Hur stöttar man elever med autism och adhd i idrottsundervisningen?

Alexander Skytte

Alexander Skytte

Hallå där, Alexander Skytte, leg. lärare och författare. Du kommer att tala på Skolportens konferens Specialpedagogik i grundskolan 4-5 maj 2023.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Föreläsningen ska handla om hur det är för barn att leva med adhd och autism och hur det kan vara för dem delta i idrottsundervisningen och om mina egna erfarenheter, både som lärare och elev. Föreläsningen kommer också att handla om vad som kännetecknar adhd och autism och hur det kan synas i skolverksamheten.

– Jag ska dessutom ta upp konkreta lösningar och förhållningssätt som jag hämtat från situationer som har uppstått i min egen undervisning.

Hur ser idrottslärarnas kunskaper ut idag när det gäller att möta och stötta elever med adhd och autism?

– Jag upplever det som att väldigt många idrottslärare idag har en god förståelse på ett teoretiskt plan, men det svåra är att få ihop det hela i en verksamhet där det också finns många elever med andra behov. Tyvärr har det ofta varit så att elever med adhd och autism varit de som fått anpassa sig, menar jag.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag vill förmedla en inblick i hur de här eleverna kan ha det i skolan för att ge deltagarna en bättre förståelse för dem. Jag vill också skapa en brygga mellan teori och praktik som jag tycker ofta saknas. Man kan läsa hur mycket som helst om diagnoser, men det kan vara svårt att ta med sig den teoretiska kunskapen till den egna undervisningen.

Av John Miller

Du kan lyssna till Alexander Skytte på Skolportens konferens Specialpedagogik i grundskolan 4-5 maj 2023!

Konferensen berör bland annat:

  • Så bemöter du elever som stammar.
  • Samundervisning mellan lärare med allmänpedagogisk och specialpedagogisk kompetens – utmaningar och möjligheter.
  • Inkludering av elever med NPF – vilken kunskap behöver lärare ha?
  • Att bemöta och stötta elever med autism och adhd i idrottsundervisningen.
  • Assisterande teknik som komplement eller alternativ till att läsa och skriva.
  • Response to intervention – en specialpedagogisk modell för att förebygga lässvårigheter.
  • Matematiksvårigheter och läsförmåga – hur hänger de ihop?

Sidan publicerades 2023-03-24 09:24 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Idrottsundervisningen behöver ett annat språk

Det saknas ett samhällsvetenskapligt perspektiv i idrottsundervisningen och det måste in nyabegrepp som är skilda från idrottens språk. Det menar Katarina Schenker som har disputeratmed avhandlingen På spaning efter idrottsdidaktik .

Bättre betyg i idrott och hälsa med gott klassrumsklimat

Ett bra klassrumsklimat i ämnet idrott och hälsa har positiv påverkan på både tillit till sin egen förmåga, delaktighet och betyg hos högstadieelever med funktionsnedsättning. Det visar Karin Bertills i sin avhandling.

Specialpedagogik i förskolan

Skolportens årliga konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 8–9 november eller via webbkonferensen 16 november–7 december. Boka din plats till lägsta pris idag!

”Nu bromsar vi digitaliseringen i skolan och satsar på läroböcker”

dag ser vi hur bristande läsförmåga förminskar många barns livschanser i Sverige. Det är ett bakslag för hela vårt samhälle. Denna utveckling måste brytas. Om detta råder det sannolikt inte några delade meningar politiskt i dag. Men vi måste tyvärr konstatera att det som gjorts av tidigare regeringar inte har varit tillräckligt, skriver kulturminister Parisa Liljestrand (M) och skolminister Lotta Edholm (L).

Om artificiell intelligens och andra digitala resurser i skolan

Läs Skolportens intervju med Thomas Nygren, professor i didaktik. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Betyg och bedömning och kommer att tala om den digitala skolan.

”Det är inte böcker som saknas – utan skolbibliotek”

Saknas det bra barn- och ungdomsböcker i dag? Nej, men barnen behöver fler skolbibliotek med utbildade bibliotekarier, konstaterar Hilma Olsson på förlaget Hegas.

Thorengruppen får nej på ansökan i Norrköping

Thorengruppens planer på nya och utökade gymnasieutbildningar runt om i Sverige avslås. I höstas beslutade Skolinspektionen att avslå ansökningarna och efter överklagande har nu Förvaltningsrätten slagit fast det beslutet för flera kommuner.

Hälften av grupperna i förskolan är för stora: ”Som ett hån”

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal i förskolan, och minskar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning. Trots det följer bara hälften av landets barngrupper Skolverkets riktmärken.

Regeringen vill säkra god beredskap för skolan vid kris eller krig

Vid kris eller krig har skolan en viktig roll att långt som möjligt fortsätta undervisningen och även att tillgodose behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har uppgifter i samhällsviktig verksamhet. Utbildningsdepartementet har därför tillsatt en utredning för att se över och modernisera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig.

Ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun

Rachel Törnell är namnet på kommunens nya chef för barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). ”Det känns spännande och inspirerande”, säger hon.

Flickor mest utsatta för kränkningar i skolan och på nätet

Flickor är i större omfattning än pojkar utsatta för kränkningar från andra barn och unga, visar siffror från Friends. Det handlar till exempel om nätkränkningar och om sexuella trakasserier från andra elever. Flickor utsätts också i större utsträckning för psykiska eller relationella kränkningar, vilka ofta är dolda för de vuxna.

Avtal klart om systemstöd för schema

Utbildningsförvaltningen har skrivit två nya avtal om schema i skolplattformen. Det ena avtalet har tecknats med Skola24 och gäller systemstöd för schema i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det andra avtalet har skrivits med Tempus och gäller systemstöd för schema och närvarohantering i förskolan.

”Vi i förskolan är inte föräldrars tjänstefolk”

Det är dags att förskolepersonal uppskattas för det arbetet de gör – trots en APT i månaden och två till tre studiedagar om året, skriver förskoleläraren Alexandra Ishak i en replik.

Lindström: Jag orkar bemöta din dumhet av en enda anledning, Carl

Carl Albinsson, Timbro, skriver att förskolan verkar anpassas mer efter personalens behov än för barnens. Ursäkta om jag småler, skriver förskolläraren Eva Lindström.

Ny undersökning: Nedskärningarna hotar elevernas möjligheter att nå målen

En majoritet av rektorerna kommer behöva genomföra besparingar som de befarar påverkar barnens och elevernas möjligheter att nå målen. Endast fem procent svarar att kommunerna säkerställer tillräckligt med resurser till extra anpassningar och särskilt stöd för de barn och elever som har behov av det. Det visar ny statistik från Sveriges Skolledare som presenteras idag.

Förskolan firar av barnen med hemlig fest

Klivet från förskolan till förskoleklass är ett stort steg att ta för barnen – så här kan man göra för att de ska få säga hej då till sin förskola.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Om artificiell intelligens och andra digitala resurser i skolan
  Thomas Nygren. Foto: Mikael Wallerstedt

Om artificiell intelligens och andra digitala resurser i skolan

Läs Skolportens intervju med Thomas Nygren, professor i didaktik. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Betyg och bedömning och kommer att tala om den digitala skolan.

Läs mer och boka din plats!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Utmärkelser

Förskolorna prisas för viktiga naturinsatser – hit går prispengarna

I Götene kommun prisas förskolorna med både ära och cash. GULLD-fonden delar årligen ut medel till någon som vill förverkliga sin idé om hållbara insatser i biosfärområdet. Pengarna kommer bland annat gå till en härlig utflykt för barnen.

Marie Gustafsson är Sveriges Bästa Lärare 2023

Sydsvenska Handelskammarens årliga utmärkelse ”Sveriges Bästa lärare” går i år till Marie Gustafsson från Vendestigens Skola i Djursholm. ”Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot priset för Sveriges bästa lärare. Jag känner mig hedrad!”

Svenska Akademien prisar Hammarkullsskolans svensklärare och skolbibliotekarie ”Det känns overkligt”

Varje år utser Svenska Akademien årets svensklärare och årets skolbibliotekarie. I år går prisen till två medarbetare på Hammarkullsskolan i Göteborg – Marika Abrahamsson, svensklärare och Jonna Bruce, skolbibliotekarie.

Läs fler
Namn och Nytt
Ester Alavei går in som tillförordnad utbildningsdirektör

Efter att Sofie Lindén meddelat att hon slutar i kommunen är det nu klart att det blir Ester Alavei som går in som tillförordnad utbildningsdirektör.

Ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun

Rachel Törnell är namnet på kommunens nya chef för barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). ”Det känns spännande och inspirerande”, säger hon.

Ny rektor på Katarina södra skola

Naiyya Westberg är ny rektor på Katarina södra skola. Hon har bland annat arbetat på förskolor, Språkcentrum och Johannes skola tidigare.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier