Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan

Kristina Bähr. Foto: Magnus Aronson

Kristina Bähr. Foto: Magnus Aronson

Hallå där, Kristina Bähr, barnläkare, chefshandledare och författare till boken Resilient ledare. Träna förmågan att hantera motgångar och andra påfrestningar (2023). Du kommer att tala på Skolportens konferens Rektor i fokus 12–13 oktober 2023.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Jag ska tala om resilient ledarskap i skolan som handlar om hur man som skolledare kan möta motgångar och förändringar med jämnmod och trygghet. Resiliens kan beskrivas som återhämtningsförmåga eller bounce back-förmåga när man i sin yrkesroll möter motstånd. Det handlar om att snabbare återhämta sig till en normal funktion igen. Jag planerar också att visa deltagarna verktyg som man kan använda för att exempelvis komma ner i lugn när man är i en stressad situation.

Varför är resilient ledarskap viktigt i skolan?

– Att vara skolledare är ett av de svåraste jobb man kan ha och det gäller att hålla huvudet kallt i sin yrkesutövning. Det är många relationer som rektor ska hantera vilket ger en väldigt komplex arbetsmiljö. Man har intressenter som till exempel föräldrar och skolpersonal som ska hanteras och mycket annat som man måste förhålla sig till. Och så förstås ansvaret för elevens välmående i förhållande till alla de andra delarna. För att man ska kunna fatta kloka beslut i en sådan mångfacetterad miljö så behöver man kunna behålla sitt lugn. Resilient ledarskap ger dig tillgång till ditt flexibla och goda tänkande.

Vilka positiva effekter av resilent ledarskap tycker du sticker ut?

– Jag tycker att man blir snabbare på sin återhämtning och blir bättre på att visa sig själv omsorg. Man blir också bättre på att utmana sin inre kritiker och kommer på så sätt snabbare till bättre och vettigare beslut

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag vill att deltagarna ska få med sig inspiration från min föreläsning och känna att det går att påverka sitt eget tänkande och sitt eget mående så att det kan bli roligare att vara rektor.

Av John Miller

Du kan lyssna till Kristina Bähr på Skolportens konferens Rektor i fokus 12–13 oktober 2023!

Konferensen berör bland annat:

  • Förhindra våldsdåd och motverka brott i skolan – aktuell utredning.
  • Hur kan tillit etableras och stärkas i relationen till lärare?
  • Att organisera för lärares forskningsanvändning.
  • Resilient ledarskap i skolan – hur hantera förändring och fortsätta utvecklas?
  • Hedersrelaterat våld och förtryck i skolan – rektors ansvar och möjligheter.
  • Att hantera utmanande medarbetarsamtal som chef – konkreta verktyg.
  • Så skapar du ett hållbart ledarskap!
  • En skola för alla – med eller utan diagnos?

Sidan publicerades 2023-05-26 11:09 av John Miller


Relaterat

Skiftande förväntningar på rektors ledarskap

Förändringar i skolans styrning påverkar synen på rektors pedagogiska ledarskap. Det visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling om hur den pedagogiska ledaren konstrueras i policypolitiska dokument.

Rektorers ledarskap stärktes av samarbeten med externa aktörer

Samarbeten med externa aktörer gav rektorerna stöd i ledarskapet och i arbetet med skolutveckling. Det visar Susanne Sahlins forskning om rektorers ledarskapspraktiker.  

Betyg och bedömning

Välkommen till Skolportens konferens för dig som sätter betyg i grundskola, gymnasium eller inom vuxenutbildningen. Delta i Stockholm den 19 okt eller se inspelade föreläsningar när det passar dig, 26 okt–16 nov. Boka din plats idag till lägsta pris!

Om artificiell intelligens och andra digitala resurser i skolan

Läs Skolportens intervju med Thomas Nygren, professor i didaktik. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Betyg och bedömning och kommer att tala om den digitala skolan.

Nyfiken på central rättning och extern bedömning av nationella prov

I Helsingborg deltar Högastensskolan i Skolverkets försöksverksamhet inför digitala nationella prov. Här har man också fått vara med i ett första test av central rättning och extern bedömning av de nationella proven i Engelska. Engelsklärarna Louise Hall och Kristin Jarring berättar om sin medverkan i försöket under vårterminen.

”Många vårdlärare uttrycker en osäkerhet kring hbtqi-perspektivet”

Läs Skolportens intervju med vårdläraren Marion Englaborn. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Vård- och omsorgsprogrammet och kommer att tala om sexuell hälsa och hbtqi-perspektiv i vård och omsorg.

Nytta och fallgropar med statistik

Läs Skolportens intervju med Tom Britton, professor i matematisk statistik. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Matematik på högstadiet och gymnasiet och kommer att tala om nytta och fallgropar med statistik.

Hur stöttar man elever med autism och adhd i idrottsundervisningen?

Läs Skolportens intervju med Alexander Skytte, leg. lärare och författare. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i grundskolan och kommer att tala om elever med autism och adhd i idrottsundervisningen.

Vässa din undervisning i sexualitet, samtycke och relationer!

Läs Skolportens intervju med sexologen Kalle Norwald. Han är en av talarna på Skolportens digitala TEMA-konferens Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer och ska tala om hur man kan integrera teman om sexualitet, samtycke och relationer i övrig undervisning.

Skolverket ändrar bedömning efter ChatGPT

Textboten ChatGPT gör det enklare att fuska på nationella proven i svenska. Det menar läraren och debattören Henrik Birkebo i en opinionsartikel i SvD. Skolverkets svar är att ge lärarna nya instruktioner för bedömning.

Så kan inkludering av gymnasieelever med NPF bli bättre

Läs Skolportens intervju med Emma Leifler som är specialpedagog och forskare vid Göteborgs universitet. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i gymnasiet och kommer att tala om inkludering.

Trender i svensk och engelsk akademisk läsförståelse bland skolungdomar

Läs Skolportens intervju med John Löwenadler, docent i språkdidaktik vid Göteborgs universitet. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Engelska på högstadiet eller gymnasiet och kommer att tala om trender i läsförståelse i svenska och engelska bland tonåriga elever.

Utmana genusmönstren i idrott och hälsa!

Läs vår intervju med Inga Oliynyk, lärare i idrott och hälsa och doktor i pedagogik, som ska föreläsa på Skolportens konferens Idrott och hälsa i låg- och mellanstadiet. Hon kommer att tala om hur man kan utmana genusmönstren i idrott och hälsa.

Studiehandledning på modersmålet stärker elevernas kunskaper i svenska

Läs vår intervju med Anne Reath Warren, lektor i didaktik, som ska föreläsa på Skolportens konferens Modersmål. Hon kommer att tala om studiehandledning på modersmålet.

Hur kan man tänka kring undervisningen i litteraturhistoria?

Läs vår intervju med Jonas Johansson gymnasielärare och universitetsadjunkt, som ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska för högstadiet och gymnasiet. Han kommer att tala om undervisningen i litteraturhistoria.

Eleverna i Strängnäs om vad som ger resultat: ”Bra lärare och mycket personal”

De senaste åren har andelen elever i Strängnäs som når gymnasiebehörighet minskat, visar Skolverkets statistik. Högstadieelever på Paulinska skolan i Strängnäs tycker att bra lärare och mycket personal är nyckeln till goda resultat.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Om artificiell intelligens och andra digitala resurser i skolan
  Thomas Nygren. Foto: Mikael Wallerstedt

Om artificiell intelligens och andra digitala resurser i skolan

Läs Skolportens intervju med Thomas Nygren, professor i didaktik. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Betyg och bedömning och kommer att tala om den digitala skolan.

Läs mer och boka din plats!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Utmärkelser

Förskolorna prisas för viktiga naturinsatser – hit går prispengarna

I Götene kommun prisas förskolorna med både ära och cash. GULLD-fonden delar årligen ut medel till någon som vill förverkliga sin idé om hållbara insatser i biosfärområdet. Pengarna kommer bland annat gå till en härlig utflykt för barnen.

Marie Gustafsson är Sveriges Bästa Lärare 2023

Sydsvenska Handelskammarens årliga utmärkelse ”Sveriges Bästa lärare” går i år till Marie Gustafsson från Vendestigens Skola i Djursholm. ”Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot priset för Sveriges bästa lärare. Jag känner mig hedrad!”

Svenska Akademien prisar Hammarkullsskolans svensklärare och skolbibliotekarie ”Det känns overkligt”

Varje år utser Svenska Akademien årets svensklärare och årets skolbibliotekarie. I år går prisen till två medarbetare på Hammarkullsskolan i Göteborg – Marika Abrahamsson, svensklärare och Jonna Bruce, skolbibliotekarie.

Läs fler
Namn och Nytt
Ester Alavei går in som tillförordnad utbildningsdirektör

Efter att Sofie Lindén meddelat att hon slutar i kommunen är det nu klart att det blir Ester Alavei som går in som tillförordnad utbildningsdirektör.

Ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun

Rachel Törnell är namnet på kommunens nya chef för barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). ”Det känns spännande och inspirerande”, säger hon.

Ny rektor på Katarina södra skola

Naiyya Westberg är ny rektor på Katarina södra skola. Hon har bland annat arbetat på förskolor, Språkcentrum och Johannes skola tidigare.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier