Hur kan man använda tydliggörande pedagogik i vuxenutbildningen?

David Edfelt

Hallå där, David Edfelt, leg psykolog och en av författarna till den nyligen utgivna boken Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning. Du kommer att tala på Skolportens webbkonferens Vuxenutbildning den 2-19 november.

 Vad ska din föreläsning handla om?

–  Om hur man med tydliggörande pedagogik kan stötta elever som av olika anledningar har det tufft med studier. Exempelvis elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller elever med dåligt självförtroende orsakat av tidigare skolmisslyckanden. Det kan också handla om personer med annat modersmål än svenska, för att nämna några exempel. Det är alltså ett oerhört heterogent klassrum som man möter som lärare inom vuxenutbildningen.

– Tydliggörande pedagogik handlar i grund och botten om att hjälpa elever bli mer självgående. Det gör man bland annat genom att vara väldigt tydlig med vad som gäller runtikring själva skoluppgifterna och ha tydliga svar på frågor från elever om vad som ska göras, hur, när och med vem och så vidare.

– Jag kommer under föreläsningen att visa exempel på olika strategier och metoder som man kan jobba med och vad som är viktigt att tänka på för att stötta eleverna på bästa sätt. Vi ska också titta förhållningssätt som kan hjälpa eleverna att lyckas bättre med studierna.

Vilken är den största utmaningen för lärarna inom vuxenutbildningen?

– Inom vuxenutbildningen måste läraren ta med sig elevens egna erfarenheter och göra saker och ting så att eleven själv blir med i processen i ännu större utsträckning. Du som lärare måste jobba med delaktighet. Och det gäller att hitta formerna för hur man gör det här på ett bra sätt med vuxna personer. En del av eleverna har ju stora erfarenheter som läraren kan använda i undervisningen.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag vill med min föreläsning att lärarna får med sig tankar och idéer om hur man kan hitta strategier och metoder för att bättre stötta vuxenstuderande som har det svårt i sin studievardag.

Av John Miller

Du kan lyssna till David Edfelt på Skolportens webbkonferens Vuxenutbildning den 2-19 november 2021!

Konferensen berör:

  • Vilka konkreta metoder kan användas för att arbeta med språket i alla ämnen?
  • Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning – så kan lärmiljön och undervisningen anpassas.
  • Vuxna med extrema åsikter i klassrummet – hur kan vi bemöta dem?
  • Hur kan man använda estetiska lärprocesser som metod i alla ämnen?

 

Sidan publicerades 2021-09-22 11:05 av John Miller


Relaterat

Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen

Det visar Anita Håkansson i sin avhandling "Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen", där hon har undersökt vad man faktiskt gör på Komvux. Studien baseras på intervjuer med lärarna och nedslag i klassrummen.

Mot en ny vuxenutbildningspolitik? Regional utveckling som policy och praktik

Det frågar sig Erik Jakobsson i avhandlingen med samma titel, där han undersöker hur ett initiativ att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande faller ut. Resultaten visar att mycket har stannat vid intentioner och inte omsatts i praktiken.

Trög förändringsprocess när Komvux ska utvecklas

Sedan några år tillbaka har kommunerna ett delvis nytt uppdrag för vuxenutbildningen, vilket bland annat innebär att vuxnas lärande kopplas till regionala utvecklingsfrågor och behov i näringslivet. Erik Jakobsson har studerat hur vuxenutbildningen i Örebro län har försökt arbeta med detta nya uppdrag genom att samarbeta i nätverksform.

Vuxenelever behöver stöd i informationssökning

Att kritiskt söka och värdera information är kunskaper som vuxenskolans tar för given. Det konstaterar Cecilia Gärdén i sin avhandling Verktyg för lärande . - Skolans krav på informationskompetens ligger långt över studenternas färdigheter, säger Cecilia Gärdén.

Komvux som särskild utbildning

Detta material vänder sig till ansvariga för och verksamma inom kommunal vuxenutbildning med ansvar för komvux som särskild utbildning. Syftet med materialet är att ge information om bestämmelser som reglerar komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Utvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen i Uppsala

I Uppsala har man satsat på stödjande team i vuxenutbildningen för att på så sätt minska avhoppen och för att eleverna ska ha möjlighet att nå sina mål med utbildningen. Satsningen startade som ett utvecklingsprojekt som delvis finansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är idag en etablerad del av vuxenutbildningen i Uppsala. (webb-radio)

Skolbibliotek

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som arbetar med eller i skolbibliotek från förskoleklass till gymnasiet, nu med möjlighet att välja anpassade spår! Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten. Bjud med din rektor på webbkonferensen utan kostnad!

Skriva för skolutveckling

Har du något spännande som du undersökt och vill dela med dig av? Vill du sprida dina goda erfarenheter och bidra till verksamhetsutveckling i olika skolformer? Då kan du skriva en utvecklingsartikel. Skolporten och Ifous har tagit fram en digital kurs om hur du gör.

Digital kurs med Pär Sahlin! Cirkelmodellen – introduktion

Hur arbetar du med att stötta elevernas skrivande av olika texttyper? I kursen Cirkelmodellen kan du arbeta praktiskt med genrepedagogiskt skrivande utifrån modelltexter. I film och text presenterar Pär Sahlin information, mallar och konkreta uppgifter för din undervisning. Med flexibel start och tydligt upplägg kan du studera, repetera och testa i klassrummet. Kursintyg ingår!

Svenska skolforskare: Ta bort underkänt-betyget

Ökad risk för arbetslöshet, ohälsa och i vissa fall för tidig död. Det är konsekvenserna av att gå ut med underkända betyg i årskurs nio, visar studier. Nu vill svenska forskare att betyget underkänt tas bort ur grundskolan.

Forskaren: Den fackliga styrkan kommer att bli större

Löneutveckling, fackavgift och svårare för arbetsgivaren att spela ut medlemsgrupper mot varandra. Fackprofessorn Anders Kjellberg redovisar poängerna med storfack.

Så kan man väcka elevernas intresse för slöjd

Karolina Wagner ska föreläsa på Skolportens konferens Slöjd. Hon kommer att tala om hur man kan få eleverna mer intresserade av slöjdämnet.

En heldag om hkk-ämnets framtid

Hur kommer den nya kursplanen att påverka undervisningen i hem- och konsumentkunskap? Den frågan står i fokus under en unik konferens. Vi har pratat med hkk-läraren Elina Larsson om varför du inte vill missa det här tillfället att möta dina ämneslärarkollegor.

Ledare: Höj statusen på yrkesprogrammen!

Det kommer att saknas 300 000 yrkesutbildade i Sverige år 2035. Samtidigt har ungas intresse för att gå en gymnasial yrkesutbildning sjunkit. I nya numret av Skolportens magasin intervjuas bland annat forskaren Per-Åke Rosvall, som menar att vi måste höja statusen för yrkesprogrammen.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Så kan man väcka elevernas intresse för slöjd
  Karolin Wagner

Så kan man väcka elevernas intresse för slöjd

Karolin Wagner ska föreläsa på Skolportens konferens Slöjd. Hon kommer att tala om hur man kan få eleverna mer intresserade av slöjdämnet.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Svalövs kommun och chefen för sektor utbildning har träffat en överenskommelse om att gå skilda vägar

Svalövs kommun och utbildningchefen Hans Dahlqvist är överens om att gå skilda vägar och detta sker i största samförstånd.

Han blir skolledare i Rinkeby – igen

Hans Ovsjö blir ny rektor på Knutbyskolan i Rinkeby i Stockholm. Han kommer närmast från Nälstaskolan och har tidigare bland annat arbetat på Rinkebyskolan. Den egna skoltiden var inte enbart positiv och efter några jobbiga skolår blev högskoleprovet en räddning.

”Jag är bra på att leda”

Efter tio år som lärare blev Madeleine Heiman rektor. Hon ville skapa en skola som är bra för varenda en av de där underbara ungdomarna hon mötte i klassrummet. Därför ville hon leda.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

”Jag är bra på att leda”

Efter tio år som lärare blev Madeleine Heiman rektor. Hon ville skapa en skola som är bra för varenda en av de där underbara ungdomarna hon mötte i klassrummet. Därför ville hon leda.

Arbetet bakom journalistpriset – ”Lärarna offer för systemfel”

Här är bakgrunden till att Skolvärldens reporter PeKå Englund fick Fackförbundspressens journalistpris för sitt dokument om skolattacken i Eslöv.

Förskolepris till Örebrorektor

Jenny Eriksson, rektor för förskolorna Almby och Södra gården i Örebro tilldelas Förskoletidningens utmärkelse Årets förskolekraft 2022.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier