Hoppa till sidinnehåll
Debatt

Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?

Publicerad:2022-06-21
Uppdaterad:31 augusti
John Miller
Skribent:John Miller


Åsa Wikforss

Hallå där, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och i Svenska Akademien. Du kommer att tala på Skolportens konferens Källkritik.

Vad ska din föreläsning handla om?

–Jag kommer att prata om kunskapsmotstånd och vad det är för någonting, hur det fungerar och vad man eventuellt kan göra för att motverka det. Jag föredrar att tala om kunskapsmotstånd i stället för kunskapsresistens eftersom begreppet bättre fångar vad det handlar om. Ingen människa är ju resistent mot kunskap, men i vissa lägen så slår vi ifrån oss tillgänglig kunskap. Då kommer känslorna i vägen för det förnuftiga tänkandet.

–Jag ska också tala om vilka konsekvenser kunskapsmotstånd kan få för demokratin och hur farligt det är när vi inte har en gemensam verklighetsbild.

Är det bara vissa grupper som är sårbara för kunskapsmotstånd?

– De psykologiska mekanismerna har vi alla inom oss. Det är sådant som är medfött. Och så är det med alla bias. Men det går att skydda sig. Kunskap utgör ju ett skydd och om man redan har kunskap och har tillgång till tillförlitliga källor så är risken mindre att det här sker. Men det beror också på den politiska kontexten. Om en faktafråga får en viss politisk färg finns risken att politiskt motiverat grupptänkande uppstår, att man håller fast vid en faktaövertygelse därför att man hör till en viss politisk gruppering. I till exempel USA har skepticism gällande klimatvetenskapen blivit en del av att vara republikansk väljare. Donald Trump var en mästare på att politisera faktafrågor och det är extremt skadligt. Politiska aktörer och opinionsbildare har ett väldigt stort ansvar för den här typen av kunskapsmotstånd.

Hur kan skolan bli bättre på att arbeta för att motverka kunskapsmotstånd?

– Det handlar inte bara om att lära eleverna att vara allmänt kritiska. Det hjälper inte att vara allmänt kritisk utan det gäller också att känna tillit till pålitliga källor. Det är extremt viktigt att guida eleverna dit och ge dem mer medie- och informationskunnighet. Något annat jag tycker att man kan göra i skolan är prata om skillnaden mellan fakta och åsikter. Det reds inte ut ordentligt i undervisningen. Jag anser också att skolan bör lära eleverna vad som kännetecknar en god debatt, det vill säga att inte koppla in känslor och ägna sig åt retorik. Eleverna bör lära sig att respektera att man tycker olika, särskilt när det gäller värdefrågor, menar jag.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag vill att de ska förstå vad kunskapsmotstånd är för typ av fenomen, vad som driver det, och vilka konsekvenserna blir när man slår ifrån sig kunskap. Jag vill också att deltagarna får en förståelse för varför människor gör så. Jag hoppas också att lärarna får med sig idéer om hur man stärka elevernas förmåga att resonera förnuftigt och stå emot
desinformation.

Av John Miller

Du kan lyssna till Åsa Wikforss på Skolportens konferens Källkritik 13 oktober!

Om konferensen och boka plats

Konferensen berör bland annat:

  • Orsaker, konsekvenser och motmedel till kunskapsresistens – hur går vi vidare?
  • Digital källkritik innebär olika saker i olika ämnen – vad skiljer sig åt och vad har de gemensamt?
  • Väck intresse och engagemang för källkritik med hjälp av kreativa och producerande arbetssätt.
  • Hur arbetar vi med källkritik i samband med multimodala produkter? Verktyg och råd.
  • Metoder för att skapa samarbete, samtal och ett bättre debattklimat på din skola.
DebattUndervisningSkolportenRetorikKällkritikKompetensutveckling & FortbildningFöreläsareDemokrati
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev