Digital kompetens i svenskundervisningen

Hej Jenny Edvardsson, förstelärare i Kristianstads kommun och adjunkt i svenska vid Högskolan Kristianstad. Du ska föreläsa på Skolportens konferens Fortbildning för dig som undervisar i svenska. Vad ska du prata om?

– Min föreläsning kommer att fokusera på digital kompetens som är inskrivet i skolans styrdokument. Jag ska tala om hur det påverkar svenskundervisningen och vad man som svensklärare ska tänka på för att få med de fyra aspekterna av digital kompetens. Jag kommer också att nämna en del fallgropar som man bör undvika.

Kommer du att ge exempel på hur lärare kan använda digitala verktyg i undervisningen?

– Det kommer jag att göra! Konferensdeltagarna kommer att få följa med in i mitt klassrum och ta del av de digitala verktyg som jag brukar använda mig utav.

Du kan lyssna till Jenny Edvardsson på Skolportens konferens Fortbildning för dig som undervisar i svenska, 19-20 mars i Stockholm:

Konferensen berör bland annat:

  • Likvärdig bedömning av läsförståelse – är det möjligt?
  • Digital kompetens i svenskämnet – vad krävs av dig som lärare?
  • Grammatiska verktyg som utvecklar elevernas texter.
  • Källkritik – så avslöjar du nätets falska påståenden.
  • Strategier för framgångsrik skrivundervisning.
  • Elevernas talspråk som pedagogisk tillgång i svenskundervisningen.
  • Tala med kroppen – genvägar för elevaktiv retorikundervisning.
  • Ökad läslust genom värdeskapande arbetssätt i klassrummet.

Sidan publicerades 2020-02-24 09:25 av Emma Svensson


Relaterat

Svenska som andraspråk, Malmö den 8-9 sept

OBS! Nya datum: 8-9 sept. Ta del av föreläsningar om bl.a. bedömning i svenska som andraspråk, fördomar och funktioner gällande ungdomars språkanvändning i flerspråkiga miljöer, litteracitet för ungdomar som saknar eller har kort formell utbildning, uttalsundervisning med praktiska övningar samt kreativ skrivundervisning med cirkelmodellen. Välkommen!

”Varför är den finländska skolan mer stabil än den svenska?”

”Vad är det som gör skolan i Finland så bra?” “Vilken är den stora skillnaden, egentligen?” Jag brukar svara att jag ser goda sidor i båda ländernas skolsystem, Pia Rehn Bergander, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

”Med de insatser som nu sker hoppas jag att Malmö får bukt med antisemitismen på skolorna.”

På en övergripande nivå genomför Malmö stad en större satsning för att motverka antisemitism. Det skriver Sara Wettergren (L), kommunalråd i Malmö med ansvar för skola och utbildning.

”Svenska som andraspråk är skolans sämsta ämne”

Priset betalas i fallet svenska som andraspråk av elever som får en undervisning de inte kan ta till sig, av lärare som tvingas underkänna två av fem elever, av rektorer som får ägna sig åt rekrytering utan chans att lyckas och av medborgare som får betala för en skola som inte lär ut vad den borde, skriver Barometern på ledarplats.

”Lärare dukar under när den svenska skolan är i fritt fall”

Vi blev lärare för att undervisa, inte för att vara socialarbetare och inte för att behöva leva med orimliga krav från föräldrar och politiker i en verksamhet som inte går ihop längre, skriver lärarna Annelie Danling Brash och Jonathan Brash.

Brister i skolors bedömning i svenska som andraspråk

En granskning som Skolinspektionen har gjort av ämnet svenska som andraspråk på 30 av landets skolor visar bland annat att majoriteten av skolorna inte gjorde någon fullständig bedömning av elevens behov av att läsa ämnet när de kommer upp till högstadiet.

Ny granskning visar på stora svagheter i svenska som andraspråk

På många skolor görs ingen bedömning av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen. ”Det är så många elever som far illa”, säger Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Svaga bedömningar av elevers behov av svenska som andraspråk

Bedömningen av elevers behov av svenska som andraspråk behöver utvecklas. Andraspråksperspektivet i ämnet behöver också stärkas. Detta visar en ny granskning från Skolinspektionen.

Svenska som andraspråk i årskurs 7–9

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för undervisning i svenska som andraspråk i årskurs 7–9. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 24 skolhuvudmän och 30 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena. (pdf)

”Barn med NPF slås ut ur den svenska skolan”

I dag slås elever med NPF ur skolan, med stora kostnader för både individ och samhälle som följd, skriver Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention och Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention.

”Högerpolitik fördärvar den svenska skolan”

Socialdemokraterna har nu ett gyllene tillfälle att träda fram som det nya skolpartiet, skriver Ann-Christine Furustrand, kommunalråd i opposition i Österåkers kommun (S) och Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare.

Före detta läraren skriver själv: ”Den som är kritisk ställs i skamvrån”

Före detta läraren Mikael Bruér skriver själv om svårigheten att stå upp för sina åsiker utan att bli åsidosatt och bortvald.

”Den svenska skolan är inte ett integrationsprojekt”

Regeringens lösning på ojämlikheten i skolan är att ösa mer pengar på skolor i utsatta områden. Sverigedemokraterna arbetar mer långsiktigt än så, skriver Richard Jomshof (SD) i en slutreplik till Miljöpartiet.

Pisachefens hårda ord – om den svenska skolan

Svenska skolan har utvecklats åt fel håll, läraryrket har devalverats och klyftorna mellan eleverna har ökat. Det menar Pisachefen Andreas Schleicher. ”Lärare ses litet som servicepersonal i Sverige”, säger han till DN.  

Uppdrag till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska

Detta uppdrag ersätter det av regeringen den 1 februari 2018 beslutade uppdraget till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska. (pdf)

”Vi kommer att behålla den kvalitet och kontinuitet som finns inom förskola och skola i Lomma.”

Att hävda att en utebliven intäkt från staten automatiskt leder till en besparing är att göra det enkelt för sig. Det skriver Fredrik Axelsson (M), ordförande i Lommas barn- och utbildningsnämnd.

Konferenser
Skolporten 20 år
Det började med ett fax

Det började med ett fax

Konferenser, magasin och ett forskningsinstitut. Följ med på Skolportens resa sedan starten år 2000!

Läs mer
Fjärr- och distansundervisning
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Läs mer
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 2/2020 – ute 6 april

Skolportens magasin

Tema: SKOLBIBLIOTEK. Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer här
Nyhetskategorier
Läsårstider
När börjar höstterminen?

När börjar höstterminen?

Vi har samlat hela Sveriges grundskolors läsårstider för 2020/2021.

Hitta din kommun
Poddagogen
Missa inte Poddagogen!

Missa inte Poddagogen!

Ny podd om skolforskning med lektorerna Janne Kontio & Sofia Lundmark i samarbete med Skolporten. Lyssna här!

Läs mer
Mest läst senaste veckan

Kostnadsfria digitala läromedel

Många elever i Sverige undervisas nu på distans. Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag är att ge alla elever möjligheten att nå sina studiemål, och erbjuder därför sina digitala läromedel kostnadsfritt till och med sista juni.

Sammanställd information om situationen hos huvudmän inom riktade insatser med anledning av Corona-krisen

Med syftet är att bidra till myndighetens bild av läget i skolan med anledning av den situation som råder och för att öka Skolverkets möjlighet att kunna svara på frågor om läget i landet har medarbetare som arbetar med riktade insatser tagit kontakt med drygt 100 huvudmän och skolor. (pdf)

8 berättelser från skolan: Så påverkar corona oss varje dag

Coronapandemin håller Sverige i ett hårt grepp. Skolans värld är starkt påverkad. Från gymnasiet och uppåt drivs undervisningen på distans. Förskola och grundskola är öppna och många lärare gör hjälteinsatser för att verksamheten ska fungera.

Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Här är enda skolan i Östergötland som fått Skolverkets utmärkelse

Kättinge skola i är den enda i Östergötland som jobbar med Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. Utmärkelsen stöttar och förbättrar skolans arbete med en hållbar utveckling som ska genomsyra all undervisning i såväl, ekonomi, sociala förhållanden, som miljö.

5 tips – så blir du bra på matte

Tycker du matte är tråkigt? Eller kanske har svårt att begripa hur mycket du än försöker? Prisade matematikläraren Daniel Carlsson vid Linköpings universitet ger här fem tips på vad du kan tänka på.

Han får Sveriges största lärarpris

Matematikläraren Daniel Carlsson blir den första mottagaren av Ingemars lärarpris som, med sin prissumma på en halv miljon kronor, blir Sveriges största.

”Det gäller att fånga de roliga stunderna”

Med ett brinnande intresse för naturkunskap och historieberättande som bidragande orsaker utsågs Maria Johansson nyligen till Årets förskolekraft 2020. Ett pris som gjorde henne förvånad, men också väldigt rörd.

Johanna Hallberg är Årets pedagog i Trelleborg 2020

Johanna Hallberg har tilldelats utmärkelsen Årets pedagog i Trelleborg 2020 av bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M) och utbildningschef Sofia Henderup Larsson. Johanna Hallberg arbetar som fritidspedagog på Serresjöskolan.

Läs fler
Namn och Nytt

Jörgen Norström blir ny avdelningschef för grundskolan på Gotland

Jörgen Norström, nuvarande rektor för Gråboskolan i Visby, kommer att tillträda tjänsten som avdelningschef för grundskolan den 1 juni 2020.

Olinsgymnasiets nya rektorer – ”drömvärvningar”

Olinsgymnasiet växer och stärker upp ledningsorganisationen med nya rektorer. Från augusti blir Olof Lindblad rektor för Olinsgymnasiet Skara och Thomas Roos blir rektor för Olinsgymnasiet campus Götene.

Nya chefer på kulturskolan och Kulturhuset Najaden

Nu är två rekryteringar av ledare inom kulturen i Halmstads kommun klara. Ny rektor för Halmstads kulturskola blir Henrik Martén, och Marcus Lundberg tillträder som chef för enhet Upplevelser, där bland annat Kulturhuset Najaden ingår.

Jan Strid blir kvar som förvaltningschef för skolförvaltningen

Charlotte Olsson slutar som verksamhetschef för grundskolan i Karlskoga den 23 juni. I och med detta så har kommundirektör Johan Harryson och Jan Strid gemensamt beslutat att Jan Strid stannar kvar som förvaltningschef för skolförvaltningen tillsvidare.

Ny Arbetsmarknads- och utbildningschef i Boden

Magnus Åkerlund, nuvarande skolchef i Bodens kommun, ska leda den nya arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun.