Hoppa till sidinnehåll
Arbetsmiljö

Att arbeta med övergångar i gymnasieskolan

Publicerad:2022-02-01
Uppdaterad:31 augusti
John Miller
Skribent:John Miller


Anna Borg

Hallå där, Anna Borg, specialpedagog och en av författarna till boken God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan. Du kommer att tala på Skolportens konferens Specialpedagogik för gymnasieskolan.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om stora och små övergångar på gymnasiet och hur man kan hantera dessa på olika sätt. Att börja gymnasiet är för de allra flesta elever en stor förändring, men efter en tid flyter allt på. Men för några av elever blir övergången till första året på gymnasiet problematisk. De får det svårt med bytet av miljö och skoluppgifter, men också den sociala tryggheten då man kanske inte har med sig en kompis från grundskolan. Allt som var välkänt är nu okänt. Samtidigt ökar kraven på elevernas självständighet.

– Det sker också många mindre övergångar under en skoldag på gymnasiet. Eleven byter pedagoger, jobbar enskilt eller i arbetsgrupper och har flera olika ämnen. Skiftena är många. Vi vet att osäkerhet skapar stress och den gör att kognitiva funktioner fungerar sämre. Och det är just i de här stressade situationerna som eleven ska agera som allra mest och bäst. De elever som får det svårt med övergångar kan få det besvärligare att klara lärandet.

– Jag kommer att ge exempel på hur man kan förbereda övergång till gymnasiet och mindre övergångar inom en lektion eller mellan lektioner. Jag kommer också ta upp vad man kan behöva tänka på när man tar emot nya ettor på gymnasiet för att säkerställa att eleven känner trygghet.

Vad innehåller ett framgångsrikt arbete med övergångar?

Om man tittar på forskning rent allmänt om övergångar så vet man att det spelar roll att de som berörs av övergången är inkluderade i arbetet, att de aktiveras i processen. Och att man så klart har en plan, jobbar systematiskt och försöker funderar ut vad som är hindren och hur man tar sig an dem.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Att de får med sig praktiska tips som kan förändra och förbättra skolors arbete med att förbereda och genomföra övergångar som hjälper eleverna att klara av dem på ett smidigt sätt. Jag hoppas att min föreläsning blir ett avstamp för skolpersonal som vill börja arbeta med övergångar, men också inspirerar de som sedan tidigare jobbar med att hjälpa elever klara övergångar i skolan.

Av John Miller

Du kan lyssna till Anna Borg på Skolportens konferens Specialpedagogik för gymnasieskolan!

Om konferensen och boka plats

Konferensen berör bland annat:

  • Skolinspektionens granskning av individuella stödinsatser i gymnasieskolan.
  • Dyslexi – rätt stöd till varje elev.
  • Så kan vi stötta elever med perfektionism och prestationsångest.
  • Konsten att hantera övergångar på gymnasiet.
  • Stödstrukturer för att bygga självständighet inför vidare studier.
  • Teknikanpassning för ökad delaktighet och närvaro.
  • Tydliggörande pedagogik för elever med adhd och autism.
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! Du får 30% rabatt på fysiska konferensen och 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev