Den avgörande likvärdigheten

Moa Duvarci Engman, Skolporten. Foto: Johan Marklund

Svensk skola har ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska uppväga elevers olika förutsättningar för att lyckas med sina studier – skolan ska vara likvärdig. Men enligt den senaste Pisa-mätningen från år 2015 har likvärdigheten i det svenska skolsystemet minskat, mycket på grund av att boendesegregationen och skolsegregationen har ökat.

I detta nummer av Skolporten har vi talat med några forskare om vad de tror kan vara de bakomliggande orsakerna, och vad som krävs för att vända den negativa utvecklingen. Erik Lakomaa, en av forskarna som intervjuas, pekar på betydelsen av skickliga lärare. Mycket tyder nämligen på att lärarens kompetens har större påverkan på elevers kunskapsresultat än exempelvis klasstorlek eller elevens socioekonomiska bakgrund.

I ljuset av det blir det också extra intressant att ta del av hur Röselidsskolan F-9 i Lerums kommun arbetat tillsammans med forskare för att förbättra resultaten: Skolan arbetar med flexibla elevgrupper och utan klasslärare. Lärarna planerar och utvärderar allt gemensamt – något de menar varit nycklarna till en likvärdig utbildning. Läs mer i temat om likvärdighet!

Moa Duvarci Engman, chefredaktör Skolportens forskningsmagasin


Ledaren är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 5 2017. 

NYHET! Nu kan du även köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play

Sidan publicerades 2017-10-24 14:40 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skolans ledarkonvent, 21-22 nov i Stockholm

Konferensen för dig som arbetar med ledarskap i skolan eller förskolan! I år utgår vi från begrepp som likvärdighet och identitet. Hur kan vi organisera skolan för att öka likvärdigheten? Hur kan elevers skolidentitet stärkas? Lyssna till internationella talare från såväl USA som Kanada men även många praktiknära föreläsningar från vår svenska kontext.

Rikskonferens för högstadielärare i svenska

I Stockholm den 1-2 februari behandlar denna konferens högstadiesvenskans kärnområden. Ta del av föreläsningar om betyg och bedömning, skönlitteratur, minoritetsspråk, lässtrategier och språkriktighet. Välkommen till en konferens som ger dig den senaste forskningen och inspiration till din undervisning.

Skolval för de redan privilegierade

Det fria skolvalet gynnar dem som förmår att välja. Det är såväl skolpersonal som elever och föräldrar överens om, konstaterar Anna Ambrose i sin avhandling.

Karin Berg: Låt oss lära av Rosling

Det är inte via medierna du lär dig att förstå världen, utan genom fakta, menade Hans Rosling. Det är med kunskap vi kan granska medierna och vara källkritiska, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

”Vi ska inte värdera föräldrarnas val”

REPLIK. Vi anser att det är viktigt att vi som förskollärare och barnskötare håller oss ifran att kommentera eller vardera vardnadshavares val.

Explosionsartad ökning av extra stöd till elever

Kostnaderna för elever som behöver extra stöd ökar explosionsartat i Norrköping. Kommunen hade avsatt 67 miljoner kronor för det här året men det kommer att kosta ytterligare 43 miljoner och landa på 110 miljoner kronor.

”Vi hoppas Skolverket hör av sig till oss forskare”

Tema Modersmål är mer än ett läromedel; det är en mötesplats och en bred resurs. Sidan är också viktig i det att den signalerar till omvärlden att modersmålslärare och studiehandledare har ett betydelsefullt uppdrag, skriver åtta forskare i en slutreplik.

En skola för alla

En gång för inte så länge sedan var svensk skola också världsbäst på att verka kompensatoriskt. Så är det inte längre, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Anna Wahl: Vi är mitt uppe i en stor omställning

Som rektor och vice rektor för KTH har vi ett stort ansvar för att våra studenter och medarbetare har möjligheter att studera och arbeta i en god studie- och arbetsmiljö. Tyvärr vet vi att så inte alltid är fallet. Det finns alltjämt strukturer och normer som inte ger likvärdiga förutsättningar för alla, skriver Anna Wahl.

”Låt inte barnens problem leda till våld och övergrepp”

Antalet anmälningar om fysiskt våld i skolan ökar. För att stävja utvecklingen måste socialtjänsten, polisen, psykiatrin och skolan bli bättre på att fånga upp barn med problem i tid. För på våra skolor måste det alltid råda nolltolerans för hot och våld, skriver Moderaterna Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Sara Sixten.  

Skolan förlängs ett år – obligatorisk redan från sex år

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år från den 1 januari 2018, vilket innebär att grundskolan blir tio år, i stället för nio som det är i dag. Det beslutet kommer att tas i riksdagen på onsdagen.

Forskare: Förstelärarreformen stärkte läraryrket

Förstelärarreformen har stärkt lärarprofessionen och förstelärarnas makt över den pedagogiska utvecklingen i skolorna. Den slutsatsen drar tre forskare i en ny studie. ”Jag köper att det inte har upplevts så, men det är inte samma sak som att det inte har blivit så”, säger forskaren Johan Alvehus.

”Stoppa övergreppen redan innan de sker”

RFSU har i årtionden fört samtal med unga om sex, relationer och gränser och vi vet att här finns nycklar till förändring. En bra sexualundervisning i skolan på ungas egna villkor ger kommande generationer en chans att slippa utsättas för sexuella övergrepp. Det skriver Hans Linde, RFSU.

Per Gudmundson: Svenska barn inte ens bäst på värdegrundsfluff

Tyvärr gäller mätningen dock inte läsförståelse, matematik eller naturvetenskap. ICCS kontrollerar i stället skolbarnens ”kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor”. Men inte ens när det gäller värdegrundsfluff är svenska skolans resultat något att självklart jubla över, skriver Per Gudmundson.

”Inte ens en Finnkamp för skolan”

Äntligen en skolstudie där Sverige hävdar sig väl. Det var lätt att förstå entusiasmen när utbildningsministern kommenterade det internationella kunskapstestet i samhällsfrågor, ICCS. Men tyvärr är det för tidigt att korka upp champagnen – vid närmare granskning verkar framgången inte så stor, skriver Tobias LIndberg.

Elever slipper skolan på grund av EU-toppmötet

Nästan alla Göteborgs gymnasieskolor kommer att hålla stängt den 17 november – på grund av det stundande EU-toppmötet och det väntade trafikkaoset i samband med detta.

Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
Magasin skolporten
Likvärdig skola

Likvärdig skola

Senaste numret av Skolportens forskningsmagasin har tema likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Läs mer och teckna en prenumeration!
Aktuella arbetsgivare
Konferens
Fortbildning för dig som undervisar i engelska

Fortbildning för dig som undervisar i engelska

Välkommen till en forskningsförankrad konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på engelsk språkdidaktik. Ta del av två intensiva dagar med fokus på engelskämnets breda undervisningsområde och få inspiration till din egen undervisning. Många av föreläsningarna är på engelska, passa på att få ett språkbad!

Läs mer & boka plats
Mest läst senaste 30 dagarna

”Alla lärare borde utbildas om adhd och autism”

Regeringen vill satsa på obligatorisk utbildning för speciallärare och specialpedagoger om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Men nu växer kraven på att alla lärare ska utbildas.

Skolinspektionen svarar på kritiken

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolan får kritik för att fokusera för mycket på brister och problem. Generaldirektör Helén Ängmo försvarar myndighetens arbetssätt – och tänker börja använda det även i skolan.

Den avgörande likvärdigheten

Likvärdigheten i det svenska skolsystemet har minskat. I nya numret av Skolporten har vi talat med några forskare om vad de tror kan vara de bakomliggande orsakerna – och vad som krävs för att vända den negativa utvecklingen.

Föräldrar byter kommun när stöd till elever varierar

Skolan ska vara likvärdig för alla barn, oavsett var man bor i landet. Men när det kommer till elever med särskilda behov, exempelvis barn som har ADHD eller Aspergers, kan stödet som erbjuds se väldigt olika ut i olika kommuner. Så pass att en del familjer känner sig tvungna att flytta för att få den hjälp som de menar sig ha rätt till.

Skolledarens uppmaning: ”Rektorer, satsa på tvålärarsystem”

En uppmaning från skolledaren Eva Myrehed Karlsson: ”Rektorer, använd statliga medel för att införa tvålärarsystem i ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete”.