Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Om intern religionskritik och moderna rörelser inom islam

Publicerad:2023-10-13
Uppdaterad:2023-10-19
John Miller
Skribent:John Miller
Mohammad Fazlhashemi. Fotograf: Mikael Wallerstedt

Hallå där, Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet . Du ska hålla en ämnesfördjupande föreläsning på Skolportens konferens Religionskunskap den 22 november 2023.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Jag tänker tala om nya strömningar när det gäller tolkningen av islam. Ett område som är aktuellt är intern religionskritik och huruvida det får förekomma. Det finns företrädare för muslimer som utgår från en ganska konservativ, eller ibland fundamentalistisk uppfattning som fastslår att det inte får förekomma intern religionskritik därför att Koranen betraktas som Guds ord och islams profets handlande som ses som något man ska hålla sig till. Men så finns också både historiskt och i vår samtid en intern muslimsk kritik där Koranen och profetens handlingar granskats utifrån ett kritiskt och konstruktivt perspektiv. Jag planerar att ge exempel på hur detta har sett ut.

Nyligen kom beslut om att muslimska elever i Frankrike inte får gå iklädda abaya i statliga skolor. Vad anser du om hur den franska staten handskas med skola och religion, att alla former av religiösa symboler och tro ska upphöra vid ingången till skolan?

– Det här är en sorts inskränkning, vill jag hävda. De menar att det är förenligt med den franska laïcité-traditionen, alltså den princip som styr det franska samhällets och den franska statens sekulära karaktär och motiverar det utifrån detta perspektiv. Men här går staten över gränsen, menar jag. Vad man ska komma ihåg är att det blir en inskränkning vad gäller barns och föräldrars rättigheter när man tvingas att utelämna religiösa plagg eller symboler.

– Det är förstås motiverat inom vissa områden i samhället som till exempel inom sjukvården då det har varit fråga om hygieniska skäl. Men att förbjuda religiösa plagg eller symboler av de skäl som franska staten anger är svårt att förena med ett liberalt individcentrerat rättighetsperspektiv. Den här typen av inskränkningar, som även har förts fram av några svenska partier, tenderar att tära på tilliten och skapa större splittring i samhället.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att kunna bidra med kunskap om mångfalden inom islam från min forskning. Men också kunskap om sådant som oftast tas för givet, men som egentligen inte grundar sig i någon vetenskaplig evidens. Min förhoppning är att föreläsningen ska ge redskap till lärare som möts av den här typen av uppfattningar i skolmiljön, inte minst från muslimska elever som fått med sig inställningar hemifrån som ”det där går inte att ifrågasätta” eller ”det där är Guds lag” och så vidare.

Du kan lyssna till Mohammad FazlhashemiSkolportens konferens Religion den 22 november 2023.

Konferensen berör bland annat:

  • Religion och vetenskap i klassrummet – motiverande arbetssätt och metoder.
  • Ämnesfördjupning om religiösa samfund och nyandlighet i Sverige.
  • Skapa konstruktiva diskussioner och interkulturellt förhållningssätt i undervisningen.
  • Verktyg för att motverka antisemitism och antidemokratiska värderingar.
  • Aktualiserad bild av intern religionskritik och moderna rörelser inom islam.

Konferenser

Läs mer

Skolportens konferenser har ett starkt forskningsfokus. De innehåller en bredd av föreläsningar med inbjudna experter, riktade mot just din yrkesroll. Du väljer om du vill delta på plats under en till två dagar, eller via våra webbkonferenser. Där får du ta del av de inspelade föreläsningarna när det passar dig under en treveckorsperiod. Båda alternativen ger möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Främja psykisk hälsa i skolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill få verktyg för att främja elevers psykiska hälsa i skolan. Titta när det passar dig mellan 14 augusti–25 september, och ta del av diskussionsmaterial för att underlätta det fortsatta arbetet med kollegor.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev