LO vill se större satsning på fritids

LO vill satsa på fritids – bland annat genom fler anställda, slopad avgift och att alla ska ha rätt till fritids. Dessutom vill de att samtlig personal ska ha pedagogisk utbildning för att arbeta med barn. Det skriver LO-ledningen på DN Debatt.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2018-01-29 09:52 av John Miller


Relaterat

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan

Syftet med Skolinspektionens granskning är dels att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra. Dels har granskningen också kunnat identifiera framgångsfaktorer och visa exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar hög kvalitet. (pdf) Läs hela artikeln här!

Likvärdighetsproblem i förskolan tydliga efter tre års granskning

Det finns betydande kvalitetsskillnader i förskolans pedagogiska uppdrag vilket är ett likvärdighetsproblem. För högre kvalitet behövs både styrning och pedagogisk ledning som tydligare tar ett grepp om helheten i förskolans uppdrag – såväl lärande som omsorg. Det är en av slutsatserna när vi lämnar vår slutrapport om förskolan. Läs hela artikeln här!

Engelska skolan har fördubblat elevantal

Internationella Engelska Skolan, IES, har funnits i Umeå sedan hösten 2015 och redan har de fått motta priser för sin kvalitet. ”Vi har barn som står i kö för att få börja hos oss och vi undersöker just nu möjligheten att expandera”, säger Robb Cayford, rektor på skolan. Läs hela artikeln här!

Orimligt tvinga in friskolorna i offentlighetsprincipen

Idag har regeringen offentliggjort den lagrådsremiss som säger att fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Friskolornas riksförbund betonar att det kommer att innebära en kraftig administrativ börda för de fristående skolorna, till ingen nytta. Läs hela artikeln här!

Rekordmange elever går på privatskole

I fjor gikk 23.817 norske elever på privatskoler, det høyeste tallet noensinne. Det tilsvarer 3,76 prosent av elevmassen. Läs hela artikeln här!

Privatskoler specialiserer sig for toppen eller bunden

Privatskolernes formand stiller spørgsmål ved, om der er evidens for, at blandede skoler, hvor høj møder lav, giver en bedre sammenhængskraft og en bedre forståelse for hinanden. Läs hela artikeln här!

Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor

I lagrådsremissen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska också gälla hos enskilda som godkänts som huvudmän för fristående skolor. (pdf) Läs hela artikeln här!

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA. ”Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet”, säger vägledaren Sara Nordström. Läs hela artikeln här!

Statsbidrag för läxhjälp räcker inte till alla

Pengarna räcker inte till alla skolhuvudmän som sökte statsbidrag för läxhjälp. Skolverket har tvingats prioritera fördelningen utifrån elevernas studieresultat. Engelska skolan som de två senaste åren fått full utdelning tillhör de som blir helt utan. Läs hela artikeln här!

Skolpolitik lockar Skolvärldens läsare

Skolfrågor ligger ofta i topp av de frågor som väljarna anser är viktigast. Skolvärldens läsare är inget undantag – det berör ju faktiskt deras vardag. Läs hela artikeln här!

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan. ”Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen”, säger gymnasieminister Anna Ekström (S). Läs hela artikeln här!

Skolministeriet : Barnskötare – ett yrke på undantag?

Säffle kommun är en av många kommuner som har haft målet att alla som jobbar i förskolan ska vara förskollärare. Barnskötare har inte kunnat få fasta tjänster och när barngrupper har krympt så har det varit barnskötarna som fått gå. Men stor brist på förskollärare har nu tvingat politikerna att tänka om. Nu finns istället planer på att utbilda barnskötare. Är barnskötarna bara en nödvändig utfyllnad när det råder brist på förskollärare? (webb-radio) Läs hela artikeln här!

L vill kunna stänga av elever snabbt

Liberalerna vill att skollagen skärps så att elever som framför dödshot eller begår andra allvarliga brott i skolan snabbt kan stängas av. Läs hela artikeln här!

Förslag: Fritt fram att granska privata skolor

Regeringen har skickat in en lagrådsremiss som gäller ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Man vill att offentlighetsprincipen även ska börja gälla i alla fristående skolor. Det skulle innebära att vem som helst kan begära ut dokument och handlingar från privata skolor på samma sätt som man i dag kan göra från kommunala. Läs hela artikeln här!

Year-round meals plan to tackle ‘holiday hunger’ of school pupils

A Scottish council is planning to provide school meals 365 days a year to children from low income families. Läs hela artikeln här!

Två paket för att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning

Regeringen vill att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning och föreslår därför en rad förbättringar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Förslagen i lagrådsremissen handlar till stor del om ett ökat fokus på helheten i elevens utbildning och tydligare krav på introduktionsprogram. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Ny fokussida
Studie- och yrkesvägledning
  Foto: Warren Wong/Unsplash

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Till Studie- och yrkesvägledning
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolportens magasin
  Nytt nr ute 7 februari!

Tema: Förskola i Skolportens magasin

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste veckan

Heja elevhälsa!

En ”Visättraanda” har sakta men säkert byggts upp hos eleverna på Visättraskolan i Huddinge kommun, i och med storsatsningen på elevhälsa och rastverksamhet. Läs Skolportens reportage från skolan.

Här är skolan där kränkningarna minskat med 80 procent

Åvestadalsskolan i Krylbo har precis som många andra skolor problem med kränkningar av olika slag. Men skolan har hittat sätt att vända utvecklingen. Läs hela artikeln här!

Hör rektorns tre tips för att motverka kränkningar

Med tydliga regler och lika tydliga konsekvenser har Åvestadalsskolan lyckats minska kränkningarna med 80 procent. Här kan du höra rektor Björn Lidéns tre bästa tips för att motverka kränkningar och öka respekten på skolan. Läs hela artikeln här!

Omöjliga betygskrav: Övertro på särskilt stöd

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna. – Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri. Läs hela artikeln här!

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag. Läs hela artikeln här!

Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Konferensen tar bland annat upp: likvärdig bedömning av musikkunskap, musiksalens digitala verktygslåda, elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken och hur du kan skapa ett kreativt förhållningssätt till musikundervisningen. Välkommen!

Läs mer och boka plats