Långt från tråkigt med hållbarhet i hem- och konsumentkunskap

Miljövänlig middag på rotfrukter? Eleverna lär inte möta lektionsupplägget i hem- och konsumentkunskap med jubel. Men måste hållbarhetsfrågor i HKK-undervisningen vara tråkigt?

Sannerligen inte, säger Lisa-Linnéa Flising, lärare i hem- och konsumentkunskap på Leksbyskolan i Partille som istället föreslår rosa pannkakor med rödbetor eller chips av potatisskal. I vår föreläser hon på Skolportens konferens för HKK-lärare om hur frågor kring miljö och hållbarhet kan vävas in i undervisningen.

– När det kommer till hållbarhet i HKK-undervisningen är det lätt att hamna i en rad ”måsten”. Vi måste sluta äta kött, måste förändra vårt beteende. Budskapet känns inte så roligt, en del elever blir provocerade, andra har svårt att se vad det här innebär i praktiken.

Lisa-Linnéa Flising som tror att just detta – att omvandla hållbarhetsfrågor till engagerande undervisning – är en stor utmaning för många HKK-lärare.

– Jag hoppas kunna inspirera och kommer att dela med mig av mina egna erfarenheter, tips och idéer, kanske om hur ett lektionsupplägg kring just rotfrukter skulle kunna se ut!

Du kan lyssna på Lisa-Linnéa Flising på Skolportens konferens om Hem- och konsumentkunskap 2019:

Konferensen berör bland annat:

  • Matmyter och matlarm – var kommer de ifrån?
  • Den systematiskt planerade läraren – bedömning!
  • Hjälp dina elever med en livsförändrande ekonomisk möjlighet
  • Tydliggörande pedagogik! HK-undervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv
  • Skuldkollen – kunskap för livet om pengar och skulder!
  • Förnyad undervisning om mattraditioner – en lesson study
  • Ämnesdidaktik – konsten att undervisa i HK
  • Hållbarhet utan pekpinnar!

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2019-02-06 16:12 av Hedda Lovén


Relaterat

Hem- och konsumentkunskap, 7-8 maj i Stockholm

Årets konferens för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Med föreläsningar om bl.a. bedömning, ekonomiundervisning, HK-undervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt didaktiska spörsmål unika för just HK erbjuder konferensen dig möjlighet att utvecklas i dina ämneskunskaper och få viktig didaktisk inspiration.

Idrott och hälsa, 2-3 april i Stockholm

Vårens konferens för lärare i idrott och hälsa tar upp ämnen som betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i idrott och hälsa, nya perspektiv på lärande i friluftsliv, att motivera när motivation saknas samt frågan om träning alltid är bra för elevers kroppsuppfattning. Välkommen!

Mer bullar än mat i hem- och konsumentkunskap i särskolan

Hem- och konsumentundervisningen i särskolan handlar mest om bak av bullar och betydligt mindre om enklare matlagning som hade gynnat elevgruppen. Albina Granberg finner dels strukturella orsaker till att bullbak går före mat men också att lärarna tycker synd om eleverna.

Sociala medier viktig kunskapskälla i hälsofrågor för unga

För ungdomar är sociala medier en viktig kunskapskälla i hälsofrågor. Källkritik är därför högst relevant även i hem- och konsumentkunskap, menar forskare Christopher Holmberg.

Låg status hinder för hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap har fått ett bredare kunskapsinnehåll genom att hållbarhetsfrågor numera ingår i ämnet. Men brist på tid och resurser gör det svårt att få till i verkligheten, visar Emmalee Gissleviks forskning.

Brist på reflektion bland lärare i hem- och konsumentkunskap

Lärare i hem- och konsumentkunskap reflekterar sällan kring mathygieniska frågor, de lär ut kunskaper men förklarar inte varför. På så vis blir det inget lärande på djupet för eleverna, säger Marie Lange som forskat i ämnet.

Köttets makt stark i hem- och konsumentkunskap

Krocken mellan fysisk hälsa och kulturell bakgrund i relation till mat är tydlig men outtalad i ämnet hem- och konsumentkunskap. Lärarna borde belysa konflikten och låta eleverna diskutera ämnet, tycker Ingela Bohm.

Olika förutsättningar för att nå målen i hem- och konsumentkunskap

Fristående grundskolor har i lägre grad lokaler ämnade för hem- och konsumentkunskap. Elever i grundskolan får därmed inte likvärdiga förutsättningar att nå målen i ämnet, konstaterar Cecilia Lindblom i sin avhandling.

Gymnasieavhopp är kostsamma både för elev och samhälle

Nedslående statistik från SCB visar att så många som var tredje elev inte avslutar sin gymnasieutbildning. Något som riskerar att resultera i ökade samhällskostnader och begränsade valmöjligheter för individen. I Karlstad arbetar man aktivt med att öka elevernas kunskap inför gymnasievalet så att det från första början ska kännas rätt.

Här demonstrerar de mot nedskärningar i skolan

Efter åratal av åtstramningar av skolans resurser samlas lärare, elever och föräldrar utanför kommunfullmäktige i Sigtuna för att demonstrera. ”Vi blir tröttare och tröttare och jag tycker att det är nog nu”, säger Sofia Olofsgård, en av lärarna på plats.

Skapande skola ses över för att kunna nå fler barn och unga

Statens kulturråd har i dag fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av hur Skapande skola kan utvecklas för att nå fler och nya grupper av barn och unga. Kulturrådet ska även se över orsakerna till att mindre kommuner och friskolor inte söker medel i samma utsträckning. Kulturrådet ska redovisa uppdraget senast den 30 november i år.

Icke folkbokförda britters fortsatta rätt att gå i svensk skola

Vid ett avtalslöst utträde kommer de barn och ungdomar som med anledning av Storbritanniens medlemskap i EU har haft rätt till utbildning till följd av EU-rätten, som inte är folkbokförda i Sverige och som inte omfattas av någon undantagsbestämmelse omedelbart att förlora sin rätt till utbildning enligt skollagen. Regeringen har därför fattat beslut om ändringar i skolförfattningarna så att dessa barn och ungdomar under en övergångsperiod om ett år ska kunna få fortsatt rätt till utbildning enligt EU-rätten.

”Ödesfråga att förbundet tar ledningen i arbetsmiljöarbetet”

Allt fler frågar sig vad facken gör åt att lärare blir sjuka till följd av nedskärningarna på skolan. Ja, vad gör Lärarförbundet? Vi måste täten i kampen för arbetsmiljön, skriver ordförande och huvudskyddsombud i 58 lokalavdelningar.

Tillsyn utifrån individärenden – statistik över anmälningar och beslut 2018

Vem som helst kan lämna in klagomål till Skolinspektionen och BEO om upplevda missförhållanden i skolan eller förskolan. Under 2018 kom det in 5 090 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan. Det är en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd de har rätt till. (pdf)

Fritidsledare – en alltför dold yrkesgrupp i skolans värld

Fritidsledarna är kittet i skolan – mellan lärare, elev och andra konstellationer. Ändå saknar fritidsledarna en plattform i skolans organisation. Vi kräver därför att de får tydliga uppdrag som sam stämmer med deras yrkeskompetens, skriver styrelsen för fritidsledarskolorna.

”Brist på respekt försvårar för lärare i förorten”

Som lärare i en av Stockholms förorter har vi blivit ifrågasatta för att vi inte tillhör rätt kultur. Detta skapar låsta positioner där många ser sig som ”offer” mot oss med svensk bakgrund, skriver lärarna Annelie Danlind Brash och Jonathan Brash på DN.Åsikt.

Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Specialpedagogik 2019
  Konferensen ges i Sthlm & Gbg våren 2019

Specialpedagogik 2019

Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.

Läs mer och boka plats
Ny fokussida
Demokrati och källkritik

Demokrati och källkritik

Här samlar vi utvalda nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik, samt tipsar om lektionshandledningar och annat material som du kan ha nytta av som lärare och skolledare.

Till fokussidan
Fördjupning
Temabrev: Dyslexi

Temabrev: Dyslexi

Missade du vårt fullmatade temabrev om dyslexi? Här kan du läsa ikapp!

Tema: Dyslexi
Mest läst senaste veckan

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. De 18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter som presenteras i handlingsplanen utgår från den samlade behovsbilden och har formulerats av SKL. (pdf)

Allt fler ingripanden – sex svenska skolor stängdes

Antalet skolor med så allvarliga brister att Skolinspektionen gjort skarpa ingripanden, som att stänga skolor, har ökat. Myndigheten ser hur klyftorna mellan skolor växer, då de med störst utmaningar har svårast att rekrytera lärare.

Från plan till verkstad – #skolDigiplan

Skolväsendet står inför olika utmaningar för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Den nationella handlingsplanen pekar på flera nödvändiga insatser av nationell karaktär.

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Rektor i Huddinge utsedd till årets chef

Annie Lööf, Oscar Zia och Nyamko Sabuni. Men det var en gymnasierektor från Huddinge som var den stora stjärnan när tidningen Chefs årliga gala gick av stapeln på Grand Hôtel.

Årets Chef 2019: Stefan Vilkman

Modigt, strategiskt och med en tydlig vision leder han elever och personal på Östra gymnasiet i Huddinge. Rektor Stefan Vilkman har tagit det moderna ledarskapet in i skolvärlden med lysande resultat. Själv menar han att han leder genom andra. Därför är han också Årets Chef 2019!

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundbergpris

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får priset för sin mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

”Politikerna måste vara modiga”

3 frågor till Hamid Zafar, tidigare rektor vid Sjumilaskolan i Göteborg, utsedd till Årets svensk av nyhets­magasinet Fokus.

Linda Forssén är årets skolledare

Applåderna från 300 skolledare ville aldrig ta slut när Linda Forssén, rektor i Trollhättan, tog emot priset ”Årets Skolledare” vid Skolledargalan på Berns i Stockholm.

Läs fler