Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Autismspektrumtillstånd (AST)"

tex Asperger och Autism.

Visar sida 1 av 24

Skolan är ingen ö

14 februari
Att arbeta med laddade och kontroversiella frågor, som exempelvis Israel–Palestinakonflikten, är en del av skolans demokratiuppdrag. Men det är ingen lätt uppgift, visar en granskning från Skolinspektionen från år 2022. Det skriver Moa Duvarci Engman, chefredaktör för Skolportens magasin.

Hur får vi lärandet att funka för elever med autism?

8 februari
Hur kan autism påverka lärandet för individen? Vilka strategier i undervisningen kan stötta den som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning för att skapa en miljö som gör det möjligt att lära sig så bra som möjligt? Hör Svenny Kopp, forskare och läkare och Danijel Lukic, rådgivare på SPSM. (webbradio)

Skolors arbete för en tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska svårigheter

2023-11-23
Utifrån Skolinspektionens kvalitetskriterier har 22 av de 30 granskade skolorna behov av utveckling inom det granskade området. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 30 verksamheter som har granskats och avser inte att ge en nationell bild av förhållandena. (pdf)

Ny rapport: Två av tre skolor behöver utveckla undervisningen för elever med neuropsykiatriska svårigheter

2023-11-23
Tillgängliga lärmiljöer i undervisningen är centrala för att elever med funktionsnedsättningar ska få möjlighet till kunskapsutveckling som är likvärdig andra elevers. Granskningen visar att två av tre skolor behöver utveckla sitt arbete med att se till att undervisningen är pedagogiskt tillgänglig för elever med neuropsykiatriska svårigheter.
1224