Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Risker och möjligheter med digitaliseringen av skolan

Publicerad:26 februari
John Miller
Skribent:John Miller

Hallå där, Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Du kommer att tala på Skolportens konferens Specialpedagogik i grundskolan 7-8 maj 2024.

Torkel Klingberg.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning handlar om digitalt lärande och hur det påverkar eleverna och lärarrollen. Jag kommer att tala om risker och nackdelar med dagens digitalisering av skolan, men också om möjligheterna med framtidens digitala undervisning.

– Jag anser att vi måste titta väldigt specifikt på hur datorer används, vad som är innehållet och formen för deras användande. Att helt ersätta läroböcker med datorer och att till exempel enbart söka information på nätet i stället för i böcker leder till ökad distraktion. Och de som drabbas mest av distraktion är barn med koncentrationssvårigheter. Dessa barn behöver tydlig struktur och färre distraktioner.

– Man kan tänka sig att det längre fram utvecklas specifika program för exempelvis lästräning. De kan man ju ha nytta av i undervisningen om de används för ett specifikt syfte och under kontrollerade former. Det är ju inte så att skärmar är farliga i sig utan det är ett ogenomtänkt användande som kan vara dåligt.

Hur påverkar digitala läromedel undervisningen och inlärningsprocessen?

– Jag skulle vilja se data som visar att digitala läromedel är bättre att basera undervisningen på än den traditionella läroboken. Tills det att vi har sett det så måste vi anta att digitala läromedel är sämre. Man måste genomföra forskning som visar att de inte skadar inlärningen innan man inför dem, menar jag.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Medvetenhet om riskerna med en ogenomtänkt digitalisering av undervisningen. Men också tankar om vad som kan hända i framtiden. Det finns positiva utvecklingsmöjligheter och det är inte så att vi ska backa tillbaka till 50-talet.

Du kan lyssna till Torkel Klingberg påSkolportens konferens Specialpedagogik i grundskolan 7-8 maj 2024.

Konferensen berör bland annat:

  • Neurodiversitet och vikten av våra olika funktionssätt.
  • AI och framtidens digitala skola – hur påverkas elevernas lärande och lärarens roll?
  • Kollenmodellen – så implementeras ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
  • Skolvardagen för flickor med autism och/eller adhd och hur vi bäst kan stötta. 
  • Ny forskning om hur utbildade skolhundar kan få elever med hög frånvaro tillbaka till skolan. 
  • Så anpassar vi skolmiljön till för tidigt födda barn.
  • En språkstödjande undervisning för elever med språkstörning/DLD – hur hjälper vi lärarna?
  • Konkreta metoder för identifiering och stödinsatser för elever med inlärningssvårigheter i matematik.

Konferenser

Läs mer
Konferens i Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Främja psykisk hälsa i skolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill få verktyg för att främja elevers psykiska hälsa i skolan. Titta när det passar dig mellan 14 augusti–25 september, och ta del av diskussionsmaterial för att underlätta det fortsatta arbetet med kollegor.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti!

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev