Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Bli bättre på samtal med vårdnadshavare!

Publicerad:10 juni
Uppdaterad:11 juni
John Miller
Skribent:John Miller
Jakob Carlander.

Jakob Carlander, leg. psykoterapeut och författare, du har designat Skolportens digitala kurs Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan.

Vem riktar sig den digitala kursen till?

– Den här kursen riktar sig till förskollärare, barnskötare och rektor som kommer i kontakt med vårdnadshavare och kräver inga förkunskaper. Kursen handlar om språkets betydelse i kommunikationen, som exempelvis att välja rätt ord och tonfall för att skapa förtroende och delaktighet.

– Jag tar upp det enkla mellanmänskliga och förtroendebyggande samtalet med vårdnadshavare och det mer komplicerade och krävande samtalet, där det blir svårt att upprätta ett samarbete och lätt kan uppfattas som något obehagligt för förskolepersonalen.

Vad får deltagarna med sig?

– Kursdeltagarna får först och främst en ökad tilltro till sina egna förmågor när det gäller samtal och därmed en större trygghet i samtal med vårdnadshavare. De får också en ökad kunskap om hur förtroendeskapande samtal kan föras samt en större insikt om att inte ta svåra samtal personligt utan att dessa sker i rollen som personal i förskolan.

Jakob Carlanders kurs 

KOMMUNIKATION MED VÅRDNADSHAVARE I FÖRSKOLAN

MED JAKOB CARLANDER

Den här kursen hjälper dig som arbetar i förskolan att upptäcka samtalets möjligheter för att skapa relation och bygga förtroende med vårdnadshavare. Du får flera konkreta samtalsverktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är kritiska och påstridiga eller bär på olika trauman.

Konferenser

Läs mer
Konferens i Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt. Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Främja psykisk hälsa i skolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill få verktyg för att främja elevers psykiska hälsa i skolan. Titta när det passar dig mellan 14 augusti–25 september, och ta del av diskussionsmaterial för att underlätta det fortsatta arbetet med kollegor.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti!

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev