Fatta: ”Samtyckeskultur behövs i skolan”  

Samtycke behöver införas som begrepp i läroplanen och läromedel. Det menar den ideella rörelsen Fatta, som vill se mer kraftfulla tag mot sexistiska strukturer i skolan.

Elin Sundin, ordförande för FATTA. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Elin Sundin, ordförande för FATTA. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

METOO-HÖSTEN LEDDE TILL upprop också inom skolvärlden, bland annat #tystiklassen, där elever vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan. I samtal med unga kommer det fram att många tampas med en sexistisk skolmiljö där både verbala och fysiska påhopp är vardag. Regeringen har nu lagt fram förslag på införande av en modern sexualbrottslagstiftning, som erkänner den sexuella självbestämmanderätten i grunden. Skolan är en viktig plattform för att den nya lagen ska framträda med full kraft.

Utbildningsminister Gustav Fridolin hörsammade i höstas Fattas krav om att samtycke ska genomsyra läroplanen och undervisningen. Fatta menar nu att skolan också ska ta betydligt mer kraftfulla tag mot sexistiska strukturer i skolkorridorerna och i klassrummen.

Dagens sexualbrottslagstiftning kräver tvång genom våld/hot eller utnyttjande av en särskilt utsatt situation för att någon ska kunna dömas för våldtäkt. Det har bland annat lett till att gärningsmän har friats, fastän de har ”passat på” att ha sex med någon som varit medvetslös eller sovit.

Ändå säger Lagrådet, det juridiska expertrådet som ger synpunkter på ny lagstiftning, att det inte finns ett rättsligt behov av en samtyckeslag.

Sexualbrottskommittén, som utredde frågan om en samtyckeslag, presenterade 2016 ett förslag till regeringen om samtyckeslag, som innebar att det i samband med en sexuell situation behöver finnas ett uttryckt samtycke i ord eller handling. Om samtycke inte finns så utgör handlingen ett övergrepp.

I DAG FINNS EN STOR diskrepans mellan begångna sexualbrott och anmälda brott. Sexualbrott är den brottskategori som anmäls i allra lägst utsträckning. Det vi kan se är att förövare ofta inte själva inser var gränsen går för ett övergrepp, samtidigt som den stereotypiska bilden av en våldtäkt (en överfallsvåldtäkt på offentlig plats med en främmande gärningsman) gör att utsatta har svårt att definiera övergreppet som en våldtäkt.

Vi behöver en lagstiftning som tydligt visar att när frivillighet inte har uttryckts, så är det ett övergrepp. Sexuell självbestämmanderätt handlar om så mycket mer än frånvaron av tvång eller utnyttjande. Sexuell självbestämmanderätt handlar om samtycke och detta måste tydligt formuleras i lagtext.

Parallellt med en samtyckeslag behöver vi också införa samtycke som begrepp i läroplanen och läromedel, i syfte att ge lärare verktyg att utbilda sina elever i att lära sig att praktisera samtycke och respektera andras gränser.

Fatta strävar efter ett samhälle fritt från sexuellt våld. Kampen för att det ska ske färre sexualbrott förutsätter en lag som visar att sex ska bygga på frivillighet, men det förutsätter också att vi förändrar de strukturer som formar hur vi beter oss mot varandra. En naturlig plats att börja på är i skolan – platsen där de kollektiva spelreglerna för hur vi behandlar varandra formas.

När samtycke får genomsyra vårt förhållningssätt till varandra redan i skolan, kan vi tillsammans bygga en samtyckeskultur där varje människas kroppsliga integritet respekteras.

Av Elin Sundin, ordförande Fatta, samt Kristina Lindqvist & Elin Herlitz, Fattas tankesmedja


Fakta/Fatta

Fatta är en ideell medlemsförening som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning.

Fatta vill förändra den rådande sexualbrottslagstiftningen och införa en samtyckesreglering och oaktsamhetsbrott som tydliggör att sex handlar om samtycke.


Artikeln är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 2 2018, beställ ditt ex här!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset: 2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

NYHET! Nu kan du även köpa digitala lösnummer av Skolporten i App Store eller Google Play!

Sidan publicerades 2018-04-25 11:10 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-05-28 11:55 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elevhälsa, 19-20 sept i Stockholm

Ledord i arbetet med en fungerande elevhälsa är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande

Specialpedagogik för gymnasiet, 17-18 sept

Specialpedagogisk kompetens gör skillnad i gymnasiet! Nu anordnar Skolporten en specialpedagogisk konferens som riktar sig till dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Du spelar en avgörande roll för många elever och det är viktigt att du får ta del av både aktuell forskning och praktiska exempel inom området. Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

Regeringen vill få färre håltimmar i gymnasiet

Regeringen vill nu försöka minska antalet håltimmar i gymnasieskolan. Med en skärpning av formuleringarna i gymnasieförordningen hoppas man ge tydligare direktiv till skolorna att schemaläggningen görs på ett sådant sätt att skoldagarna hålls ihop bättre utan stora hål mitt i.

Uppdrag för ökad kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en grundläggande webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga. Utbildningen riktar sig mot ledare i ideella organisationer som anordnar aktiviteter för barn och unga.

Mord och machoideal bland gymnasieungdomar

Katarina Wennstams ungdomsböcker ger vuxna en inblick i livet bland unga idag. Böckerna är utmärkta för att få ungdomar att tala om jämställdhet och övergrepp.  

Ny utbildning om psykisk ohälsa

Regeringen vill ha en nätbaserad utbildning om psykisk ohälsa och självmord bland barn och unga.

Fridolin talade i Vittsjö – vill bekämpa psykisk ohälsa

Gustav Fridolin är i Vittsjö – och genomförde på lördagen sitt traditionsenliga tal i hemorten. Fokus låg på nya krafttag mot psykisk ohälsa, och utbildningsministern lanserade förslag om en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

Skinnskatteberg har språkdusch på schemat i förskolan

Masmästarbo förskola har i flera år jobbat med finska samlingar för barn med finska rötter. Nu har de också påbörjat ett samarbete med en skola i Finland där de skypar för att skapa fler kontaktytor med språket.

Elins ilska efter sexistiska budskapen på studentflak

Under de senaste dagarna har bilder från studentflak i Tidaholm och Skara spridits på sociala medier. Anledningen är de sexistiska budskapen på studenternas banderoller. Elin Johansson, som arbetar som gymnasielärare, är en av dem som reagerat starkt.  

Bussa skolelever ut ur förorterna

Alla frågor som har behandlats under den gångna politikerveckan i Järva har en sak gemensamt: de drabbar barnen hårdast, skriver DN på ledarplats.

Skolläkare missade fraktur i handenleden hos elev

En skolläkare får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, efter att misstagit en elevs handfraktur för en sträckning.

Ny kritik mot skolorna i Sorsele

Sorsele kommun får återigen kritik från Skolinspektionen. Den här gången gäller det att fall av kränkande behandling inte har anmälts till kommunen.  

Regeringen vill få färre håltimmar i gymnasiet

Regeringen vill nu försöka minska antalet håltimmar i gymnasieskolan. Med en skärpning av formuleringarna i gymnasieförordningen hoppas man ge tydligare direktiv till skolorna att schemaläggningen görs på ett sådant sätt att skoldagarna hålls ihop bättre utan stora hål mitt i.

Inför slumpmässiga drogtester i skolan

I dag är cannabis och det smärtstillande preparatet tramadol vanligare än alkohol och cigaretter bland unga som hamnar på beroendemottagningar. Nu krävs åtgärder för att förebygga och upptäcka missbruk – som drogtester i skolan, skriver Antonia Jaksic, ledamot SLL (M), folkhälsa- och psykiatriberedningen.  

M: Återinför studentexamen

Moderaterna vill utreda en ny form av studentexamen. Det är värre att få en undermålig utbildning än att misslyckas på ett prov, säger Erik Bengtzboe, Moderaterna.

Jimmy Åkesson: ”Svenska ska vara det enda tillåtna samtalspråket i skolan”

Under fredagen höll Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson tal på Järvaveckan. Hans fokus låg främst på invandring, kulturella skillnader och det svenska språket.

Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fokus
För dig som arbetar inom vuxenutbildningen

För dig som arbetar inom vuxenutbildningen

Nu finns en fokussida där vi samlar allt som rör vuxenutbildning. Materialet omfattar forskning, nyheter, rapporter, reportage, fortbildning och mycket mer.

Besök fokussidan om vuxenutbildning
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Ny fokussida
Moderna språk

Moderna språk

Här samlar vi nyheter, debatt, forskning och rapporter om moderna språk.

Till moderna språk
Mest läst senaste veckan

Skolverket och Skolinspektionen föreslås upphöra

En utredning som regeringen i dag publicerar föreslår att Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska upphöra. Skolforskningsinstitutet föreslås finnas kvar. Istället ska en ny myndighet, Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet, inrättas (pfd).

Ny, stor skolmyndighet föreslås

Lägg ned Skolinspektionen och Skolverket och inrätta i stället två nya myndigheter: Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet, föreslår en utredning.

”Den som hoppas på nya kursplaner kommer bli besviken”

Tjänstemän på Skolverket förvanskade sitt uppdrag när dagens kursplaner kom till. Det hävdar skoldebattörerna Per Kornhall och Isak Skogstad i en debattartikel. Men Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson slår tillbaka mot kritiken.

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter. Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget. ”Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning”, säger han.

Skolverkets GD: Jag förstår värdet av förslaget

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, ser stora fördelar med den regionalisering som skolmyndighetsutredningen föreslår.