Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?


Åsa Wikforss

Hallå där, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och i Svenska Akademien. Du kommer att tala på Skolportens konferens Källkritik.

Vad ska din föreläsning handla om?

–Jag kommer att prata om kunskapsmotstånd och vad det är för någonting, hur det fungerar och vad man eventuellt kan göra för att motverka det. Jag föredrar att tala om kunskapsmotstånd i stället för kunskapsresistens eftersom begreppet bättre fångar vad det handlar om. Ingen människa är ju resistent mot kunskap, men i vissa lägen så slår vi ifrån oss tillgänglig kunskap. Då kommer känslorna i vägen för det förnuftiga tänkandet.

–Jag ska också tala om vilka konsekvenser kunskapsmotstånd kan få för demokratin och hur farligt det är när vi inte har en gemensam verklighetsbild.

Är det bara vissa grupper som är sårbara för kunskapsmotstånd?

– De psykologiska mekanismerna har vi alla inom oss. Det är sådant som är medfött. Och så är det med alla bias. Men det går att skydda sig. Kunskap utgör ju ett skydd och om man redan har kunskap och har tillgång till tillförlitliga källor så är risken mindre att det här sker. Men det beror också på den politiska kontexten. Om en faktafråga får en viss politisk färg finns risken att politiskt motiverat grupptänkande uppstår, att man håller fast vid en faktaövertygelse därför att man hör till en viss politisk gruppering. I till exempel USA har skepticism gällande klimatvetenskapen blivit en del av att vara republikansk väljare. Donald Trump var en mästare på att politisera faktafrågor och det är extremt skadligt. Politiska aktörer och opinionsbildare har ett väldigt stort ansvar för den här typen av kunskapsmotstånd.

Hur kan skolan bli bättre på att arbeta för att motverka kunskapsmotstånd?

– Det handlar inte bara om att lära eleverna att vara allmänt kritiska. Det hjälper inte att vara allmänt kritisk utan det gäller också att känna tillit till pålitliga källor. Det är extremt viktigt att guida eleverna dit och ge dem mer medie- och informationskunnighet. Något annat jag tycker att man kan göra i skolan är prata om skillnaden mellan fakta och åsikter. Det reds inte ut ordentligt i undervisningen. Jag anser också att skolan bör lära eleverna vad som kännetecknar en god debatt, det vill säga att inte koppla in känslor och ägna sig åt retorik. Eleverna bör lära sig att respektera att man tycker olika, särskilt när det gäller värdefrågor, menar jag.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?   

– Jag vill att de ska förstå vad kunskapsmotstånd är för typ av fenomen, vad som driver det, och vilka konsekvenserna blir när man slår ifrån sig kunskap. Jag vill också att deltagarna får en förståelse för varför människor gör så. Jag hoppas också att lärarna får med sig idéer om hur man stärka elevernas förmåga att resonera förnuftigt och stå emot
desinformation.

Av John Miller

Du kan lyssna till Åsa Wikforss på Skolportens konferens Källkritik 13 oktober!

Konferensen berör bland annat:

  • Orsaker, konsekvenser och motmedel till kunskapsresistens – hur går vi vidare?
  • Digital källkritik innebär olika saker i olika ämnen – vad skiljer sig åt och vad har de gemensamt?
  • Väck intresse och engagemang för källkritik med hjälp av kreativa och producerande arbetssätt.
  • Hur arbetar vi med källkritik i samband med multimodala produkter? Verktyg och råd.
  • Metoder för att skapa samarbete, samtal och ett bättre debattklimat på din skola.

Sidan publicerades 2022-06-21 11:23 av John Miller


Relaterat

Normer och värderingar viktiga perspektiv i kritisk granskning

Förmågan till kritisk granskning kan inte begränsas till grundläggande källkritiska frågor. Det menar Jonna Wiblom som i sin studie belyser betydelsen av att elever får utforska och granska en bredd av källor i den naturvetenskapliga undervisningen.

Biologi

Välkommen på Skolportens konferens i biologi för högstadiet och gymnasiet. Inspirerande föreläsningar med ny didaktisk forskning för dig som undervisar i biologi/naturkunskap. Delta i Stockholm 26–27 sept eller via webbkonferensen 3–21 okt. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 31 aug!

Psykologi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Ta del av föreläsningar om aktuell forskning inom psykologi. Delta på plats i Stockholm 7 okt eller via webbkonferensen 17-31 okt.

Guide till källkritik för lärare

Varje dag möts vi av information från olika källor och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi läser och lyssnar till. Källkritik hjälper att avgöra vad som är trovärdigt. Källkritik är också ett redskap för att utveckla källtillit, det vill säga förmågan att identifiera tillförlitliga källor. Med goda kunskaper i ämnet underlättas arbetet med både källkritik och källtillit.

Kritiskt tänkande och källkritik

Skolan har ett viktigt uppdrag att stärka elevers kritiska tänkande kring samhällsfrågor. För att lyckas med detta behöver lärare få tillgång till forskning om hur undervisningen inom detta område bäst utformas i praktiken. Skolforskningsinstitutet har nu publicerat en systematisk översikt om kritiskt tänkande och källkritik inom undervisning i samhällskunskap.

Utmana genusmönstren i idrott och hälsa!

Läs vår intervju med Inga Oliynyk, lärare i idrott och hälsa och doktor i pedagogik, som ska föreläsa på Skolportens konferens Idrott och hälsa i låg- och mellanstadiet. Hon kommer att tala om hur man kan utmana genusmönstren i idrott och hälsa.

Hur kan man tänka kring undervisningen i litteraturhistoria?

Läs vår intervju med Jonas Johansson gymnasielärare och universitetsadjunkt, som ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska för högstadiet och gymnasiet. Han kommer att tala om undervisningen i litteraturhistoria.

Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?

Läs vår intervju med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, som ska föreläsa på Skolportens konferens Källkritik. Hon kommer att tala om kunskapsmotstånd.

Så kan spansklärare öka elevernas pragmatiska och interkulturella kompetens

Läs vår intervju med Jenny Morales Ruíz, doktorand i spanska, som ska föreläsa på Skolportens konferens Spanska. Hon kommer att tala om hur man kan öka elevernas pragmatiska och interkulturella kompetens i spanska.

Så undervisar du källkritik – praktiskt och effektivt

Hur stor är risken att forskarna blir omsprungna av den digitala informationslavinen? Stor. Ändå måste vi göra detta tema om forskning i ämnet källkritik och hur du kan ha nytta av den. Det är sex månader till riksdagsvalet och ­flödena av alternativa fakta kommer sannolikt att öka.

Ledare: Tänka matematik

Att kunna behärska den grundläggande matematiken i de lägre årskurserna, alltså förskoleklassen till årskurs 3, är viktigt eftersom det bäddar för att eleverna ska lyckas i matematiken senare under sin skolgång. Årets första nummer av Skolportens magasin har tema matematik.

Wiman: Politiker, lämna luftslotten och prata med oss lärare

Det är ju på sätt och vis underbart att vi har politiker med stora visioner. Samtidigt gnager en liten elak tanke inom mig och när den formulerar sig till ord hinner jag tänka: detta är ju bara drömmar. Det är inte realistiskt! skriver Marie Wiman i en krönika.

Nya perspektiv på undervisningen i ämnet idrott och hälsa

Suzanne Lundvall, professor vid Göteborgs universitet, ska tala om hållbar idrottsundervisning på Skolportens konferens Idrott och hälsa.

Här är vuxenutbildningen lika viktig

I Kunskapsförbundet Väst har vuxenutbildningen samma ställning som gymnasieskolan. Man har även infört elevstöd för vuxeneleverna, trots att skollagen inte kräver det.

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa?

Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet, ska tillsammans med Karin Fröding, SPSM, tala om tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa på Skolportens webbkonferens Specialpedagogik för grundskolan.

Ledare: Kritisk granskning för klimatet

Hur kan skolan bäst undervisa om klimatkrisen, som är en så otroligt komplex fråga? Att eleverna lär sig att kritiskt granska olika ståndpunkter i hållbarhetsfrågorna kan göra att de får ett varaktigt engagemang för klimatet, visar forskning.

Skolportens konferenser
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Skolportens konferenser
Trender i svensk och engelsk akademisk läsförståelse bland skolungdomar
  John Löwenadler

Trender i svensk och engelsk akademisk läsförståelse bland skolungdomar

Läs Skolportens intervju med John Löwenadler, docent i språkdidaktik vid Göteborgs universitet. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Engelska på högstadiet eller gymnasiet och kommer att tala om trender i läsförståelse i svenska och engelska bland tonåriga elever.

Läs mer och boka din plats!
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Namn och Nytt
Tillförordnad förvaltningschef klar

Christina Josefsson blir tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen medan rekrytering av ny chef pågår.

Malin Broberg blir nya rektor för Göteborgs universitet

Universitetsstyrelsen förslår Malin Broberg som ny rektor för Göteborgs universitet. ”Det känns otroligt spännande och hedrande. Omtumlande och lite läskigt”, säger hon.

Helen Larsholt ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Helen Larsholt tillträder den 1 februari som ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Tanums kommun. Hon har lång erfarenhet inom utbildningsområdet och har de senaste åren arbetat som avdelningschef tillika skolchef och arbetsmarknadschef.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Utmärkelser

Kommunfullmäktige firade 2022 års pedagogiska pristagare

Anna-Lena Peredo, Li Zettermark, Maria Baum, Monica Junefelt och Birgitta Eklund Selander är 2022 års pedagogiska pristagare. De firades på kommunfullmäktiges möte 30 januari.

Två skolor vinner EU-tävling

Holavedsgymnasiet i Tranås och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har vunnit varsin plats till Euroscolaprogrammet.

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

2022 var Martin Howe i Borlänge kommun en av tre som tilldelades lärarpriset Guldäpplet. I arbetet fokuserar Martin Howe på inkludering och tillgänglighet, där han försöker öka elevers måluppfyllelse genom digitala verktyg. Voister har pratat med pristagaren.

Läs fler
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier