”Det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F”

Specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. FOTO: ANNA SIMONSSON

Specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. Foto: Anna Simonsson

BROMMA
Om en elev inte klarar skolgången är det skolan som har misslyckats, menar specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund. Praktiska gymnasiet Bromma har lyckats höja närvaron.

På Praktiska gymnasiet Bromma går 240 elever på olika yrkesprogram eller något av de två introduktionsprogrammen. Flera av dem har en besvärlig skolgång bakom sig. Många har haft någon form av stöd och ungefär 30–40 procent har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Men vi jobbar utifrån att alla har rätt till stöd, diagnos eller inte, säger specialpedagogen Maria Glasencnik.

Hon tycker att det är fel att tala om skolmisslyckanden när det gäller elever som har få godkända betyg.

– Det blir som om det var deras fel. Men det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F.

Hon får omedelbart medhåll av rektor Caroline Asplund, som försöker bidra till att vända på perspektivet hos personal, vårdnadshavare och elev.

– Jag som rektor har misslyckats med att leda lärare och elevhälsa, som i sin tur ska leda och stödja eleven. Jag vill väcka insikten om att vi har en uppgift tillsammans, säger Caroline Asplund.

MÅNGA AV DEM som går här har lågt självförtroende, särskilt de som saknar många betyg från grundskolan, berättar Maria Glasencnik.

– Vi jobbar mycket med mantrat ”du är inte din prestation”. Vi är tydliga med att vi alla kan ha en mindre bra dag. Efter ett tag känner sig eleverna trygga med att säga ”jag har en dålig dag” i stället för ”jag är sämst”.

Den här veckan gäller fortfarande fjärrundervisning, men en del elever är på skolan. Några som är i stort behov av stöd har undantagits hela tiden, andra kommer in ibland. Elevhälsan har som rutin att ringa till de elever som i vanliga fall gärna kommer och knackar på hos dem på plats.

– I går pratade jag med en elev och hörde att han lät låg så då föreslog jag att han skulle komma in i dag när jag skulle vara här. En annan ringde själv och undrade om han fick komma. Hemma var det svårt att koncentrera sig när dataspelet låg i nästa flik på datorn, berättar Maria Glasencnik.

Bemötande och att få till relationer med eleverna är viktigt för att skolgången ska fungera. Skolan fokuserar också mycket på att höja närvaron. Myndiga elever kan inte frånvaroanmäla sig själva i systemet, utan måste ringa. Gör de inte det ringer eller sms:ar skolsköterska, kurator eller mentor. Senaste halvåret har eleverna ökat närvaron med 12 procent.

– Vi ser inte närvaron som frivillig. Har man väl sökt och kommit in här ska man vara på plats, precis som på en arbetsplats. Eleven ska alltid känna sig saknad, säger Caroline Asplund.

VID EN FRÅNVARO på mer än 15 procent görs en frånvaroutredning. Är det faktorer utanför skolan, som till exempel sömnproblem som påverkar, känner sig eleven illa behandlad på skolan eller skäms hen kanske för att inte ha lämnat in uppgifter? Vad kan skolan göra för att stötta?

Lärare, mentorer och elevhälsoteamet följer kontinuerligt upp hur det går för varje elev.

– Det kanske inte fungerar för eleven i ett ämne, men går bra i ett annat. Då frågar man ”vad gör du som fungerar?” Det kollegiala lärandet är konstant, säger Maria Glasencnik.

MARIAS OCH CAROLINES TIPS:

  • Lagbygge i kollegiet med gemensamt ansvar för eleverna.
  • Lär känna eleven. Den som är trygg har lättare att prata om sina behov.
  • Ställ öppna frågor. Inte ”Vill du ha hjälp?” utan ”Vad kan jag hjälpa till med?”

Artikeln är ett utdrag ur en större temaartikel om skolmisslyckanden ur Skolportens magasin nr 2/2021. 

Av Ann Patmalnieks


Artikeln är publicerad i Skolporten nr 2/2021 – ute 31 mars!

Vill du bli prenumerant? Missa inte prova på-priset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet utan kostnad!

Sidan publicerades 2021-04-13 14:43 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samverkan viktigt för att främja skolnärvaro

Det går att hitta konstruktiva samarbetsformer trots olika lagar och styrdokument. Det visar Kajsa Nyman och Gabriella Dahlberg som skrivit en utvecklingsartikel om en tvärprofessionell stödinsats i syfte att främja skolnärvaro.

En skola på vetenskaplig grund?

Hur ska det egentligen gå till när skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Läs ett utdrag ur temat i nya numret av Skolportens magasin.

Hur kan problematisk skolfrånvaro vändas till närvaro?

Problematisk skolfrånvaro är ett mångfacetterat problem som medför negativa konsekvenser, primärt för den frånvarande eleven. Men det finns vägar tillbaka till skola och utbildning. Det visar en ny avhandling från Umeå Universitet.    

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Dags för Sveriges skolor att ansöka om extra läromedel

Skolverkets besked om hur regeringens extra stöd till inköp av läromedel ska utformas, innebär drygt 600 kronor extra per elev i Sverige. Lärare, elever och föräldrar har länge efterfrågat mer läromedel i skolan. Totalt sett uppgår denna extra satsning till 685 miljoner kronor och Sveriges skolor kan nu ansöka om utökat stöd för läromedelsinköp.

”När staten började bjuda på maten”

Sverige sticker ut med sin långa tradition av subventionerad skolmat. Samtidigt som det är en tradition att vara stolt över har den gjort det oklart i vilken mån det är statens respektive föräldrarnas ansvar att se till att inga barn ska behöva lida av hunger, skriver SvD:s Richard Tellström.

Framtidens lärare vill ha läromedel – En undersökning om lärarstudenters inställning till läromedel i sin kommande yrkesutövning.

Resultatet visar tydligt att lärarstudenter tycker läromedel är viktigt, och något de vill ha i sina framtida klassrum. De ser det som ett viktigt redskap i sin egen undervisning, men ser även att läromedlen hjälper elever att klara skolan. Detta är i linje med vad lärare, elever, vårdnadshavare och kommunpolitiker har svarat i tidigare undersökningar. (pdf)

”Skolministerns nya yrkesskola – ett hot mot grundskolan?”

Skolministern har öppnat för en ny typ av yrkesskola. Det ska bli en yrkesskola med mycket tydligare praktisk inriktning och mindre av teori, där det som hon kallar ”de här teoretiska kunskaperna från grundskolan” inte blir lika viktiga. Det sista är viktigt eftersom det frångår den mer allmänna skrivningen i Tidöavtalet. Där finns ett stycke om en ny yrkesutbildning med, men det står inget om att den ska rikta sig till elever utan gymnasiebehörighet. Det är illavarslande, skriver Johan Enfeldt i LO-bloggen.

Ny undersökning: Nedskärningarna hotar elevernas möjligheter att nå målen

En majoritet av rektorerna kommer behöva genomföra besparingar som de befarar påverkar barnens och elevernas möjligheter att nå målen. Endast fem procent svarar att kommunerna säkerställer tillräckligt med resurser till extra anpassningar och särskilt stöd för de barn och elever som har behov av det. Det visar ny statistik från Sveriges Skolledare som presenteras idag.

Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan

Läs Skolportens intervju med Kristina Bähr, chefshandledare, barnläkare och författare. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i fokus och kommer att tala om resilient ledarskap i skolan.

Budskapet till politikerna: ”Ni har sommarlovet på er”

För skolprofilen Åsa Plesner var det en självklarhet att sätta sig på tåget till Göteborg och hålla tal under manifestationen: ”Lärarna måste börja betrakta kommunpolitiker och rikspolitiker som två elever som slåss och skyller på varandra. De har ett gemensamt problem som de måste lösa och nu har de sommarlovet på sig att visa bättring”.

”I en skola utan resurser kommer ohälsan att växa”

Samtidigt som allt fler elever mår psykiskt dåligt och vantrivs i skolan tvingas kommuner till stora nedskärningar av just den personal som ger extra hjälp och stöd. Att staten möter kommunernas larm med likgiltighet visar att regeringen accepterar att skolan krisar. Det skriver Liv Beckström på ledarplats.

Framgångsrika anpassningar behöver följa med vid övergångar

Förskolan och skolan genomförde ett projekt för att öka kunskapen om barn och elever med NPF. Då blev det tydligt att de också behövde se till att framgångsrika anpassningar följde med i övergångar.

Kritiker: Anpassningar för elever och krävande föräldrar har blivit ”ett monster”

Extra anpassningar i klassrummet har blivit ”ett monster”, enligt kritikerna. Det äter lärarens tid, försenar hjälp till elever som verkligen behöver det, och gör att eleverna lär sig mindre. Ibland är de bara ett sätt att tillfredsställa krävande föräldrar.

Rätt till integritet – och information

Det är inte alltid lätt att förhålla sig till sekretessen i skolan när intressen drar åt olika håll. Men faktum är att rättigheter och skyldigheter är tydliga i regelverket.

”Sjukt att skolpengen går till vinst och innebandy”

Skolans förfall pågår. Systemet är skapat av skurkar. En skattefinansierad politisk lobbyism hindrar lagstiftning och förändring – trots att det är det en majoritet av väljarna vill ha, skriver Aftonbladet på ledarplats.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan
  Kristina Bähr. Foto: Magnus Aronson

Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan

Läs Skolportens intervju med Kristina Bähr, chefshandledare, barnläkare och författare. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i fokus och kommer att tala om resilient ledarskap i skolan.

Läs mer och boka din plats!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Utmärkelser

Marie Gustafsson är Sveriges Bästa Lärare 2023

Sydsvenska Handelskammarens årliga utmärkelse ”Sveriges Bästa lärare” går i år till Marie Gustafsson från Vendestigens Skola i Djursholm. ”Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot priset för Sveriges bästa lärare. Jag känner mig hedrad!”

Svenska Akademien prisar Hammarkullsskolans svensklärare och skolbibliotekarie ”Det känns overkligt”

Varje år utser Svenska Akademien årets svensklärare och årets skolbibliotekarie. I år går prisen till två medarbetare på Hammarkullsskolan i Göteborg – Marika Abrahamsson, svensklärare och Jonna Bruce, skolbibliotekarie.

Svenska Akademiens bibliotekariepris 2023

Jonna Bruce, Hammarkullsskolan och Lillemor Åkerman, Varbergs bibliotek är mottagare av Svenska Akademiens bibliotekariepriser för år 2023.

Läs fler
Namn och Nytt
Ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun

Rachel Törnell är namnet på kommunens nya chef för barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). ”Det känns spännande och inspirerande”, säger hon.

Ny rektor på Katarina södra skola

Naiyya Westberg är ny rektor på Katarina södra skola. Hon har bland annat arbetat på förskolor, Språkcentrum och Johannes skola tidigare.

Ny riksförening bildad: Sveriges Skolledare Academedia

Under ett historiskt möte i veckan bildades den nya riksföreningen för Sveriges Skolledare Academedia. Föreningen kommer att representera skolledare i alla skolformer inom koncernen. Ordförande för den nya riksföreningen är rektor Satu Harnesk.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier