Musikskapande stärker elever med särskilda behov


Per Nylén

Hallå där, Per Nylén, förskollärare, musikpedagog och låtskrivare. Du kommer att tala på Skolportens konferens Musik för grundskolan.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Föreläsningen kommer att handla om musikprojektet på Sjöstadsskolan i Stockholm som startade 2014 som en del av elevhälsan för elever med särskilda behov. Det har varit framgångsrikt och man kan i utvärderingar se att det har gett mycket positiva klanger, inte bara i musiken eleverna skapat, utan också vad gäller deras välbefinnande och motivation som i sin tur ger effekt på det övriga skolarbetet.

– Jag kommer att gå igenom hur jag och eleverna arbetar med musikprojektet, pedagogiken och mina slutsatser. Jag kommer även att visa hur vi jobbar med digital inspelningssetup med högtalare, keyboard och ljudkort. Konferensdeltagarna kommer förstås också att få lyssna på några exempel på den fantastiska musik som eleverna har skapat på lektionerna.

Varför är just skapande av musik en så bra metod för att stärka barns hälsa och mående?

– Det är allmänt känt att musik har en stor inverkan på människan och är något centralt hos de flesta av oss. Vi trivs med att lyssna och skapa musik. Musik är någonting som händer när eleverna själva får trycka fram ljud, tempo och rytmer. Jag jobbar mycket med improvisation och vartefter väver jag in mer och mer kunskap. Plötsligt har barnen lärt sig grunderna för musikskapande. Det handlar också mycket om att det finns en tydlig början och ett slut, och att de får skapa en egen produkt. När låten är färdig så kan man göra en ny låt som sedan följs av flera. Eleverna får känna att de lyckas och får i många fall en identitet som låtskrivare. Många blir glada, upplyfta och känner att skolan är bra därför att musikprojektet finns där.

 –  Den springande punkten för många av de här eleverna är att de upplever att de har svårt att lyckas i skolan och att den inte är till för dem. Skolan är ju lite elitiskt på så sätt att elever snabbt ska lära sig och helst vara duktiga. Är man då av olika anledningar inte med där, så kan musikprojektet komma in och genom det kan jag sedan säga till mentorer och vårdnadshavare, ”Vänta nu, den här eleven är superbra på musik”. Barnen får känna att de kan lyckas och är bra på någonting. Vi har gjort studier som visar att musikprojektet gör skillnad för dessa elever och det resulterar i en starkare självkänsla och motivation hos eleven.

Finns det något som överraskat dig med musikprojektet?

– Den relationella aspekten har nog överraskat mig mest, att jag som pedagog har betytt så mycket för många av eleverna. Och att musikprojektet har en så stor betydelse för dem liksom deras stora engagemang. Om jag vid något tillfälle tvingats ställa in en lektion kan eleven senare i kön till skolmatsalen komma fram och säga, ”Hallå, var var du någonstans igår!? Mitt musikprojekt är jätteviktigt!”.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

–Jag önskar att min föreläsning får deltagarna att bli inspirerade att jobba enligt modellen och kanske komma på alternativa arbetssätt med musik för att hitta anpassningar till de elever som behöver det allra mest. Det gäller ju elever som inte vill komma till skolan eller på lektioner eller upplever skolan som meningslös. Här kan musikprojektet komma in och förändra elevers bild av sig själva och skolan på ett positivt sätt.

Av John Miller

Du kan lyssna till Per Nylén på Skolportens konferens Musik för grundskolan den 24-25 mars!

Konferensen berör bland annat:

  • Positionering i musikklassrummet – utmana normer och traditionella könsmönster!
  • Att arbeta med digital audio workstation, DAW, i klassrummet.
  • Inkludering för att möta alla elever i musikundervisningen.
  • Sjung igång – workshop i sång!
  • Jojk – lär dig mer om samisk musikkultur.
  • Vad och hur sjunger vi egentligen med eleverna, och varför?
  • Så vårdar du lärarrösten – logopedens bästa verktyg.
  • Digitalt musikskapande som en del av elevhälsoarbetet.

Sidan publicerades 2022-01-11 08:39 av John Miller


Relaterat

Musikpedagoger vill ge insikt i musikens förmåga att berika livet

Musikpedagoger tar ett stort ansvar för elevernas personliga förhållande till musik. Det visar Cecilia Björks forskning om vad musikpedagogerna anser är viktigt i musikundervisningen.

Sång i undervisningen starkt kopplad till mod

Att sjunga är att våga och något som följaktligen kräver mod. Det är både elever och lärare överens om, visar Linn Hentschel i sin avhandling om sång i musikundervisningen.

Musikprojektet ökade elevernas känsla av sammanhang

Musikläraren Anders Kedhammar har dokumenterat sitt utvecklingsarbete om hälsofrämjande skolutveckling - ett projekt som syftade till att minska elevernas stress och förbättra gemenskapen. I formen av ett musikprojekt fick eleverna en utökad känsla av mening och sammanhang i skolan.

När intryck och uttryck gör avtryck – ”Det måste vara poesi”

Helena, Marie och Kerstin arbetar tillsammans på Flohem förskola. Efter en lärarvisning på Dunkers kulturhus i Yoshio Nakajimas utställning bestämde de sig för att fördjupa det kreativa arbetet med sina 2-4åringar. Projektet ”Samskapa avtryck” har satt spår hos både pedagoger och barn.

Han brinner för moderna språk

När moderna språk nämns i media handlar det ofta om att allt färre elever läser till exempel tyska och franska. Fernando López Serrano, gymnasielektor i moderna språk på Malmö latinskola och doktor i språkdidaktik, startade en språkolympiad för att öka intresset för moderna språk och för att bygga broar mellan grundskolan och gymnasiet. (webb-radio)

”Skolministerns nya yrkesskola – ett hot mot grundskolan?”

Skolministern har öppnat för en ny typ av yrkesskola. Det ska bli en yrkesskola med mycket tydligare praktisk inriktning och mindre av teori, där det som hon kallar ”de här teoretiska kunskaperna från grundskolan” inte blir lika viktiga. Det sista är viktigt eftersom det frångår den mer allmänna skrivningen i Tidöavtalet. Där finns ett stycke om en ny yrkesutbildning med, men det står inget om att den ska rikta sig till elever utan gymnasiebehörighet. Det är illavarslande, skriver Johan Enfeldt i LO-bloggen.

”Varför behöver många skolor göra besparingar?”

Den senaste tiden har jag fått ett stort antal frågor från media om besparingar i skolan. Vad är det som gör att kommuner behöver göra nedskärningar? Det skriver Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.  

Männens inträde i kvinnodominerade yrken sackar efter

En ny ESO-rapport visar att könssammansättningen i utbildningsväsendet och i arbetslivet på en övergripande nivå har blivit jämnare. Men fortfarande finns vissa utbildningar och yrken som starkt domineras av ett kön och där det mönstret snarare har förstärkts.

”Löjeväckande att alla ansvariga skyller ifrån sig om nedskärningarna”

Göteborgs högst ansvariga politiker skriver att det inte är barnen som ska betala för krisen. Ändå kommer de att få göra just det. De skriver att de delar lärarnas, elevernas och föräldrarnas oro. De skriver att vi måste göra uppoffringar, men att det inte är barnen som ska betala för det. Ändå kommer de att få göra just det, skriver läraren HP Tran.

Ny undersökning: Nedskärningarna hotar elevernas möjligheter att nå målen

En majoritet av rektorerna kommer behöva genomföra besparingar som de befarar påverkar barnens och elevernas möjligheter att nå målen. Endast fem procent svarar att kommunerna säkerställer tillräckligt med resurser till extra anpassningar och särskilt stöd för de barn och elever som har behov av det. Det visar ny statistik från Sveriges Skolledare som presenteras idag.

Ny undersökning: Varannan lärare vill avskaffa betyget F

Nästan varannan högstadielärare vill avskaffa F-betyget. Var fjärde har utsatts för påtryckningar från sin chef som går ut på att de ska undvika att sätta betyget F. Det visar en ny undersökning.

”Lyssna på lärarna när skolor byggs”

Skollokalerna ska vara snygga och moderna – men de är inte pedagogiskt anpassade. ”Det ska se ut som och kännas som att man arbetar i ett modernt kontorslandskap för miniatyrvuxna”, skriver HP Tran.

”Du vill inte ha åtgärderna som får gängen att sluta växa”

Det räcker inte att bura in unga som har gjort sig skyldiga till allvarliga brott. Om återväxten till gängen ska strypas måste det byggas lägenheter i villaförorter, skapas gräddfiler till bup och satsas multum på skolor i utsatta områden.

Gewarges Odisho förlorade ett år på grund av Yrkesgymnasiets brister

När SVT granskade friskolebranschen 2011 var Gewarges Odisho elev på byggprogrammet på Yrkesgymnasiet i Huddinge/Stockholm. Han var en av de som behövde gå om ett läsår på grund av att undervisningen inte höll måttet på den nyöppnade skolan. Tolv år senare träffar vi honom igen.

Skäggetorpsungdomar pratar i riksdagen: ”Skolsystemet behöver förändras”

17-åriga Mozan Ahmed har ett förslag till politikerna i riksdagen. Hon vill göra det lättare för tonåringar som nyligen kommit till Sverige att klara gymnasiet. Snart åker hon och ett gäng ungdomsledare från Skäggetorp i Linköping till riksdagen för att berätta om sina idéer.

”Lärandet på fritids sker inte i det tysta”

Det finns en fara när vi hamnar i konversationer som ”Oj, här var det barn överallt, jag vill inte vara inne för det är sådan hög ljudnivå” eller ”Vi stänger det här rummet på fritids för det blir så rörigt när vi ska städa”, skriver läraren i fritidshem Sofia Grimm.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan
  Kristina Bähr. Foto: Magnus Aronson

Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan

Läs Skolportens intervju med Kristina Bähr, chefshandledare, barnläkare och författare. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i fokus och kommer att tala om resilient ledarskap i skolan.

Läs mer och boka din plats!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Utmärkelser

Svenska Akademien prisar Hammarkullsskolans svensklärare och skolbibliotekarie ”Det känns overkligt”

Varje år utser Svenska Akademien årets svensklärare och årets skolbibliotekarie. I år går prisen till två medarbetare på Hammarkullsskolan i Göteborg – Marika Abrahamsson, svensklärare och Jonna Bruce, skolbibliotekarie.

Svenska Akademiens bibliotekariepris 2023

Jonna Bruce, Hammarkullsskolan och Lillemor Åkerman, Varbergs bibliotek är mottagare av Svenska Akademiens bibliotekariepriser för år 2023.

Minikockar tar över i köket: ”Jättestolta”

En spännande utlottning en gång i veckan – med ett åtråvärt pris: Vinnarna ta på sig kockmössor och förkläden. Sedan tar de över köket på förskolan Pärlan i Vårby och fixar mellanmål till kompisarna. Och det finns flera vinningar med minikockarna.

Läs fler
Namn och Nytt
Ny rektor på Katarina södra skola

Naiyya Westberg är ny rektor på Katarina södra skola. Hon har bland annat arbetat på förskolor, Språkcentrum och Johannes skola tidigare.

Ny riksförening bildad: Sveriges Skolledare Academedia

Under ett historiskt möte i veckan bildades den nya riksföreningen för Sveriges Skolledare Academedia. Föreningen kommer att representera skolledare i alla skolformer inom koncernen. Ordförande för den nya riksföreningen är rektor Satu Harnesk.

Lärarfacksordförandena konkurrerar om fortsatt förtroende

Om ett år väntar den första ordinarie kongressen för det nybildade lärarfacket. Under övergångsperioden har förbundet två ordförande och båda har meddelat att de kandiderar till det första valet av ordinarie ordförande.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier