Musikskapande stärker elever med särskilda behov


Per Nylén

Hallå där, Per Nylén, förskollärare, musikpedagog och låtskrivare. Du kommer att tala på Skolportens konferens Musik för grundskolan.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Föreläsningen kommer att handla om musikprojektet på Sjöstadsskolan i Stockholm som startade 2014 som en del av elevhälsan för elever med särskilda behov. Det har varit framgångsrikt och man kan i utvärderingar se att det har gett mycket positiva klanger, inte bara i musiken eleverna skapat, utan också vad gäller deras välbefinnande och motivation som i sin tur ger effekt på det övriga skolarbetet.

– Jag kommer att gå igenom hur jag och eleverna arbetar med musikprojektet, pedagogiken och mina slutsatser. Jag kommer även att visa hur vi jobbar med digital inspelningssetup med högtalare, keyboard och ljudkort. Konferensdeltagarna kommer förstås också att få lyssna på några exempel på den fantastiska musik som eleverna har skapat på lektionerna.

Varför är just skapande av musik en så bra metod för att stärka barns hälsa och mående?

– Det är allmänt känt att musik har en stor inverkan på människan och är något centralt hos de flesta av oss. Vi trivs med att lyssna och skapa musik. Musik är någonting som händer när eleverna själva får trycka fram ljud, tempo och rytmer. Jag jobbar mycket med improvisation och vartefter väver jag in mer och mer kunskap. Plötsligt har barnen lärt sig grunderna för musikskapande. Det handlar också mycket om att det finns en tydlig början och ett slut, och att de får skapa en egen produkt. När låten är färdig så kan man göra en ny låt som sedan följs av flera. Eleverna får känna att de lyckas och får i många fall en identitet som låtskrivare. Många blir glada, upplyfta och känner att skolan är bra därför att musikprojektet finns där.

 –  Den springande punkten för många av de här eleverna är att de upplever att de har svårt att lyckas i skolan och att den inte är till för dem. Skolan är ju lite elitiskt på så sätt att elever snabbt ska lära sig och helst vara duktiga. Är man då av olika anledningar inte med där, så kan musikprojektet komma in och genom det kan jag sedan säga till mentorer och vårdnadshavare, ”Vänta nu, den här eleven är superbra på musik”. Barnen får känna att de kan lyckas och är bra på någonting. Vi har gjort studier som visar att musikprojektet gör skillnad för dessa elever och det resulterar i en starkare självkänsla och motivation hos eleven.

Finns det något som överraskat dig med musikprojektet?

– Den relationella aspekten har nog överraskat mig mest, att jag som pedagog har betytt så mycket för många av eleverna. Och att musikprojektet har en så stor betydelse för dem liksom deras stora engagemang. Om jag vid något tillfälle tvingats ställa in en lektion kan eleven senare i kön till skolmatsalen komma fram och säga, ”Hallå, var var du någonstans igår!? Mitt musikprojekt är jätteviktigt!”.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

–Jag önskar att min föreläsning får deltagarna att bli inspirerade att jobba enligt modellen och kanske komma på alternativa arbetssätt med musik för att hitta anpassningar till de elever som behöver det allra mest. Det gäller ju elever som inte vill komma till skolan eller på lektioner eller upplever skolan som meningslös. Här kan musikprojektet komma in och förändra elevers bild av sig själva och skolan på ett positivt sätt.

Av John Miller

Du kan lyssna till Per Nylén på Skolportens konferens Musik för grundskolan den 24-25 mars!

Konferensen berör bland annat:

  • Positionering i musikklassrummet – utmana normer och traditionella könsmönster!
  • Att arbeta med digital audio workstation, DAW, i klassrummet.
  • Inkludering för att möta alla elever i musikundervisningen.
  • Sjung igång – workshop i sång!
  • Jojk – lär dig mer om samisk musikkultur.
  • Vad och hur sjunger vi egentligen med eleverna, och varför?
  • Så vårdar du lärarrösten – logopedens bästa verktyg.
  • Digitalt musikskapande som en del av elevhälsoarbetet.

Sidan publicerades 2022-01-11 08:39 av John Miller


Relaterat

Musikprojektet ökade elevernas känsla av sammanhang

Musikläraren Anders Kedhammar har dokumenterat sitt utvecklingsarbete om hälsofrämjande skolutveckling - ett projekt som syftade till att minska elevernas stress och förbättra gemenskapen. I formen av ett musikprojekt fick eleverna en utökad känsla av mening och sammanhang i skolan.

Sång i undervisningen starkt kopplad till mod

Att sjunga är att våga och något som följaktligen kräver mod. Det är både elever och lärare överens om, visar Linn Hentschel i sin avhandling om sång i musikundervisningen.

Musikpedagoger vill ge insikt i musikens förmåga att berika livet

Musikpedagoger tar ett stort ansvar för elevernas personliga förhållande till musik. Det visar Cecilia Björks forskning om vad musikpedagogerna anser är viktigt i musikundervisningen.

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen på vårens fortbildning för dig som arbetar som specialpedagog eller speciallärare i grundskolan. Ta bl.a. del av fördjupande föreläsningar om dyslexi, matematikundervisning för elever med språkstörning och om stöd till de som är särskilt begåvade men även har har autism eller adhd. Välj att delta i Stockholm, Göteborg eller online!

Musikskapande stärker elever med särskilda behov

Per Nylén, förskollärare, musikpedagog och låtskrivare, ska föreläsa på Skolportens konferens Musik för grundskolan. Han kommer att tala om sitt musikprojekt för barn med särskilda behov.

Hur kan man använda tydliggörande pedagogik i vuxenutbildningen?

David Edfelt, leg psykolog, ska tala om tydliggörande pedagogik i vuxenutbildningen på Skolportens webbkonferens Vuxenutbildning.

Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning

Jenny Samuelsson, logoped på DART och doktorand vid Göteborgs universitet, ska tala om digitala verktyg i särskolans läsundervisning på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskolan.

Nya perspektiv på undervisningen i ämnet idrott och hälsa

Suzanne Lundvall, professor vid Göteborgs universitet, ska tala om hållbar idrottsundervisning på Skolportens konferens Idrott och hälsa.

Hur ökar man motivationen för att läsa matematik på yrkesprogram?

Karolina Muhrman, universitetslektor vid Linköpings universitet, ska tala om matematikundervisning på yrkesprogram på Skolportens konferens Matematik för gymnasiet.

Ge tid till högläsning

Högläsning i förskolans undervisning sker sällan varken systematiskt eller ingår i planerade processer. En orsak kan vara hur undervisning och grupper organiseras i förskolan, konstaterar Elisabeth Mellgren, forskare vid Göteborgs universitet.

”Det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F”

På Praktiska gymnasiet Bromma arbetar man med att höja närvaron, och att få till relationer med eleverna, för att skolgången ska fungera.

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa?

Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet, ska tillsammans med Karin Fröding, SPSM, tala om tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa på Skolportens webbkonferens Specialpedagogik för grundskolan.

Hur hanterar man kontroversiella åsikter i klassrummet?

Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet och lektor i pedagogik, ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik för gymnasiet. Han kommer att tala om hur skolan bäst bemöter elever med extrema åsikter.

Ledare: Dags för likvärdiga skolbibliotek!

Skolbibliotek kan spela en stor roll för elevers lärande, särskilt när det gäller att höja lågpresterande elevers resultat.

Uppdrag: Att göra skillnad

Skolporten startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Nu fyller Skolporten 20 år!

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Rätt stöd i rätt tid!

Skolportens konferenser
Skolportens magasin
Erbjudande till dig som blir prenumerant på Skolportens magasin!

Erbjudande till dig som blir prenumerant på Skolportens magasin!

För endast 349 kr får du 6 nr (ord. pris 590 kr helår) av Skolportens magasin – och kan köpa kompetensutveckling till kampanjpris hos Studentlitteratur!

Se alla böcker med kampanjpris och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Musikskapande stärker elever med särskilda behov
  Per Nylén

Musikskapande stärker elever med särskilda behov

Per Nylén, förskollärare, musikpedagog och låtskrivare, ska föreläsa på Skolportens konferens Musik för grundskolan. Han kommer att tala om sitt musikprojekt för barn med särskilda behov.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Namn och Nytt
Särskolan får ny rektor

Den 14 mars 2022 tillträder Anna Léven i tjänsten som tillförordnad rektor för grundsärskolan på Gotland.

Ylva Appelgren tillförordnad skolchef

Ylva Appelgren tillträder som skolchef den 17 januari. Hon efterträder Katarina Johansson.

Han är ny skolchef för Römosseskolorna

Römosseskolornas nye skolchef och ordförande i styrelsen är Johan Romberg. ”Mitt uppdrag är att slutföra det uppdraget den tidigare styrelsen gav, att ta bort de religiösa inslagen”, säger han

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

De kan konsten att vara snälla

Karim H, Karim M och Freja och resten av deras klass är experter på att vara snälla. Deras skola har nämligen fått ett snäll-stipendium.

Mensa: Hon är läraren som revolutionerat matematiken

Matematikveteranen Ulla Öberg har, som första lärare, utsetts till 2021 års vinnare av Mensapriset.

Digitala verktyg ett lyft på naturbruksprogrammet

Yrkesläraren Marie Törnqvist tycker att digitala verktyg passar bra även för yrkesutbildningar och har bland annat låtit lands­lags­tränare bedöma elevernas ridlektioner på film. Nyligen blev hon nominerad till Guldäpplet.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier