”Kriminella äger skolan och rektorn är rädd”

En rädd rektor, tonåringar som ”äger skolan” och en kriminalitet som flyttar fram positionerna allt mer. Det är vänligt av Miljöpartiet att vilja skydda journalister mer, men när ska regering och riksdag se de offentliganställdas hotfulla arbetsmiljöer? frågar sig författaren och journalisten Nuri Kino i en gästkrönika.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-10-11 09:05 av John Miller


Relaterat

”Oavsett urval blir det kritik”

Reglerna har blivit tydligare, ja. Men rektor Jonas Bergström på Lichrons tekniska gymnasium i Skövde avstår ändå från att bjuda in politiska partier. Läs hela artikeln här!

Kulturskolan ska bli mer jämlik

Ett nytt statlig utvecklingsbidrag på 200 miljoner kronor föreslogs i regeringens kulturskoleutredning. Men bara hälften är med i den proposition som kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) nu presenterar. Läs hela artikeln här!

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. ”Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen,” säger musikläraren Agneta Höglund. Läs hela artikeln här!

Regeringen presenterar nationell strategi för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i dag presenterat en nationell strategi för den kommunala kulturskolan. I strategin föreslår regeringen ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Målet är bland annat att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning. Läs hela artikeln här!

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Det föreslås att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda. Läs hela artikeln här!

The resilience of students with an immigrant background

The Resilience of Students with an Immigrant Background: Factors that Shape Well-being reveals some of the difficulties students with an immigrant background encounter and where they receive the support they need. The report provides an in-depth analysis of the risk and protective factors that can undermine or promote the resilience of immigrant students. (pdf) Läs hela artikeln här!

Nytt projekt ska få hemmasittare till skolan

Från och med hösten inleds ett nytt projekt i Mariestads kommun, där målet är att de elever som inte vill gå till skolan ska få bättre förutsättningar. Läs hela artikeln här!

”Religiösa inslag i skolan begränsar elevers demokratiska rättigheter”

Religiös indoktrinering måste hållas utanför skolan eftersom den berövar barnen sina mänskliga rättigheter. Barnens rättigheter är viktigare än religiösa vuxnas rättigheter i skolan. När religiösa intressen hävdar rätten till företräde framför mänskliga rättigheter är det dags att sätta ned foten. Läs hela artikeln här!

DN frågar: Har du varit med om att prov har läckt i sociala medier?

I förra veckan stals det nationella provet i svenska under ett inbrott i en Stockholmsskola. Skolverket gick först ut med information om att de inte sett någon spridning, men fick senare indikationer på att nationella prov spridits i sociala medier. DN frågar fyra elever: Har du varit med om att prov läckt i sociala medier? Läs hela artikeln här!

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. ”En orsak är de stora grupperna. De står inte ut,” säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. Läs hela artikeln här!

Pisa: Sverige i botten på att utbilda invandrade elever

Gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation på Pisaprovet är större i Sverige än i många andra länder, visar en ny rapport. Samtidigt är studiemotivationen hög bland invandrade elever. Läs hela artikeln här!

”Att säga nej till religiösa friskolor handlar om barnens frihet”

Att säga nej till religiösa friskolor är inte en fråga om förbud, utan om frihet. Frihet för barn att tänka, tro och välja själv, att träffa på barn från olika kulturer och religiösa hemvister, och att lära sig om världsåskådningar och religioner – utan påverkan från familjen och dess sociala gemenskap. Läs hela artikeln här!

Dyrare studentlyor kan spä på segregation

Priset på ettor i flera studentstäder har de senaste åren mer än fördubblats. Nu varnas för utvecklingen. Läs hela artikeln här!

Ny skola ska byggas på Årstafältet

Om fem år ska en ny grundskola för 900 elever i årskurs F-9 stå färdig. Läs hela artikeln här!

”Skolor måste hålla sig till fakta”

Våra skolor behöver hålla sig till fakta och förmedla ett kritiskt förhållningssätt. Det är något som religion kan ses som motsatsen till. Läs hela artikeln här!

Debatt: Så kan kuratorn stötta lärarna

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Ny fokussida
Studie- och yrkesvägledning
  Foto: Warren Wong/Unsplash

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Till Studie- och yrkesvägledning
Aktuella chefstjänster
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolportens magasin
  Nytt nr ute 7 februari!

Tema: Förskola i Skolportens magasin

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste veckan

”Utan goda mattekunskaper blir det inget nytt Spotify”

Svenska elevers matematikkunskaper försämras. För att höja resultaten krävs både hårt arbete och duktiga mattelärare som kan skapa intresse och engagemang, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer och Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, på Matematikens dag. Läs hela artikeln här!

Västeråsrektor får Stora Skolledarpriset

Hans Jakobsson, rektor på ABB:s Industrigymnasium i Västerås är mottagare av Sveriges främsta pris för skolledare, Stora Skolledarpriset. Det delades ut när Nordiska Skolledarkongressen inleddes i Göteborg på tisdagen. Läs hela artikeln här!

Västeråsrektor Sveriges främsta skolledare – ”Som att vinna Guldbollen”

Vinnaren av Stora Skolledarpriset blir Hans Jakobsson, rektor på ABB:s Industrigymnasium i Västerås. Han får det för bland annat för att ha lyckats göra skolan till ett nav för utveckling i regionen. ”Det är ju som att vinna Guldbollen”, säger han själv efter prisutdelningen. Läs hela artikeln här!

‘I was Claire at home, then Mr Birkenshaw the headteacher. It was challenging’

A former Hull principal tells about transitioning at school and her campaign to support transgender pupils and staff. Läs hela artikeln här!

Barn- och utbildningschefen i Mullsjö slutar med omedelbar verkan

Kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson (S) bekräftar att Magnus Wetterqvist slutat och säger att de tillsammans kommit fram till beslutet. Läs hela artikeln här!

Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Konferensen tar bland annat upp: likvärdig bedömning av musikkunskap, musiksalens digitala verktygslåda, elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken och hur du kan skapa ett kreativt förhållningssätt till musikundervisningen. Välkommen!

Läs mer och boka plats