Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Rapport (pdf)"

Visar sida 1 av 154

Kunskap om våld avgörande för rätt bemötande

4 december
Undersökningens resultat visar att kunskapsluckor och utbildningsbehov om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer varierar stort. Det finns dock behov av såväl grundläggande som fördjupande utbildning inom området. Flera av de kunskapsluckor som identifierats gäller våldsutsatta i särskilt utsatta livssi-tuationer såsom äldre kvinnor, flickor och kvinnor med funktionsnedsättning samt hbtqi-personer. (pdf)

 Kunskap om våld avgörande för rätt bemötande

1 december
För att stärka yrkesverksammas kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer lämnar Jämställdhetsmyndigheten flera förslag på åtgärder Bland annat bör kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i grundutbildningar inom gymnasieskolan och Komvux, med särskilt fokus på vård och omsorg. (pdf)

Skolors arbete för en tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska svårigheter

23 november
Utifrån Skolinspektionens kvalitetskriterier har 22 av de 30 granskade skolorna behov av utveckling inom det granskade området. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 30 verksamheter som har granskats och avser inte att ge en nationell bild av förhållandena. (pdf)

Hur är situationen för elever med neuropsykiatriska diagnoser i svensk skola?

16 november
Underlaget baseras på samtliga elever i årskurs 9 under läsåret 21/22. Denna specifika delrapport studerar eleverna i Riket, vilka uppgår till 119 876 st elever. Underlagen nedan baseras på en statistisk analys av SCBs skolstatistik som samkörts med Socialstyrelsens patientregister. (pdf)
12154