Förortsslang som språklig resurs

Rickard Jonsson, professor i barn- och ungdomsvetenskap.

Hallå där, Rickard Jonsson, professor i barn- och ungdomsvetenskap och författare till böckerna ”Blatte betyder kompis” och ”Värst i klassen”. Du ska föreläsa om förortsslang på Skolportens konferens om svenska som andraspråk. 

Vad behöver skolan veta om förortssvenska?

– Att förortsslang är en språklig resurs bland många andra. Jag kommer att berätta om ortenssvenskans bakgrund och synliggöra de idéer och fördomar som tillskrivs förortsslangen – från sociala problem till kreativitet. Ett skäl till varför föräldrar och elever söker sig från förort till innerstadsskola är möjligheten att lära sig en så kallad ”bra svenska”. En av de frågor jag forskat om är hur skolans vardagliga språkanvändning skapar vem som är svensk och icke svensk.

Vilka är de vanligaste fördomarna om ortensvenska?

– Att förortsslang är tecken på språkbrist. Den föreställningen dyker då och då upp i mediedebatten. Men förortsslang har inget med språkförbistring att göra. Vi berättar vilka vi är genom att använda en viss språklig stil. Vi anpassar också vårt språk efter situation och när vi gör det blir olika språkliga resurser gångbara. 

– På föreläsningen kommer jag även att belysa och utmana ett synsätt som målar upp flerspråkighet som en brist och måltavla för diverse sociala problem. I offentlig debatt är det knappast möjligt att tala nedsättande om ungdomar med utländsk bakgrund utan att uppfattas som främlingsfientlig eller rasistisk. Däremot har det länge varit möjligt att tala om “invandrarkillars otillräckliga, sexistiska eller homofobiska språk”. Sådana kommentarer fälls i regel i relation till föreställningen om en ”riktig” eller ”bra” svenska fri från problem. 

Du kan lyssna till Rickard Jonsson på Skolportens konferens om svenska som andraspråk 2-3 april 2020 i Malmö:

Konferensen berör bland annat:

  • Bedömning i svenska som andraspråk – elevexempel med koppling till styrdokumenten.
  • Språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser.
  • ”Ortensvenska” – fördomar och funktioner gällande ungdomars språkanvändning i flerspråkiga, urbana miljöer.
  • Grundläggande litteracitet för ungdomar som saknar eller har kort formell utbildning.
  • Uttalsundervisning i svenska som andraspråk – övningar och klassrumsnära exempel att använda i din undervisning.
  • Framgångsfaktorer i skolan för nyanlända ungdomar – vad leder egentligen till skolframgång och inkludering?
  • Lässtrategier i svenska som andraspråk – så kan du stötta dina elevers läsförståelse.
  • Kreativ skrivundervisning med cirkelmodellen – en särskilt användbar metod i svenska som andraspråk.

Sidan publicerades 2019-11-04 09:20 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-11-21 11:11 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Gymnasielärare i samhällskunskap, 4-5 feb i Stockholm

Ny konferens! Ta del av föreläsningar som speglar ämnets breda innehåll. Vi fördjupar oss i teman som mänskliga rättigheter, digital och analog återkoppling, hållbart samhälle, källkritik, eu-kunskap och nationalism. Välkommen!

Fortbildning för dig som undervisar i svenska, 19-20 mars

Två koncentrerade dagar för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av föreläsningar om bl. a. likvärdig bedömning av läsförståelse, grammatiska verktyg som utvecklar elevernas texter, källkritik, genvägar för elevaktiv retorikundervisning samt strategier för framgångsrik skrivundervisning.

Brister i skolors bedömning i svenska som andraspråk

En granskning som Skolinspektionen har gjort av ämnet svenska som andraspråk på 30 av landets skolor visar bland annat att majoriteten av skolorna inte gjorde någon fullständig bedömning av elevens behov av att läsa ämnet när de kommer upp till högstadiet.

Ny granskning visar på stora svagheter i svenska som andraspråk

På många skolor görs ingen bedömning av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen. ”Det är så många elever som far illa”, säger Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk i årskurs 7–9

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för undervisning i svenska som andraspråk i årskurs 7–9. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 24 skolhuvudmän och 30 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena. (pdf)

Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik

Detta uppdrag ersätter det av regeringen den 12 juli 2018 beslutade uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan. (pdf)

”Hur ska de som undervisar nyanlända veta när de ska ge sina elever godkänt i en kurs i värdegrund?”

Lagar reglerar normalt beteenden. När värderingar och attityder nu lyfts in tar Sverige ett steg närmare en åsiktslagstiftning. Det kan bli ytterst problematiskt, skriver Peter­ Eriksson, integrationsstrateg i Ystads kommun.

Lyft för svenska elever i Pisa-undersökning

Svenska 15-åringar har förbättrat sina prestationer när det gäller läsförmåga, matematik och naturvetenskap, visar den nya Pisaundersökningen som presenteras i dag. Samtidigt är gapet mellan hög- och lågpresterande elever stort.

Uppdrag till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska

Detta uppdrag ersätter det av regeringen den 1 februari 2018 beslutade uppdraget till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska. (pdf)

Ingångslönen för svenska lärare ökar stort – de tjänar mest i Europa

Ingångslönen för svenska grundskolelärare ökar nästan mest i Europa. Men fortfarande ligger lärarkåren i Sverige långt efter de länder där lärarna tjänar mest, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bl.a. när det gäller nyanlända barn. (pdf)

Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

Utredningen får ett utvidgat uppdrag och utredningen förlängs. (pdf)

På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) redovisar i denna promemoria uppdraget att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av s.k. utbildningsplikt. (pdf)

Karriärstegen som öppnar för karriär i skolan

Möjligheten till karriär och att kunna utvecklas i jobbet är viktigt för både lärare och rektorer. Ett steg på vägen är det förslag till professionsprogram som tagits av regeringen i det så kallade januariavtalet.

Mellanstadieelever digitaliserar hälso- och sjukvården – dags för final i DigIt

Det råder stor kompetensbrist inom IT- och telekomsektorn och andra verksamheter med högt IT-fokus – så stor att tillväxten hämmas. Ett underskott på 70 000 personer väntas år 2022. DigIt är skolprojektet som vill bidra till att vända trenden och på måndag den 20 maj är det final på Universeum. Då avgörs vilken klass som skapat den mest innovativa lösningen för en bättre sjuk- och hälsovård och därmed vinner 10 000 kronor till klasskassan.

Matematiken som en väg in i svenska skolan

Matematiken är något gemensamt för människor – oavsett varifrån de kommer. Därför menar Lligo Matson, mattelärare i Umeå, att det är ett bra sätt att skapa en grund för nyanlända elever.

Konferenser
Poddagogen
Missa inte Poddagogen!

Missa inte Poddagogen!

Ny podd om forskning inom skolvärlden med Janne Kontio & Sofia Lundmark.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

TEMA: Pojkar i skolan. Genom att bryta antiplugg-kulturer och maskulinitetsnormer kan pojkars skolresultat bli bättre.

Läs mer!
Nyhetskategorier
Mest läst senaste veckan

Så ska de vässa specialpedagogiken – i hela landet

Skolor ska få mer förebyggande hjälp med anpassningar och särskilt stöd, när Specialpedagogiska skolmyndigheten växlar angreppssätt. Varbergs kommun ligger redan långt fram i arbetet.

Carolin är 25 år – jobbar som rektor

Carolin Lindström har jobbat som barnskötare och inom förskolan, pluggat till legitimerad förskollärare, varit föräldraledig och fått jobb som biträdande rektor – och är bara 25 år gammal.

Nyexade lärarstudenten: ”Jättenöjd med lönen jag går in på”

Det lönar sig att studera till lärare – på lång sikt. Men inte för alla lärargrupper. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Skolportens expertpanel

Jenny Edvardsson: Pojkars och flickors läsning

Om vi vill att våra elever ska bli läsare måste vi också läsa och vi måste tala om vår egen läsning med eleverna. Det gäller för alla lärare – inte bara de som undervisar i svenska, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

”Statsbidrag hotar skolans organisation”

Skolan är inte betjänt av politiska utspel och hierarkiska system. Vi behöver ett nytt ledarskap som utgår från varje skolas unika organisation, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka, skoldebattör och författare.

Jenny Edvardsson: Klassiker i undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, skriver för Skolportens expertpanel om varför man som lärare ska läsa klassiker med eleverna.

Läs fler experttexter
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Maria prisas för sitt arbete med syv

Studie- och yrkesvägledaren Maria Järgenstedt tilldelas Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris för sitt engagemang för likvärdig studie- och yrkesvägledning. ”En bra vägledning kan göra skillnad för väldigt många elever”, säger hon.

”Läraryrket är en konst”

Utnämningen ”Världens bästa lärare” firar ett hantverk, inte en person. Det tycker vinnaren och bildläraren Andria Zafirakou som vill att kreativiteten ska få större tyngd i skolan.

Årets Vikarie 2019 är Erik Börjesson, 19 år, från Enskede i Stockholm

Utmärkelsen Årets Vikarie 2019 tilldelades i veckan Erik Börjesson, som har jobbat som vikarie för Pedagogpoolen sen han tog studenten i våras. Han vikarierar i alla ämnen i grundskolan och även på förskola.

Tre skolor fick ta emot utmärkelser för vinnande kvalitetskultur

Under en ceremoni på Rikskonferensen Bättre Skola i Upplands Väsby fick Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun, Virginska gymnasiet i Örebro och Nya Rydsskolan i Linköping ta emot kvalitetsutmärkelser.

Förskolepersonal filmade sig själva på jobbet – vann jämställdhetspris

Sju pedagoger på Derome förskola filmade sig själva för att upptäcka om de behandlade pojkar och flickor olika. I efterhand är de nöjda med det modiga beslutet att granska sig själva.

Läs fler
Namn och Nytt

Magnus Wallerå ny chef för utbildning, forskning & innovation

Magnus Wallerå är ny chef för Svenskt Näringslivs avdelning för utbildning, forskning och innovation. Han börjar sin tjänst 15 mars.

Ny rektor på Utsäljeskolan i Huddinge

Utsäljeskolans nuvarande rektor Kicki Holmgren-Larsson avslutar sin tjänst på skolan den 31 januari 2020. Hennes efterträdare – Marianne Widercrantz – tillträder sin tjänst den 1 april.

Ny rektor på Hagaskolan i Dals-Eds kommun

Rektorsrekryteringen på Hagaskolan åk 4-9 är nu klar. Maria Engström, 41 år, från Melleruds kommun tillträder tjänsten den 1 augusti. Maria bor tillsammans med sin familj i Mellerud och har de tre senaste åren arbetat som rektor i Åmåls kommun.

Chef för utbildningsförvaltningen är utsedd

Nu är det klart att Linda Lindahl blir förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Enköping från den första januari.

Han blir utbildningschef i Borgholms kommun

Roland Hybelius tillträder som utbildningschef den 1 mars och avslutar då sin tjänst som områdeschef på utbildningsförvaltningen i Växjö.