Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Pressmeddelande"

Visar sida 1 av 200

Forskningen visar på flera effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga

1 december
De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer. Det visar en utvärdering från SBU.

Öppet brev till skolminister Lotta Edholm och utbildningsutskottet med anledning av diskussionen om estetiska ämnen

1 december
De svepande argument om estetiska ämnen som förts fram på ledar- och debattsidor på senare tid är naturligtvis en effekt av att opinionssidor har rollen av att uttrycka tillspetsade argument, med krav på att göra rätt prioriteringar och inte sällan med förenklade lösningar på problem. Men ofta är frågorna mer komplicerade än vad som får…

Ny rapport: Förskola av hög kvalitet viktig skyddsfaktor för barn med sämre socioekonomiska förutsättningar

30 november
Skolinspektionen har granskat hur huvudmän och rektorer arbetar för att undervisningen ska hålla en god kvalitet i förskolor som ligger i socioekonomiskt svagare områden. Konsekvenser av kvalitetsbrister i förskolan blir särskilt allvarliga i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Svenska elever i topp i demokrati- och samhällsfrågor men kunskapsresultaten har sjunkit

28 november
Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor och ligger i toppskiktet i den internationella undersökningen ICCS 2022. Jämfört med 2016 har dock kunskapsresultaten i Sverige sjunkit, vilket också gäller för många av de övriga deltagarländerna. I Sverige har spridningen ökat mellan de högst och lägst presterande eleverna.

Ny rapport: Idéer för livet presenterar Ungas trygghet och framtidstro 2023

27 november
Stiftelsen Idéer för livet sammanställer årligen aktuell nationell statistik kopplat till ungas trygghet och framtidstro i en rapport som tydligt beskriver nuläget i Sverige. Årets rapport befäster bilden av en utpräglad otrygghet som genomsyrar varje del av en ung persons liv – från skolan, till val av fritidsaktiviteter och vilka tider på dygnet man vistas…

Ny rapport: Två av tre skolor behöver utveckla undervisningen för elever med neuropsykiatriska svårigheter

23 november
Tillgängliga lärmiljöer i undervisningen är centrala för att elever med funktionsnedsättningar ska få möjlighet till kunskapsutveckling som är likvärdig andra elevers. Granskningen visar att två av tre skolor behöver utveckla sitt arbete med att se till att undervisningen är pedagogiskt tillgänglig för elever med neuropsykiatriska svårigheter.
12200