Karin Berg: Vikten av (ut)bildning

Karin Berg

Karin Berg. Foto: Anna von Brömssen.

IBLAND ÄR DET nyttigt att se på sig själv eller sitt land utifrån. Att se sig själv genom andras ögon får dig att få tag i nya saker, förstå sammanhang eller minnas något som du faktiskt tappat bort. När jag läser David Brooks kolumn ”This is how Scandinavia got great” i New York Times är det faktiskt just det som händer.

I skuggan av de bistra tongångarna om tillståndet i vårt land är det lite svårt att greppa att Sverige och Skandinavien i övriga världen ses som ett föredöme. I Skandinavien har det stora flertalet det väldigt bra ekonomiskt jämfört med andra länder. Det finns stora möjligheter till självförverkligande och klasskillnaderna är små.

David Brooks skriver att anledningen till vårt välstånd inte i första hand är vårt utbyggda välfärdssystem, inte heller att vi längre än andra länder var ett homogent land med låg invandring. Under svältåren på 1800-talet då klasskillnaderna var stora var befolkningen lika homogen som när ekonomin vände och vårt välstånd ökade. Inte heller menar Brooks att den liberala öppenheten är svaret på frågan om vårt välstånd. Som förklaring pekar han i stället på Skandinaviens förståelse för bildning och det högt hållna bildningsidealet som genomsyrar våra länder.

NÄR JAG LÄSER Brooks får jag syn på något som jag glömt, men egentligen visste. När vi införde folkskolan såg vi också till att hela befolkningen sakta men säkert skulle bildas, inte bara utbildas. Ellen Key var tidigt ute med att betona barnets rätt att få utvecklas utifrån sin egen potential, vilket också präglat det svenska utbildningssystemet. Folkskolans läroböcker skrevs och illustrerades av våra bästa författare och illustratörer. Parallellt med folkskolan började vi folkbilda även vuxna. Folkhögskolor, studieförbund och senare också radion fick folkbildande uppdrag för att demokratiskt fostra medborgarna.

David Brooks menar att eftersom detta bildningsideal fått prägla vårt skolsystem känner skandinaver i långt högre utsträckning än andra ett starkt samhällsansvar. En människa som är bildad och kan sin historia och sin litteratur känner en starkare tillhörighet, och därför ett större ansvar, inte bara för sin familj, utan för sin stad och sitt land.

JAG TROR ATT Brooks pekar på något mycket viktigt som vi i Sverige de senaste trettio åren blivit blinda för. I vår iver att marknadsanpassa skolan, vinna Pisaundersökningar och kopiera andra länders utbildningssystem – där utbildningen snarare går ut på att överföra kunskaper som är lätta att mäta i stället för att bilda eleverna – har vi tappat bort det som från början skapade vårt välstånd: vårt bildningsideal. Och som ett direkt resultat av detta skenar olikvärdigheten, det gemensamma ansvaret för samhället bleknar och klasskillnaderna blir större för varje år.

Så kanske är det dags att blicka bakåt för att kunna blicka framåt – och återigen förstå att nyckeln till framgång inte är lätt mätbara svar på ett prov, utan en gedigen bildning av hela befolkningen.

Fakta/Karin Berg är gymnasielärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Hon gör även podden Skolsverige tillsammans med läraren Jacob Möllstam, och bloggar och twittrar under pseudonymen Fröken Bagare.


Artikeln är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 3 2020.

Skolportens magasin nr 3/2020 – ute nu!

Tema: Skolchefens komplexa roll.

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Köp lösnummer av Skolporten i vår webbshop eller läs digitalt i appen som prenumerant! Sök på ’Skolporten’ i App Store eller Google Play

Sidan publicerades 2020-06-02 11:36 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Karin Berg: Olika barn lär sig mer ihop

Redan år 1992 varnade OECD den sittande regeringen för att göra de drastiska marknadsanpassningar i den svenska skolan som man då planerade, skriver Karin Berg, Skolportens krönikör.

Ledare: Rektors svåra roll

Hur ska man som rektor agera när resurserna minskar samtidigt som elevantalet stiger – och skollagen fortfarande måste följas? Moa Duvarci Engman, chefredaktör Skolportens magasin, skriver om rektors pressade situation i senaste numret av Skolportens magasin.

Skolbibliotek 2020 Webbkonferens

Välkommen till årets konferens för skolbibliotek! Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek.

Skolbibliotek 2020

I år går konferensen för Skolbibliotek av stapeln i Stockholm! Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Kommunen backar barnen tillsammans

Ystad kommun, Region Skåne och polisen har inlett ett nära samarbete med namnet ”Backa barnet” för att bli bättre på att upptäcka barn som far illa. Skolchefen Dennis Hjelmström är spindeln i nätet.

Skolbibliotek: ”Viktigt att ha rektors mandat”

Utgå från läroplanen. Samarbeta med lärarna. Kräv rektors mandat. Det är några verktyg för en lyckad skolbiblioteksverksamhet, enligt författaren och samordnaren Sofia Malmberg.

Ledare: Dags för likvärdiga skolbibliotek!

Skolbibliotek kan spela en stor roll för elevers lärande, särskilt när det gäller att höja lågpresterande elevers resultat.

Uppdrag: Att göra skillnad

Skolporten startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Nu fyller Skolporten 20 år!

Skolportens historia

I år är det 20 år sedan Per Reinolf grundade företaget Skolporten.

Stärkta skolbibliotek och läromedel

En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Utredaren ska också föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola. (pdf)

Tillgången till skolbibliotek ska bli mer likvärdig

Alla elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasie- och gymnasiesärskolan ska enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek. Men i dagsläget är tillgången till skolbibliotek långt ifrån likvärdig runtom i landet. En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Gustav Fridolin får i uppdrag att utreda skolbibliotekens framtid

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka skolbiblioteken och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Särskild utredare blir förre utbildningsministern Gustav Fridolin.

Jenny Edvardsson: Vikten av läsning

Allt fler unga läser allt mindre på sin fritid. Därför måste vi se till att det ges tid till läsning, både i skolan och i hemmet. Det finns inte några genvägar, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

Hur kan skolbiblioteken vara en del av skolans digitalisering?

Hej Maria Schedvin, du är skolbibliotekarie på Oxievångsskolan i Malmö och ska föreläsa på Skolportens konferens om skolbibliotek. Vad ska du prata om?

Skolan och valet 2018 – Vad säger forskarna?

Fortbildning för lärare, ökad likvärdighet, mer stöd till skolledare och satsningar på förskolan. Det är några av de viktigaste skolpolitiska punkterna inför valet, menar forskarna. 

Skolbibliotekens roll behöver stärkas

Skolbibliotekens pedagogiska funktion finns inte inskriven i skollagen idag. Därför föreslår Skolverket att regeringen utreder om skollagen kan förtydliga skolbibliotekens roll i skolan. Skolbiblioteken ska vara en integrerad del i undervisningen och skolbibliotekariernas kompetens behöver tas tillvara.

Konferenser

Förändringar av höstens konferenser

På grund av rådande läge övergår flera av höstens konferenser till digitalt format. Du som är anmäld till en fysisk konferens flyttas automatiskt över till webbkonferensen och behåller din plats. Vi kontaktar dig personligen för mer information.

Förändringarna gäller alla konferenser som var planerade att genomföras i september och oktober. Läs mer här.

Fortbildning
Skolporten satsar på digitala konferenser

Skolporten satsar på digitala konferenser

I höst storsatsar Skolporten på digital fortbildning. "Vi tror att vår digitala satsning kommer att komma många i skolan och förskolan till nytta", säger Birgitta Hartzell, Skolportens vd.

Läs hela artikeln
Hör Birgitta Hartzell berätta mer om Skolportens digitala konferenser.
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 4/2020 – ute 11 september

Skolportens magasin

Tema: Specialpedagogik. Större barngrupper och mindre resurser – hur ska specialpedagogiken i förskolan hinnas med? Intervju: Författaren och sfi-läraren Sara Lövestam letar efter kreativiteten – både hos sina elever och i sitt eget skrivande.

Läs mer här
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
Läsårstider
När börjar höstterminen?

När börjar höstterminen?

Vi har samlat hela Sveriges grundskolors läsårstider för 2020/2021.

Hitta din kommun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fjärr- och distansundervisning
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Läs mer
Namn och Nytt

SKR behöver hitta ny chef för skola och arbetsmarknad

Per-Anders Andersson som idag är SKR:s chef för Avdelningen skola och arbetsmarknad ska gå i pension.

Ny förbundsdirektör är utsedd

Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion har tagit beslut att anställa och tillsätta Mats-Peter Krantz som förbundsdirektör.

Erik Renström föreslås bli Lunds universitets rektor

Universitetsstyrelsen har beslutat att föreslå Erik Renström som ny rektor för Lunds universitet 2021 – 2026.

Höganäs får se sig om efter ny utbildningschef

Liselotte Herrlin väljer att som 61-åring gå i pension. Hon har sagt upp sig som utbildningschef och slutar i slutet av februari nästa år.

Lena blir ny rektor för Molla skola och Mörlandaskolan

Ny rektor för Molla skola och Mörlandaskolan i Herrljunga kommun från den fjärde maj är Lena Barber, som närmast kommer från tjänsten som rektor för Innerby förskoleområde.

Skolporten 20 år
Uppdrag: Att göra skillnad

Uppdrag: Att göra skillnad

Skolporten fyller 20 år! Det startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Läs om Skolportens resa sedan starten år 2000.

Läs mer
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Nyhetskategorier
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Chans till Guldäpple

Bäst i Sverige på att använda digitala medel i sin undervisning. Det är kriteriet bakom de tre nomineringarna till Guldäpplet 2020.

Högre särskilt stipendium

Lärarstiftelsen har tilldelat professor emerita Ingrid Carlgren och professor Pernilla Nilsson 2020 års Högre särskilda stipendium. Stipendiebeloppet är på 20 000 kr vardera. De får det för framgångsrika insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området.

Årets finalister till lärarpriset Guldäpplet: Lärare som förnyar lärandet och tar in omvärlden i skola och förskola

Drygt hundra lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2020. Bland dessa har juryn utsett årets finalister, som presenteras i samband med den digitala Bokmässan.

Meet the Global Teacher Prize 2020 Top 50 finalists!

Meet four of our Top 10 Finalists and our Top 50 Finalists for the Global Teacher Prize 2020!

”TrumPeter” prisas för sina pedagogiska musikinsatser

Trumläraren och musikern, Peter ”TrumPeter” Svensson i Karlshamn vann på torsdagen Framtidens Musikpris i kategorin Enastående pedagogisk gärning.

Läs fler