Från exkludering till tillgängligt lärande

Patrik Forshage

Patrik Forshage.

Nio särskilda undervisningsgrupper. Därtill ett stort antal elevassistenter, varav många av dem var väldigt unga personer. Så såg läget ut när Patrik Forshage, utbildningschef i Täby, började arbeta i Täby kommun.

Det berättade han när han talade på Skolportens konferens om inkludering i september under rubriken Tillgängligt lärande i Täby.

– Vi hade inga strukturer för stöd. Vi hade bara byggt upp exkluderingsstrukturer.

Något som ”Fallet Oscar” – en granskning av Sveriges Radios Ekot – var en tydlig konsekvens av: En utåtagerande elev i en av Täbys grundskolor som vid upprepade tillfällen blev fasthållen på golvet av tre elevassistenter i 20 minuter. Detta trots att fasthållningar kan vara farliga och i värsta fall leda till dödsfall.

Med anledning av mammans anmälan och Skolinspektionens frågor fördjupade sig Patrik Forshage i ärendet med eleven ”Oscar” som hade inträffat innan han själv tillträdde, och kom fram till att hanteringen av eleven hade varit orimlig – och farlig.

– Jag träffade pojken och vårdnadshavaren sedan för att be om ursäkt. Det var en ringa tröst för dem, konstaterade Patrik Forshage.

Under de senaste fyra åren har Täby kommun genomfört ett intensivt förändringsarbete för att göra lärandet tillgängligt för alla elever, även för de elever som är i behov av särskilt stöd eller är särbegåvade.

Långsiktigt och strategiskt har kommunen byggt upp gemensamma stödstrukturer, bland annat inom ramen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer.

Bland annat har man i dag en centralt placerad elevhälsa som skolenheterna köper tjänster från, man bedriver bara utvecklingsarbete som är i linje med tillgängliga lärmiljöer och man organiserar en obligatorisk utbildning för alla som börjar i kommunen.

Resultat: I dag trivs 95 procent av eleverna i Täbys kommunala grundskolor och kunskapsresultaten har ökat.

– Vi är väldigt glada över förändringen, och förbättringen. Det är inte tillräckligt, men vi är på väg.

Av Moa Duvarci Engman


Artikeln är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 5 2018.

Skolporten nr 5/2018

Tema: Sambedömning

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Psst! Du vet väl att du kan köpa digitala lösnummer av Skolporten i App Store eller Google Play!

Sidan publicerades 2018-11-05 14:21 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Specialpedagogik – aktuell forskning och praktiska metoder

Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet. Arrangeras både i Stockholm 10-11 april och i Göteborg 2-3 maj- välkommen!

Lågstadiet, 12-13 mars 2019, Stockholm

Du som lärare i årskurs 1-3 är en viktig person i elevernas utveckling. För att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är intresseväckande och levande behöver du få utvecklas i dina ämneskunskaper och få inspiration kring verktyg för hur man undervisar. Varmt välkommen till Skolportens fortbildningsdagar för dig som arbetar på lågstadiet.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Skolportens favorit: Extra stöd behövs redan i förskolan

Barn med beteendesvårigheter är inte lika engagerade i förskolan som andra barn, vilket påverkar deras lärande och utveckling. Extra stöd behöver sättas in redan på förskolan, konstaterar forskaren Madeleine Sjöman.

Special needs pupils ‘spend years out of school’

Julie becomes tearful when she starts talking about her autistic son’s struggle to stay in school. ”He has been taught that he’s not worth anything,” she says.

Why it costs £73,000 to educate a child

The amount spent on schools is a source of frequent controversy. So, where does all the money for educating the country’s children go?

”The UN is right: austerity has laid waste to Britain. Look at our schools”

When children’s lunch is reduced to cold food and biscuits, something is seriously awry, writes Barbara Ellen.

Saudiarabien finansierar friskolor i Sverige

I ett reportage i Svenska Dagbladet i dag beskrivs hur Saudiarabien inte bara finansierar moskéer i Sverige, utan också friskolor. Hur många de är vet inte Skolinspektionen.

Har ni koll på trygghet och studiero?

Ett tryggt skolklimat med studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för detta. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och utveckla ert arbete för att främja studiero och en trygg skolmiljö.

Hon lär sina elever att vara källkritiska

Att kritiskt granska källor är en del av läraren Karin Siljreus vardag. Det blir ofta spontana diskussioner i klassrummet om något som eleverna läst eller sett på sociala medier.

Allt fler studenter söker samtalshjälp

Till studenthälsan på Karlstads universitet kommer allt fler studenter för att prata.

”Varför får skolvåldet fortsätta öka?”

Det finns inte några enkla lösningar på att få stopp på våldet i skolan. Men debatten om ordningsproblem och våldet i skolan måste skruvas upp, och fler förslag upp på bordet. Det skriver Joakim Broman på ledarplats.

”Vems fel är det att 15-åringarna väljer bort yrkesprogrammen?”

Bara en av tio föräldrar tycker att deras barn ska välja ett yrkesprogram – trots att svenska företag skriker efter arbetskraft, skriver Susanne Sjöstedt på ledarplats.

Lärare avstängd efter P4 Västerbottens granskning

Efter P4 Västerbottens granskning, om rektorn som står åtalad för bland annat barnpornografibrott, är en lärare avstängd från sitt arbete på en skola i Västerbotten.

”Räcker utredningsförslagen för verklig internationalisering?”

Det är välkommet att förslagen i slutbetänkandet från utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor understryker att lärosäten ska ta ett större ansvar för att öka utländska studenters kontakter med arbetslivet. En god start, men frågan är om förslagen är tillräckliga? Det skriver Fredrik Strand, Svenskt Näringsliv.

”Fundera igenom gymnasievalet noga”

Jämför utbildningar på olika skolor, våga utmana din tonåring är några tips till föräldrar inför gymnasievalet. Det skriver Annika Bröms och Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.

Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fortbildning för dig som undervisar i
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet
In memoriam
Skolportens grundare och vd har gått bort

Skolportens grundare och vd har gått bort

Per Reinolf, grundare och vd för Skolporten, har gått bort efter en kortare tids sjukdom. ”Det är med stor sorg som vi idag har mottagit beskedet att Per har gått bort. Att driva Skolporten var en viktig del av hans liv och han var en mycket omtyckt chef”, säger vice vd Birgitta Hartzell.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Sambedömning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Sambedömning

Ligger skolans likvärdighetsproblem i betygssättningen – och stavas lösningen i så fall sambedömning? Dessutom: Intervju med den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek, som inte skräder orden när det gäller lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Köp digitala lösnummer!
Missade du?
Tema: Arbetsmiljö

Tema: Arbetsmiljö

Missade du vårt temabrev om arbetsmiljö? Här kan du läsa ikapp!

Till temabrevet
Nyhetskategorier
Aktuella arbetsgivare
Ny fokussida
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Vi har samlat nyheter, rapport, forskning och mycket mer inom ämnet idrott och hälsa på en och samma sida. Välkommen in!

Till Idrott och hälsa
Mest läst senaste veckan

”Den fria läsningen kan bli en social hävstång”

Den fria läsningen skulle leda till social mobilitet  och föräldrarnas utbildningsnivå eller bakgrund skulle inte längre ha samma betydelse, skriver läraren Jenny Edvardsson.

Ojämlik digitalisering i skolor

Det är stora skillnader i den digitala undervisningen på länets skolor, enligt lärare och Skolverket. Det trots att digitaliseringen står inskriven i läroplanen från och med den här terminen.

Ingen tid för rast i lärarnas schema

En granskning av Malmölärarnas scheman visar att över hälften av grundskolorna bryter mot arbetstidslagen. ”De har inga inlagda raster och för lite tid till lunchen”, konstaterar Johan Åström, huvudskyddsombud för LR Malmö.

Saudiska kungahuset sponsrar svensk friskola

Saudiska intressen letar sig in i Sverige – med syfte att sprida en extrem tolkning av islam. SvD kan nu berätta om en friskola i Örebro som fått miljonbidrag direkt från det saudiska kungahuset.

Lärare som begått brott mot elever har fått behålla legitimationen

Lärare som kränkt, eller till och med begått brott mot elever, kan behålla sin lärarlegitimation och fortsätta att arbeta inom skolan.

Fortbildning

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

Läs mer och boka plats