”Det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F”

Specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. FOTO: ANNA SIMONSSON

Specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. Foto: Anna Simonsson

BROMMA
Om en elev inte klarar skolgången är det skolan som har misslyckats, menar specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. Praktiska gymnasiet Bromma har lyckats höja närvaron.

På Praktiska gymnasiet Bromma går 240 elever på olika yrkesprogram eller något av de två introduktionsprogrammen. Flera av dem har en besvärlig skolgång bakom sig. Många har haft någon form av stöd och ungefär 30–40 procent har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Men vi jobbar utifrån att alla har rätt till stöd, diagnos eller inte, säger specialpedagogen Maria Glasencnik.

Hon tycker att det är fel att tala om skolmisslyckanden när det gäller elever som har få godkända betyg.

– Det blir som om det var deras fel. Men det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F.

Hon får omedelbart medhåll av rektor Caroline Asplund, som försöker bidra till att vända på perspektivet hos personal, vårdnadshavare och elev.

– Jag som rektor har misslyckats med att leda lärare och elevhälsa, som i sin tur ska leda och stödja eleven. Jag vill väcka insikten om att vi har en uppgift tillsammans, säger Caroline Asplund.

MÅNGA AV DEM som går här har lågt självförtroende, särskilt de som saknar många betyg från grundskolan, berättar Maria Glasencnik.

– Vi jobbar mycket med mantrat ”du är inte din prestation”. Vi är tydliga med att vi alla kan ha en mindre bra dag. Efter ett tag känner sig eleverna trygga med att säga ”jag har en dålig dag” i stället för ”jag är sämst”.

Den här veckan gäller fortfarande fjärrundervisning, men en del elever är på skolan. Några som är i stort behov av stöd har undantagits hela tiden, andra kommer in ibland. Elevhälsan har som rutin att ringa till de elever som i vanliga fall gärna kommer och knackar på hos dem på plats.

– I går pratade jag med en elev och hörde att han lät låg så då föreslog jag att han skulle komma in i dag när jag skulle vara här. En annan ringde själv och undrade om han fick komma. Hemma var det svårt att koncentrera sig när dataspelet låg i nästa flik på datorn, berättar Maria Glasencnik.

Bemötande och att få till relationer med eleverna är viktigt för att skolgången ska fungera. Skolan fokuserar också mycket på att höja närvaron. Myndiga elever kan inte frånvaroanmäla sig själva i systemet, utan måste ringa. Gör de inte det ringer eller sms:ar skolsköterska, kurator eller mentor. Senaste halvåret har eleverna ökat närvaron med 12 procent.

– Vi ser inte närvaron som frivillig. Har man väl sökt och kommit in här ska man vara på plats, precis som på en arbetsplats. Eleven ska alltid känna sig saknad, säger Caroline Asplund.

VID EN FRÅNVARO på mer än 15 procent görs en frånvaroutredning. Är det faktorer utanför skolan, som till exempel sömnproblem som påverkar, känner sig eleven illa behandlad på skolan eller skäms hen kanske för att inte ha lämnat in uppgifter? Vad kan skolan göra för att stötta?

Lärare, mentorer och elevhälsoteamet följer kontinuerligt upp hur det går för varje elev.

– Det kanske inte fungerar för eleven i ett ämne, men går bra i ett annat. Då frågar man ”vad gör du som fungerar?” Det kollegiala lärandet är konstant, säger Maria Glasencnik.

MARIAS OCH CAROLINES TIPS:

  • Lagbygge i kollegiet med gemensamt ansvar för eleverna.
  • Lär känna eleven. Den som är trygg har lättare att prata om sina behov.
  • Ställ öppna frågor. Inte ”Vill du ha hjälp?” utan ”Vad kan jag hjälpa till med?”

Artikeln är ett utdrag ur en större temaartikel om skolmisslyckanden ur Skolportens magasin nr 2/2021. 

Av Ann Patmalnieks


Artikeln är publicerad i Skolporten nr 2/2021 – ute 31 mars!

Vill du bli prenumerant? Missa inte prova på-priset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet utan kostnad!

Sidan publicerades 2021-04-13 14:43 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samverkan viktigt för att främja skolnärvaro

Det går att hitta konstruktiva samarbetsformer trots olika lagar och styrdokument. Det visar Kajsa Nyman och Gabriella Dahlberg som skrivit en utvecklingsartikel om en tvärprofessionell stödinsats i syfte att främja skolnärvaro.

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Ta del av föreläsningar om bl.a. engelskundervisning för elever med dyslexi och språkstörning, digitala verktyg för tillgänglig lärmiljö i matematik och hur lärmiljön i idrott kan anpassas för elever med npf. Välkommen!

Specialpedagogik för gymnasiet Webbkonferens

För dig som möter elever som är i behov av särskilt stöd på gymnasiet! Ta del av ämnen som prokrastinering, talrädsla, tydliggörande pedagogik på gymnasiet, dyslexi samt hur du handleder kollegor. Webbkonferensen erbjuder stor flexibilitet - titta på föreläsningarna när och var det passar dig!

Hur kan problematisk skolfrånvaro vändas till närvaro?

Problematisk skolfrånvaro är ett mångfacetterat problem som medför negativa konsekvenser, primärt för den frånvarande eleven. Men det finns vägar tillbaka till skola och utbildning. Det visar en ny avhandling från Umeå Universitet.    

En skola på vetenskaplig grund?

Hur ska det egentligen gå till när skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Läs ett utdrag ur temat i nya numret av Skolportens magasin.

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Eino Örnfeldt – ny generaldirektör med erfarenhet från högskoleområdet

”Min bild av Universitets- och högskolerådet är att det är en väl fungerande myndighet som sedan starten fått en allt tydligare profil som en myndighet.” Det säger Eino Örnfeldt, UHR:s nya generaldirektör från och med den 3 maj.

M: Tuffare disciplin och tydligare krav är ett steg på vägen till en likvärdig skola

Ha förväntningar på att barnen ska lyckas i skolan. Ställ krav på disciplin, ansvarstagande och ett tydligt ledarskap. Behåll det fria skolvalet, skriver 12 moderata kommunpolitiker.

Pilotprojekt visar att snabbtester kan stoppa smitta i skolan

I Stockholm har snabbtester på skolor visat sig vara lyckat. Undervisning utomhus och färre elever på plats är andra grepp som tas till när smittan ökar i skolans värld. Men Lärarnas Riksförbund tycker att huvudmännen gör för lite. ”Vi befarar att smittspridningen kommer att eskalera”, säger ordförande Åsa Fahlén.

Nu lanserar Skolporten digitala kurser med flexibel start!

Nu lanserar Skolporten digitala kurser som ger både fördjupning och konkreta verktyg att ta med i den egna praktiken. Först ut är programmering i matematik, cirkelmodellen i svenska och metoder för att eleverna ska bli trygga att tala inför grupp. Dessutom ett helt kurspaket för att stötta nya lärare.

Maria Schottenius: Lägg av med alla hattiga reformer i skolan och visa respekt för lärarnas yrkeskunskap

Pisa-undersökningarna skakar skolan och lärarna drabbas ständigt av nya experiment. Ingen är betjänt av att lärare ska vara en sorts cirkusartister som kan tämja de vilda eleverna. Låt lärarna jobba med att undervisa och vägleda.

Grundskolans huvuduppdrag krockar under pandemin

Som arbetsgivare ska skolans huvudman se till arbetsmiljön för lärare och elever, man ska alltså kunna gå till skolan utan att oroa sig för att bli smittad. Men samtidigt ansvarar huvudmannen för att skolor hålls öppna och att verksamheten bedrivs med hög kvalitet. Två uppdrag som ibland krockar, menar Michael Fredqvist, verksamhetsutvecklare för grundskolorna i Västerås stad.

Hur kan man använda Cirkelmodellen?

Pär Sahlin, lärare och läromedelsförfattare, håller i Skolportens digitala kurs Cirkelmodellen - introduktion. Han går igenom grunderna för arbetssättet och visar bland annat hur han använder Cirkelmodellen i sin egen undervisning.

Få grepp om hur programmering kan integreras i undervisningen

Mikael Tylmad, programmeringsproffs, författare och systemadministratör på Södertörns friskola, du har designat Skolportens digitala kurs Programmering på högstadiet.

Anna Ekströms spikraka karriär – till största krisen

Hon var Stefan Löfvens drömrekrytering – kvinnan som skulle få ordning på den krisande svenska skolan. Anna Ekströms karriär gick spikrakt upp till posten som utbildningsminister, och hon hyllades över blockgränserna. Fram till dagens storm där hon får stenhård kritik av oppositionen för sitt agerande kring Pisa-mätningen.

Kommentar från Anna Ekström med anledning av Riksrevisionens PISA-granskning

Riksrevisionens granskningsrapport om urvalet av elever till PISA-undersökningen 2018 visar att det finns frågetecken kring utrikes födda elevers deltagande och resultat.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Skolporten lanserar digitala kurser med flexibel start!

Skolporten lanserar digitala kurser med flexibel start!

– Digitala handböcker med praktiska inslag. Så kan våra nya kurser enkelt beskrivas. Det säger Åsa Gustafsson, projektledare på Skolporten som nu lanserar digitala kurser i olika ämnen för skolans alla stadier.

Läs mer här
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Fokussida
Betyg och bedömning

Betyg och bedömning

Betyg och bedömning väcker åsikter – håll dig uppdaterad inom ämnet med de senaste nyheterna.

Till fokussida
Skolportens digitala kurser
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Maria Wiman prisbelönt lärare, debattör och författare, leder Skolportens digitala kurser för nya lärare. Här förmedlas mycket av den tysta kunskap som inte lärs ut på lärarutbildningen och som erfarna lärare tar för givet.

Skolporten
Fokussida
Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion och samlar nyheter, debatt och forskning.

Till fokussida
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Namn och Nytt
Eino Örnfeldt – ny generaldirektör med erfarenhet från högskoleområdet

”Min bild av Universitets- och högskolerådet är att det är en väl fungerande myndighet som sedan starten fått en allt tydligare profil som en myndighet.” Det säger Eino Örnfeldt, UHR:s nya generaldirektör från och med den 3 maj.

Marie Blomberg blir ny skolchef

Marie Blomberg heter den nya skolchefen i Härnösand. Hon jobbar nu som skolchef i Dorotea kommun och börjar sin nya tjänst i Härnösand i början av augusti.

Inger Ashing ny ordförande för Folkbildningsrådet

Inger Ashing har valts till ny ordförande för Folkbildningsrådet. Hon är sedan två år tillbaka ledamot i styrelsen och tar över ordförandeskapet efter Catharina Håkansson Boman.

Läs fler Namn och Nytt
Fokus Covid-19 och skolan

Vill du hitta nyheter och forskning om skolan och Covid-19? Besök vår fokussida där vi samlar det nya på området.

Till fokussida
Utmärkelser

Nytt pris till skolklasser som skildrat pandemilivet för framtiden

För första gången delar UR och Nordiska museet ut utmärkelsen ”Årets skaffare” till två skolklasser som särskilt väl hjälpt museet att dokumentera sina liv för framtiden. Årets vinnare är klass 6 A på Brotorpsskolan i Bagarmossen och klass 5 A på Rörsjöskolan i Malmö. Insamlingen Mitt liv har så här långt genererat 1326 inskickade bidrag och alla dessa sparas för framtiden i Nordiska museets samlingar.

Fyra lärare fick pris i ceremoni på The Factory

Vinnarna av Sollentuna Lärarpris 2020 är utsedda, och de som vann första pris fick på måndagen delta i en ceremoni på the Factory. Lärarpriset delas ut varje år i kategorierna hållbarhet, digitalisering och tillgänglighet, plus ett pris där eleverna själva har nominerat kandidater.

Haninge kommun vinner nationellt pris för säkra och trygga skolvägar

Haninge kommun har tilldelats priset GuldTriangeln av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF).

Läs fler
Nyhetskategorier
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer