”För att upptäcka flickor med autism behövs andra glasögon”

Lina Liman, journalist och författare, du ska föreläsa på Skolportens konferens om specialpedagogik under rubriken ”De osedda flickorna – autism ur ett genusperspektiv”. Av din bok ”Konsten att fejka arabiska: en berättelse om autism” förstår man att du själv var en av dessa osedda flickor i skolan? 

– Ja, det var jag. Men nu när jag själv skrivit om ämnet väljer jag att benämna dem som osedda och inte osynliga. För osynliga är de inte, däremot just osedda eftersom tjejer med autism sällan stämmer in på den stereotypa bilden av den autistiske eftersom forskning, metoder och kriterier kring autism av tradition fokuserar på pojkar och män. Men flickor är också i regel bättre på att dölja sin autism och för att upptäcka dem behövs andra glasögon.

Hur ser skillnaderna mellan flickor och pojkar ut?

– Det är vanskligt att generalisera men på gruppnivå kan man se att pojkar med autism är mer utåtagerande och oftare har mer avvikande specialintressen. Tjejer med autism utvecklar mer eller mindre medvetet strategier för att dölja sina problem, deras intressen faller oftare innanför ramen av det som är vanligt. Många klarar också av skolan utan problem men kraschar fullständigt när de kommer hem. Jag ska föreläsa tillsammans med psykolog Heléne Stern som arbetat i många år med personer med autism. Vi kommer att dela med oss av både kunskap och råd om vad man som skolpersonal bör vara observant på för att fånga upp de här flickorna.

Du kan lyssna på Lina Liman på Skolportens konferens för dig som undervisar i specialpedagogik, välj ort nedan för att ta del av hela programmet:

Konferensen berör bland annat:

• De osedda flickorna – autism ur ett genusperspektiv.
• Utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan – självreglerat lärande och scaffolding i undervisningen!
• UDL – vad är det och hur kan det stötta till att tillgängliggöra undervisningen?
• Hur utveckla och stötta i det akademiska språket för att förbättra såväl läsförståelse som muntlig och skriftlig uttrycksförmåga?
• Ta del av den senaste forskningen kring ordförråd och språkstörning.
• Motiverande samtal – en samtalsmetod som bidrar till goda relationer och välfungerande samverkan.
• Dyslexi – vad vet vi och hur kan vi göra skolan göras mer dyslexivänlig?
• Elevhälsa i fokus! Normer, övergrepp och prevention – så kan arbetet mot sexuella trakasserier och kränkningar stärkas!

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-12-21 14:19 av Hedda Lovén


Relaterat

Viktigt att upptäcka autism hos barn i tidig ålder

Barn med en medelsvår eller lindrig autism upptäcks ofta senare och får större psykiska hälsoproblem. Nils Haglund pekar i sin forskning på vikten att upptäcka de här barnen i tidig ålder för att kunna ge stöd till föräldrar och skola.

Långt från enig syn på inkludering av barn med autism

Flertalet lärare ser individens problem som ett hinder vid inkludering av barn med autismspektrumtillstånd, visar Ann-Charlotte Linton i sin studie.

”Barn med särskilda behov får inte hjälpen de behöver”

”Enligt den stora, internationella och jämförande TALIS-studien som publicerades 19 juni så uppger hela 23 procent av svenska högstadielärare att elever med behov av särskilt stöd i skolan inte får den hjälp de behöver”, skriver Fredrik Malmberg och Tove Söderqvist Dunkers från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

”Skolplikten bygger på tvång”

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Samtidigt finns forum på nätet där föräldrar som ifrågasätter det rådande systemet samlas och även tipsar varandra om hur man kan undervisa sina barn utanför den svenska skolan. Nu ger en av föräldrarna sin bild av saken.

Satsning på fler lärarassistenter inleds i höst

Regeringen har den fjärde juli beslutat om en statsbidragsförordning för att fler lärarassistenter ska anställas i skolan. Syftet med statsbidraget är att avlasta lärare så att de kan ägna sin tid åt det som de är proffs på – att förbereda och utveckla sin undervisning.

Rapport: Från obehörig till lärare

Vi har undersökt förutsättningarna för obehöriga lärare att bli behöriga – en grupp som redan har foten inne i skolan. Resultatet är slående. Hälften av de tillfrågade som saknar behörighet går eller har någon gång påbörjat en lärarutbildning. Och hälften av dem har i sin tur endast en termin kvar till examen.

Skolministeriet : Vad ska bort från skolan?

Förväntningarna på vad skolan ska hinna lära ut till eleverna är höga. Samhällsutmaningar av olika slag möts av krav på att skolan borde göra mer. Det kan gälla allt från stresshantering till källkritik och jämställdhet. Men i tider av lärarbrist och rapporter om stress och press hos både lärare och elever, höjs nu röster som menar att vi behöver tänka om.

Deras son ska ha utsatts av skolledaren: ”Vår son mår mycket dåligt”

Föräldrarna till det barn som enligt åtal har utsatts för grova sexuella övergrepp av en skolledare på en låg- och mellanstadieskola i Stockholms är lättade över att det nu blir rättegång. Men vägen dit har varit en kamp mot rättsväsendet och skolan. ”Vår son var modig som berättade men sedan lyssnade inte vuxenvärlden”.

Den allvarsamma leken

I den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft i juli i år betonas leken mer än tidigare. På förskolan Labyrinten på Värmdö tas leken på högsta allvar.

Sydsvenskans reporter Emma Leijnse en av årets sommarpratare

Idag presenterades årets sommarpratare i P1 – en av dem är Sydsvenskans Emma Leijnse. Som en av landets främsta journalister inom sitt bevakningsområde är valet av ämne en självklarhet: ”Jag vill försöka förklara vilka oerhört stora konsekvenser det får när vi låter barn misslyckas i skolan”, säger hon.

Jenny Edvardsson: Boktips till undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, tipsar om böcker som passar att läsa och arbeta med tillsammans med eleverna.

Linnéuniversitetet: Student blev sextrakasserad av lärare

En lärare vid Linnéuniversitetet har vid tre tillfällen anmälts av studenter för sexuella trakasserier. Enligt skolans egna utredare har han i flera år systematiskt anspelat på sex i samband med sin undervisning. Nu får universitetet kritik.

”Störst andel elever med åtgärdsprogram finns i årskurs 9, då det kanske redan är försent. Det vill vi ändra på”

Materialet i Hitta språket är noga utprövat och utifrån enkäter vet vi att det uppskattas av lärare. Det skriver Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Åklagaren: ”Jag har aldrig varit med om något liknande”

13 barn i Lycksele utsattes för grova sexuella övergrepp av en elevassistent de hade förtroende för enligt åklagaren. Hon menar att det här är ett unikt fall i Sverige.

7 av 10 lärare vill inte ha ordningsomdöme i skolan

Sju av tio lärare är tveksamma, eller mycket tveksamma, till att ordningsomdömen skulle bidra till att minska stöket i skolan. Det visar en ny undersökning som Lärarförbundet har tagit fram.

”Inkludering la grunden för mirakelskolan”

Och ovanpå det har vi den pinsamma skrivningen i Januariöverenskommelsen om att ”inkluderingstanken har gått för långt”. Hur tänker man då? Inkludering är centralt för en demokratisk skola. Jag får skämmas bland de europeiska kollegor jag träffar. Vilka är det som inte ska vara med de andra och varför? Är ni som står för dessa åsikter säkra på att ni har rätt? skriver skolexperten Per Kornhall i ett blogginlägg.

Konferenser
Lediga jobb
Alla lediga jobb
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute nu

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning.

Prova på-pris: 2 nr/99 kr!
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Fördjupning
Dags att växa?

Dags att växa?

Funderar du på nytt jobb efter sommaren? Missa inte Skolportens fokussida med nyheter om lön och karriär för dig som är lärare och skolledare!

Till Lön och karriär
Mest läst senaste veckan

”Betygssystemet slår ut för många elever”

”Dagens betygssystem påverkar många elevers självkänsla, studiemotivation och psykiska hälsa negativt. Skolan måste kunna hantera elevers olika förutsättningar och vara en skola för alla”, skriver professor Christopher Gillberg med flera.

”Ge alla elever hjälp – skippa särlösningar”

”Skolan ska endast ge individuellt stöd till de som verkligen behöver”, skriver försteläraren Svante Holmberg.

”Snabbaste sättet att återfå en skola att vara stolt över är att förstatliga den”

”Allt för många okunniga ”förstå-sig-påare” har genom åren bidragit till den situation som skolan befinner sig i idag. Den snabbaste vägen att återfå en skola man kan vara stolt över är att förstatliga den”, skriver pensionerade rektorn Birger Nilsson.

Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier