”Det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F”

Specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. FOTO: ANNA SIMONSSON

Specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. Foto: Anna Simonsson

BROMMA
Om en elev inte klarar skolgången är det skolan som har misslyckats, menar specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. Praktiska gymnasiet Bromma har lyckats höja närvaron.

På Praktiska gymnasiet Bromma går 240 elever på olika yrkesprogram eller något av de två introduktionsprogrammen. Flera av dem har en besvärlig skolgång bakom sig. Många har haft någon form av stöd och ungefär 30–40 procent har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Men vi jobbar utifrån att alla har rätt till stöd, diagnos eller inte, säger specialpedagogen Maria Glasencnik.

Hon tycker att det är fel att tala om skolmisslyckanden när det gäller elever som har få godkända betyg.

– Det blir som om det var deras fel. Men det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F.

Hon får omedelbart medhåll av rektor Caroline Asplund, som försöker bidra till att vända på perspektivet hos personal, vårdnadshavare och elev.

– Jag som rektor har misslyckats med att leda lärare och elevhälsa, som i sin tur ska leda och stödja eleven. Jag vill väcka insikten om att vi har en uppgift tillsammans, säger Caroline Asplund.

MÅNGA AV DEM som går här har lågt självförtroende, särskilt de som saknar många betyg från grundskolan, berättar Maria Glasencnik.

– Vi jobbar mycket med mantrat ”du är inte din prestation”. Vi är tydliga med att vi alla kan ha en mindre bra dag. Efter ett tag känner sig eleverna trygga med att säga ”jag har en dålig dag” i stället för ”jag är sämst”.

Den här veckan gäller fortfarande fjärrundervisning, men en del elever är på skolan. Några som är i stort behov av stöd har undantagits hela tiden, andra kommer in ibland. Elevhälsan har som rutin att ringa till de elever som i vanliga fall gärna kommer och knackar på hos dem på plats.

– I går pratade jag med en elev och hörde att han lät låg så då föreslog jag att han skulle komma in i dag när jag skulle vara här. En annan ringde själv och undrade om han fick komma. Hemma var det svårt att koncentrera sig när dataspelet låg i nästa flik på datorn, berättar Maria Glasencnik.

Bemötande och att få till relationer med eleverna är viktigt för att skolgången ska fungera. Skolan fokuserar också mycket på att höja närvaron. Myndiga elever kan inte frånvaroanmäla sig själva i systemet, utan måste ringa. Gör de inte det ringer eller sms:ar skolsköterska, kurator eller mentor. Senaste halvåret har eleverna ökat närvaron med 12 procent.

– Vi ser inte närvaron som frivillig. Har man väl sökt och kommit in här ska man vara på plats, precis som på en arbetsplats. Eleven ska alltid känna sig saknad, säger Caroline Asplund.

VID EN FRÅNVARO på mer än 15 procent görs en frånvaroutredning. Är det faktorer utanför skolan, som till exempel sömnproblem som påverkar, känner sig eleven illa behandlad på skolan eller skäms hen kanske för att inte ha lämnat in uppgifter? Vad kan skolan göra för att stötta?

Lärare, mentorer och elevhälsoteamet följer kontinuerligt upp hur det går för varje elev.

– Det kanske inte fungerar för eleven i ett ämne, men går bra i ett annat. Då frågar man ”vad gör du som fungerar?” Det kollegiala lärandet är konstant, säger Maria Glasencnik.

MARIAS OCH CAROLINES TIPS:

  • Lagbygge i kollegiet med gemensamt ansvar för eleverna.
  • Lär känna eleven. Den som är trygg har lättare att prata om sina behov.
  • Ställ öppna frågor. Inte ”Vill du ha hjälp?” utan ”Vad kan jag hjälpa till med?”

Artikeln är ett utdrag ur en större temaartikel om skolmisslyckanden ur Skolportens magasin nr 2/2021. 

Av Ann Patmalnieks


Artikeln är publicerad i Skolporten nr 2/2021 – ute 31 mars!

Vill du bli prenumerant? Missa inte prova på-priset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet utan kostnad!

Sidan publicerades 2021-04-13 14:43 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samverkan viktigt för att främja skolnärvaro

Det går att hitta konstruktiva samarbetsformer trots olika lagar och styrdokument. Det visar Kajsa Nyman och Gabriella Dahlberg som skrivit en utvecklingsartikel om en tvärprofessionell stödinsats i syfte att främja skolnärvaro.

En skola på vetenskaplig grund?

Hur ska det egentligen gå till när skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Läs ett utdrag ur temat i nya numret av Skolportens magasin.

Hur kan problematisk skolfrånvaro vändas till närvaro?

Problematisk skolfrånvaro är ett mångfacetterat problem som medför negativa konsekvenser, primärt för den frånvarande eleven. Men det finns vägar tillbaka till skola och utbildning. Det visar en ny avhandling från Umeå Universitet.    

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

”Stora problem med coronaförnekare”

I Tyskland har skolpersonal hamnat i skottlinjen för den infekterade debatten om coronarestriktioner och vaccin. Rektorn René Mounajed, som arbetar i Niedersachsen, säger att personal som uppmuntrat elever att vaccinera sig hotats med polisanmälan.

Slöjförbud i skolan ska prövas av högsta instans

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade på torsdagen prövningstillstånd i frågan om slöjförbud i skolan. Skurup och Staffanstorp har tidigare fattat beslut om det inte ska vara tillåtet att bära huvudduk i kommunernas skolor. Men besluten har underkänts av både förvaltningsrätten och kammarrätten som kom fram till att kommunernas beslut strider mot religionsfriheten.

Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

Lagrådsremissen innehåller förslag om mer undervisningstid för elever som behöver det. Förslagen syftar till att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och få fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. (pdf)

Förvärrat läge i förskolan och skolan väntas de kommande veckorna

Förskolan och skolan behöver vara förberedd på ökad smittspridning och ökad frånvaro bland lärare och elever de närmaste veckorna. I det läget är det viktigt att fokusera på undervisning och säkerställa att omsorgen för barn till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet kan ges. Det finns också möjlighet att införa fjärr- och distansundervisning.

M: Utan ordning och reda går det inte att lösa skolans problem

För att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap behöver skolan kännetecknas av lugn och ro. Därför är den kanske viktigaste insatsen att skapa ordning och reda i skolan, skriver Kristina Axén Olin (M).

Därför satsar Linköping miljoner på smarta barn

Barn med med särskild begåvning får extra hjälp i Linköping där man som enda kommun i länet öronmärker pengar till dessa barn.”Det är elever som har en särskild begåvning och som har stora behov av stimulans i skolan”, säger Erik Östman (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

12-åriga Hampus är supersmart – träffar forskare och experter

Linköping är den enda kommunen i länet som budgeterar pengar till särskilt begåvade elever, enligt enkätsvar som P4 Östergötland fått av länets kommuner. Via föreningen FORK Academy´s projekt Mötesplats för särbegåvade får elever utanför skoltid möjlighet att träffa forskare, universitetsstudenter och experter.”Inspirerande”, säger Hampus Ejeblad, 12 år.

Flera skolor saknar trygga skolduschar

Uppemot var femte elev upplever att omklädningsrummet är den mest otrygga och utsatta platsen i skolan, det visar Friendsrapporten från 2021. Men trots det är det många skolor som fortfarande saknar insynsskydd till duscharna, visar en enkät som SVT Nyheter Jönköping gjort.

Hälften börjar jobba direkt efter gymnasiet

Mer än hälften av gymnasieungdomarna börjar arbeta direkt efter gymnasiet, 38 procent går vidare till studier och 8 procent saknar sysselsättning. Föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar tydligt vilka som läser vidare på högre utbildningar. Det visar en studie som CSN och UHR har gjort.

Mer än hälften börjar jobba efter gymnasiet

Mer än hälften av gymnasieungdomarna börjar jobba direkt efter gymnasiet, visar en undersökning som CSN och UHR gjort. Den visar även att 38 procent går vidare till studier och att 8 procent saknar sysselsättning. Ungdomar med föräldrar med högre utbildning och ungdomar med utländsk bakgrund var enligt studien, överrepresenterade i gruppen som valde att studera vidare vid högre studier.

Så lotsas föräldrar med utländsk bakgrund in i skolvärlden

Språkbarriär och annorlunda kultur – för att lättare nå elever med föräldrar som har utländsk bakgrund startade Kollaskolan i Kungsbacka kommun projektet Föräldrarlots.

Maria Henriksson tar nu taktpinnen för Binogis nordiska marknad

”Vi är väldigt glada att Maria har tackat ja till rollen som Regionchef för Norden. Hon är en mycket kompetent person med erfarenhet från läraryrket och skolan”, säger Gustaf Hård af Segerstad, en av företagets grundare.

Skolportens konferenser
Skolportens magasin
Erbjudande till dig som blir prenumerant på Skolportens magasin!

Erbjudande till dig som blir prenumerant på Skolportens magasin!

För endast 349 kr får du 6 nr (ord. pris 590 kr helår) av Skolportens magasin – och kan köpa kompetensutveckling till kampanjpris hos Studentlitteratur!

Se alla böcker med kampanjpris och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Musikskapande stärker elever med särskilda behov
  Per Nylén

Musikskapande stärker elever med särskilda behov

Per Nylén, förskollärare, musikpedagog och låtskrivare, ska föreläsa på Skolportens konferens Musik för grundskolan. Han kommer att tala om sitt musikprojekt för barn med särskilda behov.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Namn och Nytt
Särskolan får ny rektor

Den 14 mars 2022 tillträder Anna Léven i tjänsten som tillförordnad rektor för grundsärskolan på Gotland.

Ylva Appelgren tillförordnad skolchef

Ylva Appelgren tillträder som skolchef den 17 januari. Hon efterträder Katarina Johansson.

Han är ny skolchef för Römosseskolorna

Römosseskolornas nye skolchef och ordförande i styrelsen är Johan Romberg. ”Mitt uppdrag är att slutföra det uppdraget den tidigare styrelsen gav, att ta bort de religiösa inslagen”, säger han

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

De kan konsten att vara snälla

Karim H, Karim M och Freja och resten av deras klass är experter på att vara snälla. Deras skola har nämligen fått ett snäll-stipendium.

Mensa: Hon är läraren som revolutionerat matematiken

Matematikveteranen Ulla Öberg har, som första lärare, utsetts till 2021 års vinnare av Mensapriset.

Digitala verktyg ett lyft på naturbruksprogrammet

Yrkesläraren Marie Törnqvist tycker att digitala verktyg passar bra även för yrkesutbildningar och har bland annat låtit lands­lags­tränare bedöma elevernas ridlektioner på film. Nyligen blev hon nominerad till Guldäpplet.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier