

Om man tittar på forskning rent allmänt om övergångar så vet man att det spelar roll att de som berörs av övergången är inkluderade i arbetet, att de aktiveras i processen. Och att man så klart har en plan, jobbar systematiskt och försöker funderar ut vad som är hindren och hur man tar sig an dem.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Att de får med sig praktiska tips som kan förändra och förbättra skolors arbete med att förbereda och genomföra övergångar som hjälper eleverna att klara av dem på ett smidigt sätt. Jag hoppas att min föreläsning blir ett avstamp för skolpersonal som vill börja arbeta med övergångar, men också inspirerar de som sedan tidigare jobbar med att hjälpa elever klara övergångar i skolan.

Av John Miller

Du kan lyssna till Anna Borg på Skolportens konferens Specialpedagogik för gymnasieskolan!

Konferensen berör bland annat:

  • Skolinspektionens granskning av individuella stödinsatser i gymnasieskolan.
  • Dyslexi – rätt stöd till varje elev.
  • Så kan vi stötta elever med perfektionism och prestationsångest.
  • Konsten att hantera övergångar på gymnasiet.
  • Stödstrukturer för att bygga självständighet inför vidare studier.
  • Teknikanpassning för ökad delaktighet och närvaro.
  • Tydliggörande pedagogik för elever med adhd och autism.

Sidan publicerades 2022-02-01 11:52 av John Miller


Relaterat

Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie

Syftet med Eva Siljehags avhandling "Igenkännande och motkraft" har varit att beskriva, förklara och förstå betydelsen av förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken.

Barns övergångar till och från förskoleklass. Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter

Forskaren Helena Ackesjö har utifrån barns perspektiv studerat övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola.

Ojämn tillgång på specialpedagogisk kompetens på gymnasieskolor

En stor del av det specialpedagogiska stödet ges utanför klassrummet. Det visar Joacim Rambergs avhandling. "Man borde kunna ge stöd i klassrummet i större utsträckning, och på så sätt främja gemenskap och delaktighet", säger Joacim Ramberg.

Banbrytande projekt till Blekinge. Nu rekryteras 15 nya medarbetare.

”Vi har fått 40 miljoner för 2023 av EU-fonden AMIF – pengar som gör att vi i Blekinge ska se till att utveckla de smartaste integrationsprocesserna som ska vara vägledande för hela landet”, säger Henrik Lövgren, Blekinge integrations och utbildningscenter, BIU och nationell projektledare för det nya projektet. BIUs förhoppning är att fler skolor i hela landet får upp ögonen för bland annat studiehandledning online på modersmål.

Ola Rick blir rektor på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Nu är det klart att Ola Rick blir ny rektor för Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Han tillträder i januari 2023. Ola har många års erfarenhet av arbete som lärare och rektor.

Hovrättsdom: Stockholm förlorar viktig fajt om skolpeng – ”Orimligt”

Ett juridiskt storgräl mellan Stockholms stad och sex kranskommuner har avgjorts av Svea hovrätt. Domen innebär att Stockholm måste betala sin egen skolpeng för elever som går i skolor i kranskommunerna, även om skolgången är billigare där.

Kaos med skolskjutsar – barn lämnas på gatan

Ständigt nya förare, timslånga förseningar och barn som lämnas på gatan. Det är vardag för många barn med särskilda behov av skolskjuts mellan hem och skola. ”Jag är på allvar rädd för Frithiofs säkerhet”, säger pappa Oskar Erlandsson.

Så kan inkludering av gymnasieelever med NPF bli bättre

Läs Skolportens intervju med Emma Leifler som är specialpedagog och forskare vid Göteborgs universitet. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i gymnasiet och kommer att tala om inkludering.

Rapport: Säkerhetsarbetet på Malmöskolor skärpt sedan lärarmorden

Säkerhetsarbetet på Malmös gymnasieskolor har skärpts sedan lärarmorden, det skriver Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i sin rapport efter skolattacken. Det rör sig bland annat om utbildningar för att hantera pågående dödligt våld och att skolorna nu ska göra löpande riskbedömningar om hot och våld.

Ledare: Gymnasievalet ska inte vara ett lotteri

Just nu håller Sveriges 15-åringar på att välja gymnasieutbildning. En del har föräldrar som hjälper dem att navigera i djungeln av skolor och inriktningar. Men för dem som inte har det blir det fria gymnasievalet ett lotteri, skriver DN:s ledarredaktion.

Lågeffektivt bemötande

Stök och bråk i och utanför klassrummen är dessvärre alltför vanligt, och inte blir det bättre av om skolorna tillämpar metoden om så kallat ”lågaffektivt bemötande”. Det kommer bara att göra en kaotisk och otrygg miljö ännu värre. Lärare och annan skolpersonal måste våga sätta gränser, skriver NWT:s ledarredaktion.

Skolpersonal ska bli skyldig att lämna information om barn till polisen

Skolpersonal och andra som tar hand om barn ska bli skyldiga att lämna uppgifter om unga till polisen. Att bryta sekretessen mellan polismyndigheten och t ex socialtjänst eller skola är en av de viktigaste punkterna för att stoppa det eskalerande våldet, menar flera personer vi pratat med inom polisen.

”Inte medelklassens fel om det saknas skolböcker”

Fler svenskar borde ha råd med semester. Och skolorna med böcker. Högre skatter kommer inte att hjälpa till med något av det, skriver Petter Birgersson på ledarplats.

Laholms skolor hanterar kränkningar olika – kritik i revisionsrapport

Personalen vet inte alltid vad de ska anmäla och det saknas en tillräcklig analys av arbetet för att motverka kränkande behandling både på förvaltningsnivå och på vissa skolor, konstaterar kommunens revisorer i en uppföljning till den rapport som kom 2022.

Laholms skolor hanterar kränkningar olika – kritik i revisionsrapport

Personalen vet inte alltid vad de ska anmäla och det saknas en tillräcklig analys av arbetet för att motverka kränkande behandling både på förvaltningsnivå och på vissa skolor, konstaterar kommunens revisorer i en uppföljning till den rapport som kom 2022.

Trender i svensk och engelsk akademisk läsförståelse bland skolungdomar

Läs Skolportens intervju med John Löwenadler, docent i språkdidaktik vid Göteborgs universitet. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Engelska på högstadiet eller gymnasiet och kommer att tala om trender i läsförståelse i svenska och engelska bland tonåriga elever.

Skolportens konferenser
Skolportens konferenser
Så kan inkludering av gymnasieelever med NPF bli bättre
  Emma Leifler

Så kan inkludering av gymnasieelever med NPF bli bättre

Läs Skolportens intervju med Emma Leifler som är specialpedagog och forskare vid Göteborgs universitet. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i gymnasiet och kommer att tala om inkludering.

Läs mer och boka din plats!
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Utmärkelser

Med hjärtat i värdegrunden

När Ulrica Colliander var rektor för Karlbergs F–3-skola i Stockholm slopade hon ordningsreglerna och införde sex hjärtan i stället. För det fick hon priset Årets värdegrundsarbete 2021.

De prisas för sitt arbete med föräldrarna

När Malmö pedagogpris delades ut stod pedagogerna på avdelningen Junibacken på Almgårdens förskola som vinnare. Bland annat för deras fina arbete med relationer, inte bara med barnen utan även med vårdnadshavarna.

Succé för podden Förskolan!

Förskolan har blivit nominerad i kategorin bästa podcast i European Content Awards. Podden görs av de tre förskollärarna Eva Lindström, Fredrik Kahn och Elin Björkén, tillsammans med redaktören Anna Westman Swantesson.

Läs fler
Namn och Nytt
Louise Andersson blir ny rektor på gymnasiet: ”Brinner för att göra skillnad”

Andreas Ekberg har slutat som rektor på Hultsfreds gymnasium. Louise Andersson har fått jobbet som ny gymnasierektor och påbörjar sin tjänst under våren.

Ola Rick blir rektor på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Nu är det klart att Ola Rick blir ny rektor för Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Han tillträder i januari 2023. Ola har många års erfarenhet av arbete som lärare och rektor.

Ny dansant rektor på Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan

Lena Jilg blir ny rektor på Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan. Hon kommer närmast från Järfälla kommun där hon varit rektor på Ulvsättraskolan.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Nyhetskategorier