”För att upptäcka flickor med autism behövs andra glasögon”

Lina Liman, journalist och författare, du ska föreläsa på Skolportens konferens om specialpedagogik under rubriken ”De osedda flickorna – autism ur ett genusperspektiv”. Av din bok ”Konsten att fejka arabiska: en berättelse om autism” förstår man att du själv var en av dessa osedda flickor i skolan? 

– Ja, det var jag. Men nu när jag själv skrivit om ämnet väljer jag att benämna dem som osedda och inte osynliga. För osynliga är de inte, däremot just osedda eftersom tjejer med autism sällan stämmer in på den stereotypa bilden av den autistiske eftersom forskning, metoder och kriterier kring autism av tradition fokuserar på pojkar och män. Men flickor är också i regel bättre på att dölja sin autism och för att upptäcka dem behövs andra glasögon.

Hur ser skillnaderna mellan flickor och pojkar ut?

– Det är vanskligt att generalisera men på gruppnivå kan man se att pojkar med autism är mer utåtagerande och oftare har mer avvikande specialintressen. Tjejer med autism utvecklar mer eller mindre medvetet strategier för att dölja sina problem, deras intressen faller oftare innanför ramen av det som är vanligt. Många klarar också av skolan utan problem men kraschar fullständigt när de kommer hem. Jag ska föreläsa tillsammans med psykolog Heléne Stern som arbetat i många år med personer med autism. Vi kommer att dela med oss av både kunskap och råd om vad man som skolpersonal bör vara observant på för att fånga upp de här flickorna.

Du kan lyssna på Lina Liman på Skolportens konferens för dig som undervisar i specialpedagogik, välj ort nedan för att ta del av hela programmet:

Konferensen berör bland annat:

• De osedda flickorna – autism ur ett genusperspektiv.
• Utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan – självreglerat lärande och scaffolding i undervisningen!
• UDL – vad är det och hur kan det stötta till att tillgängliggöra undervisningen?
• Hur utveckla och stötta i det akademiska språket för att förbättra såväl läsförståelse som muntlig och skriftlig uttrycksförmåga?
• Ta del av den senaste forskningen kring ordförråd och språkstörning.
• Motiverande samtal – en samtalsmetod som bidrar till goda relationer och välfungerande samverkan.
• Dyslexi – vad vet vi och hur kan vi göra skolan göras mer dyslexivänlig?
• Elevhälsa i fokus! Normer, övergrepp och prevention – så kan arbetet mot sexuella trakasserier och kränkningar stärkas!

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-12-21 14:19 av Hedda Lovén


Relaterat

Viktigt att upptäcka autism hos barn i tidig ålder

Barn med en medelsvår eller lindrig autism upptäcks ofta senare och får större psykiska hälsoproblem. Nils Haglund pekar i sin forskning på vikten att upptäcka de här barnen i tidig ålder för att kunna ge stöd till föräldrar och skola.

Långt från enig syn på inkludering av barn med autism

Flertalet lärare ser individens problem som ett hinder vid inkludering av barn med autismspektrumtillstånd, visar Ann-Charlotte Linton i sin studie.

Skolledarna: ”Sysslar med allt från lokalfrågor till livsmedelshygien”

Nedskärningar och minskade resurser slår inte bara mot lärare och förskollärare. Även för skolledarna är Lärarmarschen ett bra tillfälle att protestera. ”Vi har absolut ett gemensamt intresse i många av de här frågorna. Förutsättningarna för oss skolledare behöver förbättras på många sätt, säger Olle Pettersson”, ordförande i Lärarförbundet Skolledare i Stockholm.

”Sysslar med allt från lokalfrågor till livsmedelshygien”

Nedskärningar och minskade resurser slår inte bara mot lärare och förskollärare. Även för skolledarna är Lärarmarschen ett bra tillfälle att protestera. ”Vi har absolut ett gemensamt intresse i många av de här frågorna. Förutsättningarna för oss skolledare behöver förbättras på många sätt, säger Olle Pettersson”, ordförande i Lärarförbundet Skolledare i Stockholm.

Allt större besparingskrav på skolorna plågar rektorerna

Kommunerna behöver spara in 31 miljarder kronor fram till år 2022, enligt SKL:s ekonomirapport från förra året. Besparingarna lägger sten på börda på skolledarna, som redan måste vända på slantarna.

Anna Ekströms svar om helgens läraruppror

Runt om i Sverige höjer i helgen skolpersonal gemensamt rösten mot besparingar och nedskärningar som drabbar skolan. Konsekvenser av att politiker lokalt och nationellt inte gjort tillräckligt för att garantera rätt förutsättningar för lärare och ledare att göra sitt jobb. Nu frågar LT utbildningsminister Anna Ekström (S) hur hon ser på protesterna.

Politikerna överens: Malmös föräldrar måste skriva kontrakt med skolan

Till hösten införs ett kontrakt i Malmös skolor som ska tydliggöra vilken roll föräldrar, elever och lärare har. Det handlar bland annat om att föräldrarna ska se till att barnet kommer i tid, är utvilad och har ätit frukost innan skolan.

Nio av tio lärare trivs och bemöts med respekt

Nio av tio lärare tycker att det är trevlig stämning på deras lektioner och att de bemöts med respekt. Det visar Skolverkets undersökning Attityder till skolan 2018.

Lärarna vill ha klarspråk från politiker

I helgen kommer lärare, förskollärare, och andra som arbetar inom skolan att demonstrera runt om i Sverige. Lärarmarschen startades av läraren Alexander Skytte, och syftet är att förbättra arbetsvillkoren och få mer resurser till skolan.

Stor Skånesatsning på rörelse i skolan – se barnen dansa loss

En stor satsning genomförs nu i Skåne för att få fler barn i rörelse. Artistbesök och coachning är två av ingredienserna.

Alf Solander: Fuska med tiden?

Alf Solander, rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, samt skoldebattör och författare, om hur man kan komma tillrätta med fuskande medarbetare.

Förskolebarnens litteraturpris går till Minifakta om hajar, från Nypon förlag AB

Att ett rikt språk är avgörande för barns utveckling och liv är allmänt känt. Det är därför extra viktigt att lyfta vikten av läsning redan i tidig ålder. Genom högläsning kan barnens lust till läsning väckas till liv då man tillsammans skapar erfarenheter att samtala kring och arbeta med.

”Skola och socialtjänst sviker barn med NPF”

Barn med NPF är kraftigt överrepresenterade bland placerade barn. De löper också ökad risk för att hamna i utsatthet. Trots det ser samhället inte till att viktiga skyddsfaktorer som skolan och socialtjänstens stöd fungerar för barnen och familjerna, skriver Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, m.fl.  

Digitala lärplattformar förvillar lärarna i betygssättningen

Digitala lärplattformar fungerar bra för information om frånvaro, läxor och föräldramöten. Men när det gäller bedömning och betygssättning fungerar de inte alls, skriver betygsexperten Per Måhl.

”Svenska politiker får bakläxa om inkludering”

Politikernas formulering ”inkluderingstanken har gått för långt” i januariöverenskommelsen visar på en brist på förståelse för vad inkluderande utbildning är, menar Rune Hausstätter, norsk professor i specialpedagogik, samt gästprofessor vid Stockholms universitet.

Skolministeriet : När åldersblandat var på modet

Läraren Kurt Rosenlund har arbetat på Södermalmsskolan i Stockholm i över fyrtio år. Han var med när skolan 1980 införde åldersblandade klasser, som en av de första i landet. Trenden att organisera sina elever i ett-treor och fyr-sexor höll i sig i drygt två decennier. Nu ser det inte ut så längre. Vad var det som hände? (webb-radio)

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Fördjupning
Dags att växa?

Dags att växa?

Våren är i antågande och just nu är det många som funderar på sin arbetssituation och möjligheten till nya utmaningar. Går du i samma tankar? Vi har samlat ett antal nyheter om lön, karriär och yrkesutveckling i ett särskilt temabrev för dig som funderar över dina karriärmöjligheter.

Till Tema Karriär
Mest läst senaste veckan

Allt större besparingskrav på skolorna plågar rektorerna

Kommunerna behöver spara in 31 miljarder kronor fram till år 2022, enligt SKL:s ekonomirapport från förra året. Besparingarna lägger sten på börda på skolledarna, som redan måste vända på slantarna.

Motivation måste komma inifrån

Stenkulaskolan ligger i ett socioekonomiskt tufft område i Malmö. De senaste fyra åren har skolan genomgått en förändring. Allt fler elever kvalar in till gymnasiet, skolan ligger 15 procent över förväntansvärdet som Malmö stad satt upp.

Nya regler i skolans värld från den 1 juli

Nedräkningen börjar mot nya regler i förskola och skola. Från den 1 juli ska förskolechefer kallas rektorer och få genomgå befattningsutbildning, precis som övriga rektorer.

Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Se när årets ”Min lärare” överraskas av sina elever

Rekordmånga, drygt 2 100, nomineringar till årets ”Min lärare” har skickats in till SVT:s Lilla Aktuellt från elever i hela landet.  Nu är det klart att utmärkelsen går till en mycket omtyckt lärare i Borrby.

Prisad rektor håller hårt i kompassen

Huddingerektorn Stefan Vilkman har tre grundpelare. Medarbetarna ska känna att de är bra, att de har ett visst mått av självständig­het och schysta kompisar på jobbet. Nyligen valdes han till Årets chef 2019.

Svenska Akademiens svensklärarpris

Svenska Akademien har till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2019 utsett Camilla Edvardsson Lundmark, Hortlax skola i Piteå, Sara Persson, Gunnebo skola i Gunnebo och Daniel Sandin, Katedralskolan i Lund, med 50 000 kronor var, samt till mottagare av ett gemensamt pris Anki Källman och Anneli Wahlsten, Gunnarsboskolan i Mullsjö, med totalt 50 000 kronor.

Camilla tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris

Camilla Edvardsson Lundmark, svensklärare på Hortlax skola, är en av fem lärare som får ta emot Svenska Akademiens svensklärarpris 2019 för att hon i sin yrkesroll stimulerat intresset för läsning hos unga killar genom att de läser tillsammans med sina pappor.

Peter Tabichi är världens lärare

I år tilldelades läraren Peter Tabichi från Kenya The global teacher prize. Prissumman är en miljon dollar.

Läs fler