Hur kan man använda tydliggörande pedagogik i vuxenutbildningen?

David Edfelt

Hallå där, David Edfelt, leg psykolog och en av författarna till den nyligen utgivna boken Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning. Du kommer att tala på Skolportens webbkonferens Vuxenutbildning den 2-19 november.

 Vad ska din föreläsning handla om?

–  Om hur man med tydliggörande pedagogik kan stötta elever som av olika anledningar har det tufft med studier. Exempelvis elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller elever med dåligt självförtroende orsakat av tidigare skolmisslyckanden. Det kan också handla om personer med annat modersmål än svenska, för att nämna några exempel. Det är alltså ett oerhört heterogent klassrum som man möter som lärare inom vuxenutbildningen.

– Tydliggörande pedagogik handlar i grund och botten om att hjälpa elever bli mer självgående. Det gör man bland annat genom att vara väldigt tydlig med vad som gäller runtikring själva skoluppgifterna och ha tydliga svar på frågor från elever om vad som ska göras, hur, när och med vem och så vidare.

– Jag kommer under föreläsningen att visa exempel på olika strategier och metoder som man kan jobba med och vad som är viktigt att tänka på för att stötta eleverna på bästa sätt. Vi ska också titta förhållningssätt som kan hjälpa eleverna att lyckas bättre med studierna.

Vilken är den största utmaningen för lärarna inom vuxenutbildningen?

– Inom vuxenutbildningen måste läraren ta med sig elevens egna erfarenheter och göra saker och ting så att eleven själv blir med i processen i ännu större utsträckning. Du som lärare måste jobba med delaktighet. Och det gäller att hitta formerna för hur man gör det här på ett bra sätt med vuxna personer. En del av eleverna har ju stora erfarenheter som läraren kan använda i undervisningen.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag vill med min föreläsning att lärarna får med sig tankar och idéer om hur man kan hitta strategier och metoder för att bättre stötta vuxenstuderande som har det svårt i sin studievardag.

Av John Miller

Du kan lyssna till David Edfelt på Skolportens webbkonferens Vuxenutbildning den 2-19 november 2021!

Konferensen berör:

  • Vilka konkreta metoder kan användas för att arbeta med språket i alla ämnen?
  • Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning – så kan lärmiljön och undervisningen anpassas.
  • Vuxna med extrema åsikter i klassrummet – hur kan vi bemöta dem?
  • Hur kan man använda estetiska lärprocesser som metod i alla ämnen?

 

Sidan publicerades 2021-09-22 11:05 av John Miller


Relaterat

Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen

Det visar Anita Håkansson i sin avhandling "Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen", där hon har undersökt vad man faktiskt gör på Komvux. Studien baseras på intervjuer med lärarna och nedslag i klassrummen.

Trög förändringsprocess när Komvux ska utvecklas

Sedan några år tillbaka har kommunerna ett delvis nytt uppdrag för vuxenutbildningen, vilket bland annat innebär att vuxnas lärande kopplas till regionala utvecklingsfrågor och behov i näringslivet. Erik Jakobsson har studerat hur vuxenutbildningen i Örebro län har försökt arbeta med detta nya uppdrag genom att samarbeta i nätverksform.

Mot en ny vuxenutbildningspolitik? Regional utveckling som policy och praktik

Det frågar sig Erik Jakobsson i avhandlingen med samma titel, där han undersöker hur ett initiativ att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande faller ut. Resultaten visar att mycket har stannat vid intentioner och inte omsatts i praktiken.

Komvux som särskild utbildning

Detta material vänder sig till ansvariga för och verksamma inom kommunal vuxenutbildning med ansvar för komvux som särskild utbildning. Syftet med materialet är att ge information om bestämmelser som reglerar komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Vuxenelever behöver stöd i informationssökning

Att kritiskt söka och värdera information är kunskaper som vuxenskolans tar för given. Det konstaterar Cecilia Gärdén i sin avhandling Verktyg för lärande . - Skolans krav på informationskompetens ligger långt över studenternas färdigheter, säger Cecilia Gärdén.

Utvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen i Uppsala

I Uppsala har man satsat på stödjande team i vuxenutbildningen för att på så sätt minska avhoppen och för att eleverna ska ha möjlighet att nå sina mål med utbildningen. Satsningen startade som ett utvecklingsprojekt som delvis finansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är idag en etablerad del av vuxenutbildningen i Uppsala. (webb-radio)

Skriva för skolutveckling

Har du något spännande som du undersökt och vill dela med dig av? Vill du sprida dina goda erfarenheter och bidra till verksamhetsutveckling i olika skolformer? Då kan du skriva en utvecklingsartikel. Skolporten och Ifous har tagit fram en digital kurs om hur du gör.

Ny digital kurs med Pär Sahlin! Cirkelmodellen – introduktion

Hur arbetar du med att stötta elevernas skrivande av olika texttyper? I kursen Cirkelmodellen kan du arbeta praktiskt med genrepedagogiskt skrivande utifrån modelltexter. I film och text presenterar Pär Sahlin information, mallar och konkreta uppgifter för din undervisning. Med flexibel start och tydligt upplägg kan du studera, repetera och testa i klassrummet. Kursintyg ingår!

Rektor i fokus

Ta del av föreläsningar om bland annat kommunikativt ledarskap, skolans juridifiering och lärardriven skolutveckling! Välj om du vill delta på plats i Stockholm den 31 januari-1 februari 2022 eller digitalt!

Skolbibliotek

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som arbetar med eller i skolbibliotek från förskoleklass till gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten. Bjud med din rektor på webbkonferenser utan kostnad!

Så organiserar du undervisningen i svenska som andraspråk

Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult, ska tala om hur man bäst organiserar undervisningen i SVA på Skolportens konferens Svenska som andraspråk.

Ge tid till högläsning

Högläsning i förskolans undervisning sker sällan varken systematiskt eller ingår i planerade processer. En orsak kan vara hur undervisning och grupper organiseras i förskolan, konstaterar Elisabeth Mellgren, forskare vid Göteborgs universitet.

Nioåriga Luiza lär sig källkritik: ”Letar efter tre källor på internet”

Monika Staub Halling på Backaskolan i Lund lär ut källkritik till barn. Genom att till exempel läsa en bok om en mus och en räv: ”Vi läser boken för att den är härlig, sen läser vi den en gång till och då pratar vi om att här kan man lära sig hur man kan ställa källkritiska frågor.”

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa?

Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet, ska tillsammans med Karin Fröding, SPSM, tala om tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa på Skolportens webbkonferens Specialpedagogik för grundskolan.

Årets källkritikspris går till en nationell bibliotekssatsning och en utbildande skolbibliotekarie

Internetstiftelsen och Källkritikbyrån delar ut årets pris “Det gyllene förstoringsglaset” till två vinnare. Den första pristagaren är Kungliga biblioteket och Digiteket. Den andre är skolbibliotekarien Monika Haug Stalling.

Vad händer om inget görs åt skolsegregationen?

En bra skolgång är det bästa vaccinet mot utanförskap. Men vi har byggt in i systemet att vissa elever inte klarar skolan och väljer fel väg, säger Linnea Lindquist, rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg, som är aktuell med en bok om skolsegregation.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Ny rektor på Bernadottegymnasiet

Magnus Odung blir ny rektor på Bernadottegymnasiet. Han kommer närmast från fristående NTI-gymnasiet i Stockholm.

Mona Fallenhag ny rektor på Drottning Blanka Kungsbacka

Den 1 november tillträder Mona Fallenhag tjänsten som ny rektor för Drottning Blankas Gymnasieskola i Kungsbacka. Skolan, som firar 25 år i år, får därmed en rektor med gedigen erfarenhet från skolans värld.

Alice Teodorescu Måwe blir chef för samhällskontakter på AcadeMedia

Alice Teodorescu Måwe blir chef för samhällskontakter på AcadeMedia.

Läs fler Namn och Nytt
Skolportens konferenser
Hur kan rektor bli en bättre kommunikatör?
  Serena Mon de Vienne.

Hur kan rektor bli en bättre kommunikatör?

Hallå där, Serena Mon de Vienne, retoriker, samtalsexpert och författare, som ska tala om vad rektorer kan göra för att bli bättre i sin kommunikation på Skolportens konferens Rektor i fokus.

Läs mer
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

De är årets vinnare av Läromedelsförfattarnas pris

Nu presenteras samtliga vinnare av Läromedelsförfattarnas pris 2021 – Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur. ”Detta är författare som gjort en enorm insats på sina respektive områden”, säger Frida Engman, Läromedelsförfattarna.

Lärare prisade av utbildningsministern

Fyra lärare och skolor i Sverige har tilldelats EU-kommissionens nya europeiska pris för innovativ undervisning. Utbildningsminister Anna Ekström delade tisdagen den 19 oktober ut priserna vid en ceremoni i UHR:s lokaler i Solna.

WorldSkills Sweden korar Årets Yrkeslärare 2021

Under Yrkesutbildningsveckan prisas Årets Yrkeslärare 2021, en nationell utmärkelse som årligen tilldelas en kvinna och en man. De lyckliga vinnarna är Lars-Ove Larsson, Bygg- och anläggningslärare på Kunskapskällan i Herrljunga, och Katarina Brinte, yrkeslärare på Hotell- och turismprogrammet på Malmö Fria Läroverk.

Läs fler
Skolportens digitala kurser
Viktigt att förstå orsak till talrädsla
  Klara Härgestam

Viktigt att förstå orsak till talrädsla

Att vara rädd för att tala inför grupp är helt rimligt, till och med naturligt. Det säger Klara Härgestam, retoriker och kursledare för Skolportens digitala kurs ”Trygga talare i svenska”.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier