Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Läromedel"

Visar sida 47 av 49

Nyhetskategorier

Björklund, skolans läromedel funkar inte

2013-12-11
Utvecklingen av svenska elevers matematikkunskaper går åt fel håll, visar den senaste Pisa-undersökningen. Lärarna är nyckeln som kan vända den allvarliga utvecklingen. Vi måste nu rikta fokus mot forskningsbaserat stöd för lärare för att de ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt i klassrummen och därigenom vända trenden., skriver Andreas Ryve, professor vid…
Nyhetskategorier

Räkna rätt på nya matteboken.se

2013-10-17
Mattecentrums webbtjänst matteboken.se för alla som pluggar matte från skolår tre upp till gymnasienivå har fått en rejäl ansiktslyftning. Nu finns även en räknefunktion på sajten, vid sidan av teori, förklaringar, videolektioner och forum. Det skriver Mattecentrum i ett pressmeddelande.
Nyhetskategorier

Läromedel är ofta problematiska

2013-09-25
Forskning visar att förlagsproducerade läromedel är problematiska. Läroböcker reproducerar majoritetssamhällenas och eliternas berättelser och förbiser marginaliserade grupper. Lärarens roll är viktig för en mångfald av läromedel, skriver Jörgen Mattlar, universitetslektor och läromedelsforskare, Uppsala universitet i en replik.
Nyhetskategorier

Ojämlik skola utan läromedel

2013-09-24
Kunskapsnivån sjunker i en skola utan läromedel. Och elever som inte kan få kompensation hemma ­missgynnas mest. Ändå har läromedlen nedmonterats av politikerna under många år, skriver Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel – Läromedelsförlagens branschförening.
Nyhetskategorier

"Ett tillfredsställande svar från Skolverket"

2013-05-13
I en debattartikel påstod jag att Skolverket inte förstår vikten av läromedel utan ser sådana som styrande hinder. Det är tillfredsställande att generaldirektören för Skolverket i sitt svar på min debattartikel slår fast att läromedel är bra och ofta ett nödvändigt stöd för planeringen och genomförandet av undervisningen, skriver läromedelsbranschens Rickard Vinde.    
Nyhetskategorier

Styrdokumenten avgörande vid läromedelstillverkning

2012-11-06
Varje år införskaffar skolor läromedel för över 800 miljoner kronor i Sverige. Det motsvarar 500 kr per elev i grundskolan. Grundkriterier för nya läromedel är att de följer läroplanen, men även språk och layout måste noga anpassas för att fungera för målgruppen. Dock är kvalitetssäkringen den kanske viktigaste delen av förlagens arbete.