”För att upptäcka flickor med autism behövs andra glasögon”

Lina Liman, journalist och författare, du ska föreläsa på Skolportens konferens om specialpedagogik under rubriken ”De osedda flickorna – autism ur ett genusperspektiv”. Av din bok ”Konsten att fejka arabiska: en berättelse om autism” förstår man att du själv var en av dessa osedda flickor i skolan? 

– Ja, det var jag. Men nu när jag själv skrivit om ämnet väljer jag att benämna dem som osedda och inte osynliga. För osynliga är de inte, däremot just osedda eftersom tjejer med autism sällan stämmer in på den stereotypa bilden av den autistiske eftersom forskning, metoder och kriterier kring autism av tradition fokuserar på pojkar och män. Men flickor är också i regel bättre på att dölja sin autism och för att upptäcka dem behövs andra glasögon.

Hur ser skillnaderna mellan flickor och pojkar ut?

– Det är vanskligt att generalisera men på gruppnivå kan man se att pojkar med autism är mer utåtagerande och oftare har mer avvikande specialintressen. Tjejer med autism utvecklar mer eller mindre medvetet strategier för att dölja sina problem, deras intressen faller oftare innanför ramen av det som är vanligt. Många klarar också av skolan utan problem men kraschar fullständigt när de kommer hem. Jag ska föreläsa tillsammans med psykolog Heléne Stern som arbetat i många år med personer med autism. Vi kommer att dela med oss av både kunskap och råd om vad man som skolpersonal bör vara observant på för att fånga upp de här flickorna.

Du kan lyssna på Lina Liman på Skolportens konferens för dig som undervisar i specialpedagogik, välj ort nedan för att ta del av hela programmet:

Konferensen berör bland annat:

• De osedda flickorna – autism ur ett genusperspektiv.
• Utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan – självreglerat lärande och scaffolding i undervisningen!
• UDL – vad är det och hur kan det stötta till att tillgängliggöra undervisningen?
• Hur utveckla och stötta i det akademiska språket för att förbättra såväl läsförståelse som muntlig och skriftlig uttrycksförmåga?
• Ta del av den senaste forskningen kring ordförråd och språkstörning.
• Motiverande samtal – en samtalsmetod som bidrar till goda relationer och välfungerande samverkan.
• Dyslexi – vad vet vi och hur kan vi göra skolan göras mer dyslexivänlig?
• Elevhälsa i fokus! Normer, övergrepp och prevention – så kan arbetet mot sexuella trakasserier och kränkningar stärkas!

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-12-21 14:19 av Ebba Reinolf
Sidan uppdaterades 2019-09-24 09:34 av Ebba Reinolf


Relaterat

Viktigt att upptäcka autism hos barn i tidig ålder

Barn med en medelsvår eller lindrig autism upptäcks ofta senare och får större psykiska hälsoproblem. Nils Haglund pekar i sin forskning på vikten att upptäcka de här barnen i tidig ålder för att kunna ge stöd till föräldrar och skola.

Långt från enig syn på inkludering av barn med autism

Flertalet lärare ser individens problem som ett hinder vid inkludering av barn med autismspektrumtillstånd, visar Ann-Charlotte Linton i sin studie.

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten – Utan spaning ingen aning

Lärarbristen och konsekvenser av den i skolan debatteras ofta, men problematiken kring den höga omsättningen av rektorer är mindre väl känd. Studier visar att så många som hälften av rektorerna i Sverige har arbetat på sin nuvarande skola i tre år eller mindre. (pdf)

Kvinnofridsbarometern 2019

Tre av fyra kommuner saknar rutiner för att säkra skolgång för barn i skyddat boende, en anmärkningsvärd siffra då det råder skolplikt. Att gå i skolan är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att ett barn som tvingats fly sitt hem och bo i skyddat boende ska rehabiliteras och må bättre. (pdf)

En av fem skolor i Sörmland saknar idrottshall på egna området

En av fem grundskolor i Sörmland har ingen idrottshall på sitt område och en del elever får åka buss för att tas sig från skolan till idrottslektionerna. Det visar en undersökning som SVT Sörmland har genomfört.

Elever i Norrbotten har cannabis på schemat – nu vill länets skolor ta efter

”Cannabis på schemat” är ett projekt som drivits i Norrbotten i sex år där lärare undervisar om drogernas baksidor. Nu vill Västerbotten låta sig inspireras och har därför bjudit in lärare från Norrbotten, för att prata med lärare och skolledning här, om hur man tar snacket om droger med ungdomarna.

Fritidshemmet inkluderas i Samverkan för bästa skola

Nationella och internationella rapporter pekar på att jämlikheten i det svenska skolsystemet behöver stärkas. Staten har ett viktigt ansvar för att skolan är likvärdig i hela landet. Sedan 2015 har Skolverket haft i uppdrag att stödja skolor med tuffa förutsättningar inom Samverkan för bästa skola. 2017 inkluderades även förskolor och förskoleklasser och nu har regeringen beslutat att även fritidshem ska omfattas av insatsen.

”Statsbidrag hotar skolans organisation”

Skolan är inte betjänt av politiska utspel och hierarkiska system. Vi behöver ett nytt ledarskap som utgår från varje skolas unika organisation, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka, skoldebattör och författare.

Så förebygger de hot och våld i skolan

De har jobbat tillsammans här i 30 år och känner sig trygga med varandra och att de är en del av skolans organisation. Situationer som skulle kunna leda till hot och våld tar de snabbt tag i. ”Om eleverna börjar bråka agerar vi direkt”, säger fritidspedagogen Ulrika Nyström.

Känd skoldebattör värvas av Liberalerna

Isak Skogstad presenterades på torsdagen som ny skolpolitisk expert för Liberalerna. Skogstad är lärare i grunden, men har gjort sig känd som debattör och då framför allt för sin hårda kritik av utvecklingen i den svenska skolan.

Tro, hopp & pengar 2019 – En rapport om ungas syn på ekonomi och framtiden

För tredje året i rad släpper SEB i samarbete med Fryshuset och Ungdomar.se rapporten Tro, hopp & pengar 2019 – en rapport där unga ger sin syn på ekonomi. Syftet med rapporten är att ge unga en möjlighet att göra sina röster hörda kopplat till privatekonomi och att ge en bild av hur unga ser på ekonomi. (pdf)

Tro, hopp & pengar 2019 – En rapport om ungas syn på sin ekonomiska framtid

I Tro, hopp & pengar 2019 återfinns en rad positiva resultat. Vi ser bland annat att 42 procent av ungdomarna ser ljust på sin ekonomiska framtid, 47 procent sparar varje månad och 69 procent tänker alltid eller oftast på sin framtida ekonomi när de gör val i livet.

”Medier spär på den polariserade skoldebatten”

I debatten om skolkrisen är det skräckexemplen som får mest utrymme i medier. Publiken vill ha det smaskiga och polariserade. Men det är dyrköpta klick för vår yrkeskår. Denna typ av förenkling underminerar alla lärare som ständigt jobbar för en bättre framtid för våra barn och ungdomar, skriver läraren Maria Wiman.

Flumskolan och utanförskapet

Ledarredaktionen diskuteras skolan. Detta med anledning av en tweet från skolforskaren Jonas Vlachos som ifrågasatte påståendet att elevbaserad undervisning drabbar barn i utanförskapsområden mer än andra. Det här har blivit en slags allmän sanning i debatten. Framför sig ser man en ung begåvad person som möts av brist på läxor och stök och därför inte gör den klassresa han eller hon annars hade kunnat göra. Vlachos kritiserar bland annat Expressens Anna Dahlberg och skoldebattören Isak Skogstad för att driva den här linjen. (webb-radio)

Sex av tio borde läsa vård eller pedagogik

Det är en snudd på omöjlig uppgift för högskolan att förse skolan och vården med tillräckligt många nyutexaminerade. Behovet är så stort att sex av tio i varje årskull som lämnar gymnasiet med högskolebehörighet borde börja läsa till lärare eller till ett vårdyrke.

5 anledningar att undervisa på komvux

Går lärararbetet i stå? Tillhör du de 40% av lärare som vill byta jobb? Om du gör det, och idag undervisar barn eller ungdomar, ska du här få fem anledningar att börja jobba på komvux istället. Men jag ska också vara öppen med ett par anledningar som kanske får dig att hålla dig borta, skriver läraren David Haas i ett blogginlägg.

Konferenser
Läsarundersökning
Vi vill veta vad du tänker!

Vi vill veta vad du tänker!

Hjälp oss att bli bättre genom att svara på Skolportens läsarundersökning. Det tar bara 5 minuter.

Gå till undersökningen
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

TEMA: Fritidshemmet. Fritidshemmets uppdrag är att skapa en meningsfull fritid för eleverna där deras intressen och kompetenser tas till vara, menar forskarna i nya numret av Skolportens magasin. INTERVJU: Det är dags för en jämlik skola – möt Dennis Beach, professor vid Högskolan i Borås.

Läs mer!
Fortbildning
Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Välkommen till två dagar med den senaste forskningen och praktiska exempel för lärare i svenska som andraspråk. 2-3 april 2020 i Malmö.

Läs mer om konferensen
Mest läst senaste veckan

”Statsbidrag hotar skolans organisation”

Skolan är inte betjänt av politiska utspel och hierarkiska system. Vi behöver ett nytt ledarskap som utgår från varje skolas unika organisation, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka, skoldebattör och författare.

Ny statistik: Så mycket halkar erfarna lärare efter i lön

Erfarna lärare som arbetat länge på samma arbetsplats har ofta betydligt sämre löneutveckling än yngre och mindre erfarna kollegor, visar en ny analys av 20 000 lärares löner.

”Satsa på skolan för minskat hemmasittande”

De styrande i Göteborg vill göra nedskärningar i skola, förskola, gymnasieskola, särskola och fritidshem. Detta är verksamheter som redan är alldeles för pressade av resursbrist. En stor del av barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar klarar inte ens att gå till skolan på grund av uteblivet stöd, skriver bland andra Ann Nolin, Autism- och aspergerföreningen.

Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Gymnasieelever får pris för kortfilm om klimatsmart mat

I våras vann de tävlingen Unga reportrar med en kortfilm om klimatsmart mat. Idag fick de motta Solrospriset av Klimatkommissionen Kalmar län.

Arbetet med likabehandling gav kvalitetspris

Eriksdalsskolan på Södermalm prisades för sitt arbete med likabehandling när Stockholms stad delade ut Kvalitetsutmärkelsen 2018 till några av stadens mest framgångsrika verksamheter. Tydlig struktur, täta uppföljningar och individuella anpassningar är skolans recept.

Vinnare Malmö pedagogpris 2019 (Grf): Elin Strömgren

Elin Strömgren arbetar på Rosenholmsskolan och överraskades av skolkommunalråd Sara Wettergren (L), grundskoledirektör Anders Malmquist samt Rosenholmsskolans ledning och många kollegor när hon satt och åt lunch med sina elever i årskurs två.

Vinnare Malmö pedagogpris 2019 (Gvf): Åsa Falk och Kajsa Månsson

Åsa Falk och Kajsa Månsson är mottagare av Malmö pedagogpris 2019 i kategorin gymnasieskola och vuxenutbildning.

Förskola får utmärkelser för projekt om kulturellt utbyte

Kättilsmålas förskola i Karlskrona får två kvalitetsstämplar i samband med deras projekt om kulturellt utbyte och samarbete med förskolor från andra länder runtom i Europa.

Läs fler
Namn och Nytt

Han blir nu utbildningschef i Borgholms kommun

Roland Hybelius tillträder som utbildningschef den 1 mars och avslutar då sin tjänst som områdeschef på utbildningsförvaltningen i Växjö.

Isak Skogstad blir ny skolpolitisk expert för Liberalerna

Läraren och skoldebattören Isak Skogstad går in i Liberalerna och blir ny skolpolitisk expert för partiet. Det erfar Expressen. Tanken är att han ska utveckla partiets skolpolitik och återta Liberalernas position som ledande inom området.

Jenny Nordström ny förvaltningsdirektör för Barn- och utbildningskontoret

Jenny Nordström har anställts som förvaltningsdirektör för Barn- och utbildningskontoret i Norrtälje kommun och är nu ansvarig för kommunens utbildningsverksamhet inom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola samt vuxenutbildning.

Lundsbergsrektor ny skolchef i Degerfors

Christer Carlsson, som i somras efter ett år slutade som rektor på Lundsbergs skola, har nu tillträtt som ny kultur- och utbildningschef i Degerfors.

Maja Frankel ny generalsekreterare på Friends

Maja Frankel har utsetts till ny generalsekreterare på stiftelsen Friends. Hon kommer närmast från jobbet som Nordenchef på Ashoka, världens ledande globala nätverk för sociala entreprenörer, och kommer att leda Friends verksamhet från 1 januari 2020.