”Det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F”

Specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. FOTO: ANNA SIMONSSON

Specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. Foto: Anna Simonsson

BROMMA
Om en elev inte klarar skolgången är det skolan som har misslyckats, menar specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. Praktiska gymnasiet Bromma har lyckats höja närvaron.

På Praktiska gymnasiet Bromma går 240 elever på olika yrkesprogram eller något av de två introduktionsprogrammen. Flera av dem har en besvärlig skolgång bakom sig. Många har haft någon form av stöd och ungefär 30–40 procent har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Men vi jobbar utifrån att alla har rätt till stöd, diagnos eller inte, säger specialpedagogen Maria Glasencnik.

Hon tycker att det är fel att tala om skolmisslyckanden när det gäller elever som har få godkända betyg.

– Det blir som om det var deras fel. Men det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F.

Hon får omedelbart medhåll av rektor Caroline Asplund, som försöker bidra till att vända på perspektivet hos personal, vårdnadshavare och elev.

– Jag som rektor har misslyckats med att leda lärare och elevhälsa, som i sin tur ska leda och stödja eleven. Jag vill väcka insikten om att vi har en uppgift tillsammans, säger Caroline Asplund.

MÅNGA AV DEM som går här har lågt självförtroende, särskilt de som saknar många betyg från grundskolan, berättar Maria Glasencnik.

– Vi jobbar mycket med mantrat ”du är inte din prestation”. Vi är tydliga med att vi alla kan ha en mindre bra dag. Efter ett tag känner sig eleverna trygga med att säga ”jag har en dålig dag” i stället för ”jag är sämst”.

Den här veckan gäller fortfarande fjärrundervisning, men en del elever är på skolan. Några som är i stort behov av stöd har undantagits hela tiden, andra kommer in ibland. Elevhälsan har som rutin att ringa till de elever som i vanliga fall gärna kommer och knackar på hos dem på plats.

– I går pratade jag med en elev och hörde att han lät låg så då föreslog jag att han skulle komma in i dag när jag skulle vara här. En annan ringde själv och undrade om han fick komma. Hemma var det svårt att koncentrera sig när dataspelet låg i nästa flik på datorn, berättar Maria Glasencnik.

Bemötande och att få till relationer med eleverna är viktigt för att skolgången ska fungera. Skolan fokuserar också mycket på att höja närvaron. Myndiga elever kan inte frånvaroanmäla sig själva i systemet, utan måste ringa. Gör de inte det ringer eller sms:ar skolsköterska, kurator eller mentor. Senaste halvåret har eleverna ökat närvaron med 12 procent.

– Vi ser inte närvaron som frivillig. Har man väl sökt och kommit in här ska man vara på plats, precis som på en arbetsplats. Eleven ska alltid känna sig saknad, säger Caroline Asplund.

VID EN FRÅNVARO på mer än 15 procent görs en frånvaroutredning. Är det faktorer utanför skolan, som till exempel sömnproblem som påverkar, känner sig eleven illa behandlad på skolan eller skäms hen kanske för att inte ha lämnat in uppgifter? Vad kan skolan göra för att stötta?

Lärare, mentorer och elevhälsoteamet följer kontinuerligt upp hur det går för varje elev.

– Det kanske inte fungerar för eleven i ett ämne, men går bra i ett annat. Då frågar man ”vad gör du som fungerar?” Det kollegiala lärandet är konstant, säger Maria Glasencnik.

MARIAS OCH CAROLINES TIPS:

  • Lagbygge i kollegiet med gemensamt ansvar för eleverna.
  • Lär känna eleven. Den som är trygg har lättare att prata om sina behov.
  • Ställ öppna frågor. Inte ”Vill du ha hjälp?” utan ”Vad kan jag hjälpa till med?”

Artikeln är ett utdrag ur en större temaartikel om skolmisslyckanden ur Skolportens magasin nr 2/2021. 

Av Ann Patmalnieks


Artikeln är publicerad i Skolporten nr 2/2021 – ute 31 mars!

Vill du bli prenumerant? Missa inte prova på-priset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet utan kostnad!

Sidan publicerades 2021-04-13 14:43 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samverkan viktigt för att främja skolnärvaro

Det går att hitta konstruktiva samarbetsformer trots olika lagar och styrdokument. Det visar Kajsa Nyman och Gabriella Dahlberg som skrivit en utvecklingsartikel om en tvärprofessionell stödinsats i syfte att främja skolnärvaro.

En skola på vetenskaplig grund?

Hur ska det egentligen gå till när skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Läs ett utdrag ur temat i nya numret av Skolportens magasin.

Hur kan problematisk skolfrånvaro vändas till närvaro?

Problematisk skolfrånvaro är ett mångfacetterat problem som medför negativa konsekvenser, primärt för den frånvarande eleven. Men det finns vägar tillbaka till skola och utbildning. Det visar en ny avhandling från Umeå Universitet.    

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

”Det viktigaste är att eleverna läser längre texter”

Läs vår intervju med Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, som ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska för låg- och mellanstadiet. Han kommer att tala om svenska elevers läsutveckling.

Nya regler ska ge ökad trygghet och studiero

Från den 1 augusti gäller ändringar i skollagen som innebär att all personal i skolan får göra det som är befogat för att öka tryggheten och studieron. Det kan till exempel handla om att ingripa fysiskt för att avvärja våld och kränkningar. Det blir även enklare för rektorn att ta beslut om avstängning. Samtidigt införs nya bestämmelser som reglerar användning och omhändertagande av mobiltelefoner.

Skolbarn valde Jaffar Byn-låt på sommaravslutning – sjöng om vapen och skjutning

Kvibergsskolan i Göteborg har själva berättat om hur man arbetar aktivt mot machokultur. Men på skolans sommaravslutning i år valde några elever i mellanstadiet att sjunga låten REA av Jaffar byn – en raplåt om pistoler och att åka ”till Marbella” och ”spreja”.

Övningsskolor tar emot studenter till hösten

Just nu pågår en pilotomgång där Högskolan Väst utvecklar en modell av övningsskola och övningsförskola tillsammans med sex huvudmän i regionen. Den 14 juni hölls en gemensam dialogdag med skolchefer, rektorer, lärare och förskollärare som är utsedda till lokala VFU-ledare, politiker och ansvariga från högskolan. Fokus för dagen var att tillsammans forma en ny roll – den lokala VFU-ledaren.

LR-ombuden rasar över undermåliga skolor: ”Som ett u-land”

I Göteborg är vissa skolor i så dåligt skick att lärarna skäms när föräldrar kommer på besök. I Ängelholm huseras var tredje elev i tillfälliga paviljonger. ”Det känns som att stiga in i ett u-land när det är trasiga toaletter, sönderrivna tapeter och doft av mögel”, säger HP Tran, LR:s lokalombud på Tångenskola

Ny undersökning: Så tycker väljarna i skolfrågor

En majoritet, drygt 6 av 10 svenskar, vill förstatliga skolan och förbjuda företag att driva skolor med vinstsyfte. De flesta har också tillit till lärarnas kompetens. Det visar en ny analys av den nationella SOM-undersökningen.

När får alla elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek? – DIK presenterar ny rapport om skolbiblioteken

I dag ska alla elever i Sverige enligt lag ha tillgång till ett skolbibliotek. Det har inte alla. I DIK:s nya rapport kan vi konstatera att av de totalt nära 1,6 miljoner eleverna som gick i grundskolan (inklusive förskoleklass) och gymnasiet 2019 var det bara 556 000, eller ca 35 procent, som hade tillgång till ett bibliotek på den egna skolenheten som var bemannat på minst halvtid.

Fortsatta skillnader mellan pojkar och flickor i skolan

Skolan ska vara jämställd men i våra granskningar ser vi att det finns skillnader i exempelvis flickor och pojkars upplevelser av skolan. Vi har samlat några av de iakttagelser som Skolinspektionen lyft fram i rapporter och statistik under hösten 2021 och våren 2022.

Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?

Läs vår intervju med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, som ska föreläsa på Skolportens konferens Källkritik. Hon kommer att tala om kunskapsmotstånd.

Debatt och samtal om skolsituationen i Järva: Skolan är inte jämlik

Under lördagen anordnades debatt och samtal om situationen på skolorna i Järva. Bland de medverkande fanns föräldrar, skolpersonal samt lokalpolitiker. ”Jag ser när mina elever lämnar vår verksamhet och splittras på en massa olika gymnasieskolor där de möts av en uppsjö av olika fördomar”, säger Helya Riazat, som är rektor på Järvaskolan.

”Socialdemokraterna vill tillbaka till flumskolan”

Den 17 juni presenterade skolminister Lina Axelsson Kihlbom Socialdemokraternas planer på att ta bort F-betyget i grundskolan. Det vore en återgång till den flumskola vi bekämpat i decennier. Inte en endaste elev skulle lära sig mer av att det lägsta betygssteget togs bort, skriver Liberalernas Johan Pehrson och Fredrik Malm.

Iryna och Oleksandre får inga pengar för att ta sig till utbildningen i svenska

Iryna och Oleksandre Sjerba som flytt från kriget med sina tre barn vill lära sig svenska och börja jobba. Migrationsverket har avslagit deras ansökan om reseersättning för att ta sig till och från en svenskutbildning med inriktning mot vården.  

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?
  Åsa Wikforss

Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?

Läs vår intervju med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, som ska föreläsa på Skolportens konferens Källkritik. Hon kommer att tala om kunskapsmotstånd.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Annica Henrysson blir ny gymnasiechef i Skövde kommun

Annica Henrysson efterträder Bengt Stenhammar som gymnasiechef i Skövde kommun. Annica har en lång erfarenhet från olika delar av skolans verksamhet och kommer närmast från en tjänst som avdelningschef inom sektor utbildning i Mariestads kommun.

Mot nya utmaningar – ännu en chef slutar

Landskronas skolchef Fredrik Menkus Wegbratt ut ett mejl till personalen på sin förvaltning att han slutar. Detta efter blott två år på tjänsten.

Carina Högberg ny rektor på Västanviks folkhögskola

Carina Högberg är ny rektor på Västanviks folkhögskola.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Årets lärare vill vara mjuk

Lågstadieläraren Anna Rydberg har arbetat på Husbygårdsskolan i drygt 20 år. Nu prisas hon för sitt lågmälda sätt att undervisa, vilket skapar ett tryggt klimat i klassen. ”Jag vill vara en mjuk lärare som inte behöver höja rösten”, säger hon.

Rekordstort intresse för Pantresan – första pris till Bärstadsskolan i Värmland

Intresset för skoltävlingen Pantresan har varit rekordstort. Aldrig tidigare har så många skolklasser varit med och tävlat, 742 stycken. I tuff konkurrens är nu vårens vinnarklass utsedd: Bärstadsskolan klass 3 Röd i Hammarö i Värmland.

Grattis Fredrika skola – årets bokväckare 2022!

Årets bokväckare 2022 tilldelas Fredrika skola: ”Som visat hur mycket en liten byskola med stort hjärta kan åstadkomma. Fredrika skola har gjort läsning till ett samtalsämne i bygden, och fått både förskolan, föräldrarna och resten av byn med på sitt glädjefyllda bokväckartåg.”

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier