Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning


Jenny Samuelsson, logoped och doktorand.

Hallå där, Jenny Samuelsson, logoped på DART och doktorand vid Göteborgs universitet. Du kommer att tala på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskola.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Jag kommer att tala om forskningsprojektet KomLoss, KOMmunikationsstödd Läs- Och skrivundervisning i Särskola, som är ett samarbete mellan forskare vid Linköpings universitet, Göteborgs universitet samt DART vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I projektet undersöker vi hur användandet av två olika appar i undervisningen kan hjälpa elever på grund- och gymnasiesärskolan att utveckla sin läsförmåga. Metoderna som vi tittar på är förståelsebaserad inlärning och fonemisk inlärning.

– Vi håller just nu på att analysera data som samlats in under drygt ett år. Och min förhoppning är att resultatet ska kunna presenteras för konferensdeltagarna. Jag ska även redogöra för resultaten från våra intervjuer med lärare som har varit med i projektet och genomfört undervisningen. Jag tänker att det kan ge en bredare inblick i hur projektet har upplevts och fungerat.

Digitala hjälpmedel innebär många möjligheter för läs-och skrivundervisningen i särskolan. Men hur står det till med den digitala kompetensen bland lärarna?

– Det största problemet är inte alltid kompetensen hos lärarna. Det kan snarare handla om att det saknas digitala verktyg till alla elever eller tekniskt stöd till lärarna. Lärarna har inte alltid möjlighet att styra innehållet i läsplattan och kan då inte använda de appar de vill använda. Här finns absolut utvecklingsmöjligheter, menar jag. Det är inte heller alltid så att ett digitalt hjälpmedel per automatik stöder elevens läsutveckling. Det är viktigt att läraren arbetar aktivt tillsammans.

Vad vill du att konferensdeltagarna ska få med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att min föreläsning ska inspirera lärarna att tro på deras elevers möjligheter att lära sig att läsa. Och jag ser också gärna att deltagarna ska våga prova olika läsinlärningssätt, där de digitala verktygen kan ses som ett komplement i läsundervisningen.

Av John Miller

Du kan lyssna till Jenny Samuelsson på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskolan i Stockholm, den 19–20 oktober 2021!

Konferensen berör:

  • Hur kan vi stödja språkutvecklingen hos elever som läser med inriktning ämnesområden?
  • Inkluderande undervisningsmiljöer för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
  • Hur främjar vi närvaro i grund- och gymnasiesärskolan?
  • Kommunikationsstödd läs- och skrivundervisning i särskolan.
  • Hur ser internetanvändning och digital delaktighet ut hos ungdomar och unga vuxna med IF?
  • Varför undervisa eleverna i hem- och konsumentkunskap?
  • På vilket sätt kan fysisk aktivitet bidra till att förbättra elevernas lärande?
  • Träna och stötta vardagsplanering – vad fungerar?

 

Sidan publicerades 2021-08-31 15:13 av John Miller
Sidan uppdaterades 2021-09-01 07:06 av John Miller


Relaterat

Digitala verktyg kan stärka elevers läsutveckling

Elever kan öka sin förmåga att ta till sig och producera text med hjälp av digital teknik. Men det sker inte per automatik, utan kräver mycket träning och lärarstöd för att fungera, understryker Thomas Nordström.

Snabba råd om digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter

För elever med läs- och skrivsvårigheter kan digitala verktyg göra stor skillnad och ibland är de en förutsättning för att kunna nå målen med utbildningen. Vad ska skolan då tänka på?

Assisterande teknik bra inslag i läsundervisning

Att kunna läsa och inhämta kunskapsstoff är av central betydelse för alla elever i skolan. Den här avhandlingen fokuserade på möjligheten att stärka läsinlärningsundervisningen i lågstadiet och på användandet av digital assisterande teknik för elever med grava läs- och skrivsvårigheter.

En multisensorisk läsinlärningsmetod för elever med risk för lässvårigheter – Resultat från ett randomiserat fältexperiment

Trots att läsning är en grundläggande färdighet lämnar många elever grundskolan med stora brister i läsförståelse. Vi undersöker effekterna av en läsinlärningsmetod som riktar sig till de elever i förskoleklass och årskurs ett som har störst risk att hamna i lässvårigheter. (pdf)

Grund- och gymnasiesärskolan Webbkonferens

Konferensen för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Grund- och gymnasiesärskolan

Konferensen för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Så använder du historiska källor och historiebruk i undervisningen

Mikael Bruér, doktorand och författare, ska tala om historiska källor och historiebruk i undervisningen på Skolportens konferens Historia.

Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning

Jenny Samuelsson, logoped på DART och doktorand vid Göteborgs universitet, ska tala om digitala verktyg i särskolans läsundervisning på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskolan.

Nya perspektiv på undervisningen i ämnet idrott och hälsa

Suzanne Lundvall, professor vid Göteborgs universitet, ska tala om hållbar idrottsundervisning på Skolportens konferens Idrott och hälsa.

Hur ökar man motivationen för att läsa matematik på yrkesprogram?

Karolina Muhrman, universitetslektor vid Linköpings universitet, ska tala om matematikundervisning på yrkesprogram på Skolportens konferens Matematik för gymnasiet.

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema gymnasieskolan och gymnasiesärskolan)

Den här rapporten ingår i en delredovisning av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på gymnasie- och gymnasiesärskolan. (pdf)

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa?

Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet, ska tillsammans med Karin Fröding, SPSM, tala om tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa på Skolportens webbkonferens Specialpedagogik för grundskolan.

Guide: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Hur upptäcker och bemöter man som lärare oro, rädsla och ångest hos elever? Psykologen Malin Gren Landell ger sina bästa råd om hur man kan närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?

Mattias Nylund, universitetslektor, Göteborgs universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Lärare i yrkesämnen. Han kommer att tala om hur man kan tänka kring kritiskt tänkande på yrkesprogram.

Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Inom Regeringskansliet har en översyn av riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar genomförts. Översynen har lett fram till förslag som innebär ett tydligare, mer transparent och hållbart system för idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan.  (pdf)

Skola hemma – experterna : En elev och en rektor om gymnasiesärskolan denna vår

Hur har det gått för gymnasiesärskolan under en vår av snabba beslut, smittspridning och distansundervisning? Är gymnasiesärskolan rent av litet bortglömd? Och hur har det gått för eleverna när just deras gymnasieskolform hållits öppen? I studion eleven Salim Al-Khamees och rektor Emma Rosengren. (webb-tv)

Skolportens konferenser
Skolportens magasin
Erbjudande till dig som blir prenumerant på Skolportens magasin!

Erbjudande till dig som blir prenumerant på Skolportens magasin!

För endast 349 kr får du 6 nr (ord. pris 590 kr helår) av Skolportens magasin – och kan köpa kompetensutveckling till kampanjpris hos Studentlitteratur!

Se alla böcker med kampanjpris och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Musikskapande stärker elever med särskilda behov
  Per Nylén

Musikskapande stärker elever med särskilda behov

Per Nylén, förskollärare, musikpedagog och låtskrivare, ska föreläsa på Skolportens konferens Musik för grundskolan. Han kommer att tala om sitt musikprojekt för barn med särskilda behov.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Namn och Nytt
Mikael Östling Huhta blir skolchef på Stadsmissionens Skolstiftelse

Mikael Östling Huhta tillträder som skolchef på Stadsmissionens Skolstiftelse. Mikael kommer närmast från uppdragen som rektor på Ärentuna skolan i Uppsala och på Internationella Engelska Skolan i Kista. Mikael har en gedigen bakgrund inom skolans värld med lång erfarenhet både som skolledare och lärare.

Särskolan får ny rektor

Den 14 mars 2022 tillträder Anna Léven i tjänsten som tillförordnad rektor för grundsärskolan på Gotland.

Ylva Appelgren tillförordnad skolchef

Ylva Appelgren tillträder som skolchef den 17 januari. Hon efterträder Katarina Johansson.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

De kan konsten att vara snälla

Karim H, Karim M och Freja och resten av deras klass är experter på att vara snälla. Deras skola har nämligen fått ett snäll-stipendium.

Mensa: Hon är läraren som revolutionerat matematiken

Matematikveteranen Ulla Öberg har, som första lärare, utsetts till 2021 års vinnare av Mensapriset.

Digitala verktyg ett lyft på naturbruksprogrammet

Yrkesläraren Marie Törnqvist tycker att digitala verktyg passar bra även för yrkesutbildningar och har bland annat låtit lands­lags­tränare bedöma elevernas ridlektioner på film. Nyligen blev hon nominerad till Guldäpplet.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier