Nya perspektiv på matematikundervisning i de tidiga årskurserna


Ola Helenius

Hallå där, Ola Helenius, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik. Du kommer att tala på Skolportens konferens Matematik för låg- och mellanstadiet.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning kommer att handla om undervisningen av multiplikation och bråk i de tidiga skolåren. Jag kommer också att taIa om den alternativa undervisningsmodellen Tänka, Resonera och Räkna F-3 (TRR) som jag varit med att ta fram. Det är ett stort projekt som inkluderar flera delar. I samband med arbetet har vi bland annat undersökt hur vi tycker att man bör undervisa multiplikation och bråk och tagit fram konkreta beskrivningar av hur det kan göras.

Vad finns det för utmaningar när det gäller undervisning i multiplikation i de lägre årskurserna?

– Egentligen så är det ganska lätt att undervisa multiplikation i de lägre åldrarna på det sätt man vanligen gör. Det vill säga, man introducerar multiplikation som upprepad addition. Det är väldigt praktiskt och lätt eftersom eleverna redan vet hur addition fungerar. Jag menar dock att det leder till problem på sikt. Det här gör det lite lurigt då det inledningsvis verkar gå bra. Men sedan går det sämre och sämre för eleverna längre upp i grundskolan, eftersom den grundläggande förståelsen kommer i vägen för den förståelse man behöver senare. Jag menar att det skulle vara bättre att undervisa på ett annat sätt från början trots att det skulle göra det lite svårare inledningsvis.

Varför väcker matematik så många känslor?

– Ja, matematik gör ju bevisligen det. Neurologiska studier visar att för personer med matteångest är matematik som att se en orm eller liknade. Djupa delar av hjärnan reagerar. Det är svårt att veta hur motviljan egentligen uppkommer. Jag tror det har att göra med att ämnet har hög status. Det finns också så mycket rätt och fel i matematik. Det är inte samma sak som att svara fel i till exempel fysik då felen inte är lika uppenbara. Är man i en undervisningsmiljö där felaktiga resonemang uppmärksammas på ett negativt sätt så känns det förstås obehagligt. Jag tror också att matematik förknippas med intelligens vilken på många sätt har täta kopplingar till ämnet. De här sakerna tillsammans tycks göra att många tidigt kan känna en aversion mot matematik.

– Men jag vill också säga att om man lyckas lära barnen matematik så skapar det en motsvarande positiv effekt. Med undervisningsmodellen TRR är vi väldigt noga med att skapa ett klimat där vi vill ha fram feltänk från eleverna. Det är jätteviktigt att diskutera olika sätt att tänka fel. Vi försöker med metoden att avdramatisera felaktiga resonemang i matematik, samtidigt som vi ägnar mer energi åt att resonera om vilka tankesätt som är effektiva och utvecklingsbara.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att lärarna får med sig tillräckligt mycket för att i varje fall överväga att det skulle kunna finnas andra möjligheter att undervisa på än det sätt som det i princip alltid utförs. Det är förstås svårt att göra ett skifte i sin undervisning eftersom allting sitter ihop så tätt. Men vissa saker som jag kommer att ta upp kan man prova i sin egen undervisning.

Av John Miller

Du kan lyssna till Ola Helenius på Skolportens konferens Matematik för låg- och mellanstadiet den 27-28 januari 2022!

Konferensen berör bland annat:

  • Språkstörning och matematik – hur kan vi minimera de språkliga hindren?
  • Så kan grundskolans aritmetik kopplas till ett algebraiskt tänkande.
  • Programmering som verktyg för att utveckla matematiska förmågor.
  • Multiplikativa strukturer – konkreta undervisningsupplägg.
  • Så kan algebra stärka matematiska förmågor hos yngre elever.
  • Undervisning om tal i bråkform – vad ges eleverna möjlighet att lära?
  • Språkstödjande undervisning för flerspråkiga elever.
  • Femstegsmodellen – för ökad förståelse och bättre resultat.

Sidan publicerades 2021-11-26 15:30 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-12-03 16:09 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Matematiklyft i förskolan stärker barnens förmågor

Vad kan vi göra för att vända en negativ kunskapstrend i matematik? Camilla Norrhede och Christian Olsson i Landskrona stad beslutade att förskollärare på utvalda förskolor skulle delta i matematiklyftet för grundskollärare. Nu har de skrivit en utvecklingsartikel om de positiva effekter som projektet medförde.

Matematik för gymnasiet

Välkommen till Skolportens nya konferens för sig som undervisar i matematik i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för undervisningen.

Även yngre elever har nytta av ett algebraiskt tänkande

Även elever i lågstadiet har nytta av ett algebraiskt tänkande. Det menar Helena Eriksson som forskat om hur lärare kan arbeta tillsammans för att utveckla matematikundervisningen.

Kartläggning av matematiska färdigheter viktigt för att kunna ge rätt stöd

Heidi Hellstrand belyser i sin avhandling vikten av tidig kartläggning av elevers grundläggande matematiska färdigheter. Detta för att identifiera de som riskerar att utveckla matematiksvårigheter och för att kunna sätta in rätt stöd.

Matematikläroböcker används inte alltid som det var tänkt i undervisningen

Läroboken i matematik används inte alltid som det var tänkt. Det konstaterar Malin Norberg i sin avhandling, som visar att elever i årskurs 1 ibland tränar på annat matematikinnehåll än vad som var syftet med övningen.

Strategier ökar elevers förmåga att lösa matematikproblem

Elever som får träna på olika problemlösningsstrategier blir bättre på att lösa matematiska problem. Dessutom fokuserar de mindre på ”rätt svar” – i stället fylls klassrummet av diskussioner kring problemlösning, visar Éva Fülöps praktiknära forskning.  

Elever och lärare har olika syn på matematiksvårigheter

Det skiljer stort mellan kommunerna i andelen elever som får F i matematik i årskurs 9, vilket tyder på en stor brist på likvärdighet. Det menar forskaren Ingmar Karlsson vars avhandling mynnar ut i en stark rekommendation att förändra undervisningen i matematik.

Matematiken väcker elevernas tilltro till sin egen förmåga

På Risebergaskolan har matematikundervisningen i förskoleklass varit under utveckling sedan ett år tillbaka. Här har matematiken utgått från det forskningsbaserade undervisningsmaterialet Tänka, Resonera och Räkna i förskoleklass (TRR) som kan komma att utmana hur matematikundervisningen bedrivs framöver.

Enkät: Så vill politikerna förbättra skolan

Skolporten bad de åtta riksdagspartierna att rangordna sina tre viktigaste skolpolitiska frågor inför valet. Så här svarade deras skolpolitiska talespersoner.

Skolportens konferenser
Skolportens magasin
Erbjudande till dig som blir prenumerant på Skolportens magasin!

Erbjudande till dig som blir prenumerant på Skolportens magasin!

För endast 349 kr får du 6 nr (ord. pris 590 kr helår) av Skolportens magasin – och kan köpa kompetensutveckling till kampanjpris hos Studentlitteratur!

Se alla böcker med kampanjpris och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Musikskapande stärker elever med särskilda behov
  Per Nylén

Musikskapande stärker elever med särskilda behov

Per Nylén, förskollärare, musikpedagog och låtskrivare, ska föreläsa på Skolportens konferens Musik för grundskolan. Han kommer att tala om sitt musikprojekt för barn med särskilda behov.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Namn och Nytt
Särskolan får ny rektor

Den 14 mars 2022 tillträder Anna Léven i tjänsten som tillförordnad rektor för grundsärskolan på Gotland.

Ylva Appelgren tillförordnad skolchef

Ylva Appelgren tillträder som skolchef den 17 januari. Hon efterträder Katarina Johansson.

Han är ny skolchef för Römosseskolorna

Römosseskolornas nye skolchef och ordförande i styrelsen är Johan Romberg. ”Mitt uppdrag är att slutföra det uppdraget den tidigare styrelsen gav, att ta bort de religiösa inslagen”, säger han

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

De kan konsten att vara snälla

Karim H, Karim M och Freja och resten av deras klass är experter på att vara snälla. Deras skola har nämligen fått ett snäll-stipendium.

Mensa: Hon är läraren som revolutionerat matematiken

Matematikveteranen Ulla Öberg har, som första lärare, utsetts till 2021 års vinnare av Mensapriset.

Digitala verktyg ett lyft på naturbruksprogrammet

Yrkesläraren Marie Törnqvist tycker att digitala verktyg passar bra även för yrkesutbildningar och har bland annat låtit lands­lags­tränare bedöma elevernas ridlektioner på film. Nyligen blev hon nominerad till Guldäpplet.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier