”Det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F”

Specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. FOTO: ANNA SIMONSSON

Specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. Foto: Anna Simonsson

BROMMA
Om en elev inte klarar skolgången är det skolan som har misslyckats, menar specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. Praktiska gymnasiet Bromma har lyckats höja närvaron.

På Praktiska gymnasiet Bromma går 240 elever på olika yrkesprogram eller något av de två introduktionsprogrammen. Flera av dem har en besvärlig skolgång bakom sig. Många har haft någon form av stöd och ungefär 30–40 procent har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Men vi jobbar utifrån att alla har rätt till stöd, diagnos eller inte, säger specialpedagogen Maria Glasencnik.

Hon tycker att det är fel att tala om skolmisslyckanden när det gäller elever som har få godkända betyg.

– Det blir som om det var deras fel. Men det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F.

Hon får omedelbart medhåll av rektor Caroline Asplund, som försöker bidra till att vända på perspektivet hos personal, vårdnadshavare och elev.

– Jag som rektor har misslyckats med att leda lärare och elevhälsa, som i sin tur ska leda och stödja eleven. Jag vill väcka insikten om att vi har en uppgift tillsammans, säger Caroline Asplund.

MÅNGA AV DEM som går här har lågt självförtroende, särskilt de som saknar många betyg från grundskolan, berättar Maria Glasencnik.

– Vi jobbar mycket med mantrat ”du är inte din prestation”. Vi är tydliga med att vi alla kan ha en mindre bra dag. Efter ett tag känner sig eleverna trygga med att säga ”jag har en dålig dag” i stället för ”jag är sämst”.

Den här veckan gäller fortfarande fjärrundervisning, men en del elever är på skolan. Några som är i stort behov av stöd har undantagits hela tiden, andra kommer in ibland. Elevhälsan har som rutin att ringa till de elever som i vanliga fall gärna kommer och knackar på hos dem på plats.

– I går pratade jag med en elev och hörde att han lät låg så då föreslog jag att han skulle komma in i dag när jag skulle vara här. En annan ringde själv och undrade om han fick komma. Hemma var det svårt att koncentrera sig när dataspelet låg i nästa flik på datorn, berättar Maria Glasencnik.

Bemötande och att få till relationer med eleverna är viktigt för att skolgången ska fungera. Skolan fokuserar också mycket på att höja närvaron. Myndiga elever kan inte frånvaroanmäla sig själva i systemet, utan måste ringa. Gör de inte det ringer eller sms:ar skolsköterska, kurator eller mentor. Senaste halvåret har eleverna ökat närvaron med 12 procent.

– Vi ser inte närvaron som frivillig. Har man väl sökt och kommit in här ska man vara på plats, precis som på en arbetsplats. Eleven ska alltid känna sig saknad, säger Caroline Asplund.

VID EN FRÅNVARO på mer än 15 procent görs en frånvaroutredning. Är det faktorer utanför skolan, som till exempel sömnproblem som påverkar, känner sig eleven illa behandlad på skolan eller skäms hen kanske för att inte ha lämnat in uppgifter? Vad kan skolan göra för att stötta?

Lärare, mentorer och elevhälsoteamet följer kontinuerligt upp hur det går för varje elev.

– Det kanske inte fungerar för eleven i ett ämne, men går bra i ett annat. Då frågar man ”vad gör du som fungerar?” Det kollegiala lärandet är konstant, säger Maria Glasencnik.

MARIAS OCH CAROLINES TIPS:

  • Lagbygge i kollegiet med gemensamt ansvar för eleverna.
  • Lär känna eleven. Den som är trygg har lättare att prata om sina behov.
  • Ställ öppna frågor. Inte ”Vill du ha hjälp?” utan ”Vad kan jag hjälpa till med?”

Artikeln är ett utdrag ur en större temaartikel om skolmisslyckanden ur Skolportens magasin nr 2/2021. 

Av Ann Patmalnieks


Artikeln är publicerad i Skolporten nr 2/2021 – ute 31 mars!

Vill du bli prenumerant? Missa inte prova på-priset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet utan kostnad!

Sidan publicerades 2021-04-13 14:43 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samverkan viktigt för att främja skolnärvaro

Det går att hitta konstruktiva samarbetsformer trots olika lagar och styrdokument. Det visar Kajsa Nyman och Gabriella Dahlberg som skrivit en utvecklingsartikel om en tvärprofessionell stödinsats i syfte att främja skolnärvaro.

En skola på vetenskaplig grund?

Hur ska det egentligen gå till när skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Läs ett utdrag ur temat i nya numret av Skolportens magasin.

Hur kan problematisk skolfrånvaro vändas till närvaro?

Problematisk skolfrånvaro är ett mångfacetterat problem som medför negativa konsekvenser, primärt för den frånvarande eleven. Men det finns vägar tillbaka till skola och utbildning. Det visar en ny avhandling från Umeå Universitet.    

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Banbrytande projekt till Blekinge. Nu rekryteras 15 nya medarbetare.

”Vi har fått 40 miljoner för 2023 av EU-fonden AMIF – pengar som gör att vi i Blekinge ska se till att utveckla de smartaste integrationsprocesserna som ska vara vägledande för hela landet”, säger Henrik Lövgren, Blekinge integrations och utbildningscenter, BIU och nationell projektledare för det nya projektet. BIUs förhoppning är att fler skolor i hela landet får upp ögonen för bland annat studiehandledning online på modersmål.

Hur löser vi svenska skolans problem med Hans Albin Larsson

I debatten framstår det som att problemen med skolan är friskolor och konfessionella skolor och att ett förstatligande skulle lösa många problem. Men ser man till historien om hur förfallet började så kan svaret bli ett annat. Professor emeritus Hans-Albin Larsson har ägnat ett helt yrkesliv åt dessa frågor. (webb-radio)

Skolfaktorers betydelse för elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö

Skolan är en av de vanligaste platserna som elever utsätts för brott på. Syftet med den här kortanalysen är att studera vilka skolfaktorer som kan påverka elevers risk att utsättas för hot eller våld i skolmiljö. (pdf)

Skolsamarbetet har räddat elever från kriminaliteten

Rudsskolans samarbete med polisen har räddat flera högstadieelever från att hamna snett, det menar både polisen och rektor Amelie Wahlström på Rudsskolan. Projektet som har pågått i tre år innebär att skolan, polisen och socialtjänsten samarbetar för att tidigt kunna gå in med resurser om en elev hamnar snett.

Hård kritik mot hyllat beteendespel

Sedan undervisningsmetoden ”Pax i skolan” började spridas över landet för några år sedan har den hyllats av många. Men nu får metodens beteendespel hård kritik. Vissa lärare menar till och med att det kan vara direkt skadligt för elever med svårigheter.

Så kan inkludering av gymnasieelever med NPF bli bättre

Läs Skolportens intervju med Emma Leifler som är specialpedagog och forskare vid Göteborgs universitet. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i gymnasiet och kommer att tala om inkludering.

Demirok (C): Skolpengen måste göras om

Kommunerna tar större ansvar för skolan och borde därför få en större del av skolpengen, säger nya centerledaren Muharrem Demirok i sitt tal på C-stämman. ”Väldigt glädjande att Muharrem tar tydlig ställning”, menar Caroline von Seth, som kandiderar till ny Cuf-ordförande

Svårt med känsliga ämnen i skolan – ”Måste lära känna eleverna”

Sexuell läggning, klimatkrisen och politiska ideologier är exempel på teman som är ämnesrelevanta – och samtidigt kan vara laddade att prata om i klassrummet. Ett förändrat debattklimat och en förändrad lärarroll kan vara två skäl till att elever går miste om viktiga lärarledda samtal.

Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Denna proposition innehåller förslag till ändringar i skollagen som innebär att det införs ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och därigenom öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna. (pdf)

Skolpersonal ska bli skyldig att lämna information om barn till polisen

Skolpersonal och andra som tar hand om barn ska bli skyldiga att lämna uppgifter om unga till polisen. Att bryta sekretessen mellan polismyndigheten och t ex socialtjänst eller skola är en av de viktigaste punkterna för att stoppa det eskalerande våldet, menar flera personer vi pratat med inom polisen.

Trender i svensk och engelsk akademisk läsförståelse bland skolungdomar

Läs Skolportens intervju med John Löwenadler, docent i språkdidaktik vid Göteborgs universitet. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Engelska på högstadiet eller gymnasiet och kommer att tala om trender i läsförståelse i svenska och engelska bland tonåriga elever.

Konstskolan tolkade lågstadieelevers konst

Det var rektorn på Arenaskolan i Vivalla som kom på idéen att hennes elever skulle få inreda skolan med hjälp av Örebro konstskolas elever. Några av studenterna från konstskolan nappade på idén och startade projektet med att besöka skolan för att rita och måla med barnen vid två olika tillfällen.

Skolportens konferenser
Skolportens konferenser
Så kan inkludering av gymnasieelever med NPF bli bättre
  Emma Leifler

Så kan inkludering av gymnasieelever med NPF bli bättre

Läs Skolportens intervju med Emma Leifler som är specialpedagog och forskare vid Göteborgs universitet. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i gymnasiet och kommer att tala om inkludering.

Läs mer och boka din plats!
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Utmärkelser

Med hjärtat i värdegrunden

När Ulrica Colliander var rektor för Karlbergs F–3-skola i Stockholm slopade hon ordningsreglerna och införde sex hjärtan i stället. För det fick hon priset Årets värdegrundsarbete 2021.

De prisas för sitt arbete med föräldrarna

När Malmö pedagogpris delades ut stod pedagogerna på avdelningen Junibacken på Almgårdens förskola som vinnare. Bland annat för deras fina arbete med relationer, inte bara med barnen utan även med vårdnadshavarna.

Succé för podden Förskolan!

Förskolan har blivit nominerad i kategorin bästa podcast i European Content Awards. Podden görs av de tre förskollärarna Eva Lindström, Fredrik Kahn och Elin Björkén, tillsammans med redaktören Anna Westman Swantesson.

Läs fler
Namn och Nytt
Louise Andersson blir ny rektor på gymnasiet: ”Brinner för att göra skillnad”

Andreas Ekberg har slutat som rektor på Hultsfreds gymnasium. Louise Andersson har fått jobbet som ny gymnasierektor och påbörjar sin tjänst under våren.

Ola Rick blir rektor på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Nu är det klart att Ola Rick blir ny rektor för Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Han tillträder i januari 2023. Ola har många års erfarenhet av arbete som lärare och rektor.

Ny dansant rektor på Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan

Lena Jilg blir ny rektor på Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan. Hon kommer närmast från Järfälla kommun där hon varit rektor på Ulvsättraskolan.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Nyhetskategorier