Så hanterar du utmanande personalsamtal på förskolan

Jakob Carlander. FOTO: MARCUS GUSTAFSSON

Hallå där, Jakob Carlander, leg psykoterapeut, handledare och författare. Du ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. Vad ska du prata om?

– Jag kommer att tala om strategier för rektorer som kan underlätta hanteringen av svåra personalsamtal. Min föreläsning kommer att fokusera på situationer som kan uppstå när man tar upp sådant som inte fungerar på arbetsplatsen, där en eller flera slår ifrån sig och lägger skulden på dig som chef. Det kan exempelvis handla om förändringar på förskolan som sammanslagningar eller omorganisationer som gör att en eller flera medarbetare plötsligt får svårt att hantera den nya jobbsituationen. Det kan också handla om problem på hemmafronten som går ut över arbetet. När ett konfliktfyllt samtal uppstår så hamnar man i en dubbel sits som chef, dels måste man gå vidare med att uppnå en förståelse för att något inte fungerar på arbetsplatsen och att en lösning på problemet är nödvändig, dels måste jag som chef värja mig mot den kritik som riktas mot mig. Jag kommer att prata om hur man får rätsida på samtalet och uppnår ett samförstånd, men också om hur den yttre situationen hanteras, hur jag förhåller mig till den övriga personalen som ser det här.

Vad bör rektorer undvika för att inte hamna i konfliktfyllda situationer med medarbetare?

– Man ska undvika att skambelägga med offentlig kritik genom att ta upp problem enskilt med den anställde. Rektorn ska samla på sig egen kunskap och inte ha för bråttom eller agera på rykten. Det är också viktigt att du som chef själv agerar och inte kallar in handledare för att ge hela arbetslaget handledning utifrån en förhoppning om att det ska lösa problemet. Ett annat exempel på fallgrop är när en medarbetare uppvisar ett bristfälligt beteende så börjar man jobba med värdegrunden på förskolan med förhoppningen att alla ska bli goda av det. Det märker ofta övrig personal som kan känna sig sviken. Man ska alltså inte jobba på ett generellt plan utan på ett individuellt plan och gå på själva problemet. Jag hoppas med min föreläsning att konferensdeltagarna får med sig kunskap, mod samt en nyfikenhet för att hitta bra lösningar som förändrar de anställda och förbättrar arbetsklimatet.

Av John Miller

Du kan lyssna till Jakob Carlander på Skolportens konferens Rektor i förskolan, den 26–27 januari 2021 i Stockholm eller 1–10 februari 2021 online.

Konferensen berör:

  • Hur kan du som rektor få dina medarbetare att vara sina bästa jag?
  • Budget i balans och kvalitet i förskolan – går det att förena?
  • Så vände Vivalla utvecklingen och skapade en attraktiv arbetsplats!
  • Vad händer när förskola och neurovetenskap möts?
  • Hur kan man hantera utmanande medarbetarsamtal som chef?
  • Praktiskt jämställdhetsarbete i förskolan – hur kan vi ge barnen fler möjligheter?
  • Funktionell delat ledarskap – erfarenheter från Huddinge.

Sidan publicerades 2020-10-01 11:00 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2020-10-21 23:01 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Rektor i förskolan Webbkonferens

Sista chansen att boka sig! Vi fokuserar på din roll som ledare och belyser din yrkesroll från olika perspektiv. Ta del av föreläsningar om framgångsfaktorer för ledarskap i förskolan, att skapa en attraktiv arbetsplats samt praktiskt jämställdhetsarbete i praktiken.

Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?

Mattias Nylund, universitetslektor, Göteborgs universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Lärare i yrkesämnen. Han kommer att tala om hur man kan tänka kring kritiskt tänkande på yrkesprogram.

Varför är modersmålsundervisning i skolan viktig?

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Modersmål. Han kommer att tala om varför vi undervisar i modersmål.

Deltagarna positiva till Skolportens webbkonferenser

"Tids- och resurssparande.” "Äntligen kunde jag delta på ett sätt som passar mitt liv." Deltagarna på Skolportens webbkonferenser är positiva, visar utvärderingar.

Hur hanterar man kontroversiella åsikter i klassrummet?

Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet och lektor i pedagogik, ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik för gymnasiet. Han kommer att tala om hur skolan bäst bemöter elever med extrema åsikter.

Så hanterar du utmanande personalsamtal på förskolan

Jakob Carlander, leg psykoterapeut, handledare och författare ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. "Jag kommer att tala om strategier för rektorer som kan underlätta hanteringen av svåra personalsamtal", säger han.

Ny rektor vid den samiska förskolan i Giron

Från och med 1 september hälsar vi Laila Päiviö-Brackett välkommen som rektor på förskolan i Giron.

Skolporten satsar på digitala konferenser

I höst storsatsar Skolporten på digitala konferenser. "Vi tror att vår digitala satsning kommer att komma många i skolan och förskolan till nytta", säger Birgitta Hartzell, Skolportens vd.

Utsattheten ökar i coronakrisen – då blir förskolan extra viktig

Jeanette Kennerfalk är rektor inom förskolan i Kalmar kommun. Hon berättar om ett slags stabilitet i Coronakrisen, men också om oro för barn som är hemma.

Uppdrag: Att göra skillnad

Skolporten startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Nu fyller Skolporten 20 år!

Skolportens historia

I år är det 20 år sedan Per Reinolf grundade företaget Skolporten.

”Elever bör få faktagranska själva”

Faktaresistens och vetenskapliga myter. Dan Larhammar, ordförande i Kungliga Vetenskapsakademien, ska föreläsa om hur lärare kan arbeta med pseudovetenskap i undervisningen på Skolportens konferens i biologi i höst.

Förortsslang som språklig resurs

Hallå där, Rickard Jonsson, professor i barn- och ungdomsvetenskap och författare till böckerna ”Blatte betyder kompis” och ”Värst i klassen”. Du ska föreläsa om förortsslang på Skolportens konferens om svenska som andraspråk. Vad behöver skolan veta om förortsvenska?

Jenny Edvardsson: Klassiker i undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, skriver för Skolportens expertpanel om varför man som lärare ska läsa klassiker med eleverna.

Stärkt rätt till svenskt teckenspråk i förskolan från och med den 1 juli

Den 1 juli 2019 träder den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, i kraft. Revideringen innebär att förskolans uppdrag närmar sig grundskolans på många sätt. Begreppet undervisning lyfts formellt in i planen, förskolechefen tituleras från och med den 1 juli rektor och rätten till svenskt teckenspråk och en teckenspråkig miljö är några viktiga förändringar.

Dysfunktionella chefer i skolan – vad gör du?

Arbetar du nära en chef som är orättvis eller frånvarande, som hånar eller ironiserar, eller osynliggör en del medarbetare och favoriserar andra? Här är rektor Alf Solanders tre bästa tips till dig.

Konferenser

Förändringar av våra konferenser

På grund av rådande läge kan vi tvingas besluta om förändringar av våra konferenser. Läs om eventuella förändringar här.Högt betyg till webbkonferenser

Flera deltagare vittnar om att Skolportens webbkonferenser fungerar bra eller till och med bättre än fysiska konferenser. Hör mer i filmen nedan.
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu

Nytt nr ute nu

Tema: Nationella prov. Intervju: Forskaren Maria Jarl vill ge mer makt åt professionen.

Läs mer och prenumerera här!
Fokussida
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Till fokussida fjärr- och distansundervisning
KONFERENS
Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?
  Mattias Nylund

Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?

Mattias Nylund, universitetslektor, Göteborgs universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Lärare i yrkesämnen. Han kommer att tala om hur man kan tänka kring kritiskt tänkande på yrkesprogram.

Läs mer
Fokussida
Fokus på förskola

Fokus på förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussidan förskola
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fortbildning
Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

När coronakrisen slog till i Sverige ställde Skolportens konferensavdelning om till digitala konferenser – en lösning som har visat sig vara väldigt uppskattad. "En klar majoritet av deltagarna är väldigt positiva, och det känns fantastiskt", säger Birgitta Hartzell som är vd på Skolporten.

Läs hela artikeln
Namn och Nytt

Han kom in som ny kulturskolechef mitt under pandemin

Michael Bäck är ny verksamhetschef på kulturskolan i Hässleholm.

Förändringar i AcadeMedias koncernledning

Paula Hammerskog har utsetts till ny kommunikationsdirektör för AcadeMedia. Nuvarande kommunikationsdirektör Annette Lilliestierna har bestämt sig för att lämna bolaget. Ändringen gäller från och med den första februari 2021.

Rekryterar skolchef från Lidköping

Ulf Karlsson, som i flera år haft ledande befattningar inom gymnasieskolan i Lidköping har rekryterats till posten som VD för friskolan Olinsgymnasiet med verksamhet i Skara och Götene, och framöver kanske också i Falköping.

Hon blir rektor för nya Realgymnasiet i Borlänge

Hösten 2021 startar Lärande i Sverige AB upp ett nytt Realgymnasium i Borlänge. Rektor för skolan blir Maria Hag, som tillträder sin tjänst i april 2021.

Mats Strandler ny rektor för Viktor Rydbergs skola Fisksätra

Den kommunala rektorn Mats Strandler har efter en gedigen rekryteringsprocess anställts som ny rektor för Viktor Rydbergs skola Fisksätra, verksamhetsstart hösten 2021.

Fokus Covid-19 och skolan

Vill du hitta nyheter och forskning om skolan och Covid-19? Besök vår fokussida där vi samlar det nya på området.

Till fokussida
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
Utmärkelser

Raija Ikonen är årets rektor

Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan i Tensta, har utsetts till årets rektor i Stockholms stad.

Hyllat lärarlag sprider tips och arbetssätt

Ett lärarlag på Observatorielundens skola fick nyligen utmärkelsen Årets lärarlag 2020. Det goda samarbetet i lärarlaget har bland annat lett till att flera av lagets modeller och arbetssätt – till exempel schema för fritidsplaneringen – har spridit sig över hela skolan.

Dibber Rullen särskola får Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

Även i år får en friskola Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola – Dibber Rullen särskola i Solna. ”När nu Rullen särskola får utmärkelsen igen, blir de ett lysande exempel på att kvalitetsarbete handlar om ständiga förbättringar”, konstaterar Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Läs fler
Nyhetskategorier