Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning


Jenny Samuelsson, logoped och doktorand.

Hallå där, Jenny Samuelsson, logoped på DART och doktorand vid Göteborgs universitet. Du kommer att tala på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskola.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Jag kommer att tala om forskningsprojektet KomLoss, KOMmunikationsstödd Läs- Och skrivundervisning i Särskola, som är ett samarbete mellan forskare vid Linköpings universitet, Göteborgs universitet samt DART vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I projektet undersöker vi hur användandet av två olika appar i undervisningen kan hjälpa elever på grund- och gymnasiesärskolan att utveckla sin läsförmåga. Metoderna som vi tittar på är förståelsebaserad inlärning och fonemisk inlärning.

– Vi håller just nu på att analysera data som samlats in under drygt ett år. Och min förhoppning är att resultatet ska kunna presenteras för konferensdeltagarna. Jag ska även redogöra för resultaten från våra intervjuer med lärare som har varit med i projektet och genomfört undervisningen. Jag tänker att det kan ge en bredare inblick i hur projektet har upplevts och fungerat.

Digitala hjälpmedel innebär många möjligheter för läs-och skrivundervisningen i särskolan. Men hur står det till med den digitala kompetensen bland lärarna?

– Det största problemet är inte alltid kompetensen hos lärarna. Det kan snarare handla om att det saknas digitala verktyg till alla elever eller tekniskt stöd till lärarna. Lärarna har inte alltid möjlighet att styra innehållet i läsplattan och kan då inte använda de appar de vill använda. Här finns absolut utvecklingsmöjligheter, menar jag. Det är inte heller alltid så att ett digitalt hjälpmedel per automatik stöder elevens läsutveckling. Det är viktigt att läraren arbetar aktivt tillsammans.

Vad vill du att konferensdeltagarna ska få med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att min föreläsning ska inspirera lärarna att tro på deras elevers möjligheter att lära sig att läsa. Och jag ser också gärna att deltagarna ska våga prova olika läsinlärningssätt, där de digitala verktygen kan ses som ett komplement i läsundervisningen.

Av John Miller

Du kan lyssna till Jenny Samuelsson på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskolan i Stockholm, den 19–20 oktober 2021!

Konferensen berör:

  • Hur kan vi stödja språkutvecklingen hos elever som läser med inriktning ämnesområden?
  • Inkluderande undervisningsmiljöer för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
  • Hur främjar vi närvaro i grund- och gymnasiesärskolan?
  • Kommunikationsstödd läs- och skrivundervisning i särskolan.
  • Hur ser internetanvändning och digital delaktighet ut hos ungdomar och unga vuxna med IF?
  • Varför undervisa eleverna i hem- och konsumentkunskap?
  • På vilket sätt kan fysisk aktivitet bidra till att förbättra elevernas lärande?
  • Träna och stötta vardagsplanering – vad fungerar?

 

Sidan publicerades 2021-08-31 15:13 av John Miller
Sidan uppdaterades 2021-09-01 07:06 av John Miller


Relaterat

Digitala verktyg kan stärka elevers läsutveckling

Elever kan öka sin förmåga att ta till sig och producera text med hjälp av digital teknik. Men det sker inte per automatik, utan kräver mycket träning och lärarstöd för att fungera, understryker Thomas Nordström.

Snabba råd om digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter

För elever med läs- och skrivsvårigheter kan digitala verktyg göra stor skillnad och ibland är de en förutsättning för att kunna nå målen med utbildningen. Vad ska skolan då tänka på?

Assisterande teknik bra inslag i läsundervisning

Att kunna läsa och inhämta kunskapsstoff är av central betydelse för alla elever i skolan. Den här avhandlingen fokuserade på möjligheten att stärka läsinlärningsundervisningen i lågstadiet och på användandet av digital assisterande teknik för elever med grava läs- och skrivsvårigheter.

En multisensorisk läsinlärningsmetod för elever med risk för lässvårigheter – Resultat från ett randomiserat fältexperiment

Trots att läsning är en grundläggande färdighet lämnar många elever grundskolan med stora brister i läsförståelse. Vi undersöker effekterna av en läsinlärningsmetod som riktar sig till de elever i förskoleklass och årskurs ett som har störst risk att hamna i lässvårigheter. (pdf)

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
 ”Det viktigaste är att eleverna läser längre texter”
  Ulf Fredriksson

”Det viktigaste är att eleverna läser längre texter”

Läs vår intervju med Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, som ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska för låg- och mellanstadiet. Han kommer att tala om svenska elevers läsutveckling.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Claudia Lindström ny vd på Aprendere Skolor

Utbildningsbolaget Aprendere Skolors styrelse har utsett Claudia Lindström till ny vd med tillträde på måndag 8 augusti, enligt ett pressmeddelande.

Ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen

Anki Johnson blir ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Kramfors. Hon tillträder befattningen 2022-08-01.

Martin Hellström blir ny rektor för MDU

Professor Martin Hellström blir ny rektor för MDU. ”Jag är glad och stolt över förtroendet. Jag ser fram emot att få lära känna organisationen samt träffa medarbetare, samverkanspartners och studenter vid MDU”, säger han.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Maria Risthammar utsedd till årets rektor

Maria Risthammar, rektor på Ekkälleskolan (F-6) Linköping utsågs till Årets Rektor vid Skolledargalan i Stockholm den 28 juni.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier