Ledare: Utveckla undervisningen

Moa Duvarci Engman. Foto: Johan Marklund

LÄRARBRISTEN KAN INTE utbildas bort. Fram till år 2031 är det totala rekryteringsbehovet av lärare alarmerande stort: 187 000 heltidstjänster, enligt nya siffror från Skolverket. För att lyckas nå myndighetens mål om behöriga lärare behövs det 55 procent fler nya studenter på lärarutbildningarna – vilket är en svår, för att inte säga omöjlig, ekvation.

Det finns ingen enkel lösning på lärarkrisen. Men något som skulle kunna bidra till att göra läraryrket mer attraktivt, både för att behålla och för att attrahera nya lärare, är att förbättra arbetsmiljön. Det kan exempelvis ske genom att lärarna avlastas så att de får större möjlighet att fokusera på undervisningen.

Under skolkonferensen ResearchED i Haninge kommun förra månaden hamnade jag under lunchen vid samma bord som en av talarna. Han pekade på att läraryrket är så skiftande att det på många sätt är lika oförutsägbart som att arbeta på akutmottagningen på sjukhus.

Om lärare ges tid och utrymme för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare – och i samverkan med forskare – tror jag att det kan ha stor betydelse för såväl arbetsmiljön som undervisningen. Utbildningen i skolan ska också som bekant vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, något som är unikt ur ett internationellt perspektiv.

Men hur kan forskning och praktik samverka på bästa sätt? Läs mer i nya numret av Skolportens magasin med tema: Skola på vetenskaplig grund.

Moa Duvarci Engman, chefredaktör Skolporten
moa.engman@skolporten.se


Missa inte nya numret av Skolportens forskningsmagasin – ute nu!

Tema: Skola på vetenskaplig grund.

PROVA PÅ-PRIS

Inte prenumerant? Just nu 2 nr för 99 kr (enbart för nya prenumeranter)

TIPS! Du kan även köpa lösnummer i appen Skolporten – 75 kr för nya nr, 20 kr för äldre nr! 

I appen läser du alltid bilagan Pedagogisk forskning utan kostnad! Ladda ner appen i App Store eller Google Play

Sidan publicerades 2018-04-10 15:49 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elevhälsa, 19-20 sept i Stockholm

Ledord i arbetet med en fungerande elevhälsa är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande

Specialpedagogik för gymnasiet, 17-18 sept

Specialpedagogisk kompetens gör skillnad i gymnasiet! Nu anordnar Skolporten en specialpedagogisk konferens som riktar sig till dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Du spelar en avgörande roll för många elever och det är viktigt att du får ta del av både aktuell forskning och praktiska exempel inom området. Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

Regeringen utreder statligt finansierad grundskola

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen. ”Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola”, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal- inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Här är skolan där mobiler är förbjudna

En mobilfri zon- det är vad Nils Holgerssonskolan satsar på. Eleverna är förbjudna att använda sina telefoner under skoltid, alla medhavda mobiler måste lämnas in på morgonen.

Svårt att få tag i studentbostäder även i år

I år är det lika svårt att få tag i en studentbostad som förra året. Anledningen är det stora söktrycket till högskolan.

Yazel och Natsuda går i skolan på sommarlovet

Mindre grupper och lärare som har tid att hjälpa till gör att det blir lättare att plugga upp mattebetygen. Det tycker Yazel Karan och Natsuda Puechtonglang som går i sommarlovsskola på Fittjaskolan i Botkyrka.

Höga löner lockar lärare till sommarlovsskolan

Flera kommuner i Stockholms län har svårt att hitta lärare som vill jobba på lovskolorna. I Norrtälje har man lyckats tack vare ett saftigt lönepåslag.

Moderaterna vill göra lovskolan obligatorisk för elever

Kommuner har svårt att få de elever som riskerar att inte klara gymnasiebehörighet att läsa upp betygen i lovskolan. Nu vill Moderaterna göra den obligatorisk för elever från årskurs sex.

Varför är informationen om skolvalet så dålig?

Trots det rekordstora antalet elever i friskolor så är det alltjämt många som inte känner till att man kan välja skola. Ett välgrundat skolval kräver att det finns bra informationsunderlag om skolorna, skriver Ulla Hamilton, vd friskolornas riksförbund.

KI-rektor misstänks själv för forskningsfusk

Efter att en rad forskare har fällts för forskningsfusk vid Karolinska institutet (KI) i sviterna av Macchiariniskandalen riktas nu misstankar mot rektorn Ole Petter Ottersen själv. Det var KI som utförde granskningen som fällde de sju forskarna.

Politikerna ställs till svar för gifter i skolmaten

Giftfri, näringsrik och vällagad skolmat blir billigare för kommunen i längden, det hävdar Bosse Ottosson, studiecirkelledare för ”Kräsen konsument”.

”Gymnasielagen visar på svagheter i det svenska systemet”

”Problemet som uppstått gäller de 9 000 afghaner som fått avslag på sina asylansökningar men av riksdagen fått en ny möjlighet. Men så händer något unikt. En förvaltningsdomstol i Malmö vägrar att tillämpa lagen”, skriver statsvetaren Jan Strid.

Svårt för kommuner att ordna obligatorisk sommarlovsskola

Enligt en ny lag måste kommuner ordna lovskola för de elever i åttan och nian som riskerar att inte klara betygen. Men många av Stockholms kommuner har svårt att få lärare och elever till sommarskolan.

Har regeringen glömt utbildningsmålet?

”Kunskap och utbildning för hållbar utveckling ska främjas” står det i regeringens handlingsplan för Agenda 2030. Men var finns regeringens åtgärdsförslag?, undrar representanter för Uppsala Universitet, Folkbildningsrådet, Naturskyddsföreningen, och Världsnaturfonden.

Hammarö kommun riskerar vite

Hammarlundens skola måste förbättra ventilationen i klassrummen. Annars riskerar kommunen ett vite på 150.000 kronor. Det beslutar Arbetsmiljöverket efter att ha utrett en anmälan från ett skyddsombud.

Konferenser
Annonsera hos oss
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fokus
För dig som arbetar inom vuxenutbildningen

För dig som arbetar inom vuxenutbildningen

Nu finns en fokussida där vi samlar allt som rör vuxenutbildning. Materialet omfattar forskning, nyheter, rapporter, reportage, fortbildning och mycket mer.

Besök fokussidan om vuxenutbildning
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Ny fokussida
Moderna språk

Moderna språk

Här samlar vi nyheter, debatt, forskning och rapporter om moderna språk.

Till moderna språk
Mest läst senaste veckan

Fem fördelar med mer språk i skolan

”Vi är, likt Skolverket, övertygade om att satsningar på språkinlärning är en god investering med flertalet positiva effekter för Sverige. Vi hoppas därför att regeringen följer Skolverkets rekommendationer”, skriver sex debattörer.

Sigfrid: Utan ordning ingen kunskap

Det ökande skolket är ett uttryck för skolans sjunkande status. Samtidigt minskar arbetsron i klassrummen. Det är dags för skolorna att införa nolltolerans mot oordning, skriver Karl Sigfrid.

Fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan

Detta uppdrag ersätter det av regeringen beslutade uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2015/05783/S).

Debatt: Skola och vård måste samverka för att stärka barns livschanser

Den enskilt viktigaste faktorn för att stärka barns livschanser är att de får förutsättningar att lyckas i skolan. Alltför ofta klarar inte samhället möta behoven av stöd hos de barn för vilka rätt insatser skulle betyda allra mest. Ofta beror det på en oförmåga att samarbeta mellan sjukvård och skola och brister i samordningen, skriver Helena Holmberg (L).

Solskyddskontroll på förskolor ska minska risken för hudcancer

Förskolebarn spenderar mycket av sin tid utomhus. Därför behövs ett bra solskydd och en utförlig planering av miljön där barnen är, anser Miljökontoret. Målet är att minska barnens exponering för skadlig UV-strålning, samt att minska risken för hudcancer längre fram i livet.