Studie­pedagogerna gav tillbaka lusten att undervisa

FAGERSTA

På Risbroskolan med elever i årskurs 7–9 har lärarna fått tillbaka lusten att undervisa sedan mentorskapet flyttades över till studiepedagoger.

När Bjarne Engström – läraren som få trodde skulle gå in i väggen – brände ut sig, så bidrog det till förändringar på Risbroskolan i Fagersta.

För fyra år sedan gick svenskläraren Bjarne Engström in i väggen. Då hade han under lång tid upplevt hur kraven på dokumentation hade ökat – både på gott och ont.

– Men mest på gott faktiskt, säger Bjarne Engström. Bedömningen fungerade inte tidigare, eftersom det inte fanns någon dokumentation. Om det bara står ”OK” är det svårt att veta var en elev befinner sig och hur man kan ta sig vidare, fortsätter han.

Det formativa arbetssättet fick Bjarne Engström att inse hur mycket han kunde göra som pedagog. Han försökte bli allt mer formativ och skriva allt bättre omdömen, ända tills det brast. Beskedet om att Bjarne – en lärare som få trodde skulle gå in i väggen – hade bränt ut sig kom som en chock för de andra på skolan.

Han tror att det kan ha påverkat skolledningen att göra något åt situationen. Hösten år 2015 anställdes i alla fall tre beteendevetare på deltid som studiepedagoger samtidigt som lärarnas undervisningstid minskades med en timme i veckan. Sedan tidigare fanns det också en lagassistent som avlastade lärarna i det administrativa arbetet.

– För mig har det varit som att lyfta en stor börda från mina axlar. Det skapar en känsla av att jag faktiskt har tid att göra det som jag tyckte var så viktigt: att göra dokumentationen ordentligt och ge feedback till eleverna som verkligen för dem framåt, säger Bjarne Engström.

Nu kan han i samtalen med eleverna koncentrera sig på deras kunskaper, medan studiepedagogerna sköter frågor om till exempel frånvaro. Han tycker också att det har blivit lättare att förhålla sig objektiv i bedömningssituationen.

– Det är ett fruktansvärt svårt uppdrag att sätta slutbetyg på någon i nian och ändå ha en mentorsrelation. Man kanske till och med undviker att sätta ett F.

Dessutom tycker han att det har blivit lättare att planera. Tidigare hände det ofta att hela den måndagsförmiddag som han hade satt av för planering gick åt till att ringa samtal om stökiga elever.

– Då fick jag hitta på vad jag skulle göra med klassen på väg mellan tröskeln till klassrummet och tavlan, säger han. Enligt skolans egna utvärderingar upplever de flesta lärarna att deras arbetssituation har förbättrats, att stressen har sjunkit och att det finns mer tid till undervisning.

Intressant nog har också elevernas betyg höjts under samma tid, samtidigt som lärarnas sjukskrivning har gått ner med i genomsnitt fem dagar per år – något som motsvarar 200 vikariedagar. Finns det då inte några nackdelar? Ett uppenbart problem är att det kostar pengar att nyanställa. Men Bjarne Engström menar också att det finns risk för att man lämpar över för många sysslor på studiepedagogerna.

– Lärarjobbet handlar fortfarande om både kunskap och fostran. Men vi slipper en del av tankemödan i det sociala arbetet, säger han.

Av Staffan Eng
Foto: Adam af Ekenstam

Fakta/Motverka hög arbetsbelastning

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns filmer, broschyrer och böcker. För att hantera en ohälsosam arbetsbelastning föreslås fyra steg:

  1. Ta reda på hur arbetsbelastningen ser ut. Gör enkäter eller studera verksamhetsresultat, tidrapporter och sjukskrivningar. Gruppsamtal och intervjuer är det bästa sättet att få en bild av orsakerna till problemen.
  2. Använd resultaten till att bedöma riskerna för olika arbetstagare. Hur svåra är konsekvenserna? Vad är sannolikheten för att de inträffar? Riskerna blir större ju längre en ohälsosam arbetsbelastning pågår.
  3. Åtgärda problemen genom att minska kraven eller öka resurserna. Ange tydligt vad som förväntas av olika befattningar. Prioritera akuta problem och långsiktiga åtgärder som riktar in sig på de bakomliggande orsakerna. Skriv in resten i en handlingsplan.
  4. Gör en systematisk uppföljning. Om åtgärderna inte ger önskad effekt kan det bero på att det finns andra orsaker till problemen.
    Källa: Arbetsmiljöverket

Artikeln finns i kommande nr av Skolportens forskningsmagasin, ute 13/9

TEMA: Arbetsmiljö. Hur ser arbetsmiljön egentligen ut för landets lärare?

INTERVJU: Skådespelerskan Saga Becker om att vara trans i skolan

UTBLICK: Programmering på schemat i England

DEBATT: Experten Per Måhl om betyget godkänt

DESSUTOM: Så bemöts nyanlända bäst i förskolan

 

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Sidan publicerades 2017-08-16 12:24 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2017-08-21 13:20 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Lärares arbetsglädje. Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet

Emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet är viktigt för att lärare ska känna arbetsglädje. Det menar Anna-Carin Bredmar, som har forskat om arbetsglädje – som har en grundläggande betydelse i lärarnas vardag.

”Ta avstånd från åsikterna, inte individen”

Peter Sundin vände sig till gemenskapen i nazistiska rörelser när skolan pekade ut honom som rasist. I dag arbetar han med att förebygga nazism och tycker att skolan måste öppna upp för samtal i stället för att fördöma.

Här har eleverna machokultur på schemat

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma. ”I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna”, säger han.

”Våra skattepengar ska gå till skolan – inte till riskkapitalister”

Vi är det enda landet i västvärlden som tillåter obegränsade vinstuttag ur skolan som dessutom finansieras med våra skattepengar, skriver Margot Wallström (S).

Ordning i klassrummen ska få Liberalerna att växa

Bättre politik på de områden där man inte lyckades i alliansregeringen. Det är Liberalernas strategi för att vinna tillbaka väljare. Tyngdpunkterna är skolan, integrationen och de liberala värderingarna. ”Vi vill ha en ideologisk valrörelse”, säger partisekreteraren Maria Arnholm.

”Regeringen blundar för skolans kunskapskris”

Svenska elevers kunskaper brister genom hela skolkedjan. Nästan var femte elev blir inte behörig till gymnasiet, och många som kommer in på gymnasiet har svårt att hänga med. Nu visar en ny rapport från Skolverket att elever med låga gymnasiebetyg inte heller klarar av sina högskolestudier. Regeringens overksamma och misslyckade skolpolitik måste få ett slut. Det skriver Erik Bengtzboe, (M).

”Vuxenutbildning är den största utmaningen i dag”

Utbildnings-Sverige har blivit för mycket av betygs- och poängfabrik, anser Gunnar Danielsson, rektor inom Folkuniversitetet. Han vill lyfta bildningsperspektivet. ”Visst, alla bör ha gymnasieutbildning, men det är så viktigt att förmedla andra värden också – bildning, nyfikenhet och intresse för omvärlden.

Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga

I höst införs programmering och digital kompetens på schemat. Ett viktigt steg för digital demokrati och jämlikhet, tycker vi på Kodcentrum, men för lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Genom att starta Sveriges första lärarkodstuga vill Kodcentrum bidra till att stärka lärarnas möjlighet till fortbildning. Och att de vågar koda i skolan!

”Skolan kan avgöra valet för många föräldrar”

Sluta skrämmas och ge i stället väljarna besked om hur Sverige ska utvecklas och gå framåt genom satsningar på skolan. Sju av tio föräldrar ser skolan som den viktigaste frågan i valrörelsen, men många tvivlar på att politikerna delar den prioriteringen, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

”Nu tar vi nästa steg – för en mer jämlik skola”

Utvecklingen i skolan har vänt. Barnen lär sig mer och fler elever, både svenska och nyanlända, blir behöriga till gymnasiet. Men det finns fortfarande brister, som att var och i vilken familj du växer upp påverkar resultaten allt mer, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Arbetsmiljöverket stoppar inte lönekriterier om mer undervisning

Uppsala kommun behöver inte dra tillbaka sina nya lönekriterier om mer undervisning för lärarna, slår Arbetsmiljöverket fast. ”Ett nederlag. Nu blir det svårare för oss att värna lärarnas arbetsmiljö”, säger Lärarförbundets huvudskyddsombud i Uppsala Ingela Grehn.

Risk för segregation men ”brett utbud” viktigare – därför fick muslimska friskolan grönt ljus

Skolans syfte ”är att främja uppfostran av muslimska barn, varvid särskild hänsyn ska tas till den islamiska kulturen”. Det skriver kammarrätten och konstaterar att det i och för sig finns risk för segregation. ”Ett brett utbud av utbildningar” är dock viktigt och den muslimska friskolan får därför grönt ljus.

”Satsa på flerspråkigheten och modersmålsundervisningen”

I tider av nationalistisk populism och hot om att resa murar är det viktigt att värna flerspråkigheten – och att fira den internationella modersmålsdagen, skriver sex forskare vid universiteten i Karlstad och Stockholm.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén.  ”Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser”, säger han.

”Jan Björklund svartmålar skolan och missar målet”

Nej, det går inte sämre för den svenska skolan. Det går bättre för både nyanlända och elever med svensk bakgrund. Jan Björklunds svepande svartmålning riskerar att flytta fokus från den verkliga varningsklockan, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

”Så minskar vi alarmerande ökning av ungas ohälsa”

Inför årliga läkarbesök i skolan för att fånga upp den alarmerande ökningen av elever i riskzonen för psykisk ohälsa, skriver Nasra Ali, förbundsordförande och Frida Gunnarsson, ansvarig för högre utbildning och psykisk ohälsa, S-studenter.

Konferenser
Ny fokussida
Studie- och yrkesvägledning
  Foto: Warren Wong/Unsplash

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Till Studie- och yrkesvägledning
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolportens magasin
  Nytt nr ute 7 februari!

Tema: Förskola i Skolportens magasin

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste veckan

Här är lärarlönerna högst – och lägst

Lärarna och rektorerna i Stockholms län tjänar bäst. Medan lönerna är lägst i Gotlands, Blekinges, Värmlands, Dalarnas, Jämtlands och Västerbottens län. Hur ligger du till i lönestatistiken?

Unik skolsatsning på adhd och autism

I en unik satsning utbildar Norrtälje kommun nu all förskole -och skolpersonal i att bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

”Ge rektorer skydd som blåljuspersonal”

Rektorer utsätts oftare för försök till otillbörlig påverkan. Ibland handlar det om föräldrar med starka synpunkter i pedagogiska frågor, ibland till och med om hot och våld. Rektorer bör ingå i den grupp som lagstiftningen pekar ut som särskilt allvarliga att rikta hot mot, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Pedagog ny titel i Malmö

Bristen på förskollärare fick Malmö stad att inrätta en ny sorts pedagogtjänst. Kravet är 120 högskolepoäng.

Regeringen vill att estetiska ämnen blir obligatoriska

Ett estetiskt ämne ska införas i alla nationella program i gymnasieskolan. Förslaget kommer från regeringen som skickar det vidare till lagrådet.

Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Konferensen tar bland annat upp: likvärdig bedömning av musikkunskap, musiksalens digitala verktygslåda, elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken och hur du kan skapa ett kreativt förhållningssätt till musikundervisningen. Välkommen!

Läs mer och boka plats