Den avgörande likvärdigheten

Moa Duvarci Engman, Skolporten. Foto: Johan Marklund

Svensk skola har ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska uppväga elevers olika förutsättningar för att lyckas med sina studier – skolan ska vara likvärdig. Men enligt den senaste Pisa-mätningen från år 2015 har likvärdigheten i det svenska skolsystemet minskat, mycket på grund av att boendesegregationen och skolsegregationen har ökat.

I detta nummer av Skolporten har vi talat med några forskare om vad de tror kan vara de bakomliggande orsakerna, och vad som krävs för att vända den negativa utvecklingen. Erik Lakomaa, en av forskarna som intervjuas, pekar på betydelsen av skickliga lärare. Mycket tyder nämligen på att lärarens kompetens har större påverkan på elevers kunskapsresultat än exempelvis klasstorlek eller elevens socioekonomiska bakgrund.

I ljuset av det blir det också extra intressant att ta del av hur Röselidsskolan F-9 i Lerums kommun arbetat tillsammans med forskare för att förbättra resultaten: Skolan arbetar med flexibla elevgrupper och utan klasslärare. Lärarna planerar och utvärderar allt gemensamt – något de menar varit nycklarna till en likvärdig utbildning. Läs mer i temat om likvärdighet!

Moa Duvarci Engman, chefredaktör Skolportens forskningsmagasin


Ledaren är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 5 2017. 

NYHET! Nu kan du även köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play

Sidan publicerades 2017-10-24 14:40 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skolval för de redan privilegierade

Det fria skolvalet gynnar dem som förmår att välja. Det är såväl skolpersonal som elever och föräldrar överens om, konstaterar Anna Ambrose i sin avhandling.

Karin Berg: Låt oss lära av Rosling

Det är inte via medierna du lär dig att förstå världen, utan genom fakta, menade Hans Rosling. Det är med kunskap vi kan granska medierna och vara källkritiska, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Elev mobbades svårt – kan få 70 000 kronor i skadestånd

Ledningen för en skola i Ludvika kände till att en elev utsattes för svåra trakasserier – men satte inte in tillräckliga åtgärder. Det skriver Barn- och elevombudet och begär 70 000 kronor i skadestånd till eleven.

Pensionären Gun, 71, blev ”sagofarmor” på förskolan

Barnen får större ordförråd och mer tid för sig själva och förskolepersonalen avlastas. Men för pensionären Gun Ulvegård som varje vecka läser för förskolebarnen, är mötet över generationsgränserna det viktigaste.

Dra ner bidragen och lånen för söliga studenter

Svenska studenter måste bli flitigare. Staten bör höja kraven på prestationer för att få studiebidrag- och lån, skriver Expressen på ledarplats.

Ja till att förskolechefer blir rektorer!

I morgon fattar riksdagen beslut om att förskolechefer i fortsättningen ska benämnas rektorer och också genomgå en fullvärdig rektorsutbildning på 30 högskolepoäng. Det är ett efterlängtat erkännande av förskolechefens kompetens och ansvar, skriver representanter för Moderaterna och Lärarförbundet.

Så mår nyanlända barn i Väst

Hur mår nyanlända barn som kommit till Sverige med sina familjer? En ny rapport ger svaret. Och trots flera utmaningar mår barnen förhållandevis bra.

”Skolvalet måste göras om för att bli rättvist”

Om skolvalet ska kunna ha fortsatt legitimitet måste det justeras. Vi föreslår att man avskaffar kötid som antagningsprincip för friskolor, samt inför en gemensam antagning till både kommunala och fristående skolor. Det skriver Anna Ekström (S) och Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.

Lisa Magnusson: Ibland är det rätt att kränka barn

Det är kränkande, försvagande, att bli tillrättavisad. Det är i sig inget argument mot tillrättavisningar. Men det fattar inte Barn- och elevombudet.

Fakta i frågan: Har barngrupperna i förskolan blivit större?

Barngrupperna minskar i förskolan, men de flesta är ändå större än vad Skolverkets riktmärken anger. Samtidigt saknar en växande andel av förskolans personal utbildning för att arbeta med barn.

Regeringen vill få färre håltimmar i gymnasiet

Regeringen vill nu försöka minska antalet håltimmar i gymnasieskolan. Med en skärpning av formuleringarna i gymnasieförordningen hoppas man ge tydligare direktiv till skolorna att schemaläggningen görs på ett sådant sätt att skoldagarna hålls ihop bättre utan stora hål mitt i.

Uppdrag för ökad kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en grundläggande webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga. Utbildningen riktar sig mot ledare i ideella organisationer som anordnar aktiviteter för barn och unga.

Mord och machoideal bland gymnasieungdomar

Katarina Wennstams ungdomsböcker ger vuxna en inblick i livet bland unga idag. Böckerna är utmärkta för att få ungdomar att tala om jämställdhet och övergrepp.  

Ny utbildning om psykisk ohälsa

Regeringen vill ha en nätbaserad utbildning om psykisk ohälsa och självmord bland barn och unga.

Fridolin talade i Vittsjö – vill bekämpa psykisk ohälsa

Gustav Fridolin är i Vittsjö – och genomförde på lördagen sitt traditionsenliga tal i hemorten. Fokus låg på nya krafttag mot psykisk ohälsa, och utbildningsministern lanserade förslag om en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

Skinnskatteberg har språkdusch på schemat i förskolan

Masmästarbo förskola har i flera år jobbat med finska samlingar för barn med finska rötter. Nu har de också påbörjat ett samarbete med en skola i Finland där de skypar för att skapa fler kontaktytor med språket.

Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fokus
För dig som arbetar inom vuxenutbildningen

För dig som arbetar inom vuxenutbildningen

Nu finns en fokussida där vi samlar allt som rör vuxenutbildning. Materialet omfattar forskning, nyheter, rapporter, reportage, fortbildning och mycket mer.

Besök fokussidan om vuxenutbildning
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Ny fokussida
Moderna språk

Moderna språk

Här samlar vi nyheter, debatt, forskning och rapporter om moderna språk.

Till moderna språk
Mest läst senaste veckan

Skolverkets GD: Jag förstår värdet av förslaget

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, ser stora fördelar med den regionalisering som skolmyndighetsutredningen föreslår.

Enkvist: Skolan behöver radikala reformer

Professor emerita Inger Enkvist är en erfaren lärare och skoldebattör, som har skrivit ett flertal böcker om skola och utbildning. Hon menar att den svenska skolan är i stort behov av radikala reformer. Ledarsidans kolumnist Isak Skogstad som är lärare intervjuar henne.

Fridolin: Förskolan får en ny läroplan

Regeringen ändrar läroplanen för förskolan. Bland annat föreslås ett ökat fokus på läsandet, mer hållbarhet och jämställdhet.

”Vi vill ha tioårig skola, fler lärare och ordningsbetyg”

Vi vill genomföra reformer för att Sverige inom tio år ska vara bland de tio bästa i kunskapsmätningen Pisa. Förskoleklassen ska omvandlas till årskurs ett och grundskolan bli tioårig, elever på högstadiet och gymnasiet ska få skriftliga ordningsomdömen och fler som har högskoleexamen ska kunna genomgå kompletterande pedagogisk utbildning, skriver Alliansens partiledare.

Luleås skolchef om lärarbristen:

Maarit Enbuske, skolchef i Luleå, berättar hur Luleå kommun försöker hantera och förebygga lärarbristen.