Den avgörande likvärdigheten

Moa Duvarci Engman, Skolporten. Foto: Johan Marklund

Svensk skola har ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska uppväga elevers olika förutsättningar för att lyckas med sina studier – skolan ska vara likvärdig. Men enligt den senaste Pisa-mätningen från år 2015 har likvärdigheten i det svenska skolsystemet minskat, mycket på grund av att boendesegregationen och skolsegregationen har ökat.

I detta nummer av Skolporten har vi talat med några forskare om vad de tror kan vara de bakomliggande orsakerna, och vad som krävs för att vända den negativa utvecklingen. Erik Lakomaa, en av forskarna som intervjuas, pekar på betydelsen av skickliga lärare. Mycket tyder nämligen på att lärarens kompetens har större påverkan på elevers kunskapsresultat än exempelvis klasstorlek eller elevens socioekonomiska bakgrund.

I ljuset av det blir det också extra intressant att ta del av hur Röselidsskolan F-9 i Lerums kommun arbetat tillsammans med forskare för att förbättra resultaten: Skolan arbetar med flexibla elevgrupper och utan klasslärare. Lärarna planerar och utvärderar allt gemensamt – något de menar varit nycklarna till en likvärdig utbildning. Läs mer i temat om likvärdighet!

Moa Duvarci Engman, chefredaktör Skolportens forskningsmagasin


Ledaren är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 5 2017. 

NYHET! Nu kan du även köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play

Sidan publicerades 2017-10-24 14:40 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skolval för de redan privilegierade

Det fria skolvalet gynnar dem som förmår att välja. Det är såväl skolpersonal som elever och föräldrar överens om, konstaterar Anna Ambrose i sin avhandling.

Karin Berg: Låt oss lära av Rosling

Det är inte via medierna du lär dig att förstå världen, utan genom fakta, menade Hans Rosling. Det är med kunskap vi kan granska medierna och vara källkritiska, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Sonesson: Genomför studien om heder i Göteborgs skolor

Endast 900 elever i Göteborg har svarat på enkäten om heder. Trots upprepade påstötningar från projektledare är det flera skolor som avstått. Av 24 utvalda kommunala skolor är det endast 15 som deltagit. Resultatet är ännu sämre för de fristående. Endast fyra har medverkat av 34 fristående skolor. Rektorerna måste ta sitt ansvar och stödja kartläggningen, skriver Jenny Sonesson på ledarplats.

”Dagens skola är inte för alla barn”

Vi har ett skolsystem som tillåter att en av fyra elever hamnar utanför – många av dem har kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  Allt tyder dessutom på att denna grupp växer, skriver Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige, m.fl.

”Skolan kan avgöra valet för många föräldrar”

Sluta skrämmas och ge i stället väljarna besked om hur Sverige ska utvecklas och gå framåt genom satsningar på skolan. Sju av tio föräldrar ser skolan som den viktigaste frågan i valrörelsen, men många tvivlar på att politikerna delar den prioriteringen, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

”Mobiltelefoner förstör våra barns kreativitet”

Jag är bildlärare och jag funderar över vad ”den nya tidens mediasamhälle gör med barn och ungdomar. Jag vill påstå att de nya medierna – mobiler, datorer etcetera – bygger om oss, både barn och vuxna så obemärkt, att vi inte längre vet vart vi är på väg, skriver Ulla Lundegård, konstnär, författare, bildlärare och terapeut.

Åsa Morberg bloggar: Behöver professionella lärare en läsa-skriva-räkna-garanti?

Politiker ska sätta mål och ge resurser, inget annat. Det ska överlämnas med varm hand till de professionella lärarna hur man ska göra för att nå målen. Varje professionell grundskolelärare bedömer naturligtvis elevers behov av särskilt stöd. Däremot kanske det inte finns ekonomiska ramar för detta. Det är däremot en viktig politikerfråga. Jag är helt övertygad om att professionella lärare dagligen arbetar med att förstärka elevernas möjligheter till att läsa, skriva och räkna, skriver debattören Åsa Morberg i ett blogginlägg.

Tummen upp för mobilförbud

Den senaste tiden har vuxna pratat mycket om hur mobilen skadar vår förmåga att lära oss. I Igelboda skola är mobiler helt förbjudna.

En gymnasieutbildning för alla

Regeringen vill att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning och föreslår därför en rad förbättringar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Förslagen i lagrådsremissen handlar till stor del om ett ökat fokus på helheten i elevens utbildning och tydligare krav på introduktionsprogram. (pdf)

Lärarvikarie vägrade ta i hand – fallet avgörs i högsta instans

En dom i Arbetsdomstolen kan avgöra om en lärarvikarie på Kunskapsskolan hade rätt att vägra ta sin manlige kollega i hand. Tvisten i Helsingborg kan bli vägledande för alla liknande fall. ”Det är första gången i Europa som en högsta instans prövar frågan om handskakning, så vitt jag vet”, säger Kunskapsskolans juridiska ombud Lars Bäckström.

Två paket för att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning

Regeringen vill att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning och föreslår därför en rad förbättringar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Förslagen i lagrådsremissen handlar till stor del om ett ökat fokus på helheten i elevens utbildning och tydligare krav på introduktionsprogram.

”Hur löser vi det här?” Gratis konfliktkurs för lärarstudenter!

Som lärare kommer du att möta konflikter av olika slag. Många gånger förväntas du också komma med en lösning. Här har du chansen att lära dig mer om konflikter – och hur du löser dem på ett konstruktivt sätt!

Här är anpassningar bra för alla

Det som är nödvändigt för en del är bra för alla”. Med den devisen förändrade Marie Nilsson och Malin Behrenfeldt på Södermalmsskolan sin undervisning för att höja elevernas resultat och förbättra arbetsmiljön. Deras arbetssätt med generella anpassningar för alla elever har visat sig framgångsrikt både för lärare och elever.

”Efter #MeToo – hur står det till med skolans sex- och samlevnadsundervisning?”

Under hösten kom ett stort antal vittnesmål om sexuella trakasserier på arbetsplatser och i skolan. Uppropen #MeToo, #Tystiklassen och #Räckupphanden gav oss berättelser som upprör. Jag är mycket berörd över vittnesmål vi sett från elever som beskriver att nedsättande ord, kränkningar och trakasserier har blivit en del i deras vardag, skriver Helén Ängmo, Skolinspektionen.

Psykisk hälsa i skolan för Stockholms gymnasielever

Med stöd av Gålöstiftelsen och Socialstyrelsen utför Tilia just nu en riktat utbildningssatsning för elever i Stockholms gymnasieskolor. Syftet är att ge kunskap om och verktyg för psykisk hälsa. Utöver detta är målet att fler unga ska veta om vilken hjälp och stöd som finns, vid behov.

Larmade rektorn – en månad före ofredande

I decennier ska en lärare utsatt elever för sexuella kränkningar. Men trots att två föräldrar larmade rektorn om lärarens förflutna hände ingenting. Inte förrän veckor senare när ett barn berättat om ett sexuellt ofredande. ”Även om rektorn var korrekt mot oss uppfattade jag det som att rektorn valde tro på läraren”, säger en förälder till Sydsvenskan.

Konferenser
Ny fokussida
Studie- och yrkesvägledning
  Foto: Warren Wong/Unsplash

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Till Studie- och yrkesvägledning
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolportens magasin
  Nytt nr ute 7 februari!

Tema: Förskola i Skolportens magasin

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste veckan

Här är lärarlönerna högst – och lägst

Lärarna och rektorerna i Stockholms län tjänar bäst. Medan lönerna är lägst i Gotlands, Blekinges, Värmlands, Dalarnas, Jämtlands och Västerbottens län. Hur ligger du till i lönestatistiken?

Unik skolsatsning på adhd och autism

I en unik satsning utbildar Norrtälje kommun nu all förskole -och skolpersonal i att bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

”Ge rektorer skydd som blåljuspersonal”

Rektorer utsätts oftare för försök till otillbörlig påverkan. Ibland handlar det om föräldrar med starka synpunkter i pedagogiska frågor, ibland till och med om hot och våld. Rektorer bör ingå i den grupp som lagstiftningen pekar ut som särskilt allvarliga att rikta hot mot, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Pedagog ny titel i Malmö

Bristen på förskollärare fick Malmö stad att inrätta en ny sorts pedagogtjänst. Kravet är 120 högskolepoäng.

Regeringen vill att estetiska ämnen blir obligatoriska

Ett estetiskt ämne ska införas i alla nationella program i gymnasieskolan. Förslaget kommer från regeringen som skickar det vidare till lagrådet.

Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Konferensen tar bland annat upp: likvärdig bedömning av musikkunskap, musiksalens digitala verktygslåda, elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken och hur du kan skapa ett kreativt förhållningssätt till musikundervisningen. Välkommen!

Läs mer och boka plats