Visst är det vanskligt att mäta forskning. Men helt går det knappast att avfärda måttet – publiceringar och citeringar i förhållanden till kostnad – som rankningen använt sig av. Uppenbart kan nya discipliner och arbetsformer leda till resultat långt bortom Musse Pigg, skriver Tobias Lindberg på ledarplats.