Musikskapande stärker elever med särskilda behov


Per Nylén

Hallå där, Per Nylén, förskollärare, musikpedagog och låtskrivare. Du kommer att tala på Skolportens konferens Musik för grundskolan.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Föreläsningen kommer att handla om musikprojektet på Sjöstadsskolan i Stockholm som startade 2014 som en del av elevhälsan för elever med särskilda behov. Det har varit framgångsrikt och man kan i utvärderingar se att det har gett mycket positiva klanger, inte bara i musiken eleverna skapat, utan också vad gäller deras välbefinnande och motivation som i sin tur ger effekt på det övriga skolarbetet.

– Jag kommer att gå igenom hur jag och eleverna arbetar med musikprojektet, pedagogiken och mina slutsatser. Jag kommer även att visa hur vi jobbar med digital inspelningssetup med högtalare, keyboard och ljudkort. Konferensdeltagarna kommer förstås också att få lyssna på några exempel på den fantastiska musik som eleverna har skapat på lektionerna.

Varför är just skapande av musik en så bra metod för att stärka barns hälsa och mående?

– Det är allmänt känt att musik har en stor inverkan på människan och är något centralt hos de flesta av oss. Vi trivs med att lyssna och skapa musik. Musik är någonting som händer när eleverna själva får trycka fram ljud, tempo och rytmer. Jag jobbar mycket med improvisation och vartefter väver jag in mer och mer kunskap. Plötsligt har barnen lärt sig grunderna för musikskapande. Det handlar också mycket om att det finns en tydlig början och ett slut, och att de får skapa en egen produkt. När låten är färdig så kan man göra en ny låt som sedan följs av flera. Eleverna får känna att de lyckas och får i många fall en identitet som låtskrivare. Många blir glada, upplyfta och känner att skolan är bra därför att musikprojektet finns där.

 –  Den springande punkten för många av de här eleverna är att de upplever att de har svårt att lyckas i skolan och att den inte är till för dem. Skolan är ju lite elitiskt på så sätt att elever snabbt ska lära sig och helst vara duktiga. Är man då av olika anledningar inte med där, så kan musikprojektet komma in och genom det kan jag sedan säga till mentorer och vårdnadshavare, ”Vänta nu, den här eleven är superbra på musik”. Barnen får känna att de kan lyckas och är bra på någonting. Vi har gjort studier som visar att musikprojektet gör skillnad för dessa elever och det resulterar i en starkare självkänsla och motivation hos eleven.

Finns det något som överraskat dig med musikprojektet?

– Den relationella aspekten har nog överraskat mig mest, att jag som pedagog har betytt så mycket för många av eleverna. Och att musikprojektet har en så stor betydelse för dem liksom deras stora engagemang. Om jag vid något tillfälle tvingats ställa in en lektion kan eleven senare i kön till skolmatsalen komma fram och säga, ”Hallå, var var du någonstans igår!? Mitt musikprojekt är jätteviktigt!”.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

–Jag önskar att min föreläsning får deltagarna att bli inspirerade att jobba enligt modellen och kanske komma på alternativa arbetssätt med musik för att hitta anpassningar till de elever som behöver det allra mest. Det gäller ju elever som inte vill komma till skolan eller på lektioner eller upplever skolan som meningslös. Här kan musikprojektet komma in och förändra elevers bild av sig själva och skolan på ett positivt sätt.

Av John Miller

Du kan lyssna till Per Nylén på Skolportens konferens Musik för grundskolan den 24-25 mars!

Konferensen berör bland annat:

  • Positionering i musikklassrummet – utmana normer och traditionella könsmönster!
  • Att arbeta med digital audio workstation, DAW, i klassrummet.
  • Inkludering för att möta alla elever i musikundervisningen.
  • Sjung igång – workshop i sång!
  • Jojk – lär dig mer om samisk musikkultur.
  • Vad och hur sjunger vi egentligen med eleverna, och varför?
  • Så vårdar du lärarrösten – logopedens bästa verktyg.
  • Digitalt musikskapande som en del av elevhälsoarbetet.

Sidan publicerades 2022-01-11 08:39 av John Miller


Relaterat

Musikprojektet ökade elevernas känsla av sammanhang

Musikläraren Anders Kedhammar har dokumenterat sitt utvecklingsarbete om hälsofrämjande skolutveckling - ett projekt som syftade till att minska elevernas stress och förbättra gemenskapen. I formen av ett musikprojekt fick eleverna en utökad känsla av mening och sammanhang i skolan.

Sång i undervisningen starkt kopplad till mod

Att sjunga är att våga och något som följaktligen kräver mod. Det är både elever och lärare överens om, visar Linn Hentschel i sin avhandling om sång i musikundervisningen.

Musikpedagoger vill ge insikt i musikens förmåga att berika livet

Musikpedagoger tar ett stort ansvar för elevernas personliga förhållande till musik. Det visar Cecilia Björks forskning om vad musikpedagogerna anser är viktigt i musikundervisningen.

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen på vårens fortbildning för dig som arbetar som specialpedagog eller speciallärare i grundskolan. Ta bl.a. del av fördjupande föreläsningar om matematikundervisning för elever med språkstörning och om stöd till de som är särskilt begåvade men även har har autism eller adhd. Välj att delta i Stockholm, Göteborg eller online!

”Uttalsundervisning är intimt sammankopplad med läs- och skrivutveckling”

Tomas Riad ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska som andraspråk. Han kommer att tala om vidgad uttalsundervisning.

Särskilt stöd i grundskolan sätts in för sent

Andelen elever som får särskilt stöd är högst i årskurs nio, vilket innebär att stödet sätts in i slutet av grundskolan. Särskilt stöd är vanligare bland pojkar än bland flickor. Mönstret har sett likadant ut de senaste åren. Det visar ny statistik från Skolverket om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2021/22.

”Om dyslektiker får text uppläst så faller syftet med provet”

Elever med läs- och skrivsvårigheter får använda stöd och anpassningar när de skriver nationella prov. Vid det prov som testar elevers läsförståelse kan eleven till exempel få längre tid på sig om det behövs. Däremot förlorar provet sitt syfte om eleven istället lyssnar på texten, skriver Anders Boman, Skolverket.

Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

I denna proposition föreslås ändringar i skollagen med syfte att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för så kallade resursskolor, det vill säga skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. (pdf)

Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för resursskolor

I dag är regelverket otydligt för de skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor. Regeringen lägger nu fram förslag för att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för dessa skolor. Syftet är att elever som behöver en mer anpassad lärmiljö ska ges bättre möjligheter att klara skolan och lära sig det de behöver.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Så kan man väcka elevernas intresse för slöjd
  Karolin Wagner

Så kan man väcka elevernas intresse för slöjd

Karolin Wagner ska föreläsa på Skolportens konferens Slöjd. Hon kommer att tala om hur man kan få eleverna mer intresserade av slöjdämnet.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Svalövs kommun och chefen för sektor utbildning har träffat en överenskommelse om att gå skilda vägar

Svalövs kommun och utbildningchefen Hans Dahlqvist är överens om att gå skilda vägar och detta sker i största samförstånd.

Han blir skolledare i Rinkeby – igen

Hans Ovsjö blir ny rektor på Knutbyskolan i Rinkeby i Stockholm. Han kommer närmast från Nälstaskolan och har tidigare bland annat arbetat på Rinkebyskolan. Den egna skoltiden var inte enbart positiv och efter några jobbiga skolår blev högskoleprovet en räddning.

”Jag är bra på att leda”

Efter tio år som lärare blev Madeleine Heiman rektor. Hon ville skapa en skola som är bra för varenda en av de där underbara ungdomarna hon mötte i klassrummet. Därför ville hon leda.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

”Jag är bra på att leda”

Efter tio år som lärare blev Madeleine Heiman rektor. Hon ville skapa en skola som är bra för varenda en av de där underbara ungdomarna hon mötte i klassrummet. Därför ville hon leda.

Arbetet bakom journalistpriset – ”Lärarna offer för systemfel”

Här är bakgrunden till att Skolvärldens reporter PeKå Englund fick Fackförbundspressens journalistpris för sitt dokument om skolattacken i Eslöv.

Förskolepris till Örebrorektor

Jenny Eriksson, rektor för förskolorna Almby och Södra gården i Örebro tilldelas Förskoletidningens utmärkelse Årets förskolekraft 2022.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier